ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Podyplomowe Studia w zakresie Prawa i Pośrednictwa Ubezpieczeniowego

WYMAGANE DOKUMENTY


MIEJSCE SKŁADANIA PODAŃ


Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu,
ul. W. Bojarskiego 3, pok. 16
poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 15:00

CZAS TRWANIA


2 semestry – 200 godzin zajęć

ORGANIZACJA ZAJĘĆ


Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie (październik 2018 r.- czerwiec 2019 r.),
piątek 16:00 – 20:30
sobota  8:30 – 14:30

LICZBA MIEJSC


60 miejsc

TERMIN SKŁADANIA PODAŃ


2 stycznia 2019 r. –  30 września 2019 r.

SPOSÓB REKRUTACJI I ZASADY KWALIFIKACJI


Złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie Studiów w terminie do 30 września 2019 r.

UKOŃCZENIE STUDIÓW


Egzamin końcowy w formie testu

OPŁATA ZA STUDIA >>> BEZ WPISOWEGO


5.120 zł (jednorazowo lub w 2 ratach po 2.560 zł.) – RATY BEZ ODSETEK

Możliwość korzystnych indywidualnych rat (na podstawie podania – raty bez odsetek)

Wpłatę należy przelać na konto bankowe:
BOŚ SA O TORUŃ 50 1540 1304 2035 8904 0245 0001

ZARZĄZDENIE Nr 123 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (414 KB)

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 123 Rektora UMK z dnia 5 września 2019 r. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁAT ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH (269 KB)

KIEROWNIK STUDIÓW


 

KANDYDACI


Słuchaczami mogą być absolwenci wszystkich kierunków uczelni wyższych, nie wyłączając absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich). Studia adresowane są m.in. do pośredników ubezpieczeniowych (agentów, brokerów), pracowników zakładów ubezpieczeń, banków, urzędów administracji (w tym administracji centralnej, m.in. UOKiK, KNF), kancelarii prawnych oraz innych osób zainteresowanych pozyskaniem profesjonalnej wiedzy z zakresu ubezpieczeń, w tym w szczególności osób przygotowujących się do państwowych egzaminów przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, a także kandydatów na agentów ubezpieczeniowych.

PROGRAM STUDIÓW / TEMATYKA WYKŁADÓW


Plan studiów
Program studiów
Tabela zgodności efektów kształcenia

WAŻNE – INFORMACJA DLA AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH!


W trakcie trwania studiów agenci i brokerzy ubezpieczeniowy będą mogli uzyskać dokumenty poświadczające odbycie zajęć obejmujących daną jednostkę tematyczną (np. ubezpieczenie OC,  przestępczość ubezpieczeniowa, itp.) wystawione zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie przeprowadzania szkoleń zawodowych osób wykonujących czynności agencyjne albo czynności brokerskie.

Dokumenty, o których mowa powyżej mogą zostać wykorzystane w celu potwierdzenia liczby odbytych godzin szkoleń w rozumieniu w/w rozporządzenia oraz art. 4c ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

 W  SPRAWIE  WYSTAWIENIA  FAKTUR


tel. (56) 62 228 98 lub (56) 62 238 07

ZAPISY PROWADZI I WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA


mgr Beata Kwiatkowska, specjalista,
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, p.
16
tel. 56 611 40 39
e-mail: inez@umk.pl