ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Podyplomowe Studia w zakresie Prawa Zamówień Publicznych

 

WYMAGANE  DOKUMENTY


MIEJSCE  SKŁADANIA  PODAŃ


Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu,
ul. W. Bojarskiego 3, p. 19A
poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 15.00

CZAS  TRWANIA


2 semestry – 170 godzin zajęć

ORGANIZACJA  ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się : listopad 2022 r. – czerwiec 2023 r. w godzinach:
sobota  8:00 – 16:20

LICZBA  MIEJSC


50 miejsc

TERMIN SKŁADANIA  PODAŃ


 

SPOSÓB  REKRUTACJI  I  ZASADY  KWALIFIKACJI


Złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie studiów do dnia 25 listopada 2022 r.

SPOSÓB  ZALICZENIA


Praca końcowa oraz jej obrona

OPŁATA  ZA  STUDIA            >>> BEZ WPISOWEGO


4 720 zł jednorazowo – najpóźniej do dnia pierwszego zjazdu

2 360 zł w dwóch ratach – 1. rata najpóźniej do dnia pierwszego zjazdu; 2. rata w ciągu 7 dni od pierwszego zjazdu w semestrze letnim

590 zł – w 8 ratach; 1. rata najpóźniej do dnia pierwszego zjazdu; pozostałe raty do 7. dnia w kolejnych miesiącach

Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer konta podany w informacji o przyjęciu na studia.

Wyboru systemu płatności dokonuje się na podstawie poniżej załączonego oświadczenia, które należy złożyć najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem pierwszego zjazdu.

 

ZARZĄDZENIE Nr 123 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (414 KB)

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 123 Rektora UMK z dnia 5 września 2019 r. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁAT ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH (269 KB)

KIEROWNIK  STUDIÓW


dr hab. Henryk Nowicki, prof. UMK

KANDYDACI


Studia skierowane są do osób odpowiedzialnych za realizację zamówień publicznych zarówno w podmiotach zobowiązanych do realizacji zamówień (np. organy administracji rządowej i samorządowej, podmioty gospodarcze z udziałem Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, podmioty korzystające ze środków publicznych, państwowe i komunalne jednostki organizacyjne prowadzące działalność o charakterze użyteczności publicznej, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej itp.) jak i osób odpowiedzialnych u potencjalnych oferentów za przygotowanie dokumentacji i udział w postępowaniu o zamówienia publiczne (np. podmioty gospodarcze zainteresowane realizacją zamówień publicznych, banki, itp.).

PROGRAM  STUDIÓW  /  TEMATYKA  WYKŁADÓW


Program studiów obejmuje problematykę prawną dotyczącą funkcjonowania systemu zamówień publicznych; wiedzę z zakresu przygotowania procedur zamówień publicznych; zagadnienia dotyczące systemu kontroli zamówień publicznych.

Załącznik nr 1 do uchwały 12-DO-2019 (22 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały 12-DO-2019 (36 KB)

Załącznik nr 3 do uchwały 12-DO-2019 (26 KB)

ZAPISY  PROWADZI  I  WSZELKICH  INFORMACJI  UDZIELA


mgr Agnieszka Olkiewicz-Sajnóg
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, p. 19a,
e-mail: asajnog@umk.pl
tel. (56) 611 40 27