ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Podyplomowe Studia w zakresie Prawa Zamówień Publicznych

Uwaga! Rozpoczęcie studiów przesunięte na dzień 23 listopada 2019 r.

WYMAGANE  DOKUMENTY


MIEJSCE  SKŁADANIA  PODAŃ


Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu,
ul. W. Bojarskiego 3, p. 19A
wtorek – sobota w godz. 9.00 – 15.00

CZAS  TRWANIA


2 semestry – 170 godzin zajęć

ORGANIZACJA  ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się : listopad 2019 r. – czerwiec 2020 r. w godzinach:
sobota  8:00 – 16:00

LICZBA  MIEJSC


50 miejsc

TERMIN SKŁADANIA  PODAŃ


2 stycznia 2019 r. –  15 listopada 2019 r.

SPOSÓB  REKRUTACJI  I  ZASADY  KWALIFIKACJI


Złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie studiów w terminie do 15 listopada 2019 r.

SPOSÓB  ZALICZENIA


Praca dyplomowa oraz jej obrona

OPŁATA  ZA  STUDIA            >>> BEZ WPISOWEGO


4.720 zł (jednorazowo lub w 2 ratach po 2.360 zł.) – raty bez odsetek
Możliwość korzystnych indywidualnych rat (na podstawie podania – raty bez odsetek)
Wpłatę należy przelać na rachunek:
BOŚ S.A. O/Toruń 50 1540 1304 2035 8904 0245 0001

ZARZĄZDENIE Nr 123 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (414 KB)

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 123 Rektora UMK z dnia 5 września 2019 r. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁAT ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH (269 KB)

KIEROWNIK  STUDIÓW


dr hab. Henryk Nowicki, prof. UMK

KANDYDACI


Studia skierowane są do osób odpowiedzialnych za realizację zamówień publicznych zarówno w podmiotach zobowiązanych do realizacji zamówień (np. organy administracji rządowej i samorządowej, podmioty gospodarcze z udziałem Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, podmioty korzystające ze środków publicznych, państwowe i komunalne jednostki organizacyjne prowadzące działalność o charakterze użyteczności publicznej, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej itp.) jak i osób odpowiedzialnych u potencjalnych oferentów za przygotowanie dokumentacji i udział w postępowaniu o zamówienia publiczne (np. podmioty gospodarcze zainteresowane realizacją zamówień publicznych, banki, itp.).

PROGRAM  STUDIÓW  /  TEMATYKA  WYKŁADÓW


Program studiów obejmuje problematykę prawną dotyczącą funkcjonowania systemu zamówień publicznych; wiedzę z zakresu przygotowania procedur zamówień publicznych; zagadnienia dotyczące systemu kontroli zamówień publicznych.

Załącznik nr 1 do uchwały 12-DO-2019 (22 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały 12-DO-2019 (36 KB)

Załącznik nr 3 do uchwały 12-DO-2019 (26 KB)

W  SPRAWIE  WYSTAWIENIA  FAKTUR


tel. (56) 62 228 98 lub (56) 62 238 07

ZAPISY  PROWADZI  I  WSZELKICH  INFORMACJI  UDZIELA


mgr Agnieszka Olkiewicz-Sajnóg
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, p. 19a,
e-mail: asajnog@umk.pl
tel. (56) 611 40 27