ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Studia Podyplomowe w zakresie Egzekucji Administracyjnej

WYMAGANE DOKUMENTY


MIEJSCE SKŁADANIA PODAŃ


Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu,
ul. W. Bojarskiego 3, p. 13
poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00

CZAS TRWANIA


2 semestry – 180 godzin zajęć

ORGANIZACJA ZAJĘĆ


Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i w niedzielę. Forma zajęć: stacjonarna

LICZBA MIEJSC


50 miejsc

TERMIN SKŁADANIA PODAŃ

 


 

SPOSÓB REKRUTACJI I ZASADY KWALIFIKACJI


Złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie

UKOŃCZENIE STUDIÓW


Praca końcowa oraz jej obrona

OPŁATA ZA STUDIA >>> BEZ WPISOWEGO


8 rat – kwota 530 zł; dwie raty – kwota 2120 zł.; jednorazowo – kwota 4 240 zł.

ZARZĄDZENIE Nr 123 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (414 KB)

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 123 Rektora UMK z dnia 5 września 2019 r. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁAT ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH (269 KB)

KIEROWNIK STUDIÓW


Koordynator studiów: dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

KANDYDACI


Studia przeznaczone są dla pracowników organów administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej, a także dla pracowników instytucji realizujących funkcję wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.

PROGRAM STUDIÓW / TEMATYKA WYKŁADÓW


Program studiów obejmuje 20 bloków tematycznych: podstawowe zagadnienia wykładni prawa, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, europejskie prawo wspólnotowe, zagadnienia cywilistyczne w egzekucji administracyjnej, prawo papierów wartościowych, zobowiązania podatkowe (wybrane zagadnienia), należności celne (wybrane zagadnienia), należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (wybrane zagadnienia), zagadnienia ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji, wszczęcie i przebieg egzekucji administracyjnej, środki egzekucyjne należności pieniężnych, środki egzekucyjne obowiązków o charakterze niepieniężnym, udzielanie pomocy obcemu państwu oraz korzystanie z pomocy państw obcych przy dochodzeniu należności pieniężnych, administracyjne postępowanie zabezpieczające, zabezpieczenie zobowiązań podatkowych, koszty egzekucyjne, administracyjne środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, egzekucja administracyjna a egzekucja sądowa, kontrola aktów i czynności egzekucyjnych przez sądy administracyjne.

Załączniki nr 1 do uchwały 16-DO-2019 (21 KB)

Załączniki nr 2 do uchwały 16-DO-2019 (34 KB)

Załączniki nr 3 do uchwały 16-DO-2019 (22 KB)

ZAPISY PROWADZI I WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA


mgr Barbara Sochacka
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, p. 13
e-mail: barbaras@umk.pl
tel. (56) 611 40 22