ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Podyplomowe Studia w zakresie Prawa Pracy

 

WYMAGANE  DOKUMENTY


 MIEJSCE SKŁADANIA PODAŃ


Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu,
ul. W. Bojarskiego 3, p. 21
poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30

CZAS  TRWANIA


2 semestry – 180 godzin zajęć

ORGANIZACJA  ZAJĘĆ


Zajęcia odbywają się w soboty od godz. 8:00 do godz. 18:30, co dwa tygodnie.

LICZBA  MIEJSC


50 miejsc

TERMIN  SKŁADANIA  PODAŃ


Do 30 września 2020 r.

SPOSÓB  REKRUTACJI  I  ZASADY  KWALIFIKACJI


Złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie studiów
w terminie do 30 września 2020 r.

UKOŃCZENIE STUDIÓW


Praca dyplomowa oraz jej obrona

 

OPŁATA  ZA  STUDIA            >>> BEZ WPISOWEGO


4.400 zł (jednorazowo lub w 2 ratach po 2.200 zł.) – raty bez odsetek

Możliwość korzystnych indywidualnych rat (na podstawie podania – raty bez odsetek)

Wpłatę należy przelać na konto bankowe:
BOŚ SA  O TORUŃ    50 1540 1304 2035 8904 0245 0001

ZARZĄZDENIE Nr 123 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (414 KB)

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 123 Rektora UMK z dnia 5 września 2019 r. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁAT ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH (269 KB)

KIEROWNIK STUDIÓW


Dr Beata Rutkowska

KANDYDACI


Na studia podyplomowe  przyjmowani są kandydaci po ukończeniu dowolnego kierunku studiów.

PROGRAM  STUDIÓW  /  TEMATYKA  WYKŁADÓW

Program studiów obejmuje: wiedzę z zakresu prawa pracy oraz wybrane zagadnienia z ubezpieczenia społecznego, prezentacje projektów nowych rozwiązań prawnych w tej dziedzinie i kierunki zmian w zakresie ustawodawstwa. Zajęcia prowadzą specjaliści prawa pracy, praktycy (Sędziowie, Pracownicy ZUS, Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy ).

Załączniki nr 1 do uchwały 18-DO-2019 (21 KB)

Załączniki nr 2 do uchwały 18-DO-2019 (37 KB)

Załączniki nr 3 do uchwały 18-DO-2019 (23 KB)

W  SPRAWIE  WYSTAWIENIA  FAKTUR


tel. (56) 62 228 98 lub (56) 62 238 07

ZAPISY  PROWADZI  I  WSZELKICH  INFORMACJI  UDZIELA


mgr Krystyna Kołecka
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, p. 21
e-mail: kolecka@umk.pl
tel. (56) 611 41 20,