ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Podyplomowe Studia w zakresie Prawa Pracy

 

 

WYMAGANE  DOKUMENTY


 MIEJSCE SKŁADANIA PODAŃ


Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu,
ul. W. Bojarskiego 3, p. 13
poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.00

CZAS  TRWANIA


2 semestry – 180 godzin zajęć

ORGANIZACJA  ZAJĘĆ


Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę ( co dwa tygodnie ewentualnie raz w miesiącu).

– w sobotę od godz. 9.00 do godz. 17.00

– w niedzielę od godz. 8.15 do godz. 15.00.

Zajęcia będą się odbywały w formie stacjonarnej

 

LICZBA  MIEJSC


50 miejsc

TERMIN  SKŁADANIA  PODAŃ


REKRUTACJA

do dnia 30 września 2022 roku

SPOSÓB  REKRUTACJI  I  ZASADY  KWALIFIKACJI


Złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie studiów w terminie do 30 września 2022 roku

UKOŃCZENIE STUDIÓW


Praca dyplomowa oraz jej obrona

 

OPŁATA  ZA  STUDIA            >>> BEZ WPISOWEGO

Zarządzenie nr 101 Rektora UMK z dnia 23 maja 2022 roku

  • 4.800 zł. (jednorazowo)
  • 2.400 zł. (dwie raty)
  • 600 zł. (miesięcznie)

Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer konta podany w informacji o przyjęciu na studia.

Wyboru systemu płatności dokonuje się na podstawie poniżej załączonego oświadczenia, które należy złożyć najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem pierwszego zjazdu.

ZARZĄDZENIE Nr 123 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (414 KB)

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 123 Rektora UMK z dnia 5 września 2019 r. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁAT ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH (269 KB)

KIEROWNIK STUDIÓW


Dr Beata Rutkowska

KANDYDACI


Na studia podyplomowe  przyjmowani są kandydaci po ukończeniu dowolnego kierunku studiów.

PROGRAM  STUDIÓW  /  TEMATYKA  WYKŁADÓW

Program studiów obejmuje: wiedzę z zakresu prawa pracy oraz wybrane zagadnienia z ubezpieczenia społecznego, prezentacje projektów nowych rozwiązań prawnych w tej dziedzinie i kierunki zmian w zakresie ustawodawstwa. Zajęcia prowadzą specjaliści prawa pracy, praktycy (Sędziowie, Pracownicy ZUS, Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy ).

Załączniki nr 1 do uchwały 18-DO-2019 (21 KB)

Załączniki nr 2 do uchwały 18-DO-2019 (37 KB)

Załączniki nr 3 do uchwały 18-DO-2019 (23 KB)

ZAPISY  PROWADZI  I  WSZELKICH  INFORMACJI  UDZIELA


mgr Barbara Sochacka
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, p. 13
e-mail: barbaras@umk.pl
tel. (56) 611 -40-22