ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Podyplomowe Studia w zakresie Prawa Pracy

Uwaga! Rekrutacja przedłużona do 20 lutego 2020 r.

WYMAGANE  DOKUMENTY


 MIEJSCE SKŁADANIA PODAŃ


Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu,
ul. W. Bojarskiego 3, p. 21
poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30

CZAS  TRWANIA


2 semestry – 180 godzin zajęć

ORGANIZACJA  ZAJĘĆ


Zajęcia odbywają się w piątki po południu ( godz. 16:00- 19:05) i w soboty (godz. 8:00-14:20)

LICZBA  MIEJSC


50 miejsc

TERMIN  SKŁADANIA  PODAŃ


1 czerwca 2019 r. –  20 lutego 2020 r.

SPOSÓB  REKRUTACJI  I  ZASADY  KWALIFIKACJI


Złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie studiów
w terminie do 20 lutego 2020 r.

UKOŃCZENIE STUDIÓW


Praca dyplomowa oraz jej obrona

 

OPŁATA  ZA  STUDIA            >>> BEZ WPISOWEGO


4.400 zł (jednorazowo lub w 2 ratach po 2.200 zł.) – raty bez odsetek

Możliwość korzystnych indywidualnych rat (na podstawie podania – raty bez odsetek)

Wpłatę należy przelać na konto bankowe:
BOŚ SA  O TORUŃ    50 1540 1304 2035 8904 0245 0001

ZARZĄZDENIE Nr 123 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (414 KB)

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 123 Rektora UMK z dnia 5 września 2019 r. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁAT ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH (269 KB)

KIEROWNIK  STUDIÓW


 

KANDYDACI


Na studia podyplomowe  przyjmowani są kandydaci po ukończeniu dowolnego kierunku studiów.

PROGRAM  STUDIÓW  /  TEMATYKA  WYKŁADÓW

Program studiów obejmuje: wiedzę z zakresu prawa pracy oraz wybrane zagadnienia z ubezpieczenia społecznego, prezentacje projektów nowych rozwiązań prawnych w tej dziedzinie i kierunki zmian w zakresie ustawodawstwa. Zajęcia prowadzą specjaliści prawa pracy, praktycy (Sędziowie, Pracownicy ZUS, Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy ).

UWAGA! Już we wrześniu nowy program studiów.

Załączniki nr 1 do uchwały 18-DO-2019 (21 KB)

Załączniki nr 2 do uchwały 18-DO-2019 (37 KB)

Załączniki nr 3 do uchwały 18-DO-2019 (23 KB)

W  SPRAWIE  WYSTAWIENIA  FAKTUR


tel. (56) 62 228 98 lub (56) 62 238 07

ZAPISY  PROWADZI  I  WSZELKICH  INFORMACJI  UDZIELA


mgr Krystyna Kołecka
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, p. 21
e-mail: kolecka@umk.pl
tel. (56) 611 41 20,