ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Podyplomowe Studia w zakresie Administracji Publicznej

 

WYMAGANE  DOKUMENTY


MIEJSCE  SKŁADANIA  PODAŃ


Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu,
ul. W. Bojarskiego 3, p. 21
poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 15:30

CZAS  TRWANIA


2 semestry – 156 godzin zajęć

ORGANIZACJA  ZAJĘĆ


Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie
październik 2020 r. – czerwiec 2021 r.
sobota w godzinach 8:00 – 16:00

LICZBA  MIEJSC


50 miejsc

TERMIN  SKŁADANIA  PODAŃ


30 września 2020 r.

SPOSÓB  REKRUTACJI  I  ZASADY  KWALIFIKACJI


Złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie studiów w terminie do 30 września 2020 r.

UKOŃCZENIE STUDIÓW


Egzamin końcowy

OPŁATA  ZA  STUDIA            >>> BEZ WPISOWEGO


4 400 zł jednorazowo – najpóźniej do dnia pierwszego zjazdu

2 200 zł w dwóch ratach – 1. rata najpóźniej do dnia pierwszego zjazdu; 2. rata w ciągu 7 dni od pierwszego zjazdu w semestrze letnim

550 zł – w 8 ratach; 1. rata najpóźniej do dnia pierwszego zjazdu; pozostałe raty do 7. dnia w kolejnych miesiącach

Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer konta podany w systemie USOS w zakładce płatności.

Wyboru systemu płatności dokonuje się na podstawie poniżej załączonego oświadczenia, które należy złożyć najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem pierwszego zjazdu.

Faktury są wystawiane na podstawie informacji podanych w oświadczeniu.

ZARZĄDZENIE Nr 123 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (414 KB)

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 123 Rektora UMK z dnia 5 września 2019 r. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁAT ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH (269 KB)

 

KIEROWNIK  STUDIÓW


dr Dorota Sylwestrzak

KANDYDACI


Studia przeznaczone są dla osób pragnących uzyskać wiedzę z zakresu administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej, zajmujących lub zamierzających ubiegać się o stanowisko kierownicze lub samodzielne. Studia mają dostarczyć również wiedzy niezbędnej osobom, które zamierzają poddać się postępowaniu kwalifikacyjnemu do służby cywilnej.

PROGRAM  STUDIÓW  /  TEMATYKA  WYKŁADÓW


Program studiów obejmuje zagadnienia z : konstytucyjnych podstaw ustroju RP, administracji publicznej, procedur administracyjnych, prawa pracy i prawa urzędniczego, finansów publicznych, podstawowych problemów polityki gospodarczej, międzynarodowego prawa publicznego oraz podstaw prawa Unii Europejskiej.

Plan studiów podyplomowych dla pracowników ZUS (21 KB)

Załączniki nr 1 do uchwały 15-DO-2019 (22 KB)

Załączniki nr 2 do uchwały 15-DO-2019 (29 KB)

Załącznik nr 3 do uchwały 15-DO-2019 (19 KB)

ZAPISY  PROWADZI  I  WSZELKICH  INFORMACJI  UDZIELA


mgr Krystyna Kołecka
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, p. 21
e-mail: kolecka@umk.pl
tel. (56) 611 41 20