Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Administracja II stopnia – studia niestacjonarne

Program i plan studiów

Program studiów Administracja niestacjonarna II stopnia – studenci rozpoczynający studia od roku 2019-2020 (507 KB)

Program studiów – administracja niestacjonarna II stopnia (267 KB)

Plan studiów Administracja niestacjonarna II stopnia – studenci rozpoczynający studia od roku 2019-2020 (414 KB)

Plan studiów Administracja niestacjonarna II st. – studenci rozpoczynający studia od roku 2016-2017 (46 KB)

 

Harmonogramy zajęć

Harmonogram zajęć – Administracja niestacjonarna II st. I rok – 2019-2020 (222 KB)

Harmonogram zajęć – Administracja niestacjonarna II st. II rok – 2019-2020 (219 KB)

 

 

Fakultety i seminaria

Wykaz seminariów_administracja_II stopnia_niestacjonarna_2019-2020 (231 KB)

Fakultety niestacjonarne_semestr zimowy_2019-2020 – wykaz z salami (293 KB)

Fakultety niestacjonarne_semestr letni_2019-2020 – wykaz z salami (311 KB)

 

Dokumenty związane z tokiem studiów

Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie kryteriów przyznawania oraz zasad studiowania w ramach Indywidualnego Programu Studiów (44 KB)

Zarządzenie Nr 45 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 kwietnia 2016 r. postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (194 KB)

Uchwała Rady WPiA z dnia 20.11.2007 r. w sprawie zasad przenoszenia studentów z niestacjonarnych na stacjonarne oraz ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne (1,82 MB)

Zasady przepisywania ocen – wyciąg z Regulaminu Studiów (14 KB)

Uchwała Rady Wydziału z 16 stycznia 2007 r. w sprawie zasad zaliczania zajęć (85 KB)