Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Administracja I stopnia – studia niestacjonarne

Program i plan studiów

Program studiów Administracja niestacjonarna I stopnia – studenci rozpoczynający studia od roku 2019-2020 (632 KB)

Program studiów – administracja niestacjonarna I stopnia (438 KB)

Plan studiów Administracja niestacjonarna I stopnia – studenci rozpoczynający studia od roku 2019-2020 (424 KB)

Plan studiów Administracja niestacjonarna I st. – studenci rozpoczynający studia od roku 2016-2017 (58 KB)

 

Harmonogramy zajęć

Uwaga! Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020-2021 odbywają się w formie zdalnej!

Harmonogram zajęć – Administracja niestacjonarna I st. I rok-2020-2021 (258 KB)

Harmonogram zajęć – Administracja niestacjonarna I st. II rok-2020-2021 (257 KB)

Harmonogram zajęć – Administracja niestacjonarna I st. III rok-2020-2021 (192 KB)

 

Fakultety i seminaria

Wykaz seminariów_administracja_I stopnia_ niestacjonarne-2020-2021 (437 KB)

 

 

Dokumenty związane z tokiem studiów

Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie kryteriów przyznawania oraz zasad studiowania w ramach Indywidualnego Programu Studiów (44 KB)

Zarządzenie Nr 45 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 kwietnia 2016 r. postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (194 KB)

Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zasad zmiany formy studiów (137 KB)

Zasady przepisywania ocen – wyciąg z Regulaminu Studiów (14 KB)

Uchwała Rady Wydziału z 16 stycznia 2007 r. w sprawie zasad zaliczania zajęć (85 KB)