Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Administracja II stopnia – studia stacjonarne

Program i plan studiów

Program studiów Administracja stacjonarna II stopnia – studenci rozpoczynający studia od roku 2019-2020 (508 KB)

Program studiów – administracja stacjonarna II stopnia (268 KB)

Plan studiów Administracja stacjonarna II stopnia – studenci rozpoczynający studia od roku 2019-2020 (413 KB)

Plan studiów Administracja stacjonarna II st. – studenci rozpoczynający studia od roku 2016-2017 (221 KB)

 

Harmonogramy zajęć

Uwaga! Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020-2021 odbywają się w formie zdalnej!

Harmonogram zajęć – Administracja II st. I rok – 2020-2021_sem. zimowy (289 KB) – uwaga, zajęcia dla I roku rozpoczynają się 6.10.2020 r.

Harmonogram zajęć – Administracja II st. II rok – 2020-2021_sem. zimowy (294 KB)

 

Fakultety i seminaria

Lista przedmiotów fakultatywnych 2019-2020_administracja II stopień stacjonarna (224 KB)

 

Wykaz seminariów_administracja_II stopnia_stacjonarna_2019-2020 (305 KB)

 

 

Dokumenty związane z tokiem studiów

Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie kryteriów przyznawania oraz zasad studiowania w ramach Indywidualnego Programu Studiów (44 KB)

Zarządzenie Nr 45 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 kwietnia 2016 r. postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (194 KB)

Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zasad zmiany formy studiów (137 KB)

Zasady przepisywania ocen – wyciąg z Regulaminu Studiów (14 KB)

Uchwała Rady Wydziału z 16 stycznia 2007 r. w sprawie zasad zaliczania zajęć (85 KB)