Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Uchwały Rady Wydziału

Uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji podjęte w latach akademickich 2011/2012 – 2018/2019. Osobno rejestruje się sprawy naukowe, dydaktyczno-organizacyjne i personalne, a także uchwały komisji RW w przewodach doktorskich.

Uchwały w sprawach naukowych:

Uchwały Rady Wydziału w sprawach dydaktyczno-organizacyjnych

Uchwały Rady Wydziału w sprawach personalnych