Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Uchwały Rady Wydziału w sprawach personalnych

Uchwały podjęte w 2011 roku

Uchwały podjęte w 2012 roku

Uchwały podjęte w 2013 roku

Uchwały podjęte w 2014 roku

Uchwały podjęte w 2015 roku

Uchwały podjęte w 2016 roku

Uchwały podjęte w 2017 roku

Uchwały podjęte w 2018 roku

Uchwały podjęte w 2019 roku:

Uchwała nr 1/P/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wniosku o powołanie kierownika Katedry Prawa Finansów Publicznych (178 KB)

Uchwała nr 2/P/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Konstytucyjnego (178 KB)

Uchwała nr 3/P/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zatrudnienia w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na czas od 1 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 roku – na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a na czas od 1 października 2019 r. do 31 maja 2020 r. – na stanowisku profesora uniwersytetu Pana prof. dra Nicola Lupo (178 KB)

Uchwała nr 4/P/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Konstytucyjnego (179 KB)

Uchwała nr 5/P/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zatrudnienia w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na czas od 1 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 roku – na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a na czas od 1 października 2019 r. do 31 maja 2020 r. – na stanowisku profesora uniwersytetu Pani prof. dr Cristiny Fasone (178 KB)

Uchwała nr 6/P/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie płatnego urlopu naukowego w terminie od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. Panu dr. hab. Andrzejowi Gacy, prof. UMK (180 KB)

Uchwała nr 7/P/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie płatnego urlopu naukowego w terminie od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. Panu prof. dr. hab. Janowi Galsterowi (180 KB)

Uchwała nr 8/P/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora uniwersytetu w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska – Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego na czas nieokreślony Pana dr. hab. Henryka Nowickiego (182 KB)

Uchwała nr 9/P/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora uniwersytetu w Katedrze Prawa Pracy na czas od 1 października 2019 r. do 30 września 2021 r. Pana dr. hab. Jana Piątkowskiego (177 KB)

Uchwała nr 10/P/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora uniwersytetu w Katedrze Historii Doktryn Polityczno – Prawnych i Prawa Niemieckiego na czas nieokreślony Pani dr hab. Marty Baranowskiej (179 KB)

Uchwała nr 11/P/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora uniwersytetu w Katedrze Teorii Prawa i Państwa na czas nieokreślony Pana dr. hab. Karola Dobrzenieckiego (177 KB)

Uchwała nr 12/P/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora uniwersytetu w Katedrze Prawa Międzynarodowego na czas nieokreślony Pana dr. hab. Marcina Kałduńskiego (178 KB)

Uchwała nr 13/P/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora uniwersytetu w Katedrze Teorii Prawa i Państwa na czas nieokreślony Pana dr. hab. Marcina Kilanowskiego (178 KB)

Uchwała nr 14/P/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora uniwersytetu w Katedrze Teorii Prawa i Państwa na czas nieokreślony Pani dr hab. Mileny Koryckiej-Zirk (178 KB)

Uchwała nr 15/P/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora uniwersytetu w Katedrze Teorii Prawa i Państwa na czas nieokreślony Pani dr hab. Aleksandry Kustry-Rogatki (178 KB)

Uchwała nr 16/P/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora uniwersytetu w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na czas nieokreślony Pana dr. hab. Macieja Serowańca (178 KB)

Uchwała nr 17/P/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora uniwersytetu w Katedrze Prawa Finansów Publicznych na czas nieokreślony Pana dr. hab. Wojciecha Morawskiego (179 KB)

Uchwała nr 18/P/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego na czas nieokreślony Pani mgr Ewy Kabzy (179 KB)

Uchwała nr 19/P/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Pracy (178 KB)

Uchwała nr 20/P/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Pracy na okres do 30 września 2020 r. Pani dr Jagody Jaskulskiej (177 KB)

Uchwała nr 21/P/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego (178 KB)

Uchwała nr 22/P/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zatrudnieniu na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego na okres do 30 września 2020 r. Pana dra Damiana Kaczana (178 KB)

Uchwała nr 23/P/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego (179 KB)

Uchwała nr 24/P/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zatrudnieniu na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego na okres do 30 września 2020 r. Pana mgra Michała Marszelewskiego (178 KB)