Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

2012 – Uchwały RP SP

Uchwała nr 1/P/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii Państwa i Prawa (175 KB)

Opinia nr 2/P/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r. o zatrudnieniu na stanowisku adiunkta w Katedrze Teorii Państwa i Prawa dr. Karola Dobrzenieckiego (174 KB)

Uchwała nr 3/P/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Historii Prawa Niemieckiego w Polsce (177 KB)

Uchwała nr 4/P/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. o powołaniu recenzenta dorobku naukowego, dydaktycznego oraz organizacyjnego kandydatki na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Danuty Janickiej (179 KB)

Uchwała nr 5/P/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Administracyjnego (176 KB)

Opinia nr 6/P/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. o zatrudnieniu na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Administracyjnego dr. Tomasza Brzezickiego (175 KB)

Opinia nr 7/P/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. o powołaniu Kierownika podyplomowych studiów prawa medycznego dla prawników w osobie prof. dr. hab. Mirosława Nesterowicza (130 KB)

Uchwała nr 8/P/2012 z dnia 13 marca 2012 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Europejskiego (177 KB)

Opinia nr 9/P/2012 z dnia 13 marca 2012 r. o zatrudnieniu na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Europejskiego dr. Pawła Nowickiego (175 KB)

Uchwała nr 10/P/2012 z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie uroczystego odnowienia dyplomu doktorskiego prof. dr. hab. Janusza Gilasa i prof. dr. hab. Janusza Symonidesa (129 KB)

Wniosek nr 11/P/2012 z dnia 13 marca 2012 r. o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnych młodych naukowców dr. Pawłowi Nowickiemu (175 KB)

Opinia nr 12/P/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie mianowania Pani prof. dr hab. Danuty Janickiej na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Historii Prawa Niemieckiego w Polsce (181 KB)

Uchwała nr 13/P/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej (177 KB)

Opinia nr 14/P/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej dr. hab. Andrzeja Adamskiego, prof. UMK (175 KB)

Uchwała nr 15/P/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie powołania pełnomocnika Wydziału Prawa i Administracji do prowadzenia Funduszu im. Ireny i Wacława Szyszkowskich (178 KB)

Uchwała nr 16/P/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego (176 KB)

Opinia nr 17/P/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o zatrudnieniu na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego dr Iwony Wróblewskiej (174 KB)

Uchwała nr 18/P/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Europejskiego (177 KB)

Opinia nr 19/P/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o zatrudnieniu na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Europejskiego dr Katarzyny Witkowskiej-Chrzczonowicz (175 KB)

Uchwała nr 20/P/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii (176 KB)

Opinia nr 21/P/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o zatrudnieniu na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii dr. Tomasza Oczkowskiego (174 KB)

Uchwała nr 22/P/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Prawa Medycznego (176 KB)

Opinia nr 23/P/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o zatrudnieniu na stanowisku adiunkta w Zakładzie Prawa Medycznego dr. Marcina Śliwki (175 KB)

Uchwała nr 24/P/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Prawa Ubezpieczeniowego (176 KB)

Opinia nr 25/P/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o zatrudnieniu na stanowisku asystenta w Zakładzie Prawa Ubezpieczeniowego mgr. Michała Ziemiaka (175 KB)

Uchwała nr 26/P/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Międzynarodowego (176 KB)

Opinia nr 27/P/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o zatrudnieniu na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Międzynarodowego mgr. Macieja Żenkiewicza (175 KB)

Uchwała nr 28/P/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Postępowania Karnego (176 KB)

Opinia nr 29/P/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o zatrudnieniu na stanowisku asystenta w Katedrze Postępowania Karnego mgr Mai Klubińskiej (174 KB)

Uchwała nr 30/P/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej (176 KB)

Opinia nr 31/P/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o zatrudnieniu na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej mgr. Marcina Berenta (174 KB)

Uchwała nr 32/P/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Kryminalistyki (176 KB)

Opinia nr 33/P/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o zatrudnieniu na stanowisku asystenta w Katedrze Kryminalistyki mgr. Leszka Stępki (174 KB)

Uchwała nr 34/P/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Prawa Administracyjnego (176 KB)

Opinia nr 35/P/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o zatrudnieniu na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Prawa Administracyjnego dr. Mariana Masternaka (175 KB)

Uchwała nr 36/P/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego (177 KB)

Opinia nr 37/P/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o zatrudnieniu na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego dr. Henryka Nowickiego (176 KB)

Uchwała nr 38/P/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko wykładowcy w Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa (178 KB)

Opinia nr 39/P/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o zatrudnieniu na stanowisku wykładowcy w Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa mgr. Zbigniewa Filipiaka (176 KB)

Uchwała nr 40/P/2012 z dnia 18 września 2012 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Kryminalistyki (177 KB)

Opinia nr 41/P/2012 z dnia 18 września 2012 r. o zatrudnieniu na stanowisku adiunkta w Katedrze Kryminalistyki dr hab. Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz (175 KB)

Uchwała nr 42/P/2012 z dnia 18 września 2012 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Postępowania Cywilnego (177 KB)

Opinia nr 43/P/2012 z dnia 18 września 2012 r. o zatrudnieniu na stanowisku adiunkta w Katedrze Postępowania Cywilnego dr Joanny May (176 KB)

Uchwała nr 44/P/2012 z dnia 18 września 2012 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego – Zakładzie Prawa Morskiego (178 KB)

Opinia nr 45/P/2012 z dnia 18 września 2012 r. o zatrudnieniu na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego – Zakładzie Prawa Morskiego Pani dr Zuzanny Pepłowskiej-Dąbrowskiej (177 KB)

Uchwała nr 46/P/2012 z dnia 18 września 2012 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Administracyjnego (177 KB)

Opinia nr 47/P/2012 z dnia 18 września 2012 r. o zatrudnieniu na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Administracyjnego mgr Karoliny Rokickiej (175 KB)

Uchwała nr 48/P/2012 z dnia 18 września 2012 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego (177 KB)

Uchwała nr 49/P/2012 z dnia 18 września 2012 r. o zatrudnieniu na stanowisku asystenta w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego mgr. Pawła Żukowskiego (176 KB)

Opinia nr 50/P/2012 z dnia 18 września 2012 r. o powołaniu kierownika studiów podyplomowych w zakresie prawa medycznego dla prawników w osobie prof. dr. hab. Mirosława Nesterowicza (130 KB)

Opinia nr 51/P/2012 z dnia 18 września 2012 r. o powołaniu Kierownika Katedry Kryminalistyki w osobie dr hab. Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz (130 KB)

Opinia nr 52/P/2012 z dnia 18 września 2012 r. o powołaniu Kierownika Katedry Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej w osobie dr. hab. Andrzeja Adamskiego, prof. UMK (130 KB)

Opinia nr 53/P/2012 z dnia 18 września 2012 r. o powołaniu Kierownika Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego w osobie prof. dr. hab. Wojciecha Szwajdlera (131 KB)

Opinia nr 54/P/2012 z dnia 18 września 2012 r. o powołaniu Kierownika Katedry Postępowania Karnego w osobie dr. hab. Arkadiusza Lacha (130 KB)

Opinia nr 55/P/2012 z dnia 18 września 2012 r. o powołaniu p. o. Kierownika Katedry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych w osobie prof. dr hab. Danuty Janickiej (130 KB)

Uchwała nr 56/P/2012 z dnia 18 września 2012 r. o wyrażeniu zgody dr. hab. Tomaszowi Justyńskiemu, prof. UMK na dodatkowe zatrudnienie w kadencji 2012-2016 (179 KB)

Uchwała nr 57/P/2012 z dnia 18 września 2012 r. o wyrażeniu zgody dr. Mikołajowi Święckiemu na dodatkowe zatrudnienie w kadencji 2012-2016 (178 KB)

Opinia nr 58/P/2012 z dnia 18 września 2012 r. o powołaniu kierownika Katedry Prawa Ubezpieczeniowego w osobie prof. dr. hab. Eugeniusza Kowalewskiego (130 KB)

Uchwała nr 59/P/2012 z dnia 18 września 2012 r. o powołaniu Kierownika Katedry Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego dr hab. Marii Dragun-Gertner, prof. UMK (131 KB)

Opinia nr 60/P/2012 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego prof. dr. hab. Mirosława Nesterowicza (178 KB)

Opinia nr 61/P/2012 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Prawa Administracyjnego dr. Tomasza Jędrzejewskiego (177 KB)

Uchwała nr 62/P/2012 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 2013-2016 (181 KB)

Uchwała nr 63/P/2012 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 2013-2016 (181 KB)

Uchwała nr 64/P/2012 z dnia 16 października 2012 r. w sprawie przyznania „Medalu za Zasługi dla Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu” prof. dr. hab. Andrzejowi Sokali (180 KB)

Uchwała nr 65/P/2012 z dnia 16 października 2012 r. w sprawie przyznania „Medalu za Zasługi dla Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu” dr hab. Bożenie Gronowskiej, prof. UMK (180 KB)

Uchwała nr 66/P/2012 z dnia 16 października 2012 r. w sprawie przyznania „Medalu za Zasługi dla Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu” dr. hab. Tomaszowi Justyńskiemu, prof. UMK (180 KB)

Uchwała nr 67/P/2012 z dnia 16 października 2012 r. w sprawie przyznania „Medalu za Zasługi dla Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu” dr. Tomaszowi Jędrzejewskiemu (179 KB)

Uchwała nr 68/P/2012 z dnia 16 października 2012 r. w sprawie zgłoszenia kandydata do Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w osobie dr. hab. Andrzeja Adamskiego, prof. UMK (176 KB)

Opinia nr 69/P/2012 z dnia 16 października 2012 r. o powołaniu kierownika studiów podyplomowych w zakresie prawa dowodowego dla biegłych w osobie dr. hab. Arkadiusza Lacha (131 KB)

Opinia nr 70/P/2012 z dnia 16 października 2012 r. o powołaniu kierownika studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych w osobie dr. Henryka Nowickiego (131 KB)

Opinia nr 71/P/2012 z dnia 16 października 2012 r. o powołaniu kierownika studiów podyplomowych w zakresie administracji publicznej w osobie dr Małgorzaty Szalewskiej (131 KB)

Uchwała nr 72/P/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Europejskiego (178 KB)

Opinia nr 73/P/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Europejskiego dr. hab. Marka Kolasińskiego (176 KB)

Uchwała nr 74/P/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii (177 KB)

Opinia nr 75/P/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii dr. hab. Jerzego Lachowskiego (176 KB)

Uchwała nr 76/P/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Postępowania Karnego (177 KB)

Opinia nr 77/P/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Postępowania Karnego dr. hab. Arkadiusza Lacha (176 KB)

Opinia nr 78/P/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. o powołaniu kierownika studiów podyplomowych w zakresie prawa handlowego w osobie prof. dr. hab. Kazimierza Lubińskiego (130 KB)

Opinia nr 79/P/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. o powołaniu kierownika studiów podyplomowych w zakresie prawa medycznego dla prawników w osobie prof. dr. hab. Mirosława Nesterowicza (130 KB)

Opinia nr 80/P/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. o wniosku do Senatu UMK o nadanie „Medalu za zasługi położone dla rozwoju Uczelni” prof. dr. hab. Zbigniewowi Witkowskiemu (131 KB)

Opinia nr 81/P/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. o wniosku do Senatu UMK o wystąpienie o nadanie medalu Komisji Edukacji Narodowej dr hab. Małgorzacie Świderskiej (175 KB)

Opinia nr 82/P/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. o wniosku do Senatu UMK o wystąpienie o nadanie medalu Komisji Edukacji Narodowej dr hab. Andrzejowi Gacy, prof. UMK (176 KB)

Opinia nr 83/P/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. o wniosku do Senatu UMK o wystąpienie o nadanie Medalu Złotego za Długoletnią Służbę prof. dr. hab. Marianowi Filarowi (176 KB)

Opinia nr 84/P/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. o wniosku do Senatu UMK o wystąpienie o nadanie Medalu Złotego za Długoletnią Służbę prof. dr. hab. Januszowi Justyńskiemu (176 KB)

Opinia nr 85/P/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. o wniosku do Senatu UMK o wystąpienie o nadanie Medalu Złotego za Długoletnią Służbę prof. dr. hab. Ryszardowi Łaszewskiemu (176 KB)