Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

2014 – Uchwały RP SP

Uchwała nr 1/P/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego – Zakład Prawa Medycznego (175 KB)

Opinia nr 2/P/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zatrudnienia dr Darii Gęsickiej na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego – Zakład Prawa Medycznego (174 KB)

Uchwała nr 3/P/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego – Zakład Prawa Medycznego (177 KB)

Opinia nr 4/P/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego – Zakład Prawa Medycznego (176 KB)

Uchwała nr 5/P/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Historii Doktryn Polityczno-Prawnych (174 KB)

Opinia nr 6/P/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Doktryn Polityczno-Prawnych (174 KB)

Uchwała nr 7/P/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Prawa Europejskiego (176 KB)

Uchwała nr 8/P/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Jana Galstera na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Prawa Europejskiego (176 KB)

Uchwała nr 9/P/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska (177 KB)

Uchwała nr 10/P/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Bartosza Rakoczego na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska (176 KB)

Uchwała nr 11/P/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie zatrudnienia mgr. Tomasza Jasiakiewicza na podstawie umowy o zastępstwo w Katedrze Prawa Cywilnego i Rodzinnego na stanowisku asystenta (175 KB)

Uchwała nr 12/P/2014 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego (172 KB)

Uchwała nr 13/P/2014 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Prawa Międzynarodowego (173 KB)

Uchwała nr 14/P/2014 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Tadeusza Wasilewskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Prawa Międzynarodowego (173 KB)

Opinia nr 15/P/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Mariana Filara na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Prawa Karnego I Polityki Kryminalnej (174 KB)

Opinia nr 16/P/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Mirosława Nesterowicza na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego – Zakładzie Prawa Medycznego (175 KB)

Opinia nr 17/P/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Tadeusza Jasudowicza na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Praw Człowieka (173 KB)

Opinia nr 18/P/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta na zastępstwo w Katedrze Prawa Cywilnego i Rodzinnego mgr. Tomasza Jasiakiewicza (173 KB)

Opinia nr 19/P/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie powołania kierownika Ośrodka Studiów Fiskalnych (175 KB)

Uchwała nr 20/P/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Administracyjnego (174 KB)

Uchwała nr 21/P/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Międzynarodowego (172 KB)

Opinia nr 22/P/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zatrudnienia Pana dra Marcina Kałduńskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Międzynarodowego (172 KB)

Uchwała nr 23/P/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Postępowania Cywilnego (172 KB)

Opinia nr 24/P/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zatrudnienia Pani dr Joanny May na stanowisku adiunkta w Katedrze Postępowania Cywilnego (172 KB)

Uchwała nr 25/P/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Finansów Publicznych (173 KB)

Opinia nr 26/P/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zatrudnienia Pani dr hab. Agnieszki Olesińskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Finansów Publicznych (173 KB)

Uchwała nr 27/P/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa (173 KB)

Opinia nr 28/P/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zatrudnienia Pana dr. Zbigniewa Filipiaka na stanowisku adiunkta w Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa (173 KB)

Uchwała nr 29/P/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Kanonicznego (173 KB)

Opinia nr 30/P/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zatrudnienia Pani dr hab. Ewy Gajdy na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Kanonicznego (173 KB)

Uchwała nr 31/P/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Cywilnego i Rodzinnego (174 KB)

Opinia nr 32/P/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zatrudnienia Pani mgr Ewy Kabzy na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Cywilnego i Rodzinnego (173 KB)

Uchwała nr 33/P/2014 z dnia 30 czerwca 20104 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego (173 KB)

Opinia nr 34/P/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zatrudnienia Pana mgr. Krzysztofa Kucharskiego na stanowisku asystenta w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego (172 KB)

Uchwała nr 35/P/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Administracyjnego (173 KB)

Opinia nr 36/P/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zatrudnienia Pana mgr. Łukasza Maszewskiego na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Administracyjnego (173 KB)

Uchwała nr 37/P/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego (173 KB)

Opinia nr 38/P/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zatrudnienia Pana mgr. Macieja Serowańca na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego (173 KB)

Uchwała nr 39/P/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Prawa Handlowego (174 KB)

Opinia nr 40/P/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zatrudnienia Pana dr. Marka Jasiakiewicza na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Prawa Handlowego (173 KB)

Uchwała nr 41 /P/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Postępowania Karnego (174 KB)

Opinia nr 42/P/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zatrudnienia Pana dr. Dariusza Kali na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Postępowania Karnego (172 KB)

Uchwała nr 43/P/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Finansów Publicznych (174 KB)

Opinia nr 44/P/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zatrudnienia Pana dr. hab. Wojciecha Morawskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Finansów Publicznych (173 KB)

Uchwała nr 45/P/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Administracyjnego (129 KB)

Opinia nr 46/P/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zatrudnienia Pana dr. hab. Piotra Rączki na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Administracyjnego (128 KB)

Opinia nr 47/P/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wypowiedzenia mianowania na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska (128 KB)

Uchwała nr 48/P/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska (130 KB)

Opinia nr 49/P/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zatrudnienia Pani dr Małgorzaty Szalewskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska (128 KB)

Uchwała nr 50/P/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii Prawa i Państwa (130 KB)

Opinia nr 51/P/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zatrudnienia Pana dr. Marcina Kilanowskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Teorii Prawa i Państwa (129 KB)

Uchwała nr 52/P/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Praw Człowieka (130 KB)

Opinia nr 53/P/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zatrudnienia Pana dr hab. Michała Balcerzaka na stanowisku adiunkta w Katedrze Praw Człowieka (129 KB)

Uchwała nr 54/P/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Teorii Prawa i Państwa (129 KB)

Opinia nr 55/P/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zatrudnienia Pani mgr Agaty Czarneckiej na stanowisku asystenta w Katedrze Teorii Prawa i Państwa (129 KB)

Opinia nr 56/P/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie powołania kierownika niestacjonarnych studiów doktoranckich (174 KB)

Opinia nr 57/P/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych w zakresie administracji publicznej (174 KB)

Opinia nr 58/P/2014 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych w zakresie administracji publicznej (174 KB)

Opinia nr 59/P/2014 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych (174 KB)

Opinia nr 60/P/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych w zakresie prawa podatkowego (172 KB)

Opinia nr 61/P/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych w zakresie egzekucji administracyjnej (172 KB)

Opinia nr 62/P/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych w zakresie prawa handlowego (173 KB)

Opinia nr 63/N/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych w zakresie prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowego (172 KB)

Opinia nr 64/P/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Kierownika Stacjonarnych Studiów Doktoranckich (175 KB)

Opinia nr 65/P/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego (176 KB)

Opinia nr 66/P/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Prawa Cywilnego i Bankowego (175 KB)

Opinia nr 67/P/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Prawa Cywilnego i Rodzinnego (174 KB)

Opinia nr 68/P/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Postępowania Cywilnego (175 KB)

Opinia nr 69/P/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Prawa Ubezpieczeniowego (174 KB)

Opinia nr 70/P/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Prawa Morskiego (174 KB)

Opinia nr 71/P/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Prawa Medycznego (174 KB)

Opinia nr 72/P/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Prawa Handlowego (174 KB)

Opinia nr 73/P/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Teorii Prawa i Państwa (174 KB)

Opinia nr 74/P/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Postępowania Karnego (174 KB)

Opinia nr 75/P/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Kryminalistyki (174 KB)

Opinia nr 76/P/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Prawa Karnego i Kryminologii (174 KB)

Opinia nr 77/P/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej (173 KB)

Opinia nr 78/P/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego (174 KB)

Opinia nr 79/P/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego (175 KB)

Opinia nr 80/P/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Prawa Europejskiego (174 KB)

Opinia nr 81/P/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Prawa Finansów Publicznych (176 KB)

Opinia nr 82/P/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego (177 KB)

Opinia nr 83/P/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Praw Człowieka (175 KB)

Opinia nr 84/P/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Prawa Międzynarodowego (174 KB)

Opinia nr 85/P/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Prawa Ochrony Środowiska (176 KB)

Opinia nr 86/P/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Prawa Pracy (174 KB)

Opinia nr 87/P/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Prawa Kanonicznego (173 KB)

Opinia nr 88/P/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Prawa Rzymskiego (174 KB)

Opinia nr 89/P/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa (175 KB)

Opinia nr 90/P/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Historii Państwa i Prawa Polskiego (174 KB)

Opinia nr 91/P/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Historii Doktryn Polityczno – Prawnych i Prawa Niemieckiego (175 KB)

Opinia nr 92/P/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Kierownika Centrum Studiów Wyborczych (176 KB)

Opinia nr 93/P/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wniosku do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o nadanie “Medalu za zasługi położone dla rozwoju Uczelni” Panu dr. hab. Grzegorzowi Goździewiczowi, prof. UMK (174 KB)

Opinia nr 94/P/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wniosku do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o wystąpienie o nadanie medalu resortowego Panu prof. dr. hab. Lechowi Morawskiemu (175 KB)

Opinia nr 95/P/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wniosku do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o wystąpienie o nadanie medalu resortowego Panu dr. hab. Zbigniewowi Kwaśniewskiemu, prof. UMK (175 KB)

Opinia nr 96/P/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wniosku do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o wystąpienie o nadanie odznaczenia państwowego Panu prof. dr. hab. Eugeniuszowi Kowalewskiemu (175 KB)

Opinia nr 97/P/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wniosku do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o wystąpienie o nadanie odznaczenia państwowego Panu prof. dr. hab. Andrzejowi Borodo (174 KB)

Opinia nr 98/P/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wniosku do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o wystąpienie o nadanie odznaczenia państwowego Panu prof. dr hab. Tadeuszowi Wasilewskiemu (175 KB)