Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

2013 – Uchwały RP SP

Uchwała nr 1/P/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego (175 KB)

Opinia nr 2/P/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. o zatrudnieniu na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego dr Małgorzaty Cilak (174 KB)

Opinia nr 3/P/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. o powołaniu kierownika studiów podyplomowych w zakresie prawa podatkowego w osobie dr. Wojciecha Matuszewskiego (174 KB)

Opinia nr 4/P/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. o powołaniu kierownika międzywydziałowych studiów podyplomowych w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego w osobie dr Elżbiety Grzelak-Kostulskiej (175 KB)

Opinia nr 5/P/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. Arkadiuszowi Gieratowi (175 KB)

Opinia nr 6/P/2013 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie powołania Kierownika Polskiego Centrum Doskonałości Badań nad Cyberprzestępczością (176 KB)

Uchwała nr 7/P/2013 z dnia 14 maja 2013 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego (175 KB)

Opinia nr 8/P/2013 z dnia 14 maja 2013 r. o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego dr. hab. Zbigniewa Naworskiego, prof. UMK (175 KB)

Opinia nr 9/P/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie dalszego zatrudnienia prof. dr. hab. Mariana Filara na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej (174 KB)

Opinia nr 10/P/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie dalszego zatrudnienia prof. dr. hab. Ryszarda Łaszewskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego (174 KB)

Opinia nr 11/P/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Praw Człowieka (173 KB)

Uchwała nr 12/P/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Cywilnego i Bankowego (173 KB)

Opinia nr 13/P/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o zatrudnieniu na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Cywilnego i Bankowego mgr. Marcina Drewka (172 KB)

Uchwała nr 14/P/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Praw Człowieka (173 KB)

Opinia nr 15/P/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o zatrudnieniu na stanowisku adiunkta w Katedrze Praw Człowieka dr Julii Kapelańskiej-Pręgowskiej (173 KB)

Opinia nr 16/P/2013 z dnia 17 września 2013 r. o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego dr hab. Ewy Bagińskiej, prof. UMK (175 KB)

Opinia nr 17/P/2013 z dnia 17 września 2013 r. o zatrudnieniu na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Cywilnego i Rodzinnego mgr. Tomasza Jasiakiewicza (175 KB)

Uchwała nr 18/P/2013 z dnia 17 września 2013 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Kryminalistyki (176 KB)

Opinia nr 19/P/2013 z dnia 17 września 2013 r. o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Kryminalistyki dr hab. Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz (175 KB)

Uchwała nr 20/P/2013 z dnia 17 września 2013 r. o rozstrzygnięciu dwóch konkursów na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Pracy (175 KB)

Opinia nr 21/P/2013 z dnia 17 września 2013 r. o zatrudnieniu na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Pracy dr Beaty Rutkowskiej (173 KB)

Opinia nr 22/P/2013 z dnia 17 września 2013 r. o zatrudnieniu na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Pracy dr Marzeny Szabłowskiej (173 KB)

Uchwała nr 23/P/2013 z dnia 17 września 2013 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Handlowego (174 KB)

Opinia nr 24/P/2013 z dnia 17 września 2013 r. o zatrudnieniu na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Handlowego dr. Arkadiusza Gierata (174 KB)

Uchwała nr 25/P/2013 z dnia 17 września 2013 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Postępowania Cywilnego (175 KB)

Opinia nr 26/P/2013 z dnia 17 września 2013 r. o zatrudnieniu na stanowisku adiunkta w Katedrze Postępowania Cywilnego dr Agnieszki Laskowskiej-Hulisz (174 KB)

Uchwała nr 27/P/2013 z dnia 17 września 2013 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego (175 KB)

Opinia nr 28/P/2013 z dnia 17 września 2013 r. o zatrudnieniu na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego dr Anny Moszyńskiej (174 KB)

Uchwała nr 29/P/2013 z dnia 17 września 2013 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego (174 KB)

Opinia nr 30/P/2013 z dnia 17 września 2013 r. o zatrudnieniu na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego dr Aleksandry Kustry (173 KB)

Uchwała nr 31/P/2013 z dnia 17 września 2013 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego – Zakładzie Prawa Medycznego (175 KB)

Opinia nr 32/P/2013 z dnia 17 września 2013 r. o zatrudnieniu na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego – Zakład Prawa Medycznego dr Kingi Bączyk-Rozwadowskiej (175 KB)

Uchwała nr 33/P/2013 z dnia 17 września 2013 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego (176 KB)

Opinia nr 34/P/2013 z dnia 17 września 2013 r. o zatrudnieniu na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego mgr Katarzyny Krupy-Lipińskiej (176 KB)

Uchwała nr 35/P/2013 z dnia 17 września 2013 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Pracy (174 KB)

Opinia nr 36/P/2013 z dnia 17 września 2013 r. o zatrudnieniu na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Pracy mgr Anny Napiórkowskiej (173 KB)

Uchwała nr 37/P/2013 z dnia 17 września 2013 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Administracyjnego (176 KB)

Opinia nr 38/P/2013 z dnia 17 września 2013 r. o zatrudnieniu na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Administracyjnego mgr. Bartłomieja Chludzińskiego (173 KB)

Uchwała nr 39/P/2013 z dnia 17 września 2013 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Postępowania Karnego (174 KB)

Opinia nr 40/P/2013 z dnia 17 września 2013 r. o zatrudnieniu na stanowisku asystenta w Katedrze Postępowania Karnego dr Mai Klubińskiej (173 KB)

Uchwała nr 41/P/2013 z dnia 17 września 2013 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Prawa Handlowego (175 KB)

Opinia nr 42/P/2013 z dnia 17 września 2013 r. o zatrudnieniu na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Prawa Handlowego dr. Marka Jasiakiewicza (174 KB)

Uchwała nr 43/P/2013 z dnia 17 września 2013 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej (175 KB)

Opinia nr 44/P/2013 z dnia 17 września 2013 r. o zatrudnieniu na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej dr. Janusza Bojarskiego (173 KB)

Opinia nr 45/P/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie powołania członka Rady Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (178 KB)

Uchwała nr 46/P/2013 z dnia 25 września 2013 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa (175 KB)

Opinia nr 47/P/2013 z dnia 25 września 2013 r. o zatrudnieniu na stanowisku asystenta w Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa dr. Zbigniewa Filipiaka (174 KB)

Uchwała nr 48/P/2013 z dnia 25 września 2013 r. o powołaniu pełnomocnika do prowadzenia Funduszu im. Ireny i Wacława Szyszkowskich w osobie dr. hab. Arkadiusza Lacha, prof. UMK (177 KB)

Opinia nr 49/P/2013 z dnia 25 września 2013 r. o powołaniu kierownika studiów podyplomowych w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego w osobie dr. Pawła Nowickiego (174 KB)

Uchwała nr 50/P/2013 z dnia 15 października 2013 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Kryminalistyki (175 KB)

Opinia nr 51/P/2013 z dnia 15 października 2013 r. o zatrudnieniu na stanowisku adiunkta w Katedrze Kryminalistyki dr. Leszka Stępki (174 KB)

Opinia nr 52/P/2013 z dnia 15 października 2013 r. o powołaniu kierownika studiów podyplomowych w zakresie egzekucji administracyjnej w osobie dr. Mariana Masternaka (174 KB)

Opinia nr 53/P/2013 z dnia 15 października 2013 r. o powołaniu kierownika studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych w osobie dr. Henryka Nowickiego (174 KB)

Opinia nr 54/P/2013 z dnia 15 października 2013 r. o powołaniu kierownika studiów podyplomowych w zakresie administracji publicznej w osobie dr hab. Agnieszki Skóry, prof. UMK (175 KB)

Opinia nr 55/P/2013 z dnia 15 października 2013 r. o powołaniu kierownika studiów podyplomowych w zakresie prawa medycznego dla prawników w osobie prof. dr. hab. Mirosława Nesterowicza (174 KB)

Opinia nr 56/P/2013 z dnia 15 października 2013 r. o powołaniu kierownika studiów podyplomowych w zakresie prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowego w osobie prof. dr. hab. Eugeniusza Kowalewskiego (175 KB)

Opinia nr 57/P/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. o powołaniu kierownika studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy w osobie dr. hab. Grzegorza Goździewicza, prof. UMK (174 KB)

Uchwała nr 58/P/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta naukowego w Centrum Badań nad Cyberprzestępczością (175 KB)

Opinia nr 59/P/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. o zatrudnieniu na stanowisku asystenta naukowego w Centrum Badań nad Cyberprzestępczością mgr Moniki Rocławskiej (174 KB)

Opinia nr 60/P/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. o wniosku do Senatu UMK o wystąpienie o nadanie “Medalu za zasługi położone dla rozwoju Uczelni” prof. dr. hab. Bogumiłowi Brzezińskiemu (176 KB)

Opinia nr 61/P/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. o wniosku do Senatu UMK o wystąpienie o nadanie medalu Komisji Edukacji Narodowej prof. dr. hab. Bartoszowi Rakoczemu (176 KB)

Opinia nr 62/P/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. o wniosku do Senatu UMK o wystąpienie o nadanie medalu Komisji Edukacji Narodowej dr. Janowi Piątkowskiemu (175 KB)

Opinia nr 63/P/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. o wniosku do Senatu UMK o wystąpienie o nadanie medalu Komisji Edukacji Narodowej dr Marii Jeż-Ludwichowskiej (176 KB)

Opinia nr 64/P/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. o wniosku do Senatu UMK o wystąpienie o nadanie Medalu Złotego za Długoletnią Służbę prof. dr. hab. Tadeuszowi Jasudowiczowi (176 KB)

Opinia nr 65/P/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. o wniosku do Senatu UMK o wystąpienie o nadanie Medalu Złotego za Długoletnią Służbę dr hab. Marii Dragun-Gertner, prof. UMK (177 KB)

Opinia nr 66/P/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. o wniosku do Senatu UMK o wystąpienie o nadanie Medalu Złotego za Długoletnią Służbę prof. dr. hab. Lechowi Morawskiemu (176 KB)

Opinia nr 67/P/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. o wniosku do Senatu UMK o wystąpienie o nadanie Medalu Złotego za Długoletnią Służbę prof. dr. hab. Kazimierzowi Lubińskiemu (176 KB)