Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

2018 – Uchwały RP SP

Uchwała nr 1/P/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie odwołania kierownika Katedry Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej (174 KB)

Uchwała nr 2/P/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie odwołania kierownika Katedry Prawa Karnego i Kryminologii (174 KB)

Uchwała nr 3/P/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie powołania kierownika Katedry Prawa Karnego (175 KB)

Uchwała nr 4/P/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie odwołania z funkcji kierownika Katedry Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego oraz z funkcji kierownika Zakładu Prawa Medycznego (178 KB)

Uchwała nr 5/P/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie odwołania z funkcji kierownika Katedry Prawa Cywilnego i Bankowego (176 KB)

Uchwała nr 6/P/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie odwołania z funkcji kierownika Katedry Prawa Handlowego (175 KB)

Uchwała nr 7/P/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie odwołania z funkcji kierownika Katedry Prawa Cywilnego i Rodzinnego (175 KB)

Uchwała nr 8/P/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie powołania kierownika Zakładu Prawa Medycznego w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego (175 KB)

Uchwała nr 9/P/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie powołania kierownika Zakładu Prawa Handlowego oraz p.o. kierownika Zakładu Prawa Morskiego w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego (176 KB)

Uchwała nr 10/P/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie powołania p.o. kierownika Zakładu Postępowania Cywilnego w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego (175 KB)

Uchwała nr 11/P/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie powołania kierownika Katedry Prawa i Postępowania Cywilnego (175 KB)

Uchwała nr 12/P/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie odwołania z funkcji kierownika Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa (176 KB)

Uchwała nr 13/P/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie odwołania z funkcji kierownika Katedry Historii Państwa i Prawa Polskiego (175 KB)

Uchwała nr 14/P/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie powołania kierownika Katedry Historii Prawa i Ustrojów Państwowych (176 KB)

Uchwała nr 15/P/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie odwołania z funkcji kierownika Katedry Postępowania Karnego (175 KB)

Uchwała nr 16/P/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie powołania kierownika Katedry Postępowania Karnego (174 KB)

Uchwała nr 17/P/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie odwołania z funkcji kierownika Katedry Kryminalistyki (175 KB)

Uchwała nr 18/P/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie powołania kierownika Zakładu Kryminalistyki w Katedrze Postępowania Karnego (175 KB)

Uchwała nr 19/P/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powołania Kierownika Studiów Podyplomowych w zakresie Prawa Ochrony Danych Osobowych (177 KB)

Uchwała nr 20/P/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powołania kierownika Zakładu Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego w Katedrze Prawa Finansów Publicznych (178 KB)

Uchwała nr 21/P/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie odwołania kierownika Katedry Prawa Administracyjnego (174 KB)

Uchwała nr 22/P/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powołania kierownika Zakładu Prawa Administracyjnego (174 KB)

Uchwała nr 23/P/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie odwołania kierownika Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego (176 KB)

Uchwała nr 24/P/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powołania kierownika Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska (178 KB)

Uchwała nr 25/P/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego (176 KB)

Uchwała nr 26/P/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego Pana dr. Tomasza Kucharskiego (175 KB)

Uchwała nr 27/P/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres do 30 czerwca 2020 r. w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego Pana dr. hab. Mirosława Bączyka, prof. UMK (175 KB)

Uchwała nr 28/P/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego na okres do 30 września 2019 r. w Katedrze Prawa Międzynarodowego Pana prof. dr. hab. Tadeusza Wasilewskiego (175 KB)

Uchwała nr 29/P/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Wydziału Prawa i Administracji do Odwoławczej Komisji Oceniającej Uniwersytetu na kadencję 2016-2020 w osobie Pana dr. hab. Marcina Kałduńskiego (176 KB)

Uchwała nr 30/P/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Postępowania Karnego (174 KB)

Uchwała nr 31/P/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony w Katedrze Postępowania Karnego Pani dr Mai Klubińskiej (174 KB)

Uchwała nr 32/P/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Karnego (174 KB)

Uchwała nr 33/P/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony w Katedrze Prawa Karnego Pani dr Agaty Ziółkowskiej (174 KB)

Uchwała nr 34/P/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Prawa Administracyjnego (175 KB)

Uchwała nr 35/P/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta na czas nieokreślony w Zakładzie Prawa Administracyjnego Pani dr Karoliny Rokickiej-Murszewskiej (174 KB)

Uchwała nr 36/P/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Prawa Medycznego (175 KB)

Uchwała nr 37/P/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony w Zakładzie Prawa Medycznego Pani dr Kingi Bączyk-Rozwadowskiej (174 KB)

Uchwała nr 38/P/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Prawa Medycznego (175 KB)

Uchwała nr 39/P/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta na czas nieokreślony w Zakładzie Prawa Medycznego Pani dr Natalii Karczewskiej-Kamińskiej (174 KB)

Uchwała nr 40/P/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Centrum Badań nad Cyberprzestępczością (176 KB)

Uchwała nr 41/P/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony w Centrum Badań nad Cyberprzestępczością Pani dr Natalii Daśko (175 KB)

Uchwała nr 42/P/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego (175 KB)

Uchwała nr 43/P/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego Pani dr Darii Gęsickiej (175 KB)

Uchwała nr 44/P/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Praw Człowieka (175 KB)

Uchwała nr 45/P/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony w Katedrze Praw Człowieka Pana dr. Piotra Sadowskiego (175 KB)

Uchwała nr 46/P/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego (175 KB)

Uchwała nr 47/P/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta na czas nieokreślony w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego Pana dr. Michała Ziemiaka (174 KB)

Uchwała nr 48/P/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 29/P/2018 z dnia 15 maja 2018 r. o wyborze przedstawiciela Wydziału Prawa i Administracji do Odwoławczej Komisji Oceniającej Uniwersytetu na kadencję 2016-2020 (177 KB)

Uchwała nr 49/P/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Prawa Pracy do dnia 30 września 2019 r. Pana prof. dra hab. Grzegorza Goździewicza (175 KB)

Uchwała nr 50/P/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Kryminalistyki (176 KB)

Uchwała nr 51/P/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Kryminalistyki na czas nieokreślony Pani dr hab. Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz, prof. UMK (175 KB)

Uchwała nr 52/P/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Prawa Administracyjnego (175 KB)

Uchwała nr 53/P/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony w Zakładzie Prawa Administracyjnego Pana dra hab. Piotra Rączki (174 KB)

Uchwała nr 54/P/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego (175 KB)

Uchwała nr 55/P/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego Pani dr hab. Moniki Wałachowskiej (174 KB)

Uchwała nr 56/P/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Prawa Handlowego (176 KB)

Uchwała nr 57/P/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony w Zakładzie Prawa Handlowego Pana dra hab. Konrada Zacharzewskiego (175 KB)

Uchwała nr 58/P/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Kryminalistyki (176 KB)

Uchwała nr 59/P/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Zakładzie Kryminalistyki na czas nieokreślony Pana dr. Leszka Stępki (175 KB)

Uchwała nr 60/P/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Karnego (174 KB)

Uchwała nr 61/P/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Karnego na czas nieokreślony Pana dr. hab. Tomasza Oczkowskiego (174 KB)

Uchwała nr 62/P/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Prawa Administracyjnego (175 KB)

Uchwała nr 63/P/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Zakładzie Prawa Administracyjnego na czas nieokreślony Pana dr. Tomasza Brzezickiego (174 KB)

Uchwała nr 64/P/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Prawa Administracyjnego (175 KB)

Uchwała nr 65/P/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Zakładzie Prawa Administracyjnego na czas nieokreślony Pani dr Doroty Sylwestrzak (175 KB)

Uchwała nr 66/P/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Prawa Handlowego (176 KB)

Uchwała nr 67/P/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Zakładzie Prawa Handlowego (176 KB)

Uchwała nr 68/P/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Praw Człowieka (175 KB)

Uchwała nr 69/P/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Praw Człowieka na czas nieokreślony Pani dr Julii Kapelańskiej-Pręgowskiej (174 KB)

Uchwała nr 70/P/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii Prawa i Państwa (175 KB)

Uchwała nr 71/P/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Teorii Prawa i Państwa na czas nieokreślony Pani dr hab. Aleksandry Kustry-Rogatki (174 KB)

Uchwała nr 72/P/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Centrum Studiów Wyborczych (177 KB)

Uchwała nr 73/P/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Centrum Studiów Wyborczych na czas nieokreślony Pani dr Anny Frydrych-Depki (176 KB)

Uchwała nr 74/P/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Prawa Administracyjnego (175 KB)

Uchwała nr 75/P/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Zakładzie Prawa Administracyjnego na czas nieokreślony Pana dr. Bartłomieja Chludzińskiego (175 KB)

Uchwała nr 76/P/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Międzynarodowego (174 KB)

Uchwała nr 77/P/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Międzynarodowego na czas nieokreślony Pana dr. Macieja Żenkiewicza (174 KB)

Uchwała nr 78/P/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Postępowania Cywilnego (176 KB)

Uchwała nr 79/P/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Postępowania Cywilnego Pana dr. hab. Tomasza Szanciło (177 KB)

Uchwała nr 80/P/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Pracy (175 KB)

Uchwała nr 81/P/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Pracy na czas nieokreślony Pani dr Marzeny Szabłowskiej-Juckiewicz (174 KB)

Uchwała nr 82/P/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska (176 KB)

Uchwała nr 83/P/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska na czas nieokreślony Pani dr Małgorzaty Szalewskiej (175 KB)

Uchwała nr 84/P/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Karnego (174 KB)

Uchwała nr 85/P/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Karnego na czas nieokreślony Pana dr. Piotra Chrzczonowicza (174 KB)

Uchwała nr 86/P/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Historii Prawa i Ustrojów Państwowych (175 KB)

Uchwała nr 87/P/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Prawa i Ustrojów Państwowych na czas nieokreślony Pana dr. Zbigniewa Filipiaka (175 KB)

Uchwała nr 88/P/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Karnego (174 KB)

Uchwała nr 89/P/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Karnego na czas nieokreślony Pana dr. Marcina Berenta (174 KB)

Uchwała nr 90/P/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego (175 KB)

Uchwała nr 91/P/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego na czas nieokreślony Pana dr. Tomasza Jasiakiewicza (176 KB)

Uchwała nr 92/P/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego (175 KB)

Uchwała nr 93/P/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego na czas nieokreślony Pana mgr. Marcina Drewka (175 KB)

Uchwała nr 94/P/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Postępowania Karnego (175 KB)

Uchwała nr 95/P/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Postępowania Karnego na czas do 30 września 2020 roku Pani mgr Renaty Badowiec (174 KB)

Uchwała nr 96/P/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Prawa Administracyjnego (175 KB)

Uchwała nr 97/P/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Zakładzie Prawa Administracyjnego na czas do 30 września 2019 roku Pana mgr. Tomasza Kuczyńskiego (175 KB)

Uchwała nr 98/P/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Prawa Administracyjnego (175 KB)

Uchwała nr 99/P/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Zakładzie Prawa Administracyjnego na czas do 30 września 2019 roku Pani mgr Aleksandry Penszyńskiej (175 KB)

Uchwała nr 100/P/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Prawa Administracyjnego (174 KB)

Uchwała nr 101/P/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Zakładzie Prawa Administracyjnego na czas do 30 września 2019 roku Pani mgr Dominiki Zawackiej-Klonowskiej (174 KB)

Uchwała nr 102/P/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta na zastępstwo w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego Pani mgr Magdaleny Karolak (175 KB)

Uchwała nr 103/P/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powołania Kierownika Uniwersyteckiego Centrum Ekspertyz Prawnych (176 KB)

Uchwała nr 104/P/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wniosku o udzielenie płatnego urlopu naukowego w terminie od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. Panu dr. hab. Tomaszowi Justyńskiemu, prof. UMK (180 KB)

Uchwała nr 105/P/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powołania Kierownika Studiów Podyplomowych w zakresie Prawa Ochrony Danych Osobowych (181 KB)

Uchwała nr 106/P/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powołania Kierownika Studiów Podyplomowych w zakresie Administracji Publicznej (179 KB)

Uchwała nr 107/P/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powołania Kierownika Studiów Podyplomowych w zakresie Prawa Pracy (180 KB)

Uchwała nr 108/P/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie powołania Kierownika Studiów Podyplomowych w zakresie Prawa Podatkowego (179 KB)

Uchwała nr 109/P/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie powołania Kierownika Studiów Podyplomowych w zakresie Prawa Medycznego (180 KB)

Uchwała nr 110/P/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie powołania Kierownika Studiów Podyplomowych w zakresie Prawa Zamówień Publicznych (180 KB)

Uchwała nr 111/P/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wniosku do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o wystąpienie o nadanie dr. hab. Wojciechowi Morawskiemu, prof. UMK medalu resortowego – Medalu Komisji Edukacji Narodowej (181 KB)

Uchwała nr 112/P/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wniosku do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o wystąpienie o nadanie dr. Tomaszowi Jędrzejewskiemu medalu resortowego – Medalu Komisji Edukacji Narodowej (180 KB)

Uchwała nr 113/P/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wniosku do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o wystąpienie o nadanie mgr Henryce Marcinkowskiej odznaczenia państwowego – Medalu Złotego za Długoletnią Służbę (182 KB)