Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

2017 – Uchwały RP SP

Uchwała nr 1/P/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta na zastępstwo w Katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego Pana mgr. Tomasza Kucharskiego (175 KB)

Uchwała nr 2/P/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie powołania nowego członka Komisji Stypendialnej Funduszu im. I. i W. Szyszkowskich (198 KB)

Opinia nr 3/P/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Prawa Rzymskiego i Kanonicznego (175 KB)

Opinia nr 4/P/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Teorii Prawa i Państwa (175 KB)

Uchwała nr 5/P/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Pani dr Katarzyny Krupy-Lipińskiej jako kandydatki do stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w roku akademickim 2016/2017 (182 KB)

Uchwała nr 6/P/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Pana dr. Macieja Serowańca jako kandydata do stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w roku akademickim 2016/2017 (182 KB)

Uchwała nr 7/P/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Programowej ds. studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji na kadencję 2016-2020 (176 KB)

Opinia nr 8/P/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Administracyjnego Pana dr. Tomasza Brzezickiego (175 KB)

Opinia nr 9/P/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Prawa Handlowego Pana dr. Zdzisława Gordona (175 KB)

Opinia nr 10/P/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przedłużenia powołania do pełnienia funkcji p.o. Kierownika Katedry Prawa Cywilnego i Rodzinnego przez Pana prof. dr. hab. Zbigniewa Witkowskiego (175 KB)

Uchwała nr 11/P/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Pani dr Darii Gęsickiej jako kandydatki do stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w roku akademickim 2016/2017 (183 KB)

Opinia nr 12/P/2017 z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na okres dwóch lat w Katedrze Prawa Pracy Pana dr. hab. Jana Piątkowskiego (173 KB)

Opinia nr 13/P/2017 z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres dwóch lat w Katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego Pana dr. hab. Zbigniewa Naworskiego, prof. UMK (174 KB)

Uchwała nr 14/P/2017 z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego (175 KB)

Opinia nr 15/P/2017 z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta na okres dwóch lat w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Pana dr. Wojciecha Włocha (173 KB)

Opinia nr 16/P/2017 z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony w Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa Pana dr. Zbigniewa Filipiaka (174 KB)

Opinia nr 17/P/2017 z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony w Katedrze Prawa i Państwa Pana dr. Marcina Kilanowskiego (173 KB)

Opinia nr 18/P/2017 z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na okres jednego roku w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Pani dr Małgorzaty Szalewskiej (174 KB)

Opinia nr 19/P/2017 z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy na okres jednego roku w Katedrze Prawa Administracyjnego Pana dr. Mariana Masternaka (174 KB)

Uchwała nr 20/P/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego (175 KB)

Opinia nr 21/P/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Pana dr. hab. Henryka Nowickiego (175 KB)

Uchwała nr 22/P/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego (174 KB)

Opinia nr 23/P/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Pani dr Iwony Wróblewskiej (174 KB)

Uchwała nr 24/P/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii Prawa i Państwa (174 KB)

Opinia nr 25/P/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony w Katedrze Teorii Prawa i Państwa Pana dr. Marcina Kilanowskiego (174 KB)

Opinia nr 26/P/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania kierownika Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego w osobie Pana dr. hab. Henryka Nowickiego (175 KB)

Uchwała nr 27/P/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Europejskiego (176 KB)

Uchwała nr 28/P/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony w Katedrze Prawa Europejskiego Pani dr hab. Katarzyny Witkowskiej-Chrzczonowicz (175 KB)

Uchwała nr 29/P/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Finansów Publicznych (177 KB)

Uchwała nr 30/P/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony w Katedrze Finansów Publicznych Pana dra hab. Krzysztofa Lasińskiego-Suleckiego (177 KB)

Uchwała nr 31/P/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego na okres jednego roku w Katedrze Prawa Pracy Pana prof. dra hab. Grzegorza Goździewicza (174 KB)

Uchwała nr 32/P/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres jednego roku w Katedrze Prawa Cywilnego i Bankowego Pana dra hab. Mirosława Bączyka, prof. UMK (175 KB)

Uchwała nr 33/P/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Handlowego (175 KB)

Uchwała nr 34/P/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta na okres dwóch lat w Katedrze Prawa Handlowego Pana mgra Mariusza Kłody (175 KB)

Uchwała nr 35/P/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Centrum Studiów Wyborczych (177 KB)

Uchwała nr 36/P/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta na okres trzech lat w Centrum Studiów Wyborczych Pana mgra Pawła Raźnego (176 KB)

Uchwała nr 37/P/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Europejskiego (175 KB)

Opinia nr 38/P/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego (177 KB)

Opinia nr 39/P/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Prawa Pracy (174 KB)

Opinia nr 40/P/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Prawa Handlowego (174 KB)

Opinia nr 41/P/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania p.o. Kierownika Katedry Postępowania Cywilnego (175 KB)

Uchwała nr 42/P/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania Kierownika Studiów podyplomowych w zakresie administracji publicznej (175 KB)

Uchwała nr 43/P/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania Kierownika Studiów podyplomowych w zakresie prawa medycznego (176 KB)

Uchwała nr 44/P/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania Kierownika Studiów podyplomowych w zakresie prawa podatkowego (176 KB)

Opinia nr 45/P/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie propozycji kandydatury na członka Rady Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu UMK spośród nauczycieli akademickich Wydziału Prawa i Administracji (178 KB)

Opinia nr 46/P/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Prawa Karnego i Kryminologii (174 KB)

Opinia nr 47/P/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wniosku do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o nadanie Pani prof. dr hab. Bożenie Gronowskiej “Medalu za zasługi położone dla rozwoju Uczelni” (177 KB)

Opinia nr 48/P/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wniosku do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o wystąpienie o nadanie Panu dr. hab. Jackowi Wantoch-Rekowskiemu, prof. UMK medalu resortowego – Medalu Komisji Edukacji Narodowej (178 KB)

Opinia nr 49/P/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wniosku do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o wystąpienie o nadanie Panu dr. hab. Henrykowi Nowickiemu medalu resortowego – Medalu Komisji Edukacji Narodowej (177 KB)

Opinia nr 50/P/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wniosku do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o wystąpienie o nadanie Panu dr. Piotrowi Chrzczonowiczowi medalu resortowego – Medalu Komisji Edukacji Narodowej (177 KB)

Uchwała nr 51/P/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powołania Kierownika Studiów Podyplomowych w zakresie Prawa Zamówień Publicznych (177 KB)

Opinia nr 52/P/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie propozycji kandydatury Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na członka Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (176 KB)

Opinia nr 53/P/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie poparcia wniosku Wicemarszałka Senatu RP Jana Wyrowińskiego dotyczącego kandydatury Pana prof. dr. hab. Stanisława Salmonowicza do tytułu Honorowego Obywatela Miasta Torunia (178 KB)

Uchwała nr 54/P/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Postępowania Karnego (175 KB)

Opinia nr 55/P/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony w Katedrze Postępowania Karnego Pana dr. hab. Arkadiusza Lacha, prof. UMK (174 KB)

Uchwała nr 56/P/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii (175 KB)

Opinia nr 57/P/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Pana dr. hab. Jerzego Lachowskiego, prof. UMK (174 KB)