Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

2015 – Uchwały RP SP

Opinia nr 1/P/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych w zakresie prawa medycznego (173 KB)

Opinia nr 2/P/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Kierownika Kujawsko – Pomorskiego Centrum Prawa Ochrony Środowiska (176 KB)

Uchwała nr 3/P/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wniosku o przyznanie stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (179 KB)

Opinia nr 4/P/2015 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zatrudnienia Pani mgr Natalii Karczewskiej-Kamińskiej na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego/Centrum Studiów Ubezpieczeniowych (175 KB)

Opinia nr 5/P/2015 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zatrudnienia Pana dr. hab. Zbigniewa Kwaśniewskiego, prof. UMK na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Handlowego (174 KB)

Uchwała nr 6/P/2015 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Konstytucyjnego (175 KB)

Opinia nr 7/P/2015 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Pani dr hab. Agnieszki Bień-Kacały (174 KB)

Uchwała nr 8/P/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Prawa Medycznego w Katedrze Prawa Cywilnego i MOG (175 KB)

Opinia nr 9/P/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Zakładzie Prawa Medycznego w Katedrze Prawa Cywilnego i MOG Pani dr Darii Gęsickiej (174 KB)

Uchwała nr 10/P/2015 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Postępowania Karnego (174 KB)

Opinia nr 11/P/2015 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Postępowania Karnego Pani dr Mai Klubińskiej (173 KB)

Opinia nr 12/P/2015 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Cywilnego i Rodzinnego Pana mgr. Tomasza Jasiakiewicza (173 KB)

Opinia nr 13/P/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatrudnienia Pana prof. dr. hab. Tadeusza Jasudowicza na stanowisku profesora zwyczajnego w katedrze Praw Człowieka (174 KB)

Opinia nr 14/P/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatrudnienia Pana dr. hab. Andrzeja Adamskiego, prof. UMK na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej (174 KB)

Opinia nr 15/P/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego Pani dr Marty Baranowskiej (173 KB)

Opinia nr 16/P/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowiska adiunkta w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Pani dr Anny Brzezińskiej-Rawy (173 KB)

17-P-2015 (173 KB)

Opinia nr 18/P/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Europejskiego Pani dr Pauliny Justyńskiej (173 KB)

Opinia nr 19/P/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Pani dr Karoliny Karpus (174 KB)

Opinia nr 20/P/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Teorii Prawa i Państwa Pani dr Mileny Koryckiej-Zirk (173 KB)

Opinia nr 21/P/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Pana dr. hab. Krzysztofa Lasińskiego-Suleckiego (174 KB)

Opinia nr 22/P/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej Pana dr. Michała Leciaka (173 KB)

Opinia nr 23/P/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Pana dr. hab. Tomasza Oczkowskiego (174 KB)

Opinia nr 24/P/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Pani dr Ewy Prejs (173 KB)

Opinia nr 25/P/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Administracyjnego Pani dr Doroty Sylwestrzak (173 KB)

Opinia nr 26/P/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego Pani dr Moniki Wałachowskiej (173 KB)

Opinia nr 27/P/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego i Bankowego Pana dr. Konrada Zacharzewskiego (173 KB)

Opinia nr 28/P/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej Pana mgr. Marcina Berenta (173 KB)

Opinia nr 29/P/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Centrum Studiów Wyborczych Pani dr Anny Frydrych-Depka (175 KB)

Opinia nr 30/P/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Administracyjnego Pani mgr Karoliny Rokickiej (172 KB)

Opinia nr 31/P/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego Pana mgr. Michała Ziemiaka (173 KB)

Opinia nr 32/P/2015 w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego Pana mgr. Macieja Żenkiewicza (173 KB)

Opinia nr 33/P/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Administracyjnego Pana mgr. Pawła Żukowskiego (173 KB)

Opinia nr 34/P/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Postępowania Karnego Pani dr Marii Jeż-Ludwichowskiej (173 KB)

Opinia nr 35/P/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Postępowania Karnego Pana dr. Dariusza Kali (174 KB)

Uchwała nr 36/P/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii Prawa i Państwa (175 KB)

Opinia nr 37/P/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Teorii Prawa i Państwa Pana dr. Marcina Kilanowskiego (173 KB)

Uchwała nr 38/P/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii (175 KB)

Opinia nr 39/P/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Pani dr. Agaty Ziółkowskiej (174 KB)

Uchwała nr 40/P/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Prawa Pracy (176 KB)

Opinia nr 41/P/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Prawa Pracy Pana prof. dr. hab. Grzegorza Goździewicza (175 KB)

Uchwała nr 42/P/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Historii Doktryn Polityczo-Prawnych i Prawa Niemieckiego (175 KB)

Opinia nr 43/P/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Doktryn Polityczno – Prawnych i Prawa Niemieckiego Pani dr Marty Baranowskiej (174 KB)

Uchwała nr 44/P/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego (175 KB)

Opinia nr 45/P/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Pani dr Anny Brzezińskiej-Rawy (174 KB)

Uchwała nr 46/P/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska (176 KB)

Opinia nr 47/P/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Pani dr Karoliny Karpus (175 KB)

Uchwała nr 48/P/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii Prawa i Państwa (176 KB)

Opinia nr 49/P/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Teorii Prawa i Państwa Pani dr Agaty Czarneckiej (174 KB)

Uchwała nr 50/P/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii Prawa i Państwa (175 KB)

Opinia nr 51/P/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Teorii Prawa i Państwa Pani dr Mileny Koryckiej-Zirk (174 KB)

Uchwała nr 52/P/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej (175 KB)

Opinia nr 53/P/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej Pana dr. Michała Leciaka (174 KB)

Uchwała nr 54/P/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Finansów Publicznych (175 KB)

Opinia nr 55/P/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Pani dr Ewy Prejs (174 KB)

Uchwała nr 56/P/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego (175 KB)

Opinia nr 57/P/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego Pani dr Moniki Wałachowskiej (174 KB)

Uchwała nr 58/P/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Pracy (175 KB)

Opinia nr 59/P/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Pracy Pani dr Anny Napiórkowskiej (174 KB)

Uchwała nr 60/P/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Centrum Studiów Wyborczych (176 KB)

Opinia nr 61/P/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta W Centrum Studiów Wyborczych Pani dr Anny Frydrych-Depka (175 KB)

Uchwała nr 62/P/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Administracyjnego (175 KB)

Opinia nr 63/P/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Administracyjnego Pana mgr. Bartłomieja Chludzińskiego (174 KB)

Uchwała nr 64/P/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej (175 KB)

Opinia nr 65/P/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej Pana dr. Janusza Bojarskiego (174 KB)

Uchwała nr 66/P/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Prawa Handlowego (175 KB)

Opinia nr 67/P/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Prawa Handlowego Pana dr. Marka Jasiakiewicza (175 KB)

Opinia nr 68/P/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie powołania kierownika podyplomowych studiów w zakresie prawa administracyjnego (176 KB)

Opinia nr 69/P/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie powołania kierownika podyplomowych studiów w zakresie prawa zamówień publicznych (175 KB)

Opinia nr 70/P/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie powołania kierownika podyplomowych studiów w zakresie prawa handlowego (175 KB)

Opinia nr 71/P/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie powołania kierownika podyplomowych studiów w zakresie prawa podatkowego (174 KB)

72-P-2015 Opinia nr 72/P/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie powołania kierownika Centrum Badań nad Cyberprzestępczością (176 KB)

Opinia nr 73 /P/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy (174 KB)

Uchwała nr 74/P/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii (178 KB)

Opinia nr 75/P/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie mianowania Pani prof. dr hab. Violetty Konarskiej-Wrzosek na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii (177 KB)

Opinia nr 76/P/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku do senatu UMK w Toruniu o wystąpienie o nadanie Panu prof. dr. hab. Eugeniuszowi Kowalewskiemu Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski (178 KB)

Opinia nr 77/P/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku do Senatu UMK w Toruniu o nadanie Panu prof. dr. hab. Kazimierzowi Lubińskiemu Medalu za zasługi położone dla rozwoju Uczelni (178 KB)

Opinia nr 78/P/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku do Senatu UMK w Toruniu o wystąpienie o nadanie Pani prof. dr hab. Violetcie Konarskiej-Wrzosek Medalu Złotego za Długoletnią Służbę (178 KB)

Opinia nr 79/P/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku do Senatu UMK w Toruniu o wystąpienie o nadanie Pani prof. dr hab. Danucie Janickiej Medalu Złotego za Długoletnią Służbę (178 KB)

Opinia nr 80/P/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku do Senatu UMK w Toruniu o wystąpienie o nadanie Panu dr. hab. Andrzejowi Adamskiemu, prof. UMK Medalu Złotego za Długoletnią Służbę (177 KB)

Opinia nr 81/P/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku do Senatu UMK w Toruniu o wystąpienie o nadanie Pani dr hab. Violetcie Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz, prof. UMK medalu Komisji Edukacji Narodowej (178 KB)

Opinia nr 82/P/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku do Senatu UMK w Toruniu o wystąpienie o nadanie Pani dr hab. Agnieszce Olesińskiej medalu Komisji Edukacji Narodowej (177 KB)

Opinia nr 83/P/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku do Senatu UMK w Toruniu o wystąpienie o nadanie Pani dr hab. Agnieszce Bień-Kacale, prof. UMK medalu Komisji Edukacji Narodowej (178 KB)

Opinia nr 84/P/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku do Senatu UMK w Toruniu o wystąpienie o nadanie Panu Jiriho Jiraskowi Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej (178 KB)

Uchwała nr 85/P/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie przyznania Pani Annie Bardadin Srebrnego Medalu za zasługi dla Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu (177 KB)