Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

2016 – Uchwały RP SP

Opinia nr 1/P/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa Pana dr. hab. Andrzeja Gacy, prof. UMK (175 KB)

Opinia nr 2/P/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Cywilnego i Rodzinnego Pana dr. Tomasza Jasiakiewicza (173 KB)

Uchwała nr 3/P/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Prawa Finansów Publicznych (175 KB)

Opinia nr 4/P/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Pana prof. dr. hab. Marka Kalinowskiego (175 KB)

Uchwała nr 5/P/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Praw Człowieka (175 KB)

Opinia nr 6/P/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Praw Człowieka Pana dr. hab. Michała Balcerzaka (175 KB)

Uchwała nr 7/P/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Pracy (174 KB)

Opinia nr 8/P/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Pracy Pana dr. hab. Jana Piątkowskiego (174 KB)

Uchwała nr 9/P/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego (174 KB)

Opinia nr 10/P/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Pana dr. Macieja Serowańca (174 KB)

Uchwała nr 11/P/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Historii Doktryn Polityczno – Prawnych i Prawa Niemieckiego (175 KB)

Opinia nr 12/P/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Doktryn Polityczno – Prawnych i Prawa Niemieckiego Pani dr Anny Tarnowskiej (173 KB)

Uchwała nr 13/P/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Prawa Medycznego w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego (176 KB)

Opinia nr 14/P/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Zakładzie Prawa Medycznego w katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego Pani dr Kingi Bączyk-Rozwadowskiej (175 KB)

Uchwała nr 15/P/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej (174 KB)

Opinia nr 16/P/ 2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej Pana dr. hab. Janusza Bojarskiego (173 KB)

Uchwała nr 17/P/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Cywilnego i Rodzinnego (175 KB)

Opinia nr 18/P/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Cywilnego i Rodzinnego Pana dr. Tomasza Jasiakiewicza (175 KB)

Opinia nr 19/P/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zatrudnienia na okres jednego roku na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Prawa Człowieka Pana prof. dr. hab. Tadeusza Jasudowicza (175 KB)

Opinia nr 20/P/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zatrudnienia na okres dwóch lat na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Prawa Handlowego Pana dr. Zdzisława Gordona (175 KB)

Opinia nr 21/P/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie powołania p.o. Kierownika Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego w osobie Pana prof. dr. hab. Marka Kalinowskiego (175 KB)

Opinia nr 22/P/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie powołania p.o. Kierownika Katedry Teorii Prawa i Państwa w osobie Pana prof. dr. hab. Tadeusza Wasilewskiego (174 KB)

Opinia nr 23/P/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie powołania Kierownika Studiów podyplomowych w zakresie prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowego (175 KB)

Opinia nr 24/P/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres od 02 maja 2016 r. do 30 września 2020 r. w wymiarze pełnego etatu w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej Pana dr. hab. Andrzeja Adamskiego, prof. UMK (174 KB)

Opinia nr 25/P/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego na okres dwóch lat w wymiarze pełnego etatu w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Pana prof. dr. hab. Bogumiła Brzezińskiego (174 KB)

Opinia nr 26/P/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania na okres czterech lat Kierownika Centrum Studiów Ubezpieczeniowych w osobie Pana prof. dr. hab. Eugeniusza Kowalewskiego (176 KB)

Opinia nr 27/P/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego na okres dwóch lat w wymiarze pół etatu Pani mgr Natalii Karczewskiej-Kamińskiej (173 KB)

Opinia nr 28/P/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Kierownika Ośrodka Studiów Fiskalnych (176 KB)

Opinia nr 29/P/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia urlopu naukowego Pani dr hab. Agnieszce Bień-Kacale, prof. UMK (176 KB)

Uchwała nr 30/P/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zamknięcia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Prawa Administracyjnego (174 KB)

Opinia nr 31/P/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Prawa Administracyjnego (173 KB)

Uchwała nr 32/P/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Europejskiego (175 KB)

Opinia nr 33/P2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Europejskiego Pana dr. hab. Marka Kolasińskiego, prof. UMK (175 KB)

Uchwała nr 34/P/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w katedrze Prawa Cywilnego i Bankowego (175 KB)

Opinia nr 35/P/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego i Bankowego Pana dr. hab. Konrada Zacharzewskiego (176 KB)

Uchwała nr 36/P/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Handlowego (175 KB)

Opinia nr 37/P/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Handlowego Pani dr Aleksandry Sikorskiej-Lewandowskiej (176 KB)

Uchwała nr 38/P/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Administracyjnego (175 KB)

Opinia nr 39/P/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Administracyjnego na okres dwóch lat Pana mgr. Bartłomieja Chludzińskiego (175 KB)

Opinia nr 40/P/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Postępowania Karnego na okres dwóch lat Pani dr Marii Jeż-Ludwichowskiej (174 KB)

Opinia nr 41/P/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Postępowania Karnego na okres dwóch lat w wymiarze pół etatu Pana dr. Dariusza Kali (175 KB)

Opinia nr 42/P/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Cywilnego i Bankowego na okres dwóch lat Pana mgr. Marcina Drewka (175 KB)

Opinia nr 43/P/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Prawa Międzynarodowego na okres dwóch lat Pana prof. dr. hab. Tadeusza Wasilewskiego (175 KB)

Opinia nr 44/P/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Kanonicznego na okres jednego roku Pana dr. hab. Wiesława Mossakowskiego, prof. UMK (174 KB)

Opinia nr 45/P/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta na zastępstwo w Centrum Studiów Wyborczych Pana mgr. Pawła Raźnego (177 KB)

Opinia nr 46/P/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta na zastępstwo w Katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego Pana mgr. Tomasza Kucharskiego (176 KB)

Uchwała nr 47/P/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Praw Człowieka (176 KB)

Opinia nr 48/P/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Praw Człowieka na czas nieokreślony Pani prof. dr hab. Bożeny Gronowskiej (176 KB)

Uchwała nr 49/P/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego (179 KB)

Opinia nr 50/P/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego na okres pięciu lat Pana dr. hab. Jacka Wantoch-Rekowskiego (179 KB)

Uchwała nr 51/P/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Finansów Publicznych (177 KB)

Opinia nr 52/P/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Finansów Publicznych na okres pięciu lat Pani dr hab. Agnieszki Olesińskiej (177 KB)

Uchwała nr 53/P/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Rzymskiego (175 KB)

Opinia nr 54/P/2016 z dnia 13 września 2016 r w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Rzymskiego na okres pięciu lat Pana dr. hab. Marka Sobczyka (175 KB)

Uchwała nr 55/P/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Administracyjnego (175 KB)

Opinia nr 56/P/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Administracyjnego Pani mgr Magdaleny Jankowskiej (175 KB)

Uchwała nr 57/P/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Praw Człowieka (175 KB)

Opinia nr 58/P/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Praw Człowieka Pana dr. Piotra Sadowskiego (175 KB)

Uchwała nr 59/P/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Centrum Badań nad Cyberprzestępczością (176 KB)

Opinia nr 60/P/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Centrum Badań nad Cyberprzestępczością Pani dr Natalii Daśko (175 KB)

Opinia nr 61/P/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania p.o. Kierownika Katedry Prawa Cywilnego i Rodzinnego w osobie Pana prof. dr hab. Zbigniewa Witkowskiego (175 KB)

Uchwała nr 62/P/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie odwołania kierownika stacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie prawa (175 KB)

Uchwała nr 63/P/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie odwołania kierownika niestacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie prawa (175 KB)

Uchwała nr 64/P/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie powołania kierownika stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie prawa (175 KB)

Uchwała nr 65/P/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Wydziału Prawa i Administracji do Komisji Oceniającej Uniwersytetu na kadencję 2016-2020 (176 KB)

Uchwała nr 66/P/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Wydziału Prawa i Administracji do Odwoławczej Komisji Oceniającej Uniwersytetu na kadencję 2016-2020 (175 KB)

Uchwała nr 67/P/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Wydziału Prawa i Administracji do Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020 (175 KB)

Uchwała nr 68/P/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Wydziału Prawa i Administracji do Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów na kadencję 2016-2020 w osobie Pana dr. hab. Tomasza Oczkowskiego (177 KB)

Uchwała nr 69/P/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Wydziału Prawa i Administracji do Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów na kadencję 2016-2020 w osobie Pani dr Mai Klubińskiej (176 KB)

Uchwała nr 70/P/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Wydziału Prawa i Administracji do Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów na kadencję 2016-2020 w osobie Pani dr Agaty Ziółkowskiej (176 KB)

Uchwała nr 71/P/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Wydziału Prawa i Administracji do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów na kadencję 2016-2020 w osobie Pana dr. hab. Jerzego Lachowskiego, prof. UMK (177 KB)

Uchwała nr 72/P/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Wydziału Prawa i Administracji do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów na kadencję 2016-2020 w osobie Pana dr. Marcina Kałduńskiego (177 KB)

Uchwała nr 73/P/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Wydziału Prawa i Administracji do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów na kadencję 2016-2020 w osobie Pani dr Beaty Rutkowskiej (177 KB)

Uchwała nr 74/P/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Wydziału Prawa i Administracji do Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów na kadencję 2016-2020 w osobie Pana dr. hab. Janusza Bojarskiego (176 KB)

Uchwała nr 75/P/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Wydziału Prawa i Administracji do Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów na kadencję 2016-2020 w osobie Pana dr. hab. Krzysztofa Lasińskiego-Suleckiego (176 KB)

Uchwała nr 76/P/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Wydziału Prawa i Administracji do Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów na kadencję 2016-2020 w osobie Pana dr. Tomasza Brzezickiego (175 KB)

Uchwała nr 77/P/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Wydziału Prawa i Administracji do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów na kadencję 2016-2020 w osobie Pana dr. hab. Marka Kolasińskiego, prof. UMK (176 KB)

Uchwała nr 78/P/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Wydziału Prawa i Administracji do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów na kadencję 2016-2020 w osobie Pana dr. hab. Arkadiusza Lacha, prof. UMK (176 KB)

Uchwała nr 79/P/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Wydziału Prawa i Administracji do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów na kadencję 2016-2020 w osobie Pani dr Ewy Prejs (176 KB)

Uchwała nr 80/P/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych w zakresie administracji publicznej (175 KB)

Uchwała nr 81/P/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych (175 KB)

Uchwała nr 82/P/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych w zakresie prawa medycznego (176 KB)

Uchwała nr 83/P/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wniosku do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o wystąpienie o nadanie odznaczenia państwowego – Złotego Krzyża Zasługi Pani prof. dr hab. Bożenie Gronowskiej (179 KB)

Uchwała nr 84/P/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wniosku do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o wystąpienie o nadanie odznaczenia państwowego – Medalu Złotego za Długoletnią Służbę Panu dr. hab. Zbigniewowi Naworskiemu, prof. UMK (179 KB)

Uchwała nr 85/P/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wniosku do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o wystąpienie o nadanie odznaczenia państwowego – Medalu Złotego za Długoletnią Służbę Panu prof. dr. hab. Janowi Galsterowi (180 KB)

Uchwała nr 86/P/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wniosku do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o wystąpienie o nadanie odznaczenia państwowego – Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę Pani mgr Marzennie Rasztubowicz (178 KB)

Uchwała nr 87/P/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wniosku do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o wystąpienie o nadanie medalu resortowego – Medalu Komisji Edukacji Narodowej Panu dr. hab. Markowi Sobczykowi, prof. UMK (178 KB)

Uchwała nr 88/P/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wniosku do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o wystąpienie o nadanie medalu resortowego – Medalu Komisji Edukacji Narodowej Panu dr. hab. Jerzemu Lachowskiemu, prof. UMK (179 KB)

Uchwała nr 89/P/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wniosku do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o wystąpienie o nadanie medalu resortowego – Medalu Komisji Edukacji Narodowej Panu dr. hab. Arkadiuszowi Lachowi, prof. UMK (179 KB)

Uchwała nr 90/P/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy (175 KB)

Uchwała nr 91/P/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych w zakresie egzekucji administracyjnej (175 KB)

Uchwała nr 92/P/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych w zakresie prawa podatkowego (175 KB)

Uchwała nr 93/P/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych w zakresie prawa handlowego (175 KB)