Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Uchwały Rady Wydziału w sprawach dydaktyczno-organizacyjnych

Uchwały podjęte w 2011 roku

Uchwały podjęte w 2012 roku

Uchwały podjęte w 2013 roku

Uchwały podjęte w 2014 roku

Uchwały podjęte w 2015 roku

Uchwały podjęte w 2016 roku

Uchwały podjęte w 2017 roku

Uchwały podjęte w 2018 roku

Uchwały podjęte w 2019 roku:

Uchwała nr 1/DO/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2019/2020 (181 KB)

Uchwała nr 2/DO/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji doktorskich Rady Wydziału do przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w roku akademickim 2018/2019 (189 KB)

Uchwała nr 3/DO/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie dostosowania planów studiów na kierunku administracja I i II stopnia, doradztwo podatkowe II stopnia, prawo ochrony środowiska II stopnia do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (187 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały 3-DO-2019 (460 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały 3-DO-2019 (460 KB)

Załącznik nr 3 do uchwały 3-DO-2019 (438 KB)

Załącznik nr 4 do uchwały 3-DO-2019 (439 KB)

Załącznik nr 5 do uchwały 3-DO-2019 (231 KB)

Załącznik nr 6 do uchwały 3-DO-2019 (231 KB)

Załącznik nr 7 do uchwały 3-DO-2019 (289 KB)

Załącznik nr 8 do uchwały 3-DO-2019 (212 KB)

Uchwała nr 4/DO/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu i programu studiów na kierunku prawo po dostosowaniu do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (185 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały 4-DO-2019 (293 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały 4-DO-2019 (693 KB)

Załącznik nr 3 do uchwały 4-DO-2019 (691 KB)

Załącznik nr 4 do uchwały 4-DO-2019 (383 KB)

Załącznik nr 5 do uchwały 4-DO-2019 (306 KB)

Uchwała nr 5/DO/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków rekrutacji na studia wyższe prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji w roku akademickim 2020/2021 (179 KB)

Załącznik do uchwały 5-DO-2019 (223 KB)

Uchwała nr 6/DO/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie dostosowania efektów uczenia się oraz programów studiów na kierunku administracja I i II stopnia, doradztwo podatkowe II stopnia, prawo ochrony środowiska II stopnia do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (191 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały 6-DO-2019 (167 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały 6-DO-2019 (633 KB)

Załącznik nr 3 do uchwały 6-DO-2019 (633 KB)

Załącznik nr 4 do uchwały 6-DO-2019 (168 KB)

Załącznik nr 5 do uchwały 6-DO-2019 (510 KB)

Załącznik nr 6 do uchwały 6-DO-2019 (509 KB)

Załącznik nr 7 do uchwały 6-DO-2019 (241 KB)

Załącznik nr 8 do uchwały 6-DO-2019 (605 KB)

Załącznik nr 9 do uchwały 6-DO-2019 (602 KB)

Załącznik nr 10 do uchwały 6-DO-2019 (178 KB)

Załącznik nr 11 do uchwały 6-DO-2019 (581 KB)

Załącznik nr 12 do uchwały 6-DO-2019 (580 KB)

Uchwała nr 7/DO/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Prawa i Administracji na 2019 rok (178 KB)

Załącznik – niepublikowany

Uchwała nr 8/DO/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji doktorskich Rady Wydziału do przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w roku akademickim 2018/2019 o Panią dr hab. Martę Baranowską (190 KB)

Uchwała nr 9/DO/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji doktorskich Rady Wydziału do przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w roku akademickim 2018/2019 o Pana dr. hab. Macieja Serowańca (190 KB)

Uchwała nr 10/DO/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyznania tytułu najlepszego studenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2018/2019 Panu Arturowi Janickiemu (181 KB)

Uchwała nr 11/DO/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyznania tytułu najlepszego absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2018/2019 Pani mgr Weronice Baran (182 KB)

Uchwała nr 12/DO/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyjęcia tabeli zgodności efektów uczenia się oraz programu i planu studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych (184 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały 12-DO-2019 (152 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały 12-DO-2019 (295 KB)

Załącznik nr 3 do uchwały 12-DO-2019 (244 KB)

Uchwała nr 13/DO/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyjęcia tabeli zgodności efektów uczenia się oraz programu i planu studiów podyplomowych w zakresie prawa ochrony danych osobowych (184 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały 13-DO-2019 (155 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały 13-DO-2019 (281 KB)

Załącznik nr 3 do uchwały 13-DO-2019 (235 KB)

Uchwała nr 14/DO/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyjęcia tabeli zgodności efektów uczenia się oraz programu i planu studiów podyplomowych w zakresie prawa medycznego (184 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały 14-DO-2019 (188 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały 14-DO-2019 (257 KB)

Załącznik nr 3 do uchwały 14-DO-2019 (173 KB)

Uchwała nr 15/DO/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyjęcia tabeli zgodności efektów uczenia się oraz programu i planu studiów podyplomowych w zakresie administracji publicznej (184 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały 15-DO-2019 (197 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały 15-DO-2019 (245 KB)

Załącznik nr 3 do uchwały 15-DO-2019 (155 KB)

Uchwała nr 16/DO/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyjęcia tabeli zgodności efektów uczenia się oraz programu i planu studiów podyplomowych w zakresie egzekucji administracyjnej (184 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały 16-DO-2019 (192 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały 16-DO-2019 (293 KB)

Załącznik nr 3 do uchwały 16-DO-2019 (252 KB)

Uchwała nr 17/DO/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyjęcia tabeli zgodności efektów uczenia się oraz programu i planu studiów podyplomowych w zakresie prawa podatkowego (184 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały 17-DO-2019 (146 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały 17-DO-2019 (228 KB)

Załącznik nr 3 do uchwały 17-DO-2019 (144 KB)

Uchwała nr 18/DO/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia tabeli zgodności efektów uczenia się oraz programu i planu studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy (184 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały 18-DO-2019 (148 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały 18-DO-2019 (277 KB)

Załącznik nr 3 do uchwały 18-DO-2019 (250 KB)

Uchwała nr 19/DO/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia tabeli zgodności efektów uczenia się oraz programu i planu studiów podyplomowych w zakresie prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowego (184 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały 19-DO-2019 (156 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały 19-DO-2019 (336 KB)

Załącznik nr 3 do uchwały 19-DO-2019 (293 KB)

Uchwała nr 20/DO/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie roli Rady Wydziału w historii uniwersyteckich struktur akademickich (129 KB)