Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

2012 – Uchwały RW DO

Uchwała nr 1/DO/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r. o powołaniu Rady Naukowej czasopisma “Studi polacco-italiani di Toruń” (182 KB)

Uchwała nr 2/DO/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie trybu powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2012-2016 (209 KB)

Uchwała nr 3/DO/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r. o powołaniu Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2012-2016 (185 KB)

Uchwała nr 4/DO/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2012/2013 (179 KB)

Uchwała nr 5/DO/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na rok akademicki 2012/2013 (179 KB)

Uchwała nr 6/DO/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zmiany planu Podyplomowych Studiów Prawa Medycznego dla Prawników (177 KB)

Załącznik do uchwały nr 6/DO/2012 (134 KB)

Uchwała nr 7/DO/2012 z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie projektu efektów kształcenia na jednolitych studiach magisterskich na kierunku prawo (181 KB)

Załącznik do uchwały nr 7/DO/2012 (254 KB)

Uchwała nr 8/DO/2012 z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie projektu efektów kształcenia na studiach I stopnia na kierunku administracja (181 KB)

Załącznik do uchwały nr 8/DO/2012 (243 KB)

Uchwała nr 9/DO/2012 z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie projektu efektów kształcenia na studiach II stopnia na kierunku administracja (181 KB)

Załącznik do uchwały nr 9/DO/2012 (246 KB)

Uchwała nr 10/DO/2012 z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie projektu efektów kształcenia na studiach I stopnia na kierunku europeistyka (181 KB)

Załącznik do uchwały nr 10/DO/2012 (246 KB)

Uchwała nr 11/DO/2012 z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie projektu efektów kształcenia na studiach II stopnia na kierunku europeistyka (181 KB)

Załącznik do uchwały nr 11/DO/2012 (249 KB)

Uchwała nr 12/DO/2012 z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie projektu efektów kształcenia na studiach I stopnia na kierunku polityka publiczna (181 KB)

Załącznik do uchwały nr 12/DO/2012 (263 KB)

Uchwała nr 13/DO/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2013/2014 (181 KB)

Załącznik do uchwały nr 13/DO/2012 (284 KB)

Uchwała nr 14/DO/2012 z dnia 22 maja 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad odbywania praktyk studenckich przez studentów studiów pierwszego stopnia na kierunkach administracja i europeistyka oraz studentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo (140 KB)

Załącznik nr 6a do uchwały nr 14/DO/2012 (315 KB)

Załącznik nr 6b do uchwały nr 14/DO/2012 (316 KB)

Załącznik nr 6c do uchwały nr 14/DO/2012 (316 KB)

Opinia nr 15/DO/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie formy zapisów na seminaria dyplomowe (174 KB)

Uchwała nr 16/DO/2012 z dnia 22 maja 2012 r. o upoważnieniu do pełnienia funkcji opiekuna prac dyplomowych dr. Tomasza Jędrzejewskiego (179 KB)

Uchwała nr 17/DO/2012 z dnia 22 maja 2012 r. o upoważnieniu do pełnienia funkcji opiekuna prac dyplomowych dr. Henryka Nowickiego (179 KB)

Uchwała nr 18/DO/2012 z dnia 22 maja 2012 r. o upoważnieniu do pełnienia funkcji opiekuna prac dyplomowych dr. Mariana Masternaka (179 KB)

Uchwała nr 19/DO/2012 z dnia 22 maja 2012 r. o upoważnieniu do pełnienia funkcji opiekuna prac dyplomowych dr. Piotra Rączki (178 KB)

Uchwała nr 20/DO/2012 z dnia 22 maja 2012 r. o upoważnieniu do pełnienia funkcji opiekuna prac dyplomowych dr Małgorzaty Szalewskiej (178 KB)

Uchwała nr 21/DO/2012 z dnia 22 maja 2012 r. o upoważnieniu do pełnienia funkcji opiekuna prac dyplomowych dr. Mikołaja Święckiego (178 KB)

Opinia nr 22/DO/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie wniosku dziekana o utworzenie kierunku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku polityka publiczna (175 KB)

Uchwała nr 23/DO/2012 z dnia 22 maja 2012 r. o uzupełnieniu listy przedmiotów fakultatywnych (178 KB)

Opinia nr 24/DO/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie utworzenia Katedry Prawa Ubezpieczeniowego (174 KB)

Uchwała nr 25/DO/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie wyboru trzeciego prodziekana na Wydziale Prawa i Administracji na kadencję 2012-2016 (177 KB)

Uchwała nr 26/DO/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie planu studiów na kierunku polityka publiczna oraz szczegółowych zasad ich prowadzenia (183 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 26/DO/2012 (288 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały nr 26/DO/2012 (286 KB)

Uchwała nr 27/DO/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany planów studiów na kierunkach administracja, europeistyka i prawo (190 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 27/DO/2012 (217 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały nr 27/DO/2012 (212 KB)

Załącznik nr 3 do uchwały nr 27/DO/2012 (216 KB)

Załącznik nr 4 do uchwały nr 27/DO/2012 (211 KB)

Załącznik nr 5 do uchwały nr 27/DO/2012 (184 KB)

Załącznik nr 6 do uchwały nr 27/DO/2012 (180 KB)

Uchwała nr 28/DO/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o wyrażeniu zgody na zmianę planu studiów (179 KB)

Uchwała nr 29/DO/2012 z dnia 18 września 2012 r. o zmianie składu komisji doktorskich Rady Wydziału do przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w roku akademickim 2012/2013 (186 KB)

Uchwała nr 30/DO/2012 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zasad oceny merytorycznej, sposobu dokumentowania oraz szczegółowego wykazu osiągnięć w pracy badawczej w związku ze zwiększaniem stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (226 KB)

Uchwała nr 31/DO/2012 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie przyznania tytułu najlepszego studenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok akademicki 2011/2012 (178 KB)

Uchwała nr 32/DO/2012 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie przyznania tytułu najlepszego absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok akademicki 2011/2012 (179 KB)

Uchwała nr 33/DO/2012 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2011/2012 (180 KB)

Uchwała nr 34/DO/2012 z dnia 18 września 2012 r. o powołaniu Wydziałowej Komisji Budżetowej na kadencję 2012-2016 (201 KB)

Uchwała nr 35/DO/2012 z dnia 18 września 2012 r. o powołaniu Wydziałowej Komisji ds. Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów na kadencję 2012-2016 (205 KB)

Uchwała nr 36/DO/2012 z dnia 18 września 2012 r. o powołaniu Wydziałowej Komisji Wydawniczej na kadencję 2012-2016 (203 KB)

Uchwała nr 37/DO/2012 z dnia 18 września 2012 r. o powołaniu Komisji ds. Biblioteki Wydziałowej na kadencję 2012-2016 (204 KB)

Uchwała nr 38/DO/2012 z dnia 18 września 2012 r. o powołaniu Komisji Programowej ds. studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji na kadencję 2012-2016 (205 KB)

Uchwała nr 39/DO/2012 z dnia 18 września 2012 r. o powołaniu Wydziałowej Komisji Oceniającej na kadencję 2012-2016 (230 KB)

Uchwała nr 40/DO/2012 z dnia 18 września 2012 r. o powołaniu Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-2016 (203 KB)

Uchwała nr 41/DO/2012 z dnia 18 września 2012 r. o powołaniu Rady Redakcyjnej czasopisma „Studia Iuridica Toruniensia” na kadencję 2012-2016 (180 KB)

Uchwała nr 42/DO/2012 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zasad wynagradzania za zajęcia i inne czynności dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2012/2013 (203 KB)

Uchwała nr 43/DO/2012 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zasad przyznawania w roku akademickim 2012/2013 dodatków dziekańskich za punktowane publikacje (279 KB)

Uchwała nr 44/DO/2012 z dnia 16 października 2012 r. w sprawie zasad wynagradzania za zajęcia i inne czynności dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2012/2013 (203 KB)

Uchwała nr 45/DO/2012 z dnia 16 października 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania kwalifikacyjnego na studia trzeciego stopnia na Wydziale Prawa i Administracji UMK w roku akademickim 2013/2014 (154 KB)

Uchwała nr 46/DO/2012 z dnia 16 października 2012 r. w sprawie wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2011/2012 (181 KB)

Uchwała nr 47/DO/2012 z dnia 16 października 2012 r. w sprawie powołania przedstawicieli Rady Wydziału do Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-2016 (181 KB)

Uchwała nr 48/DO/2012 z dnia 16 października 2012 r. o uzupełnieniu składu Rady Redakcyjnej czasopisma „Studia Iuridica Toruniensia” na kadencję 2012-2016 (181 KB)

Uchwała nr 49/DO/2012 z dnia 16 października 2012 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie prawa dowodowego dla biegłych (131 KB)

Uchwała nr 50/DO/2012 z dnia 16 października 2012 r. w sprawie programu studiów podyplomowych w zakresie prawa dowodowego dla biegłych (178 KB)

Załącznik do uchwały nr 50/DO/2012 (223 KB)

Uchwała nr 51/DO/2012 z dnia 16 października 2012 r. w sprawie planu studiów podyplomowych w zakresie prawa dowodowego dla biegłych (178 KB)

Załącznik do uchwały nr 51/DO/2012 (159 KB)

Uchwała nr 52/DO/2012 z dnia 16 października 2012 r. w sprawie programu studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych (178 KB)

Załącznik do uchwały nr 52/DO/2012 (393 KB)

Uchwała nr 53/DO/2012 z dnia 16 października 2012 r. w sprawie planu studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych (178 KB)

Załącznik do uchwały nr 53/DO/2012 (271 KB)

Uchwała nr 54/DO/2012 z dnia 16 października 2012 r. w sprawie programu studiów podyplomowych w zakresie administracji publicznej (178 KB)

Załącznik do uchwały nr 54/DO/2012 (292 KB)

Uchwała nr 55/DO/2012 z dnia 16 października 2012 r. w sprawie planu studiów podyplomowych w zakresie administracji publicznej (177 KB)

Załącznik do uchwały nr 55/DO/2012 (276 KB)

Uchwała nr 56/DO/2012 z dnia 16 października 2012 r. w sprawie zasad zaliczania zajęć (176 KB)

Uchwała nr 57/DO/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. o powołaniu Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Comparative Law Review” na kadencję 2012-2016 (135 KB)

Uchwała nr 58/DO/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie programu studiów podyplomowych w zakresie prawa handlowego (132 KB)

Załącznik do uchwały nr 58/DO/2012 (287 KB)

Uchwała nr 59/DO/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie planu studiów podyplomowych w zakresie prawa handlowego (131 KB)

Załącznik do uchwały nr 59/DO/2012 (321 KB)

Uchwała nr 60/DO/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie programu studiów podyplomowych w zakresie prawa medycznego dla prawników (131 KB)

Załącznik do uchwały nr 60/DO/2012 (189 KB)

Uchwała nr 61/DO/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie planu studiów podyplomowych w zakresie prawa medycznego dla prawników (131 KB)

Załącznik do uchwały nr 61/DO/2012 (173 KB)

Uchwała nr 62/DO/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. o powołaniu Zespołu ds. wypracowania kryteriów oceny pracowników dziekanatów (134 KB)

Uchwała nr 63/DO/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Regulamin przyznawania specjalnego dodatku rektorskiego pracownikom Wydziału Prawa i Administracji UMK (132 KB)

Uchwała nr 64/DO/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia międzywydziałowych studiów podyplomowych w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego (131 KB)

Uchwała nr 65/DO/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie planu międzywydziałowych studiów podyplomowych w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego (174 KB)

Załącznik do uchwały nr 65/DO/2012 (172 KB)

Uchwała nr 66/DO/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie programu międzywydziałowych studiów podyplomowych w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego (174 KB)

Załącznik do uchwały nr 66/DO/2012 (251 KB)

Uchwała nr 67/DO/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o zawarciu przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Umowy Sieci Naukowej „Polska sieć naukowa – Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz realizacji zrównoważonego rozwoju” (134 KB)

Załącznik do uchwały nr 67/DO/2012 (161 KB)

Uchwała nr 68/DO/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. o powołaniu Komisji ds. współpracy z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK (134 KB)

Uchwała nr 69/DO/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. o powołaniu Zespołu ds. jakości kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji na kadencję 2012-2016 (201 KB)