Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

2015- Uchwały RW DO

Uchwała nr 1/DO/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie wniosku o utworzenie kierunku studiów public policy (172 KB)

Uchwała nr 2/DO/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie programu studiów na kierunku public policy (175 KB)

Załącznik do uchwały 2-DO-2015 (559 KB)

Uchwała nr 3/DO/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie planu studiów na kierunku public policy (174 KB)

Załącznik do uchwały 3-DO-2015 (386 KB)

Uchwała nr 4/DO/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia wyższe pierwszego stopnia na kierunku public policy w roku akademickim 2015/2016 (175 KB)

Załącznik do uchwały 4-DO-2015 (332 KB)

Uchwała nr 5/DO/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie zasad używania godła i barw Wydziału Prawa i Administracji (174 KB)

Opinia nr 6/DO/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie nadania imienia prof. dra hab. Zbigniewa Zdrójkowskiego bibliotece prawno – historycznej (176 KB)

Uchwała nr 7/DO/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia do pełnienia funkcji opiekuna prac dyplomowych na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku doradztwo podatkowe Pani dr Hanny Filipczyk (181 KB)

Uchwała nr 8/DO/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmiany zasad przyznawania w roku akademickim 2014/2015 dodatków dziekańskich za punktowane publikacje (190 KB)

Uchwała nr 9/DO/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie przyznawania jednorazowych dodatków dziekańskich za opiekę nad uczestnikami niestacjonarnych studiów doktoranckich (177 KB)

Uchwała nr 10/DO/2015 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Centrum Studiów Ubezpieczeniowych (175 KB)

Uchwała nr 11/DO/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania kwalifikacyjnego na studia trzeciego stopnia na Wydziale Prawa i Administracji w roku akademickim 2015/2016 (185 KB)

Załącznik do uchwały 11-DO-2015 (141 KB)

Uchwała nr 12/DO/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2016/2017 (181 KB)

Załącznik do uchwały 12-DO-2015 (232 KB)

Uchwała nr 13/DO/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie projektu efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku prawo ochrony środowiska (180 KB)

Załącznik do uchwały 13-DO-2015 (217 KB)

Uchwała nr 14/DO/2015 z dnia 14 kwietnia w sprawie utworzenia studiów na kierunku prawo ochrony środowiska (174 KB)

Uchwała nr 15/DO/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie programu studiów na kierunku prawo ochrony środowiska (176 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały 15-DO-2015 (552 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały 15-DO-2015 (629 KB)

Uchwała nr 16/DO/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie planu studiów na kierunku prawo ochrony środowiska (176 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały 16-DO-2015 (242 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały 16-DO-2015 (244 KB)

Uchwała nr 17/DO/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunku prawo ochrony środowiska w roku akademickim 2015/2016 (177 KB)

Załącznik do uchwały 17-DO-2015 (241 KB)

Uchwała nr 18/DO/2015 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie projektowanej zmiany godła Uniwersytetu (177 KB)

Uchwała nr 19/DO/2015 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie obecności na posiedzeniach Rady Wydziału (177 KB)

Uchwała nr 20/DO/2015 z dnia 09 czerwca 2015 r. w sprawie przyporządkowania kierunku administracja do obszaru nauk społecznych dziedziny nauk prawnych dyscypliny prawo (181 KB)

Uchwała nr 21/DO/2015 z dnia 09 czerwca 2015 r. w sprawie listy przedmiotów fakultatywnych (178 KB)

Uchwała nr 22/DO/2015 z dnia 09 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i zasad przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji (192 KB)

Uchwała nr 23/DO/2015 z dnia 09 czerwca 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Redakcyjnego Studi polacco-italini di Toruń (199 KB)

Uchwała nr 24/DO/2015 z dnia 09 czerwca 2015 r. w sprawie wniosków o stypendium z Funduszu im. I. i W. Szyszkowskich (193 KB)

Uchwała nr 25/DO/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie listy przedmiotów fakultatywnych (180 KB)

Uchwała nr 26/DO/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany planu studiów doktoranckich (178 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały 26-DO-2015 (278 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały 26-DO-2015 (285 KB)

Uchwała nr 27/DO/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Prawa i Administracji na 2015 rok (176 KB)

Załącznik – niepublikowany

Uchwała nr 28/DO/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie przedłużenia funkcjonowania komisji Rady Wydziału powołanych dla potrzeb realizacji przewodów doktorskich na rok akademicki 2015/2016 (190 KB)

Uchwała nr 29/DO/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie przyznania tytułu najlepszego studenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok akademicki 2014/2015 (180 KB)

Uchwała nr 30/DO/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie przyznania tytułu najlepszego absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok akademicki 2014/2015 (179 KB)

Uchwała nr 31/DO/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2014/2015 (183 KB)

Uchwała nr 32/DO/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania za zajęcia i inne czynności dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2015/2016 (200 KB)

Uchwała nr 33/DO/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmiany składu komisji doktorskich Rady Wydziału do przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w roku akademickim 2015/2016 (189 KB)

Uchwała nr 34/DO/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020 (210 KB)

Uchwała nr 35/1/DO/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu przenoszenia uczestników studiów doktoranckich ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne (180 KB)

Uchwała nr 35/DO/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia prowizorium rzeczowo – finansowego Wydziału Prawa i Administracji na okres styczeń – czerwiec 2016 r. (179 KB)

Załącznik – niepublikowany

Uchwała nr 36/DO/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do pełnienia funkcji opiekuna prac dyplomowych Pani dr Małgorzaty Szalewskiej (181 KB)

Uchwała nr 37/DO/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do pełnienia funkcji opiekuna prac dyplomowych Pana dr. Henryka Nowickiego (181 KB)

Uchwała nr 38/DO/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do pełnienia funkcji opiekuna prac dyplomowych Pani dr Anny Brzezińskiej-Rawy (181 KB)

Uchwała nr 39/DO/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do pełnienia funkcji opiekuna prac dyplomowych Pana dr. Mariana Masternaka (181 KB)

Uchwała nr 40/DO/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do pełnienia funkcji opiekuna prac dyplomowych Pana dr. Wojciecha Matuszewskiego (180 KB)

Uchwała nr 41/DO/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016 – 2020 (187 KB)

Uchwała nr 42/DO/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie zniesienia 4-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku administracja (178 KB)

Uchwała nr 43/DO/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie zniesienia międzykierunkowych studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja i zarządzanie (179 KB)

Uchwała nr 44/DO/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie zniesienia 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku europeistyka (178 KB)

Uchwała nr 45/DO/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie zniesienia międzykierunkowych studiów pierwszego stopnia na kierunku europeistyka z filologią włoską (178 KB)

Uchwała nr 46/DO/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie zniesienia studiów podyplomowych w zakresie prawa europejskiego (178 KB)

Uchwała nr 47/DO/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie zniesienia studiów podyplomowych w zakresie prawa podatkowego Unii Europejskiej (179 KB)

Uchwała nr 48/DO/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie zniesienia studiów podyplomowych w zakresie prawa rynku kapitałowego (178 KB)

Uchwała nr 49/DO/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie zniesienia studiów podyplomowych w zakresie skarbowości (178 KB)

Uchwała nr 50/DO/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie zniesienia studiów podyplomowych w zakresie prawnego zabezpieczenia banków i instytucji finansowych (178 KB)

Uchwała nr 51/DO/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie zniesienia studiów podyplomowych w zakresie prawa technologii informacyjnych i handlu elektronicznego (178 KB)

Uchwała nr 52/DO/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie zniesienia studiów podyplomowych w zakresie prawa i finansów samorządowych (178 KB)

Uchwała nr 53/DO/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie zniesienia studiów podyplomowych w zakresie problemów przestępczości komputerowej (179 KB)

Uchwała nr 54/DO/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie zniesienia studiów podyplomowych w zakresie prawa karnego skarbowego (178 KB)

Uchwała nr 55/DO/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie zniesienia studiów podyplomowych w zakresie prawa bankowego i bankowości (178 KB)

Uchwała nr 56/DO/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie zniesienia studiów podyplomowych w zakresie prawa zabezpieczenia banków i instytucji finansowych (179 KB)

Uchwała nr 57/DO/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie zniesienia studiów podyplomowych w zakresie prawa turystycznego (178 KB)

Uchwała nr 58/DO/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie zniesienia studiów podyplomowych w zakresie postępowania administracyjnego (178 KB)

Uchwała nr 59/DO/2015 z dnia 08 stycznia 2015 r. w sprawie zniesienia studiów podyplomowych w zakresie prawa dowodowego dla biegłych (178 KB)

Opinia nr 60/DO/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2014/2015 Pani Oktawii Braniewicz (182 KB)

Opinia nr 61/DO/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2014/2015 Pani Agacie Klimczyk (182 KB)

Opinia nr 62/DO/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2014/2015 Pani mgr Agacie Pyrzyńskiej (182 KB)

Opinia nr 63/DO/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2014/2015 Panu Danielowi Setckiemu (182 KB)

Opinia nr 64/DO/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2014/2015 Pani Natalii Tończyk (182 KB)

Opinia nr 65/DO/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2014/2015 Pani Malwinie Walendzie (182 KB)

Opinia nr 66/DO/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2014/2015 Panu Patrykowi Kowalczykowi (182 KB)

Opinia nr 67/DO/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2014/2015 Panu Kamilowi Bojarskiemu (182 KB)

Opinia nr 68/DO/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2014/2015 Pani Klaudii Mokrzewskiej (182 KB)

Opinia nr 69/DO/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2014/2015 Pani Joanny Rudzkiej (182 KB)

Opinia nr 70/DO/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2014/2015 Panu Kamilowi Wawrzyniakowi (182 KB)

Opinia nr 71/DO/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2014/2015 Panu mgr. Jackowi Wojciechowskiemu (182 KB)