Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

2014- Uchwały RW DO

Uchwała nr 1/DO/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia dr Agnieszki Knade-Plaskacz do prowadzenia seminariów dyplomowych w roku akademickim 2013/2014 (179 KB)

Uchwała nr 2/DO/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rady Wydziału powołanych dla potrzeb realizacji przewodów doktorskich na rok akademicki 2013/2014 (186 KB)

Uchwała nr 3/DO/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie powołania Ośrodka Studiów Fiskalnych (177 KB)

Opinia nr 4/DO/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie efektów kształcenia na kierunku doradztwo podatkowe (180 KB)

Załącznik do uchwały nr 4-DO-2014 (292 KB)

Opinia nr 5/DO/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia studiów na kierunku doradztwo podatkowe (175 KB)

Uchwała nr 6/DO/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie programu studiów na kierunku doradztwo podatkowe (175 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 6-DO-2014 (583 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały nr 6-DO-2014 (513 KB)

Uchwała nr 7/DO/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie planu studiów na kierunku doradztwo podatkowe (175 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7-DO-2014 (293 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały nr 7-DO-2014 (290 KB)

Opinia nr 8/DO/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pt. “Zasady pobierania opłat za studia i usługi edukacyjne, w tym odpłatności za drugi kierunek studiów i dodatkowe punkty ECTS” (179 KB)

Uchwała nr 9/DO/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie programu i planu kursu dokształcającego pt. “Zasady pobierania opłat za studia i usługi edukacyjne, w tym odpłatności za drugi kierunek studiów i dodatkowe punkty ECTS” (179 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9-DO-2014 (262 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały nr 9-DO-2014 (139 KB)

Uchwała nr 10/DO/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie korekty prowizorium rzeczowo-finansowego Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu (177 KB)

Załącznik do uchwały nr 10-DO-2014 (287 KB)

Uchwała nr 11/DO/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie strategii Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu (174 KB)

Załącznik do uchwały nr 11-DO-2014 (178 KB)

Uchwała nr 12/DO/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji RW powołanych dla potrzeb realizacji przewodów doktorskich na rok akademicki 2013/2014 (187 KB)

Uchwała nr 13/DO/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania kwalifikacyjnego na studia trzeciego stopnia na Wydziale Prawa i Administracji UMK w roku akademickim 2014/2015 (201 KB)

Uchwała nr 14/DO/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie zmiany planu i programu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku doradztwo podatkowe (173 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 14-DO-2014 (611 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały nr 14-DO-2014 (621 KB)

Załącznik nr 3 do uchwały nr 14-DO-2014 (216 KB)

Załącznik nr 4 do uchwały nr 14-DO-2014 (290 KB)

Uchwała nr 15/DO/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016 (180 KB)

Załącznik do uchwały nr 15-DO-2014 (252 KB)

Uchwała nr 16/DO/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany planów studiów w zakresie organizacji nauki języków obcych na kierunkach administracja, europeistyka i prawo (188 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 16-DO-2014 (228 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały nr 16-DO-2014 (224 KB)

Załącznik nr 3 do uchwały nr 16-DO-2014 (228 KB)

Załącznik nr 4 do uchwały nr 16-DO-2014 (223 KB)

Załącznik nr 5 do uchwały nr 16-DO-2014 (196 KB)

Załącznik nr 6 do uchwały nr 16-DO-2014 (192 KB)

Uchwała nr 17/DO/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Wydawniczej (198 KB)

Uchwała nr 18/DO/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie limitu przyjęć na studia stacjonarne na kierunku prawo w roku akademickim 2014/2015 (175 KB)

Uchwała nr 19/DO/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia kursu dokształcającego w zakresie oceny programowej i instytucjonalnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej (173 KB)

Uchwała nr 20/DO/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie programu i planu kursu dokształcającego w zakresie oceny programowej i instytucjonalnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej (173 KB)

Załącznik nr 1 i 2 do uchwały nr 20-DO-2014 (269 KB)

Uchwała nr 21/DO/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia kursu dokształcającego w zakresie zasad obliczania dochodu oraz postępowania w przedmiocie stypendium socjalnego i tzw. dopłaty mieszkaniowej (174 KB)

Uchwała nr 22/DO/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie programu i planu kursu dokształcającego w zakresie zasad obliczania dochodu oraz postępowania w przedmiocie stypendium socjalnego i tzw. dopłaty mieszkaniowej (174 KB)

Załącznik nr 1 i 2 do uchwały nr 22-DO-2014 (270 KB)

Uchwała nr 23/DO/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia kursu dokształcającego w zakresie doręczenia elektronicznego w postępowaniu administracyjnym (174 KB)

Uchwała nr 24/DO/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie programu i planu kursu dokształcającego w zakresie doręczenia elektronicznego w postępowaniu administracyjnym (174 KB)

Załącznik nr 1 i 2 do uchwały nr 24-DO-2014 (270 KB)

Uchwała nr 25/DO/2014 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie uzupełnienia listy przedmiotów fakultatywnych (178 KB)

Uchwała nr 26/DO/2014 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie przekształcenia Katedry Historii Prawa Niemieckiego w Polsce oraz Katedry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych w Katedrę Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego (173 KB)

Uchwała nr 27/DO/2014 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie utworzenia kursów dokształcających (175 KB)

Uchwała nr 28/DO/2014 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie planów i programów kursów dokształcających (176 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 28/DO/2014 (274 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały nr 28/DO/2014 (274 KB)

Załącznik nr 3 do uchwały nr 28/DO/2014 (273 KB)

Załącznik nr 4 do uchwały nr 28/DO/2014 (274 KB)

Załącznik nr 5 do uchwały nr 28/DO/2014 (275 KB)

Uchwała nr 29/DO/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego Wydziału Prawa i Administracji na 2014 r. (175 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 29/DO/2014 – niepublikowany

Uchwała nr 30/DO/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i zasad przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji (191 KB)

Uchwała nr 31/DO/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Stypendialnej Funduszu im. I. i W. Szyszkowskich (197 KB)

Uchwała nr 32/DO/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Kujawsko – Pomorskiego Akademickiego Centrum Prawa Ochrony Środowiska (176 KB)

Uchwała nr 33/DO/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zasad przyznawania podwyżek płac (250 KB)

Uchwała nr 34/DO/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wniosków o stypendium z Funduszu im. I. i W. Szyszkowskich (269 KB)

Opinia nr 35/DO/20104 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pt. “Bitcoin i inne waluty wirtualne w prawie polskim” (175 KB)

Uchwała nr 36/DO/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie programu i planu kursu dokształcającego pt. “Bitcoin i inne waluty wirtualne w prawie polskim” (175 KB)

Załącznik do uchwały 36-DO-2014 (281 KB)

Opinia nr 37/DO/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pt. “Etyka zawodowa (deontologia) w praktyce działalności osób reprezentujących zawody zaufania publicznego” (176 KB)

Uchwała nr 38/DO/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie programu i planu kursu dokształcającego pt. “Etyka zawodowa (deontologia) w praktyce działalności osób reprezentujących zawody zaufania publicznego” (177 KB)

Załącznik do uchwały 38-DO-2014 (282 KB)

Opinia nr 39/DO/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie utworzenia Zakładu Historii Prawa Niemieckiego w Polsce w ramach Katedry Historii Doktryn Polityczno – Prawnych i Prawa Niemieckiego (173 KB)

Uchwała nr 40/DO/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przedłużenia funkcjonowania komisji Rady Wydziału powołanych dla potrzeb realizacji przewodów doktorskich na rok akademicki 2014/2015 (190 KB)

Uchwała nr 41/DO/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2013/2014 (180 KB)

Uchwała nr 42/DO/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przyznania tytułu najlepszego studenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok akademicki 2013/2014 (178 KB)

Uchwała nr 43/DO/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przyznania tytułu najlepszego absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za rok akademicki 2013/2014 (179 KB)

Uchwała nr 44/DO/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przyznania tytułu najlepszego studenta – sportowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok akademicki 2013/2014 (174 KB)

Opinia nr 45/DO/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pt. “Odpowiedzialność odszkodowawcza instytucji bankowych” (174 KB)

Uchwała nr 46/DO/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie programu i planu kursu dokształcającego pt. “Odpowiedzialność odszkodowawcza instytucji bankowych” (174 KB)

Załącznik do uchwały 46-DO-2014 (280 KB)

Opinia nr 47/DO/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pt. “Odpowiedzialność odszkodowawcza firm inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem domów maklerskich” (174 KB)

Uchwała nr 48/DO/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie programu i planu kursu dokształcającego pt. “Odpowiedzialność odszkodowawcza firm inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem domów maklerskich” (175 KB)

Załącznik do uchwały 48-DO-2014 (281 KB)

Opinia nr 49/DO/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pt. “Świadczenie usług inwestycyjnych pod rządami dyrektywy z dnia 15 marca 2014 roku o obrocie instrumentami finansowymi (MIFiD II z 2014 roku)” (177 KB)

Uchwała nr 50/DO/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie programu i planu kursu dokształcającego pt. “Świadczenie usług inwestycyjnych pod rządami dyrektywy z dnia 15 marca 2014 roku o obrocie instrumentami finansowymi (MIFiD II z 2014 roku)” (177 KB)

Załącznik do uchwały 50-DO-2014 (287 KB)

Opinia nr 51/DO/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pt. “Pośrednictwo gospodarcze w prawie polskim” (173 KB)

Uchwała nr 52/DO/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie programu i planu kursu dokształcającego pt. “Pośrednictwo gospodarcze w prawie polskim” (251 KB)

Załącznik do uchwały 52-DO-2014 (279 KB)

Opinia nr 53/DO/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pt. “Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” (174 KB)

Opinia nr 54/DO/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pt. “Postępowanie odwoławcze i nadzorcze oraz tryby nadzwyczajne w sprawach stypendialnych” (175 KB)

Opinia nr 55/DO/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pt. “Decyzje administracyjne wydawane w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów” (174 KB)

Uchwała nr 56/DO/2014 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zasad wynagradzania za zajęcia i inne czynności dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015 (203 KB)

Uchwała nr 57/DO/2014 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zasad przyznawania w roku akademickim 2014/2015 dodatków dziekańskich za punktowane publikacje (188 KB)

Uchwała nr 58/DO/2014 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2013/2014 (179 KB)

Opinia nr 59/DO/2014 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pt. “Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” (174 KB)

Uchwała nr 60/DO/2014 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie programu i planu kursu dokształcającego pt. “Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” (250 KB)

Załącznik do uchwały 60-DO-2014 (326 KB)

Opinia nr 61/DO/2014 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pt. “Postępowanie odwoławcze i nadzorcze oraz tryby nadzwyczajne w sprawach stypendialnych” (174 KB)

Uchwała nr 62/DO/2014 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie programu i planu kursu dokształcającego pt. “Postępowanie odwoławcze i nadzorcze oraz tryby nadzwyczajne w sprawach stypendialnych” (251 KB)

Załącznik do uchwały 62-DO-2014 (275 KB)

Opinia nr 63/DO/2014 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pt. “Decyzje administracyjne wydawane w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów” (174 KB)

Uchwała nr 64/DO/2014 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie programu i planu kursu dokształcającego pt. “Decyzje administracyjne wydawane w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów” (251 KB)

Załącznik do uchwały 64-DO-2014 (275 KB)

Uchwała nr 65/DO/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zmiany składu komisji doktorskich Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich w roku akademickim 2014/2015 (145 KB)

Uchwała nr 66/DO/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie korekty nazwy studiów podyplomowych w zakresie prawa medycznego dla prawników (175 KB)

Uchwała nr 67/DO/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie efektów kształcenia dla studiów doktoranckich w zakresie prawa (180 KB)

Załącznik do uchwały 67-DO-2014 (303 KB)

Uchwała nr 68/DO/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia do pełnienia funkcji opiekuna prac dyplomowych na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku administracja Pani dr Anny Brzezińskiej-Rawy (181 KB)

Uchwała nr 69/DO/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia do pełnienia funkcji opiekuna prac dyplomowych na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku administracja Pana dr. Wojciecha Matuszewskiego (180 KB)

Uchwała nr 70/DO/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia do pełnienia funkcji opiekuna prac dyplomowych na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku administracja Pana dr. Henryka Nowickiego (181 KB)

Uchwała nr 71/DO/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia do pełnienia funkcji opiekuna prac dyplomowych na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku administracja Pani dr Anny Brzezińskiej-Rawy (180 KB)

Uchwała nr 72/DO/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia do pełnienia funkcji opiekuna prac dyplomowych na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku administracja Pana dr. Wojciecha Matuszewskiego (180 KB)

Uchwała nr 73/DO/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia do pełnienia funkcji opiekuna prac dyplomowych na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku administracja Pana dr. Henryka Nowickiego (181 KB)

Uchwała nr 74/DO/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia do pełnienia funkcji opiekuna prac dyplomowych na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku administracja Pani dr Ewy Prejs (181 KB)

Uchwała nr 75/DO/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia do pełnienia funkcji opiekuna prac dyplomowych na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku doradztwo podatkowe Pana dr. Mariana Masternaka (181 KB)

Uchwała nr 76/DO/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia prowizorium rzeczowo-finansowego Wydziału Prawa i Administracji na okres styczeń – czerwiec 2015 r. (178 KB)

Uchwała nr 77/DO/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Wydawniczej (173 KB)

Uchwała nr 78/DO/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie Uzupełnienia składu Kolegium Redakcyjnego Czasopisma Comparative Law Review (198 KB)