Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

2018 – Uchwały RW DO

Rok 2018

Uchwała nr 1/DO/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uzupełnienia komisji doktorskich Rady Wydziału do przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w roku akademickim 2017/2018 (143 KB)

Uchwała nr 2/DO/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad prowadzenia seminariów dyplomowych (134 KB)

Uchwała nr 3/DO/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie połączenia Katedry Prawa Karnego i Kryminologii oraz Katedry Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej w Katedrę Prawa Karnego (174 KB)

Uchwała nr 4/DO/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie połączenia Katedry Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego, Katedry Prawa Cywilnego i Bankowego, Katedry Prawa Cywilnego i Rodzinnego, Katedry Prawa Handlowego oraz Katedry Postępowania Cywilnego w Katedrę Prawa i Postępowania Cywilnego (135 KB)

Uchwała nr 5/DO/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia Zakładu Prawa Medycznego w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego (132 KB)

Uchwała nr 6/DO/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia Zakładu Prawa Handlowego w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego (133 KB)

Uchwała nr 7/DO/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia Zakładu Prawa Morskiego w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego (132 KB)

Uchwała nr 8/DO/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia Zakładu Postępowania Cywilnego w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego (132 KB)

Uchwała nr 9/DO/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie połączenia Katedry Historii Państwa i Prawa Polskiego oraz Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa w Katedrę Historii Prawa i Ustrojów Państwowych (133 KB)

Uchwała nr 10/DO/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie połączenia Katedry Postępowania Karnego oraz Katedry Kryminalistyki w Katedrę Postępowania Karnego (131 KB)

Uchwała nr 11/DO/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia Zakładu Kryminalistyki w Katedrze Postępowania Karnego (131 KB)

Uchwała nr 12/DO/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie połączenia Katedry Prawa Administracyjnego oraz Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego w Katedrę Prawa Administracyjnego (132 KB)

Uchwała nr 13/DO/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego w Katedrze Prawa Administracyjnego (132 KB)

Uchwała nr 14/DO/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2018/2019 (178 KB)

Uchwała nr 15/DO/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zawieszenia naboru na niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku doradztwo podatkowe na rok akademicki 2018/2019 (175 KB)

Uchwała nr 16/DO/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zawieszenia naboru na studia drugiego stopnia na kierunku prawo ochrony środowiska na rok akademicki 2018/2019 (176 KB)

Uchwała nr 17/DO/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Zakładu Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego w Katedrze Prawa Finansów Publicznych (134 KB)

Uchwała nr 18/DO/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji nr 12/DO/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie opinii o połączeniu Katedry Prawa Administracyjnego oraz Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego w Katedrę Prawa Administracyjnego (133 KB)

Uchwała nr 19/DO/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji nr 13/DO/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie opinii o utworzeniu Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego w Katedrze Prawa Administracyjnego (134 KB)

Uchwała nr 20/DO/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska (133 KB)

Uchwała nr 21/DO/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie w sprawie przekształcenia Katedry Prawa Administracyjnego w Zakład Prawa Administracyjnego (131 KB)

Uchwała nr 22/DO/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie warunków rekrutacji na studia wyższe prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji w roku akademickim 2019/2020 (176 KB)

Załącznik do uchwały 22-DO-2018 (223 KB)

Uchwała nr 23/DO/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania kwalifikacyjnego na stacjonarne studia trzeciego stopnia na Wydziale Prawa i Administracji UMK w roku akademickim 2018/2019 (232 KB)

Uchwała nr 24/DO/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie likwidacji Katedry Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego (133 KB)

Uchwała nr 25/DO/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie likwidacji Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego (132 KB)

Uchwała nr 26/DO/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zniesienia studiów I stopnia na kierunku polityka publiczna (175 KB)

Uchwała nr 27/DO/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020 o Pana dr. hab. Zbigniewa Naworskiego, prof. UMK (199 KB)

Uchwała nr 28/DO/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020 o Pana prof. dr. hab. Bartosza Rakoczego (198 KB)

Uchwała nr 29/DO/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Redakcyjnej Toruńskich Studiów Prawniczych – „Studia Iuridica Toruniensia” na kadencję 2016-2020 o Panią dr Natalię Karczewską-Kamińską (200 KB)

Uchwała nr 30/DO/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Redakcyjnej Toruńskich Studiów Prawniczych – „Studia Iuridica Toruniensia” na kadencję 2016-2020 o Panią dr Natalię Daśko (201 KB)

Uchwała nr 31/DO/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Redakcyjnej Toruńskich Studiów Prawniczych – „Studia Iuridica Toruniensia” na kadencję 2016-2020 (201 KB)

Uchwała nr 32/DO/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Ekspertyz Prawnych (133 KB)

Uchwała nr 33/DO/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji doktorskich Rady Wydziału do przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w roku akademickim 2017/2018 (144 KB)

Uchwała nr 34/DO/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia wstępnego projektu planu studiów na kierunku prawo (175 KB)

Uchwała nr 35/DO/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji doktorskich Rady Wydziału do przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w roku akademickim 2017/2018 (144 KB)

Uchwała nr 36/DO/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji ds. Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów na kadencję 2016 – 2020 (200 KB)

Uchwała nr 37/DO/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji ds. Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów na kadencję 2016 – 2020 (200 KB)

Uchwała nr 38/DO/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji na kadencję 2016 – 2020 (199 KB)

Uchwała nr 39/DO/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Programowej ds. studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji na kadencję 2016 – 2020 (200 KB)

Uchwała nr 40/DO/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przyznania tytułu najlepszego studenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2017/2018 Pani Weronice Baran (181 KB)

Uchwała nr 41/DO/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przyznania tytułu najlepszego absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2017/2018 Panu mgr. Markowi Słupczewskiemu (181 KB)

Uchwała nr 42/DO/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Pani Weroniki Baran jako kandydatki do Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 (184 KB)

Uchwała nr 43/DO/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Pani Joanny Krukowskiej jako kandydatki do Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 (184 KB)

Uchwała nr 44/DO/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Pana Oskara Kwasińskiego jako kandydata do Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 (184 KB)

Uchwała nr 45/DO/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Pana Tomasza Łanowego jako kandydata do Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 (184 KB)

Uchwała nr 46/DO/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Pani Katarzyny Pająk jako kandydatki do Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 (184 KB)

Uchwała nr 47/DO/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Pani Klaudii Rupniak jako kandydatki do Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 (184 KB)

Uchwała nr 48/DO/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Pani Julii Sawickiej jako kandydatki do Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 (184 KB)

Uchwała nr 49/DO/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Pani Alicji Smyklińskiej jako kandydatki do Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 (184 KB)

Uchwała nr 50/DO/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Pani Adriany Szymańskiej jako kandydatki do Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 (184 KB)

Uchwała nr 51/DO/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Pani Julity Tyczki jako kandydatki do Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 (184 KB)

Uchwała nr 52/DO/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Pana mgr. Patryka Cioka jako kandydata do Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 (184 KB)

Uchwała nr 53/DO/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Pana mgr. Mateusza Lewandowskiego jako kandydata do Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 (185 KB)

Uchwała nr 54/DO/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powołania komisji doktorskich Rady Wydziału do przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w roku akademickim 2018/2019 (189 KB)

Uchwała nr 55/DO/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wniosku do Senatu UMK o zniesienie studiów pierwszego stopnia na kierunku europeistyka (180 KB)

Uchwała nr 56/DO/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wniosku do Senatu UMK o zniesienie studiów drugiego stopnia na kierunku europeistyka (180 KB)

Uchwała nr 57/DO/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wniosku do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o przyporządkowanie kierunków studiów wyższych prowadzonych a Wydziale Prawa i Administracji do dyscyplin naukowych (178 KB)

Załącznik do uchwały 57-DO-2018 (134 KB)

Uchwała nr 58/DO/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zawieszenia naboru na studia drugiego stopnia na kierunku prawo ochrony środowiska na rok akademicki 2019/2020 (180 KB)

Uchwała nr 59/DO/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zawieszenia naboru na niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku doradztwo podatkowe na rok akademicki 2019/2020 (179 KB)

Uchwała nr 60/DO/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany efektów kształcenia na kierunku prawo w związku z przyjęciem tabeli spójności efektów kształcenia dla kierunku prawo z poziomem 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji (183 KB)

Załącznik do uchwały 60-DO-2018 (400 KB)

Uchwała nr 61/DO/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o powierzeniu funkcji opiekuna prac dyplomowych Pani dr Annie Brzezińskiej-Rawie na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku administracja w roku akademickim 2018/19 (182 KB)

Uchwała nr 62/DO/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o powierzeniu funkcji opiekuna prac dyplomowych Pani dr Dorocie Sylwestrzak na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku administracja w roku akademickim 2018/19 (181 KB)

Uchwała nr 63/DO/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o powierzeniu funkcji opiekuna prac dyplomowych Pani dr Małgorzacie Szalewskiej na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku administracja w roku akademickim 2018/19 (181 KB)

Uchwała nr 64/DO/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o powierzeniu funkcji opiekuna prac dyplomowych Pani dr Ewie Prejs na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku doradztwo podatkowe w roku akademickim 2018/19 (180 KB)