Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

2016 – Uchwały RW DO

Uchwała nr 1/DO/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany składu komisji doktorskich Rady Wydziału do przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w roku akademickim 2015/2016 (189 KB)

Uchwała nr 2/DO/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie uzupełnienia listy przedmiotów fakultatywnych (178 KB)

Uchwała nr 3/DO/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie uzupełnienia składu Zespołu ds. Jakości Kształcenia (174 KB)

Uchwała nr 4/DO/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia do pełnienia funkcji opiekuna prac dyplomowych w roku akademickim 2015/2016 Pana dr. Tomasza Jasiakiewicza (180 KB)

Uchwała nr 5/DO/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zasad przyznawania w roku akademickim 2015/2016 dodatków dziekańskich za punktowane publikacje (188 KB)

Uchwała nr 6/DO/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2017/2018 (181 KB)

Załącznik do uchwały 6-DO-2016 (232 KB)

Uchwała nr 7/DO/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zmiany programu studiów podyplomowych w zakresie prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowego (177 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały 7-DO-2016 (385 KB)

Uchwała nr 8/DO/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zmiany planu studiów podyplomowych w zakresie prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowego (177 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały 8-DO-2016 (278 KB)

Uchwała nr 9/DO/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany składu komisji doktorskich Rady Wydziału do przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w roku akademickim 2015/2016 (144 KB)

Uchwała nr 10/DO/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania kwalifikacyjnego na studia trzeciego stopnia na Wydziale Prawa i Administracji UMK w roku akademickim 2016/2017 (210 KB)

Uchwała nr 11/DO/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planów studiów w zakresie zajęć ogólnouniwersyteckich na kierunkach administracja i prawo (189 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały 11-DO-2016 (228 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały 11-DO-2016 (224 KB)

Załącznik nr 3 do uchwały 11-DO-2016 (221 KB)

Załącznik nr 4 do uchwały 11-DO-2016 (220 KB)

Załącznik nr 5 do uchwały 11-DO-2016 (196 KB)

Załącznik nr 6 do uchwały 11-DO-2016 (192 KB)

Uchwała nr 12/DO/2016 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury na członka Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 2017-2020 w osobie Pana prof. dr. hab. Dr. h.c. Bogumiła Brzezińskiego (183 KB)

Uchwała nr 13/DO/2016 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury na członka Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 2017-2020 w osobie Pana prof. dr. hab. Eugeniusza Ruśkowskiego (183 KB)

Uchwała nr 14/DO/2016 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zgody na wybór trzeciego prodziekana na Wydziale Prawa i Administracji na kadencję 2016-2020 (177 KB)

Uchwała nr 15/DO/2016 z dnia 10maja 2016 r. w sprawie upoważnienia Pana prof. dr. hab. Marka Kalinowskiego do prowadzenia drugiego seminarium magisterskiego na kierunku prawo w roku akademickim 2016-2017 (178 KB)

Uchwała nr 16/DO/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu przedmiotów zaliczanych w procesie potwierdzania efektów uczenia się dla kierunków prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji UMK (178 KB)

Załącznik do uchwały 16-DO-2016 (290 KB)

Uchwała nr 17/DO/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Prawa i Administracji na 2016 r. (176 KB)

Załącznik – niepublikowany

Uchwała nr 18/DO/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wniosków o stypendium z Funduszu im. I. i W. Szyszkowskich (191 KB)

Opinia nr 19/DO/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2017-2020 (180 KB)

Uchwała nr 20/DO/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów na kadencję 2016-2020 (204 KB)

Uchwała nr 21/DO/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania komisji doktorskich Rady Wydziału do przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w roku akademickim 2016/2017 (143 KB)

Uchwała nr 22/DO/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przyznania tytułu najlepszego studenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2015/2016 (181 KB)

Uchwała nr 23/DO/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przyznania tytułu najlepszego absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2015/2016 (181 KB)

Uchwała nr 24/DO/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Pani mgr Ewy Epy jako kandydatki do stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 (184 KB)

Uchwała nr 25/DO/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Pana mgr. Damiana Kaczana jako kandydata do stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 (183 KB)

Uchwała nr 26/DO/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Pana mgr. Macieja Mazurkiewicza jako kandydata do stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 (183 KB)

Uchwała nr 27/DO/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Pani Mariki Gdowskiej jako kandydatki do stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 (184 KB)

Uchwała nr 28/DO/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Pani Klaudii Górnej jako kandydatki do stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 (185 KB)

Uchwała nr 29/DO/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Pani Joanny Rudzkiej jako kandydatki do stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 (183 KB)

Uchwała nr 30/DO/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Pani Natalii Markowskiej jako kandydatki do stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 (183 KB)

Uchwała nr 31/DO/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Budżetowej na kadencję 2016-2020 (204 KB)

Uchwała nr 32/DO/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wydawniczej na kadencję 2016-2020 (204 KB)

Uchwała nr 33/DO/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. Biblioteki Wydziałowej na kadencję 2016-2020 (203 KB)

Uchwała nr 34/DO/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Programowej ds. studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji na kadencję 2016-2020 (205 KB)

Uchwała nr 35/DO/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej na kadencję 2016-2020 (230 KB)

Uchwała nr 36/DO/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020 (204 KB)

Uchwała nr 37/DO/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania Rady Redakcyjnej Toruńskich Studiów Prawniczych – “Studia Iuridica Toruniensia” na kadencję 2016-2020 (182 KB)

Uchwała nr 38/DO/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego czasopisma “Comparative Law Review” na kadencję 2016-2020 (183 KB)

Uchwała nr 39/DO/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. jakości kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji na kadencję 2016-2020 (204 KB)

Uchwała nr 40/DO/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie programu studiów na kierunku prawo (175 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały 40-DO-2016 (871 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały 40-DO-2016 (868 KB)

Uchwała nr 41/DO/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie matrycy efektów kształcenia na kierunku prawo (175 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały 41-DO-2016 (239 KB)

Uchwała nr 42/DO/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmiany terminu realizacji zajęć z technologii informacyjnej na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 (177 KB)

Uchwała nr 43/DO/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie powierzenia funkcji opiekuna prac dyplomowych studentów stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku administracja Panu dr. Tomaszowi Jędrzejewskiemu (181 KB)

Uchwała nr 44/DO/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie powierzenia funkcji opiekuna prac dyplomowych studentów stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku administracja Panu dr. Henrykowi Nowickiemu (180 KB)

Uchwała nr 45/DO/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie powierzenia funkcji opiekuna prac dyplomowych studentów stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku administracja Pani dr Małgorzacie Szalewskiej (181 KB)

Uchwała nr 46/DO/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie powierzenia funkcji opiekuna prac dyplomowych studentów niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku administracja Pani dr Annie Brzezińskiej-Rawie (180 KB)

Uchwała nr 47/DO/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie powierzenia funkcji opiekuna prac dyplomowych studentów niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku administracja Panu dr. Marianowi Masternakowi (180 KB)

Uchwała nr 48/DO/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie powierzenia funkcji opiekuna prac dyplomowych studentów stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku doradztwo podatkowe Panu dr. Tomaszowi Brzezickiemu (180 KB)

Uchwała nr 49/DO/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie powierzenia funkcji opiekuna prac dyplomowych studentów stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku doradztwo podatkowe Pani dr Ewie Prejs (180 KB)

Uchwała nr 50/DO/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie powierzenia funkcji opiekuna prac dyplomowych studentów stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku doradztwo podatkowe Panu dr. Marianowi Masternakowi (180 KB)

Uchwała nr 51/DO/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium Wydziału Prawa i Administracji na pierwsze półrocze 2017 r. (178 KB)

Załącznik – niepublikowany

Uchwała nr 52/DO/2016 z dnia 8 listopada2016 r. w sprawie zasad wynagradzania za zajęcia i inne czynności dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 (150 KB)

Uchwała nr 53/DO/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 17 czerwca 2003 r. o powołaniu Kursu Prawa Porównawczego (134 KB)