Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

2017 – Uchwały RW DO

Uchwała nr 1/DO/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie połączenia Katedry Prawa Rzymskiego i Katedry Prawa Kanonicznego w Katedrę Prawa Rzymskiego i Kanonicznego (173 KB)

Uchwała nr 2/DO/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie opinii o odwołaniu redaktora naczelnego czasopisma “Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” (200 KB)

Uchwała nr 3/DO/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie opinii o powołaniu redaktora naczelnego czasopisma “Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” (200 KB)

Uchwała nr 4/DO/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji doktorskich Rady Wydziału do przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w roku akademickim 2016/2017 (145 KB)

Uchwała nr 5/DO/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przekształcenia Zespołu ds. jakości kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji na kadencję 2016 ? 2020 w Wydziałową Radę ds. Jakości Kształcenia (202 KB)

Uchwała nr 6/DO/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2017/2018 (178 KB)

Uchwała nr 7/DO/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zawieszenia naboru na studia drugiego stopnia na kierunku prawo ochrony środowiska na rok akademicki 2017/2018 (176 KB)

Uchwała nr 8/DO/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zawieszenia naboru na studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku doradztwo podatkowe na rok akademicki 2017/2018 (175 KB)

Uchwała nr 9/DO/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków rekrutacji na studia wyższe prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji (175 KB)

Załącznik do uchwały 9-DO-2017 (222 KB)

Uchwała nr 10/DO/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania kwalifikacyjnego na studia trzeciego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) na Wydziale Prawa i Administracji UMK w roku akademickim 2017/2018 (231 KB)

Uchwała nr 11/DO/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Rady Redakcyjnej “Prawa Budżetowego Państwa i Samorządu” (180 KB)

Uchwała nr 12/DO/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zniesienia studiów podyplomowych w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego (176 KB)

Uchwała nr 13/DO/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie uzupełnienia kryteriów dla postępowania awansowego i kryteriów oceny okresowej pracowników WPiA (178 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały 13-DO-2017 (218 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały 13-DO-2017 (215 KB)

Uchwała nr 14/DO/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Prawa Porównawczego (176 KB)

Załącznik do uchwały 14-DO-2017 (141 KB)

Uchwała nr 15/DO/2017 z dnia 9 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad prowadzenia seminariów dyplomowych (137 KB)

Uchwała nr 16/DO/2017 z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wystąpienia prof. Lecha Morawskiego podczas panelu dyskusyjnego w Oxfordzie w dniu 9 maja 2017 r. (132 KB)

Uchwała nr 17/DO/2017 z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie powierzenia funkcji opiekuna prac dyplomowych Pani dr Agnieszce Laskowskiej-Hulisz (180 KB)

Uchwała nr 18/DO/2017 z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie efektów kształcenia dla studiów doktoranckich z zakresie prawa (180 KB)

Załącznik do uchwały 18-DO-2017 (229 KB)

Uchwała nr 19/DO/2017 z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Ekspertów ds. przygotowania rekomendacji w zakresie przypisania studiom podyplomowym poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (223 KB)

Uchwała nr 20/DO/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego Wydziału Prawa i Administracji na 2017 rok (177 KB)

Załącznik – niepublikowany

Uchwała nr 21/DO/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i zasad przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UMK (572 KB)

Uchwała nr 22/DO/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i zasad przyznawania tzw. stypendiów projakościowych na Wydziale Prawa i Administracji UMK (537 KB)

Uchwała nr 23/DO/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu szczegółowych zasad odbywania studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji (236 KB)

Uchwała nr 24/DO/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia tabeli zgodności efektów kształcenia oraz dostosowania programu i planu Podyplomowych studiów w zakresie prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowego do poziomu 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji (182 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały 24-DO-2017 (240 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały 24-DO-2017 (335 KB)

Załącznik nr 3 do uchwały 24-DO-2017 (292 KB)

Uchwała nr 25/DO/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia tabeli zgodności efektów kształcenia oraz dostosowania programu i planu Podyplomowych studiów w zakresie prawa podatkowego do poziomu 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji (183 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały 25-DO-2017 (232 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały 25-DO-2017 (238 KB)

Załącznik nr 3 do uchwały 25-DO-2017 (155 KB)

Uchwała nr 26/DO/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia tabeli zgodności efektów kształcenia oraz dostosowania programu i planu Podyplomowych studiów w zakresie prawa zamówień publicznych do poziomu 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji (183 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały 26-DO-2017 (235 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały 26-DO-2017 (303 KB)

Załącznik nr 3 do uchwały 26_DO-2017 (241 KB)

Uchwała nr 27/DO/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia tabeli zgodności efektów kształcenia oraz dostosowania programu i planu Podyplomowych studiów w zakresie prawa pracy do poziomu 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji (182 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały 27-DO-2017 (231 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały 27-DO-2017 (270 KB)

Załącznik nr 3 do uchwały 27-DO-2017 (165 KB)

Uchwała nr 28/DO/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia tabeli zgodności efektów kształcenia oraz dostosowania programu i planu Podyplomowych studiów w zakresie prawa medycznego do poziomu 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji (183 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały 28-DO-2017 (230 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały 28-DO-2017 (250 KB)

Załącznik nr 3 do uchwały 28-DO-2017 (172 KB)

Uchwała nr 29/DO/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia tabeli zgodności efektów kształcenia oraz dostosowania programu i planu Podyplomowych studiów w zakresie egzekucji administracyjnej do poziomu 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji (183 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały 29-DO-2017 (233 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały 29-DO-2017 (266 KB)

Załącznik nr 3 do uchwały 29-DO-2017 (253 KB)

Uchwała nr 30/DO/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia tabeli zgodności efektów kształcenia oraz zmiany i dostosowania programu i planu Podyplomowych studiów w zakresie administracji publicznej do poziomu 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji (183 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały 30-DO-2017 (238 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały 30-DO-2017 (250 KB)

Załącznik nr 3 do uchwały 30-DO-2017 (154 KB)

Uchwała nr 31/DO/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie powołania składów komisji doktorskich Rady Wydziału do przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w roku akademickim 2017/2018 (143 KB)

Uchwała nr 32/DO/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie efektów kształcenia, programu i planu studiów doktoranckich w zakresie prawa (176 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały 32-DO-2017 – efekty kształcenia studia doktoranckie (227 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały 32-DO-2017 – program studiów doktoranckich (180 KB)

Załącznik nr 3 do uchwały 32-DO-2017 – plan studiów doktoranckich (280 KB)

Uchwała nr 33/DO/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie powierzenia funkcji opiekuna prac dyplomowych Pani dr Kindze Bączyk-Rozwadowskiej (179 KB)

Uchwała nr 34/DO/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie przyznania tytułu najlepszego studenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2016/2017 Pani Aleksandrze Gizińskiej (182 KB)

Uchwała nr 35/DO/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie przyznania tytułu najlepszego absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2016/2017 Pani mgr Renacie Badowiec (182 KB)

Uchwała nr 36/DO/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Pana Wojciecha Kiełbasińskiego jako kandydata do stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 (184 KB)

Uchwała nr 37/DO/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Pana Tomasza Łanowego jako kandydata do stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 (184 KB)

Uchwała nr 38/DO/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Pani Marceliny Lech jako kandydatki do stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 (184 KB)

Uchwała nr 39/DO/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Pani Zuzanny Poćwiardowskiej jako kandydatki do stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 (184 KB)

Uchwała nr 40/DO/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Pani Anny Sienkiewicz jako kandydatki do stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 (183 KB)

Uchwała nr 41/DO/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Pana Marka Słupczewskiego jako kandydata do stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 (183 KB)

Uchwała nr 42/DO/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Pani Alicji Szczypki jako kandydatki do stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 (183 KB)

Uchwała nr 43/DO/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Pani Martyny Wilmanowicz jako kandydatki do stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 (184 KB)

Uchwała nr 44/DO/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Pana mgr. Patryka Cioka jako kandydata do stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 (184 KB)

Uchwała nr 45/DO/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie dostosowania profili i programów kształcenia kierunków prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji do przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (178 KB)

Opinia nr 46/DO/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych w zakresie Prawa Ochrony Danych Osobowych (175 KB)

Uchwała nr 47/DO/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia tabeli zgodności efektów kształcenia oraz programu i planu Podyplomowych Studiów w zakresie Prawa Ochrony Danych Osobowych (182 KB)

Uchwała nr 48/DO/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji na kadencję 2016 – 2020 (198 KB)

Uchwała nr 49/DO/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Programowej ds. studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji na kadencję 2016 – 2020 (199 KB)

Uchwała nr 50/DO/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Biblioteki Wydziałowej na kadencję 2016 – 2020 (199 KB)

Uchwała nr 51/DO/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Pani dr Annie Brzezińskiej-Rawie funkcji opiekuna prac dyplomowych studentów stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku administracja rozpoczynających seminaria dyplomowe w roku akademickim 2017/2018 (180 KB)

Uchwała nr 52/DO/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Panu dr. Marianowi Masternakowi funkcji opiekuna prac dyplomowych studentów stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku administracja rozpoczynających seminaria dyplomowe w roku akademickim 2017/2018 (179 KB)

Uchwała nr 53/DO/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Pani dr Małgorzacie Szalewskiej funkcji opiekuna prac dyplomowych studentów stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku administracja rozpoczynających seminaria dyplomowe w roku akademickim 2017/2018 (180 KB)

Uchwała nr 54/DO/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Panu dr. Tomaszowi Jędrzejewskiemu funkcji opiekuna prac dyplomowych studentów niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku administracja rozpoczynających seminaria dyplomowe w roku akademickim 2017/2018 (180 KB)

Uchwała nr 55/DO/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Pani dr Małgorzacie Szalewskiej funkcji opiekuna prac dyplomowych studentów niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku administracja rozpoczynających seminaria dyplomowe w roku akademickim 2017/2018 (180 KB)

Uchwała nr 56/DO/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Pani dr Ewie Prejs funkcji opiekuna prac dyplomowych studentów stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku doradztwo podatkowe rozpoczynających seminaria dyplomowe w roku akademickim 2017/2018 (180 KB)

Uchwała nr 57/DO/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przekazania w dalsze administrowanie “Funduszu Stypendialnego im. Ireny i Wacława Szyszkowskich” Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici w Toruniu (201 KB)

Uchwała nr 58/DO/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie zasad wynagradzania za zajęcia i inne czynności dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 (151 KB)