Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

2013- Uchwały RW DO

Uchwała nr 1/DO/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie misji Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu (249 KB)

Załącznik do uchwały nr 1/DO/2013 (251 KB)

Uchwała nr 2/DO/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie strategii Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu na lata 2013-2020 (174 KB)

Załącznik do uchwały nr 2/DO/2013 (287 KB)

Uchwała nr 3/DO/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie programu studiów podyplomowych w zakresie prawa podatkowego (175 KB)

Załącznik do uchwały nr 3/DO/2013 (321 KB)

Uchwała nr 4/DO/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie planu studiów podyplomowych w zakresie prawa podatkowego (175 KB)

Załącznik do uchwały nr 4/DO/2013 (152 KB)

Uchwała nr 5/DO/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać absolwent ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunku prawo (336 KB)

Uchwała nr 6/DO/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie ankiety oceny pracowników dziekanatu (179 KB)

Załącznik do uchwały nr 6/DO/2013 (212 KB)

Uchwała nr 7/DO/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie powołania Rady Programowej czasopisma “Comparative Law Review” (187 KB)

Opinia nr 8/DO/2013 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie utworzenia Polskiego Centrum Doskonałości Badań nad Cyberprzestępczością (175 KB)

Uchwała nr 9/DO/2013 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 (177 KB)

Uchwała nr 10/DO/2013 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zasad rekrutacji w roku akademickim 2014/2015 (180 KB)

Załącznik do uchwały nr 10/DO/2013 (285 KB)

Uchwała nr 11/DO/2013 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie przyznawania Indywidualnego Planu Studiów (222 KB)

Uchwała nr 12/DO/2013 z dnia 14 maja 2013 r. o upoważnieniu dr Ewy Gajdy do pełnienia funkcji opiekuna prac dyplomowych (180 KB)

Uchwała nr 13/DO/2013 z dnia 14 maja 2013 r. o upoważnieniu dr. Mariana Masternaka do pełnienia funkcji opiekuna prac dyplomowych (179 KB)

Uchwała nr 14/DO/2013 z dnia 14 maja 2013 r. o upoważnieniu dr. Henryka Nowickiego do pełnienia funkcji opiekuna prac dyplomowych (180 KB)

Uchwała nr 15/DO/2013 z dnia 14 maja 2013 r. o upoważnieniu dr Anny Brzezińskiej-Rawy do pełnienia funkcji opiekuna prac dyplomowych (180 KB)

Uchwała nr 16/DO/2013 z dnia 14 maja 2013 r. o upoważnieniu dr. Piotra Rączki do pełnienia funkcji opiekuna prac dyplomowych (180 KB)

Uchwała nr 17/DO/2013 z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie listy przedmiotów fakultatywnych (175 KB)

Uchwała nr 18/DO/2013 z dnia 14 maja 2013 r. o zmianie składu komisji doktorskich Rady Wydziału do przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w roku akademickim 2012/2013 (187 KB)

Uchwała nr 19/DO/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Programowej czasopisma “Comparative Law Review” (187 KB)

Uchwała nr 20/DO/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wyznaczenia Wydziału Nauk o Ziemi jako wydziału wiodącego do prowadzenia międzywydziałowych studiów podyplomowych w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego (176 KB)

Uchwała nr 21/DO/2013 z dnia 17 września 2013 r. w sprawie przyznania tytułu najlepszego absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok akademicki 2012/2013 (179 KB)

Uchwała nr 22/DO/2013 z dnia 17 września 2013 r. w sprawie przyznania tytułu najlepszego studenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok akademicki 2012/2013 (179 KB)

Uchwała nr 23/DO/2013 z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zmiany planów studiów na kierunkach administracja, europeistyka i prawo (189 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 23/DO/2013 (216 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały nr 23/DO/2013 (212 KB)

Załącznik nr 3 do uchwały nr 23/DO/2013 (216 KB)

Załącznik nr 4 do uchwały nr 23/DO/2013 (211 KB)

Załącznik nr 5 do uchwały nr 23/DO/2013 (183 KB)

Załącznik nr 6 do uchwały nr 23/DO/2013 (180 KB)

Załącznik nr 7 do uchwały nr 23/DO/2013 (211 KB)

Załącznik nr 8 do uchwały nr 23/DO/2013 (211 KB)

Załącznik nr 9 do uchwały nr 23/DO/2013 (202 KB)

Załącznik nr 10 do uchwały nr 23/DO/2013 (201 KB)

Uchwała nr 24/DO/2013 z dnia 17 września 2013 r. w sprawie programów kształcenia na kierunku administracja (183 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 24/DO/2013 (773 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały nr 24/DO/2013 (579 KB)

Załącznik nr 3 do uchwały nr 24/DO/2013 (392 KB)

Załącznik nr 4 do uchwały nr 24/DO/2013 (562 KB)

Uchwała nr 25/DO/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kursu Prawa Porównawczego (177 KB)

Załącznik do uchwały nr 25/DO/2013 (188 KB)

Uchwała nr 26/DO/2013 z dnia 25 września 2013 r. o zmianie składu komisji doktorskich Rady Wydziału do przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w roku akademickim 2013/2014 (187 KB)

Uchwała nr 27/DO/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2012/2013 (182 KB)

Uchwała nr 28/DO/2013 z dnia 25 września 2013 r. o powierzeniu prowadzenia wykładu ogólnouniwersyteckiego pt. „Idee polityczne Europy nowożytnej i współczesnej – wybrane zagadnienia” w roku akademickim 2013/2014 dr Marcie Baranowskiej (179 KB)

Uchwała nr 29/DO/2013 z dnia 25 września 2013 r. o powierzeniu prowadzenia wykładu ogólnouniwersyteckiego pt. „30 godzin dookoła świata idei społeczno-politycznych. Niezbędnik studenta XXI wieku” dr Marcie Baranowskiej (180 KB)

Uchwała nr 30/DO/2013 z dnia 25 września 2013 r. o powierzeniu prowadzenia wykładu ogólnouniwersyteckiego pt. „Czy ktoś wymyślił narody i co to są nacjonalizmy?” dr Marcie Baranowskiej (179 KB)

Uchwała nr 31/DO/2013 z dnia 25 września 2013 r. o powierzeniu prowadzenia wykładu ogólnouniwersyteckiego pt. „Introduction to Polish law” dr. Januszowi Bojarskiemu, dr. Karolowi Dobrzenieckiemu i dr Zuzannie Pepłowskiej-Dąbrowskiej (179 KB)

Uchwała nr 32/DO/2013 z dnia 25 września 2013 r. o powierzeniu prowadzenia wykładu ogólnouniwersyteckiego pt. „Pomoc materialna dla studentów” dr. Tomaszowi Brzezickiemu i dr. Tomaszowi Jędrzejewskiemu (179 KB)

Uchwała nr 33/DO/2013 z dnia 25 września 2013 r. o powierzeniu prowadzenia wykładu ogólnouniwersyteckiego pt. „Human rights and democracy in multicultural Europe” dr Julii Kapelańskiej-Pręgowskiej (179 KB)

Uchwała nr 34/DO/2013 z dnia 25 września 2013 r. o powierzeniu prowadzenia wykładu ogólnouniwersyteckiego pt. „Ile prawa w sporcie? Wybrane problemy prawa sportowego” dr. Michałowi Leciakowi (179 KB)

Uchwała nr 35/DO/2013 z dnia 25 września 2013 r. o powierzeniu prowadzenia wykładu ogólnouniwersyteckiego pt. „O prawach i obowiązkach studenta – uwagi z perspektywy odpowiedzialności dyscyplinarnej” dr. Michałowi Leciakowi (178 KB)

Uchwała nr 36/DO/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego (175 KB)

Uchwała nr 37/DO/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie programu studiów podyplomowych w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego (176 KB)

Załącznik do uchwały nr 37/DO/2013 (197 KB)

Uchwała nr 38/DO/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie planu studiów podyplomowych w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego (176 KB)

Załącznik do uchwały nr 38/DO/2013 (151 KB)

Uchwała nr 39/DO/2013 z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zasad wynagradzania za zajęcia i inne czynności dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2013/2014 (203 KB)

Uchwała nr 40/DO/2013 z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zasad przyznawania w roku akademickim 2013/2014 dodatków dziekańskich za punktowane publikacje (187 KB)

Uchwała nr 41/DO/2013 z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zasad zaliczania uczestnictwa w Kursie Prawa Angielskiego i UE prowadzonym na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu przez British Law Centre (179 KB)

Uchwała nr 42/DO/2013 z dnia 15 października 2013 r. w sprawie programu studiów podyplomowych w zakresie prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowego (175 KB)

Załącznik do uchwały nr 42/DO/2013 (356 KB)

Uchwała nr 43/DO/2013 z dnia 15 października 2013 r. w sprawie planu studiów podyplomowych w zakresie prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowego (175 KB)

Załącznik do uchwały nr 43/DO/2013 (269 KB)

Uchwała nr 44/DO/2013 z dnia 15 października 2013 r. w sprawie programu studiów podyplomowych w zakresie egzekucji administracyjnej (175 KB)

Załącznik do uchwały nr 44/DO/2013 (294 KB)

Uchwała nr 45/DO/2013 z dnia 15 października 2013 r. w sprawie planu studiów podyplomowych w zakresie egzekucji administracyjnej (175 KB)

Załącznik do uchwały nr 45/DO/2013 (239 KB)

Uchwała nr 46/DO/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie programu studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy (175 KB)

Załącznik do uchwały nr 46/DO/2013 (205 KB)

Uchwała nr 47/DO/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie planu studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy (175 KB)

Załącznik do uchwały nr 47/DO/2013 (163 KB)

Uchwała nr 48/DO/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia prowizorium rzeczowo-finansowego Wydziału Prawa i Administracji na okres styczeń-czerwiec 2014 r. (176 KB)

Załącznik do uchwały nr 48/DO/2013 (296 KB)