Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Uchwały Rady Wydziału w sprawach naukowych

Uchwały podjęte w 2011 roku

Uchwały podjęte w 2012 roku

Uchwały podjęte w 2013 roku

Uchwały podjęte w 2014 roku

Uchwały podjęte w 2015 roku

Uchwały podjęte w 2016 roku

Uchwały podjęte w 2017 roku

Uchwały podjęte w 2018 roku

Uchwały podjęte w 2019 roku:

Uchwała nr 1/N/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Annie Ostrowskiej (175 KB)

Uchwała nr 2/N/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Ewy Agnieszki Epy w osobie Pana dr. hab. Marka Andrzejewskiego, prof. US (175 KB)

Uchwała nr 3/N/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Ewy Agnieszki Epy w osobie Pana dr. hab. Michała Kowalskiego (UJ) (176 KB)

Uchwała nr 4/N/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Ewy Agnieszki Epy (180 KB)

Uchwała nr 5/N/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Ewy Agnieszki Epy (182 KB)

Uchwała nr 6/N/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Ewy Agnieszki Epy (184 KB)

Uchwała nr 7/N/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Moniki Michalak oraz wyznaczenia promotora w osobie dr. hab. Wojciecha Morawskiego, prof. UMK i promotora pomocniczego w osobie dr. Adama Bartosiewicza w tym przewodzie (177 KB)

Uchwała nr 8/N/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Rybarczyk oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie w osobie dr. hab. Piotra Rączki, prof. UMK (176 KB)

Uchwała nr 9/N/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Maszewskiego (176 KB)

Uchwała nr 10/N/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Marcinowi Kilanowskiemu (175 KB)

Uchwała nr 11/N/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Karolowi Dobrzenieckiemu (176 KB)

Uchwała nr 12/N/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Aleksandry Sikorskiej-Lewandowskiej (177 KB)

Uchwała nr 13/N/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Aleksandry Sikorskiej-Lewandowskiej (177 KB)

Uchwała nr 14/N/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu habilitacyjnym dr Aleksandry Sikorskiej-Lewandowskiej (178 KB)

Uchwała nr 15/N/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia członka komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Aleksandry Sikorskiej-Lewandowskiej (178 KB)

Uchwała nr 16/N/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Anny Moszyńskiej (175 KB)

Uchwała nr 17/N/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Moszyńskiej (177 KB)

Uchwała nr 18/N/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Moszyńskiej (177 KB)

Uchwała nr 19/N/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia członka komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Moszyńskiej (176 KB)

Uchwała nr 20/N/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Macieja Serowańca (176 KB)

Uchwała nr 21/N/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Macieja Serowańca (177 KB)

Uchwała nr 22/N/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu habilitacyjnym dr. Macieja Serowańca (178 KB)

Uchwała nr 23/N/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia członka komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Macieja Serowańca (177 KB)

Uchwała nr 24/N/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Maszewskiego w osobie Pana dr. hab. Piotra Rączki, prof. UMK (176 KB)

Uchwała nr 25/N/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Maszewskiego w osobie Pani prof. dr hab. Janiny Ciechanowicz-McLean (UG) (177 KB)

Uchwała nr 26/N/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Maszewskiego (180 KB)

Uchwała nr 27/N/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Maszewskiego (184 KB)

Uchwała nr 28/N/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Maszewskiego (185 KB)

Uchwała nr 29/N/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Mikołaja Drozdowskiego w osobie Pana prof. dr. hab. Cezarego Kuleszy (UwB) (176 KB)

Uchwała nr 30/N/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Mikołaja Drozdowskiego w osobie Pani dr hab. Elżbiety Morawskiej (UKSW) (176 KB)

Uchwała nr 31/N/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Mikołaja Drozdowskiego (179 KB)

Uchwała nr 32/N/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Mikołaja Drozdowskiego (182 KB)

Uchwała nr 33/N/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Mikołaja Drozdowskiego (183 KB)

Uchwała nr 34/N/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Jagody Katarzyny Jaskulskiej w osobie Pana prof. dr. hab. Bogusława Cudowskiego (UwB) (176 KB)

Uchwała nr 35/N/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Jagody Katarzyny Jaskulskiej w osobie Pani dr hab. Moniki Gładoch, prof. UMK (177 KB)

Uchwała nr 36/N/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Jagody Katarzyny Jaskulskiej (180 KB)

Uchwała nr 37/N/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Jagody Katarzyny Jaskulskiej (182 KB)

Uchwała nr 38/N/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Jagody Katarzyny Jaskulskiej (184 KB)

Uchwała nr 39/N/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Huberta Bąka oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie w osobie dr. hab. Andrzeja Gacy, prof. UMK i promotora pomocniczego w osobie dr. Zbigniewa Filipiaka (178 KB)

Uchwała nr 40/N/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Karola Wojciecha Kłodzińskiego oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie w osobie dr. hab. Andrzeja Gacy, prof. UMK (176 KB)

Uchwała nr 41/N/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Mateusza Mikołaja Mierkiewicza oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie w osobie prof. dr. hab. Bartosza Rakoczego (175 KB)

Uchwała nr 42/N/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Pauliny Anny Musiałowskiej oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie w osobie dr. hab. Janusza Bojarskiego (176 KB)

Uchwała nr 43/N/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Wojciecha Marka Sosnowskiego oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie w osobie dr hab. Moniki Wałachowskiej, prof. UMK (178 KB)

Uchwała nr 44/N/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Wesołowskiej oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie w osobie prof. dr. hab. Bartosza Rakoczego i promotora pomocniczego w osobie dr. Marka Mrówczyńskiego (UKW) (177 KB)

Uchwała nr 45/N/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Grażyny Biskup oraz wyznaczeniu promotora w tym przewodzie w osobie dr. hab. Zbigniewa Bukowskiego, prof. UKW (178 KB)

Uchwała nr 46/N/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wszczęciu przewodu doktorskiego mgr. Adama Jerzego Kałążnego oraz wyznaczeniu promotora w tym przewodzie w osobie dr. hab. Wojciecha Morawskiego, prof. UMK (176 KB)

Uchwała nr 47/N/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wszczęciu przewodu doktorskiego mgr. Piotra Andrzeja Pieczonki oraz wyznaczeniu promotora w tym przewodzie w osobie dr. hab. Jana Piątkowskiego (175 KB)

Uchwała nr 48/N/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Hannie Filipczyk (176 KB)

Uchwała nr 49/N/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie nadaniu stopnia doktora mgr Marcie Bednarek (175 KB)

Uchwała nr 50/N/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie nadaniu stopnia doktora mgr. Maciejowi Janowi Mazurkiewiczowi (174 KB)

Uchwała nr 51/N/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Elżbiety Marii Jankowskiej oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie w osobie dr. hab. Jacka Wantoch-Rekowskiego, prof. UMK i promotora pomocniczego w osobie dr. Tomasza Brzezickiego (178 KB)

Uchwała nr 52/N/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Macieja Marka Kołyszko oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie w osobie dr hab. Aleksandry Kustry-Rogatki (176 KB)

Uchwała nr 53/N/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie o wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Mateusza Lewandowskiego oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie w osobie dr. hab. Krzysztofa Lasińskiego-Suleckiego, prof. UMK (177 KB)

Uchwała nr 54/N/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Mariusza Liskowskiego oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie w osobie dr. hab. Jana Piątkowskiego i promotora pomocniczego w osobie dr Anny Napiórkowskiej (176 KB)

Uchwała nr 55/N/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Eweliny Ślebiody oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie w osobie dr. hab. Jerzego Lachowskiego, prof. UMK (179 KB)

Uchwała nr 56/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. Arkadiuszowi Lachowi, prof. UMK (179 KB)

Uchwała nr 57/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Marcie Baranowskiej (176 KB)

Uchwała nr 58/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Marzeny Szabłowskiej-Juckiewicz (177 KB)

Uchwała nr 59/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Marzeny Szabłowskiej-Juckiewicz (177 KB)

Uchwała nr 60/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu habilitacyjnym dr Marzeny Szabłowskiej-Juckiewicz (177 KB)

Uchwała nr 61/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia członka komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Marzeny Szabłowskiej-Juckiewicz (177 KB)

Uchwała nr 62/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Pawła Nowickiego (175 KB)

Uchwała nr 63/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Pawła Nowickiego (177 KB)

Uchwała nr 64/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu habilitacyjnym dr. Pawła Nowickiego (176 KB)

Uchwała nr 65/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia członka komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Pawła Nowickiego (177 KB)

Uchwała nr 66/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Jackowi Murzydło (174 KB)

Uchwała nr 67/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgr. Jacka Murzydło za wyróżniającą (179 KB)

Uchwała nr 68/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Przemysławowi Komorowskiemu (175 KB)

Uchwała nr 69/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. Adama Sowika (191 KB)

Uchwała nr 70/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Szwajdlera w osobie Pana prof. dr. hab. Andrzeja Gomułowicza (UAM) (176 KB)

Uchwała nr 71/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Szwajdlera w osobie Pana prof. dr. hab. Jana Głuchowskiego (WSB) (177 KB)

Uchwała nr 72/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Szwajdlera (180 KB)

Uchwała nr 73/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Szwajdlera (182 KB)

Uchwała nr 74/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Szwajdlera (184 KB)

Uchwała nr 75/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Adama Jerzego Kałążnego w osobie Pana dr. hab. Rafała Dowgiera, prof. UwB (176 KB)

Uchwała nr 76/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Adama Jerzego Kałążnego w osobie Pana dr. hab. Pawła Borszowskiego, prof. UWr (176 KB)

Uchwała nr 77/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Adama Jerzego Kałążnego (181 KB)

Uchwała nr 78/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Adama Jerzego Kałążnego (182 KB)

Uchwała nr 79/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Adama Jerzego Kałążnego (184 KB)

Uchwała nr 80/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Wydziału nr 4/N/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Ewy Agnieszki Epy (180 KB)

Uchwała nr 81/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Wydziału nr 6/N/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Ewy Agnieszki Epy (180 KB)

Uchwała nr 82/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Patryka Piątkowskiego oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w tym przewodzie (184 KB)

Uchwała nr 83/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Emilii Barańskiej oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie (185 KB)

Uchwała nr 84/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Pawła Bobrowicza oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie (185 KB)

Uchwała nr 85/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Arkadiusza Cieśniewskiego oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie (184 KB)

Uchwała nr 86/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Malwiny Gawrońskiej-Charzewskiej oraz wyznaczeniu promotora i promotora pomocniczego w tym przewodzie (180 KB)

Uchwała nr 87/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Marii Kasprzak oraz wyznaczeniu promotora w tym przewodzie (177 KB)

Uchwała nr 88/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Agaty Klimczyk oraz wyznaczeniu promotora i promotora pomocniczego w tym przewodzie (176 KB)

Uchwała nr 89/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Karola Kłosowskiego oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w tym przewodzie (186 KB)

Uchwała nr 90/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Edyty Kot oraz wyznaczeniu promotora w tym przewodzie (177 KB)

Uchwała nr 91/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Jolanty Kotfasińskiej oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w tym przewodzie (184 KB)

Uchwała nr 92/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Krajenty oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w tym przewodzie (182 KB)

Uchwała nr 93/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Jana Adama Księżyka oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie (186 KB)

Uchwała nr 94/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Ewy Kwiatkowskiej oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w tym przewodzie (183 KB)

Uchwała nr 95/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anny Mrotek oraz wyznaczeniu promotora w tym przewodzie (175 KB)

Uchwała nr 96/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Adama Mudława oraz wyznaczeniu promotora w tym przewodzie (175 KB)

Uchwała nr 97/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Polus oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie (183 KB)

Uchwała nr 98/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Macieja Sarnowskiego oraz wyznaczeniu promotora i promotora pomocniczego w tym przewodzie (177 KB)

Uchwała nr 99/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Marka Słupczewskiego oraz wyznaczeniu promotora w tym przewodzie (177 KB)

Uchwała nr 100/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Marcina Świątkowskiego oraz wyznaczeniu promotora w tym przewodzie (178 KB)

Uchwała nr 101/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Adama Zaorskiego oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w tym przewodzie (260 KB)

Uchwała nr 102/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Jakuba Zwolińskiego oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w tym przewodzie (186 KB)

Uchwała nr 103/N/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Maciejowi Serowańcowi (176 KB)

Uchwała nr 104/N/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie uznania monografii habilitacyjnej dr. Macieja Serowańca za wyróżniającą (180 KB)

Uchwała nr 105/N/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Izabeli Grzybowskiej (177 KB)

Uchwała nr 106/N/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Grażyny Biskup w osobie Pani dr hab. Anny Konert, prof. Uczelni Łazarskiego (177 KB)

Uchwała nr 107/N/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Grażyny Biskup w osobie Pana dr. hab. Adama Habuda, prof. INP PAN (177 KB)

Uchwała nr 108/N/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Grażyny Biskup (181 KB)

Uchwała nr 109/N/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Grażyny Biskup (183 KB)

Uchwała nr 110/N/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Grażyny Biskup (184 KB)

Uchwała nr 111/N/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Korpalskiego (176 KB)

Uchwała nr 112/N/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr. Michała Marszelewskiego (175 KB)

Uchwała nr 113/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Annie Moszyńskiej (175 KB)

Uchwała nr 114/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszce Laskowskiej-Hulisz (176 KB)

Uchwała nr 115/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Anny Tarnowskiej (175 KB)

Uchwała nr 116/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Tarnowskiej (175 KB)

Uchwała nr 117/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Tarnowskiej (176 KB)

Uchwała nr 118/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia członka komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Tarnowskiej (175 KB)

Uchwała nr 119/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Tomasza Brzezickiego (176 KB)

Uchwała nr 120/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Tomasza Brzezickiego (176 KB)

Uchwała nr 121/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu habilitacyjnym dr. Tomasza Brzezickiego (177 KB)

Uchwała nr 122/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia członka komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Tomasza Brzezickiego (177 KB)

Uchwała nr 123/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Łukaszowi Maszewskiemu (175 KB)

Uchwała nr 124/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Izabeli Annie Kosierb (175 KB)

Uchwała nr 125/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Januszowi Kanarkowi (175 KB)

Uchwała nr 126/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Jagodzie Katarzynie Jaskulskiej (175 KB)

Uchwała nr 127/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Aksenii Szczepańskiej-Szczepaniak (175 KB)

Uchwała nr 128/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Mikołajowi Drozdowskiemu (175 KB)

Uchwała nr 129/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Kamili Piernik-Wierzbowskiej (175 KB)

Uchwała nr 130/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Moniki Małgorzaty Tyloch w osobie Pani dr hab. Viktoriyi Serzhanowej, prof. UR. (176 KB)

Uchwała nr 131/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Moniki Małgorzaty Tyloch w osobie Pana dr. hab. Marcina Dąbrowskiego (UWM) (174 KB)

Uchwała nr 132/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Moniki Małgorzaty Tyloch (179 KB)

Uchwała nr 133/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Moniki Małgorzaty Tyloch (182 KB)

Uchwała nr 134/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Moniki Małgorzaty Tyloch (182 KB)

Uchwała nr 135/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Marii Anny Kulikowskiej w osobie Pana dr. hab. Sławomira Patyry, prof. UMCS (176 KB)

Uchwała nr 136/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Marii Anny Kulikowskiej w osobie Pana dr. hab. Michała Bernaczyka, prof. UWr (175 KB)

Uchwała nr 137/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Marii Anny Kulikowskiej (179 KB)

Uchwała nr 138/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Marii Anny Kulikowskiej (183 KB)

Uchwała nr 139/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Marii Anny Kulikowskiej (183 KB)

Uchwała nr 140/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Marka Andrzeja Urbaniaka w osobie Pani dr hab. Jolanty Jakubowskiej-Hara, prof. INP PAN (174 KB)

Uchwała nr 141/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Marka Andrzeja Urbaniaka w osobie Pani prof. dr hab. Mirosławy Melezini (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży) (175 KB)

Uchwała nr 142/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Marka Andrzeja Urbaniaka (179 KB)

Uchwała nr 143/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Marka Andrzeja Urbaniaka (182 KB)

Uchwała nr 144/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Marka Andrzeja Urbaniaka (185 KB)

Uchwała nr 145/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Rybarczyk w osobie Pani dr hab. Krystyny Wojtczak, prof. UAM (174 KB)

Uchwała nr 146/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Rybarczyk w osobie Pana dr. hab. Zbigniewa Bukowskiego, prof. UKW (175 KB)

Uchwała nr 147/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Rybarczyk (180 KB)

Uchwała nr 148/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Rybarczyk (182 KB)

Uchwała nr 149/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Rybarczyk (183 KB)

Uchwała nr 150/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Dominika Adama Mrozowskiego w osobie Pana dr. hab. Jacka Kosonogi, prof. Uczelni Łazarskiego (175 KB)

Uchwała nr 151/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Dominika Adama Mrozowskiego w osobie Pana dr. hab. Adama Górskiego, prof. UJ (175 KB)

Uchwała nr 152/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Dominika Adama Mrozowskiego (179 KB)

Uchwała nr 153/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Dominika Adama Mrozowskiego (182 KB)

Uchwała nr 154/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Dominika Adama Mrozowskiego (184 KB)

Uchwała nr 155/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Mariusza Korpalskiego w osobie Pani dr hab. Marioli Lemonnier, prof. UWM (176 KB)

Uchwała nr 156/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Mariusza Korpalskiego w osobie Pana dr. hab. Tomasza Sójki, prof. UAM (177 KB)

Uchwała nr 157/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Mariusza Korpalskiego (180 KB)

Uchwała nr 158/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Mariusza Korpalskiego (183 KB)

Uchwała nr 159/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Mariusza Korpalskiego (184 KB)

Uchwała nr 160/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Kornelii Anny Grabowskiej-Biernat w osobie Pana dr. hab. Tadeusza Gadkowskiego, prof. UAM (178 KB)

Uchwała nr 161/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Kornelii Anny Grabowskiej-Biernat w osobie Pani dr hab. Elżbiety Karskiej, prof. UKSW (178 KB)

Uchwała nr 162/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Kornelii Anny Grabowskiej-Biernat (182 KB)

Uchwała nr 163/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Kornelii Anny Grabowskiej-Biernat (184 KB)

Uchwała nr 164/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Kornelii Anny Grabowskiej-Biernat (184 KB)

Uchwała nr 165/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w interdyscyplinarnym przewodzie doktorskim mgr. Sławomira Brózdy w osobie Pani dr hab. Diany Trzcińskiej (UG) (178 KB)

Uchwała nr 166/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji doktorskiej upoważnionej do przeprowadzenia czynności w interdyscyplinarnym przewodzie doktorskim mgr. Sławomira Brózdy (181 KB)

Uchwała nr 167/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania członka komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z filozofii w interdyscyplinarnym przewodzie doktorskim mgr. Sławomira Brózdy (180 KB)

Uchwała nr 168/N/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie opinii o odwołaniu do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów od uchwały Rady Wydziału nr 102/N/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Jakuba Zwolińskiego oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w tym przewodzie (179 KB)

Uchwała nr 169/N/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Kindze Bączyk-Rozwadowskiej (177 KB)

Uchwała nr 170/N/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Anny Brzezińskiej-Rawy (177 KB)

Uchwała nr 171/N/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Brzezińskiej-Rawy (177 KB)

Uchwała nr 172/N/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Brzezińskiej-Rawy (177 KB)

Uchwała nr 173/N/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia członka komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Brzezińskiej-Rawy (177 KB)

Uchwała nr 174/N/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Adama Bartosiewicza (176 KB)

Uchwała nr 175/N/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Adama Bartosiewicza (177 KB)

Uchwała nr 176/N/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu habilitacyjnym dr. Adama Bartosiewicza (178 KB)

Uchwała nr 177/N/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia członka komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Adama Bartosiewicza (177 KB)

Uchwała nr 178/N/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Łukaszowi Górskiemu (177 KB)

Uchwała nr 179/N/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Danucie Hryniewicz (175 KB)

Uchwała nr 180/N/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Ewy Kabzy w osobie Pani dr hab. Małgorzaty Świderskiej, prof. UMK (178 KB)

Uchwała nr 181/N/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie o wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Ewy Kabzy w osobie Pana prof. dr. hab. Mieczysława Goettela (178 KB)

Uchwała nr 182/N/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Ewy Kabzy (181 KB)

Uchwała nr 183/N/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Ewy Kabzy (184 KB)

Uchwała nr 184/N/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Ewy Kabzy (185 KB)

Uchwała nr 185/N/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie opinii o odwołaniu do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów od uchwały Rady Wydziału nr 89/N/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Karola Kłosowskiego oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w tym przewodzie (178 KB)

Uchwała nr 186/N/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie opinii o odwołaniu do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów od uchwały Rady Wydziału nr 94/N/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Ewy Kwiatkowskiej oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w tym przewodzie (180 KB)

Uchwała nr 187/N/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Monice Małgorzacie Tyloch-Szczubiał (177 KB)

Uchwała nr 188/N/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. Michała Marszelewskiego (176 KB)

Uchwała nr 188/N/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Michała Marszelewskiego (175 KB)

Uchwała nr 190/N/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Tomasza Klimka w osobie Pana dr. hab. Adama Habuda, prof. INP PAN (177 KB)

Uchwała nr 191/N/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Tomasza Klimka w osobie Pani dr hab. Anny Haładyj, prof. KUL (177 KB)

Uchwała nr 192/N/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Tomasza Klimka (181 KB)

Uchwała nr 193/N/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Tomasza Klimka (182 KB)

Uchwała nr 194/N/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Tomasza Klimka (186 KB)

Uchwała nr 195/N/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej – prawo cywilne w przewodzie doktorskim mgr. Mariusza Korpalskiego (181 KB)