Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

2012 – Uchwały RW SN

Uchwała nr 1/N/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r. o wszczęciu przewodu habilitacyjnego dr Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz (176 KB)

Uchwała nr 2/N/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie habilitacyjnym dr Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz w osobie prof. dr. hab. Mariusza Kulickiego (175 KB)

Uchwała nr 3/N/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie habilitacyjnym dr Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz w osobie prof. dr. hab. Tadeusza Tomaszewskiego (176 KB)

Uchwała nr 4/N/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr. Karola Smotera (130 KB)

Uchwała nr 5/N/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr. Karola Smotera w osobie prof. dr. hab. Marka Kalinowskiego (176 KB)

Uchwała nr 6/N/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie maksymalnej liczby osób ubiegających się o nadanie stopnia naukowego doktora, nad którymi może sprawować opiekę naukową promotor lub promotor pomocniczy (176 KB)

Uchwała nr 7/N/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. o wszczęciu przewodu habilitacyjnego dr Agnieszki Szpak (175 KB)

Uchwała nr 8/N/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie habilitacyjnym dr Agnieszki Szpak w osobie prof. dr. hab. Tadeusza Jasudowicza (176 KB)

Uchwała nr 9/N/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie habilitacyjnym dr Agnieszki Szpak w osobie prof. dr. hab. Romana Wieruszewskiego (175 KB)

Uchwała nr 10/N/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. o nadaniu stopnia doktora mgr Zuzannie Pepłowskiej-Dąbrowskiej (175 KB)

Uchwała nr 11/N/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. o nadaniu stopnia doktora mgr. Wojciechowi Pasko-Porysowi (174 KB)

Uchwała nr 12/N/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Anny Folgier w osobie prof. dr. hab. Bartosza Rakoczego (176 KB)

Uchwała nr 13/N/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Anny Folgier w osobie prof. dr. hab. Ryszarda Paczuskiego (176 KB)

Uchwała nr 14/N/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. o wyznaczeniu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Anny Folgier (179 KB)

Uchwała nr 15/N/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. o upoważnieniu komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Anny Folgier (182 KB)

Uchwała nr 16/N/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. o powołaniu składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Anny Folgier (185 KB)

Uchwała nr 17/N/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Beaty Rutkowskiej w osobie prof. dr. hab. Bogusława Cudowskiego (175 KB)

Uchwała nr 18/N/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Beaty Rutkowskiej w osobie dr. hab. Jakuba Steliny (176 KB)

Uchwała nr 19/N/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. o wyznaczeniu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Beaty Rutkowskiej (179 KB)

Uchwała nr 20/N/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. o upoważnieniu komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Beaty Rutkowskiej (182 KB)

Uchwała nr 21/N/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. o powołaniu składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Beaty Rutkowskiej (185 KB)

Uchwała nr 22/N/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. o zamknięciu przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofa Sałacińskiego (175 KB)

Uchwała nr 23/N/2012 z dnia 13 marca 2012 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Alicji Ornowskiej w osobie dr. hab. Jarosława Majewskiego (175 KB)

Uchwała nr 24/N/2012 z dnia 13 marca 2012 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Alicji Ornowskiej w osobie dr. hab. Lecha Paprzyckiego (175 KB)

Uchwała nr 25/N/2012 z dnia 13 marca 2012 r. o wyznaczeniu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Alicji Ornowskiej (179 KB)

Uchwała nr 26/N/2012 z dnia 13 marca 2012 r. o upoważnieniu komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Alicji Ornowskiej (183 KB)

Uchwała nr 27/N/2012 z dnia 13 marca 2012 r. o powołaniu składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Alicji Ornowskiej (185 KB)

Uchwała nr 28/N/2012 z dnia 13 marca 2012 r. o zmianie promotora w przewodzie doktorskim mgr. Zbigniewa Filipiaka (176 KB)

Uchwała nr 29/N/2012 z dnia 13 marca 2012 r. o zmianie tytułu rozprawy doktorskiej mgr. Zbigniewa Filipiaka (176 KB)

Uchwała nr 30/N/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Joanny Motylewskiej-Retkowskiej (176 KB)

Uchwała nr 31/N/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr Joanny Motylewskiej-Retkowskiej w osobie dr hab. Justyny Maliszewskiej-Nienartowicz, prof. UMK (175 KB)

Uchwała nr 32/N/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr. Leszka Kleczkowskiego (176 KB)

Uchwała nr 33/N/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr. Leszka Kleczkowskiego w osobie prof. dr. hab. Marka Kalinowskiego (175 KB)

Uchwała nr 34/N/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. o zmianie promotora w przewodzie doktorskim mgr Joanny Flik-Kłaczyńskiej (176 KB)

Uchwała nr 35/N/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. o zmianie promotora w przewodzie doktorskim mgr. Szymona Krajnika (175 KB)

Uchwała nr 36/N/2012 z dnia 22 maja 2012 r. o dopuszczeniu do kolokwium habilitacyjnego dr Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz (177 KB)

Uchwała nr 37/N/2012 z dnia 22 maja 2012 r. o powołaniu zespołu w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności przewodu habilitacyjnego dr. Wojciecha Morawskiego (177 KB)

Uchwała nr 38/N/2012 z dnia 22 maja 2012 r. o nadaniu stopnia doktora mgr Aleksandrze Kiedrowicz-Wywiał (175 KB)

Uchwała nr 39/N/2012 z dnia 22 maja 2012 r. o nadaniu stopnia doktora mgr Izabeli Andrzejewskiej-Czernek (175 KB)

Uchwała nr 40/N/2012 z dnia 22 maja 2012 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Hanny Filipczyk w osobie prof. dr. hab. Jerzego Małeckiego (175 KB)

Uchwała nr 41/N/2012 z dnia 22 maja 2012 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Hanny Filipczyk w osobie dr. hab. Zygmunta Tobora (175 KB)

Uchwała nr 42/N/2012 z dnia 22 maja 2012 r. o wyznaczeniu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Hanny Filipczyk (179 KB)

Uchwała nr 43/N/2012 z dnia 22 maja 2012 r. o upoważnieniu komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Hanny Filipczyk (182 KB)

Uchwała nr 44/N/2012 z dnia 22 maja 2012 r. o powołaniu składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Hanny Filipczyk (186 KB)

Uchwała nr 45/N/2012 z dnia 22 maja 2012 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Leszka Kleczkowskiego w osobie prof. dr. hab. Bogumiła Brzezińskiego (176 KB)

Uchwała nr 46/N/2012 z dnia 22 maja 2012 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Leszka Kleczkowskiego w osobie prof. dr. hab. Jerzego Małeckiego (175 KB)

Uchwała nr 47/N/2012 z dnia 22 maja 2012 r. o wyznaczeniu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Leszka Kleczkowskiego (180 KB)

Uchwała nr 48/N/2012 z dnia 22 maja 2012 r. o upoważnieniu komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Leszka Kleczkowskiego (180 KB)

Uchwała nr 49/N/2012 z dnia 22 maja 2012 r. o powołaniu składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Leszka Kleczkowskiego (185 KB)

Uchwała nr 50/N/2012 z dnia 22 maja 2012 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr. Marcina Berenta (176 KB)

Uchwała nr 51/N/2012 z dnia 22 maja 2012 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Berenta w osobie prof. dr. hab. Mariana Filara (175 KB)

Uchwała nr 52/N/2012 z dnia 22 maja 2012 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Natalii Karczewskiej (175 KB)

Uchwała nr 53/N/2012 z dnia 22 maja 2012 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr Natalii Karczewskiej w osobie prof. dr. hab. Mirosława Nesterowicza (175 KB)

Uchwała nr 54/N/2012 z dnia 22 maja 2012 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Anety Podsiadłej (175 KB)

Uchwała nr 55/N/2012 z dnia 22 maja 2012 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr Anety Podsiadłej w osobie prof. dr. hab. Mirosława Nesterowicza (174 KB)

Uchwała nr 56/N/2012 z dnia 22 maja 2012 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Szczerby-Zawady (177 KB)

Uchwała nr 57/N/2012 z dnia 22 maja 2012 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Szczerby-Zawady w osobie prof. dr. hab. Jana Galstera (176 KB)

Uchwała nr 58/N/2012 z dnia 22 maja 2012 r. o zamknięciu przewodu doktorskiego mgr Karoliny Polit-Langierowicz (176 KB)

Uchwała nr 59 /N/2012 z dnia 22 maja 2012 r. o zamknięciu przewodu doktorskiego mgr. Michała Błaszczyka (175 KB)

Uchwała nr 60/N/2012 z dnia 22 maja 2012 r. o stopniu zaawansowania rozprawy habilitacyjnej dr Agnieszki Szpak (252 KB)

Uchwała nr 61/N/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o przyjęciu kolokwium habilitacyjnego dr Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz (177 KB)

Uchwała nr 62/N/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Violetcie Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz (177 KB)

Uchwała nr 63/N/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o wszczęciu przewodu habilitacyjnego dr. Wojciecha Morawskiego (175 KB)

Uchwała nr 64/N/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o wyznaczenia recenzenta w przewodzie habilitacyjnym dr. Wojciecha Morawskiego w osobie prof. dr. hab. Bogumiła Brzezińskiego (175 KB)

Uchwała nr 65/N/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o wyznaczenia recenzenta w przewodzie habilitacyjnym dr. Wojciecha Morawskiego w osobie prof. dr. hab. Tadeusza Włudyki (176 KB)

Uchwała nr 66/N/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o nadaniu stopnia doktora mgr Beacie Rutkowskiej (174 KB)

Uchwała nr 67/N/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o wyznaczeniu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Cilak (179 KB)

Uchwała nr 68/N/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o upoważnieniu komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Cilak (183 KB)

Uchwała nr 69/N/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o powołaniu składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Cilak (186 KB)

Uchwała nr 70/N/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Cilak w osobie prof. dr. hab. Zbigniewa Ofiarskiego (175 KB)

Uchwała nr 71/N/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Cilak w osobie dr hab. Wiesławy Miemiec (174 KB)

Uchwała nr 72/N/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Kamili Mileckiej (175 KB)

Uchwała nr 73/N/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr Kamili Mileckiej w osobie dr hab. Justyny Maliszewskiej-Nienartowicz (175 KB)

Uchwała nr 74/N/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr. Błażeja Kuźniackiego (177 KB)

Uchwała nr 75/N/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr. Błażeja Kuźniackiego w osobie prof. dr. hab. Bogumiła Brzezińskiego (176 KB)

Uchwała nr 76/N/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o zmianie promotora w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Mieleszko (174 KB)

Uchwała nr 77/N/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. o zamknięciu przewodu doktorskiego mgr Karoliny Lubińskiej (176 KB)

Uchwała nr 78/N/2012 z dnia 18 września 2012 r. o poparciu wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Bożenie Gronowskiej, prof. UMK (177 KB)

Uchwała nr 79/N/2012 z dnia 18 września 2012 r. o dopuszczeniu do kolokwium habilitacyjnego dr. Jerzego P. Naworskiego (176 KB)

Uchwała nr 80/N/2012 z dnia 18 września 2012 r. o nadaniu stopnia doktora mgr Alicji Ornowskiej (175 KB)

Uchwała nr 81/N/2012 z dnia 18 września 2012 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Wioletty Gaury w osobie dr. hab. Jarosława Majewskiego, prof. UKSW (176 KB)

Uchwała nr 82/N/2012 z dnia 18 września 2012 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Wioletty Gaury w osobie dr. hab. Andrzeja Adamskiego, prof. UMK (176 KB)

Uchwała nr 83/N/2012 z dnia 18 września 2012 r. o upoważnieniu komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Wioletty Gaury (182 KB)

Uchwała nr 84/N/2012 z dnia 18 września 2012 r. o powołaniu składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Wioletty Gaury (185 KB)

Uchwała nr 85/N/2012 z dnia 18 września 2012 r. o wyznaczeniu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Wioletty Gaury (181 KB)

Uchwała nr 86/N/2012 z dnia 18 września 2012 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Anny Napiórkowskiej (177 KB)

Uchwała nr 87/N/2012 z dnia 18 września 2012 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr Anny Napiórkowskiej w osobie prof. dr. hab. Tadeusza Jasudowicza (175 KB)

Uchwała nr 88/N/2012 z dnia 18 września 2012 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr. Fabiana Nalikowskiego (132 KB)

Uchwała nr 89/N/2012 z dnia 18 września 2012 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr. Fabiana Nalikowskiego w osobie dr hab. Violetty Konarskiej-Wrzosek, prof. UMK (179 KB)

Uchwała nr 90/N/2012 z dnia 18 września 2012 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Anny Wróblewskiej-Zawadzkiej (178 KB)

Uchwała nr 91/N/2012 z dnia 18 września 2012 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr Anny Wróblewskiej-Zawadzkiej w osobie prof. dr. hab. Lecha Morawskiego (177 KB)

Uchwała nr 92/N/2012 z dnia 18 września 2012 r. o zmianie promotora w przewodzie doktorskim mgr Weroniki Król-Dybowskiej (176 KB)

Uchwała nr 93/N/2012 z dnia 18 września 2012 r. o zamknięciu przewodu doktorskiego mgr. Cezarego Głuszeni (177 KB)

Uchwała nr 94/N/2012 z dnia 18 września 2012 r. o zamknięciu przewodu doktorskiego mgr. Marka Kuskowskiego (175 KB)

Uchwała nr 95/N/2012 z dnia 18 września 2012 r. o zamknięciu przewodu doktorskiego mgr. Andrzeja Twarowskiego (175 KB)

Uchwała nr 96/N/2012 z dnia 16 października 2012 r. o umorzeniu przewodu habilitacyjnego dr. Marcina Kałduńskiego (177 KB)

Uchwała nr 97/N/2012 z dnia 16 października 2012 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Sikorskiej-Lewandowskiej w osobie dr hab. Katarzyny Bilewskiej, prof. UW (178 KB)

Uchwała nr 98/N/2012 z dnia 16 października 2012 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Sikorskiej-Lewandowskiej w osobie dr. hab. Zbigniewa Kuniewicza, prof. USz (177 KB)

Uchwała nr 99/N/2012 z dnia 16 października 2012 r. o wyznaczeniu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Sikorskiej-Lewandowskiej (181 KB)

Uchwała nr 100/N/2012 z dnia 16 października 2012 r. o upoważnieniu komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Sikorskiej-Lewandowskiej (182 KB)

Uchwała nr 101/N/2012 z dnia 16 października 2012 r. o powołaniu składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Sikorskiej-Lewandowskiej (186 KB)

Uchwała nr 102/N/2012 z dnia 16 października 2012 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Krystyny Szałkowskiej-Kozyry w osobie dr hab. Magdaleny Szczepańskiej, prof. UW (176 KB)

Uchwała nr 103/N/2012 z dnia 16 października 2012 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Krystyny Szałkowskiej-Kozyry w osobie prof. dr. hab. Jerzego Handschke (176 KB)

Uchwała nr 104/N/2012 z dnia 16 października 2012 r. o wyznaczeniu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Krystyny Szałkowskiej-Kozyry (180 KB)

Uchwała nr 105/N/2012 z dnia 16 października 2012 r. o upoważnieniu komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Krystyny Szałkowskiej-Kozyry (183 KB)

Uchwała nr 106/N/2012 z dnia 16 października 2012 r. o powołaniu składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Krystyny Szałkowskiej-Kozyry (185 KB)

Uchwała nr 107/N/2012 z dnia 16 października 2012 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr. Pawła Raźnego (176 KB)

Uchwała nr 108/N/2012 z dnia 16 października 2012 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Raźnego w osobie prof. dr. hab. Andrzeja Sokali (176 KB)

Uchwała nr 109/N/2012 z dnia 16 października 2012 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr. Radosława Zycha (177 KB)

Uchwała nr 110/N/2012 z dnia 16 października 2012 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr. Radosława Zycha w osobie prof. dr. hab. Andrzeja Sokali (176 KB)

Uchwała nr 111/N/2012 z dnia 16 października 2012 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Darii Gęsickiej (177 KB)

Uchwała nr 112/N/2012 z dnia 16 października 2012 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr Darii Gęsickiej w osobie dr. hab. Małgorzaty Świderskiej, prof. UMK (177 KB)

Uchwała nr 113/N/2012 z dnia 16 października 2012 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr. Przemysława Komorowskiego (132 KB)

Uchwała nr 114/N/2012 z dnia 16 października 2012 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr. Przemysława Komorowskiego w osobie prof. dr. hab. Tadeusza Jasudowicza (178 KB)

Uchwała nr 115/N/2012 z dnia 16 października 2012 r. o wyznaczeniu promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Przemysława Komorowskiego w osobie dr. Michała Balcerzaka (131 KB)

Uchwała nr 116/N/2012 z dnia 16 października 2012 r. o zamknięciu przewodu doktorskiego mgr. Leszka Stępki (176 KB)

Uchwała nr 117/N/2012 z dnia 16 października 2012 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr. Leszka Stępki (177 KB)

Uchwała nr 118/N/2012 z dnia 16 października 2012 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr. Leszka Stępki w osobie dr hab. Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz (177 KB)

Uchwała nr 119/N/2012 z dnia 16 października 2012 r. o zmianie tytułu rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Madei (177 KB)

Uchwała nr 120/N/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. o przyjęciu kolokwium habilitacyjnego dr. Jerzego P. Naworskiego (175 KB)

Uchwała nr 121/N/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. Jerzemu P. Naworskiemu (175 KB)

Uchwała nr 122/N/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. o powołaniu zespołu w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności przewodu habilitacyjnego dr. Marka Sobczyka (178 KB)

Uchwała nr 123/N/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Przemysława Dąbrowskiego (131 KB)

Uchwała nr 124/N/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. o wyznaczeniu recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Przemysława Dąbrowskiego w osobie prof. dr. hab. Dariusza Szpopera (132 KB)

Uchwała nr 125/N/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. o wyznaczeniu sekretarza komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Przemysława Dąbrowskiego w osobie dr. hab. Zbigniewa Naworskiego, prof. UMK (132 KB)

Uchwała nr 126/N/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. o wyznaczeniu członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Przemysława Dąbrowskiego w osobie prof. dr. hab. Janusza Justyńskiego (131 KB)

Uchwała nr 127/N/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. o nadaniu stopnia doktora mgr Małgorzacie Cilak (175 KB)

Uchwała nr 128/N/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Patrycji Bróżek (178 KB)

Uchwała nr 129/N/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr Patrycji Bróżek w osobie dr hab. Violetty Konarskiej-Wrzosek, prof. UMK (177 KB)

Uchwała nr 130/N/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Natalii Bukowskiej (176 KB)

Uchwała nr 131/N/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr Natalii Bukowskiej w osobie prof. dr. hab. Eugeniusza Kowalewskiego (176 KB)

Uchwała nr 132/N/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. o wszczęciu przewodu habilitacyjnego dr. Marka Sobczyka (176 KB)

Uchwała nr 133/N/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. o wyznaczenia recenzenta w przewodzie habilitacyjnym dr. Marka Sobczyka w osobie prof. dr. hab. Andrzeja Sokali (176 KB)

Uchwała nr 134/N/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. o wyznaczenia recenzenta w przewodzie habilitacyjnym dr. Marka Sobczyka w osobie prof. dr. hab. Marka Kuryłowicza (177 KB)

Uchwała nr 135/N/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. o nadaniu stopnia doktora mgr Hannie Filipczyk (175 KB)

Uchwała nr 136/N/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Leszka Stępki w osobie prof. dr. hab. Mariusza Kulickiego (176 KB)

Uchwała nr 137/N/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Leszka Stępki w osobie dr. hab. Jerzego Kasprzaka, prof. UWM (176 KB)

Uchwała nr 138/N/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. o wyznaczeniu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Leszka Stępki (181 KB)

Uchwała nr 139/N/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. o upoważnieniu komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Leszka Stępki (181 KB)

Uchwała nr 140/N/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. o powołaniu składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Leszka Stępki (185 KB)

Uchwała nr 141/N/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Michała Graczyka w osobie dr hab. Bożeny Gronowskiej, prof. UMK (176 KB)

Uchwała nr 142/N/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Michała Graczyka w osobie dr. hab. Piotra Daranowskiego, prof. UŁ (176 KB)

Uchwała nr 143/N/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. o wyznaczeniu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Michała Graczyka (180 KB)

Uchwała nr 144/N/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. o upoważnieniu komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Michała Graczyka (182 KB)

Uchwała nr 145/N/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. o powołaniu składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Michała Graczyka (185 KB)

Uchwała nr 146/N/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr. Macieja Serowańca (177 KB)

Uchwała nr 147/N/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Serowańca w osobie prof. dr. hab. Zbigniewa Witkowskiego (176 KB)

Uchwała nr 148/N/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr. Michała Szreffela (178 KB)

Uchwała nr 149/N/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr. Michała Szreffela w osobie dr. hab. Zbigniewa Naworskiego, prof. UMK (177 KB)

Uchwała nr 150/N/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. o skierowaniu na konkurs “Państwa i Prawa” pracy doktorskiej dr Zuzanny Pepłowskiej-Dąbrowskiej pt. „Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami ze statku” (253 KB)

Uchwała nr 151/N/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. o skierowaniu na konkurs “Państwa i Prawa” pracy doktorskiej dr Alicji Ornowskiej pt. „Kara ograniczenia wolności. Aspekty materialno-prawne i efektywność wykonania” (253 KB)

Uchwała nr 152/N/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. o skierowaniu na konkurs “Państwa i Prawa” pracy habilitacyjnej dr. hab. Arkadiusza Lacha pt. „Granice badań oskarżonego w celach dowodowych. Studium w świetle reguły nemo se ipsum accusare tenetur i prawa do prywatności” (256 KB)

Uchwała nr 153/N/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. o skierowaniu na konkurs pracy habilitacyjnej pracy habilitacyjnej dr hab. Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz pt. „Oględziny miejsca. Teoria i praktyka” (254 KB)