Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

2015 – Uchwały RW SN

Uchwała nr 1/N/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie nadania stopnia doktora Pani mgr Weronice Król-Dybowskiej (130 KB)

Uchwała nr 2/N/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Pana dra Jana Piątkowskiego (131 KB)

Uchwała nr 3/N/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym Pana dra Jana Piątkowskiego (132 KB)

Uchwała nr 4/N/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia sekretarza komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym Pana dra Jana Piątkowskiego (131 KB)

Uchwała nr 5/N/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym Pana dra Jana Piątkowskiego (131 KB)

Uchwała nr 6/N/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. Maciejowi Serowańcowi (131 KB)

Uchwała nr 7/N/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. Przemysławowi Osóbce (131 KB)

Uchwała nr 8/N/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Radosława Zycha w osobie Pana prof. dra hab. Marka Chmaja (176 KB)

Uchwała nr 9/N/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Radosława Zycha w osobie Pani dr hab. Agnieszki Bień-Kacały (176 KB)

Uchwała nr 10/N/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Radosława Zycha (180 KB)

Uchwała nr 11/N/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Radosława Zycha (182 KB)

Uchwała nr 12/N/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Radosława Zycha (185 KB)

Uchwała nr 13/N/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Anny Frydrych w osobie Pana dra hab. Krzysztofa Skotnickiego, prof. UŁ (176 KB)

Uchwała nr 14/N/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Anny Frydrych w osobie Pana dra hab. Piotra Uziębło, prof. UG (175 KB)

Uchwała nr 15/N/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Anny Frydrych (180 KB)

Uchwała nr 16/N/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Anny Frydrych (182 KB)

Uchwała nr 17/N/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Anny Frydrych (186 KB)

Uchwała nr 18/N/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo karne Pani mgr Izabeli Anny Kosierb (131 KB)

Uchwała nr 19/N/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Anny Kosierb w osobie Pana dra hab. Jerzego Lachowskiego, prof. UMK (130 KB)

Uchwała nr 20/N/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Monice Urbaniak (130 KB)

Uchwała nr 21/N/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. Janowi Szumie (175 KB)

Uchwała nr 22/N/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie nadania stopnia doktora Pani mgr Agacie Czarneckiej (174 KB)

Uchwała nr 23/N/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Jacka Moniuka w osobie Pana prof. dr. hab. Dariusza Szpopera (130 KB)

Uchwała nr 24/N/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Jacka Moniuka w osobie Pana dr. hab. Janusza Kutty, prof. KPSW (131 KB)

Uchwała nr 25/N/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Jacka Moniuka (178 KB)

Uchwała nr 26/N/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Jacka Moniuka (137 KB)

Uchwała nr 27/N/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Jacka Moniuka (184 KB)

Uchwała nr 28/N/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Agaty Ziółkowskiej w osobie Pani dr hab. Mirosławy Melezini, prof. UwB (131 KB)

Uchwała nr 29/N/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Agaty Ziółkowskiej w osobie Pana prof. dr. hab. Ryszarda Stefańskiego (131 KB)

Uchwała nr 30/N/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Agaty Ziółkowskiej (179 KB)

Uchwała nr 31/N/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Agaty Ziółkowskiej (138 KB)

Uchwała nr 32/N/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Agaty Ziółkowskiej (184 KB)

Uchwała nr 33/N/2015 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Pani dr Moniki Wałachowskiej (130 KB)

Uchwała nr 34/N/2015 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym Pani dr Moniki Wałachowskiej (131 KB)

Uchwała nr 35/N/2015 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia sekretarza komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym Pani dr Moniki Wałachowskiej (131 KB)

Uchwała nr 36/N/2015 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym Pani dr Moniki Wałachowskiej (131 KB)

Uchwała nr 37/N/2015 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie nadania stopnia doktora Pani mgr Annie Frydrych (131 KB)

Uchwała nr 38/N/2015 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo cywilne Pana mgr. Adama Sowika (131 KB)

Uchwała nr 39/N/2015 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Adama Sowika w osobie Pana prof. dr hab. Eugeniusza Kowalewskiego (131 KB)

Uchwała nr 40/N/2015 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo karne Pana mgr. Jakuba Murszewskiego (130 KB)

Uchwała nr 41/N/2015 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba Murszewskiego w osobie Pani dr hab. Violetty Konarskiej-Wrzosek, prof. UMK (130 KB)

Uchwała nr 42/N/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Annie Konert (129 KB)

Uchwała nr 43/N/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr. Adamowi Zalasińskiemu (207 KB)

Uchwała nr 44/N/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. Piotrowi Sadowskiemu (129 KB)

Uchwała nr 45/N/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Karola Smotera w osobie Pana prof. dr. hab. Leonarda Etela (130 KB)

Uchwała nr 46/N/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Karola Smotera w osobie Pana dr. hab. Adama Nity, prof. UJ (130 KB)

Uchwała nr 47/N/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Karola Smotera (179 KB)

Uchwała nr 48/N/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Karola Smotera (233 KB)

Uchwała nr 49/N/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Karola Smotera (183 KB)

Uchwała nr 50/N/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr. Michała Szewczyka (176 KB)

Uchwała nr 51/N/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Michała Szewczyka w osobie Pani dr hab. Agnieszki Bień-Kacały (176 KB)

Uchwała nr 52/N/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Michała Szewczyka w osobie Pana dr. hab. Krzysztofa Eckhardta, prof. WSPiA (176 KB)

Uchwała nr 53/N/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Michała Szewczyka (180 KB)

Uchwała nr 54/N/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Michała Szewczyka (182 KB)

Uchwała nr 55/N/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Michała Szewczyka (185 KB)

Uchwała nr 56/N/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo konstytucyjne Pani mgr Doroty Kaniewskiej (131 KB)

Uchwała nr 57/N/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Doroty Kaniewskiej w osobie Pana prof. dr. hab. Zbigniewa Witkowskiego (130 KB)

Uchwała nr 58/N/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Pani mgr Katarzyny Balcerzak (175 KB)

Uchwała nr 59/N/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Pani mgr Joanny Flik-Kłaczyńskiej (175 KB)

Uchwała nr 60/N/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Pani mgr Magdaleny Mieleszko (174 KB)

Uchwała nr 61/N/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Pana mgr. Rafała Piechoty (174 KB)

Uchwała nr 62/N/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Pani mgr Magdaleny Pniewskiej (174 KB)

Uchwała nr 63/N/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Pana mgr. Miłosza Sucharskiego (175 KB)

Uchwała nr 64/N/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Pani mgr Martyny Świercz (175 KB)

Uchwała nr 65/N/2015 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Janusza Bojarskiego (131 KB)

Uchwała nr 66/N/2015 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Janusza Bojarskiego (132 KB)

Uchwała nr 67/N/2015 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia sekretarza komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Janusza Bojarskiego (132 KB)

Uchwała nr 68/N/2015 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia członka komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Janusza Bojarskiego (132 KB)

Uchwała nr 69/N/2015 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa Pana mgr. Waldemara Chwiałkowskiego (131 KB)

Uchwała nr 70/N/2015 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Waldemara Chwiałkowskiego w osobie Pana dr. hab. Marka Kolasińskiego, prof. UMK (130 KB)

Uchwała nr 71/N/2015 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Tomasza Muszalika (174 KB)

Uchwała nr 72/N/2015 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Pani mgr Justyny Piś-Barganowskiej (175 KB)

Uchwała nr 73/N/2015 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Pani mgr Kingi Wołowskiej (174 KB)

Uchwała nr 74/N/2015 z dnia 09 czerwca 2015 r. w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. Radosławowi Zychowi (131 KB)

Uchwała nr 75/N/2015 z dnia 09 czerwca 2015 r. w sprawie nadania stopnia doktora Pani mgr Agacie Ziółkowskiej (130 KB)

Uchwała nr 76/N/2015 z dnia 09 czerwca 2015 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa Pana mgr. Marcina Rosiaka (130 KB)

Uchwała nr 77/N/2015 z dnia 09 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Rosiaka w osobie Pani dr ha. Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz, prof. UMK (130 KB)

Uchwała nr 78/N/2015 z dnia 09 czerwca 2015 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa Pana mgr. Wojciecha Włocha (131 KB)

Uchwała nr 79/N/2015 z dnia 09 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Włocha w osobie Pani dr hab. Agnieszki Bień-Kacały (131 KB)

Uchwała nr 80/N/2015 z dnia 09 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Krupy-Lipińskiej w osobie Pana dr. hab. Tomasza Sokołowskiego, prof. UAM (177 KB)

Uchwała nr 81/N/2015 z dnia 09 czerwca 2015 r. w spawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Krupy-Lipińskiej w osobie Pana prof. dr. hab. Eugeniusza Kowalewskiego (176 KB)

Uchwała nr 82/N/2015 z dnia 09 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Krupy-Lipińskiej (181 KB)

Uchwała nr 83/N/2015 z dnia 09 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Krupy-Lipińskiej (183 KB)

Uchwała nr 84/N/2015 z dnia 09 czerwca 2015 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Krupy-Lipińskiej (187 KB)

Uchwała nr 85/N/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. Michałowi Szewczykowi (131 KB)

Uchwała nr 86/N/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr. Michała Szewczyka za wyróżniającą (176 KB)

Uchwała nr 87/N/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej Pana mgr. Macieja Indan-Pykno (179 KB)

Uchwała nr 88/N/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Indan-Pykno w osobie Pani prof. dr hab. Marii Zmierczak (175 KB)

Uchwała nr 89/N/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Indan-Pykno w osobie Pana prof. dr. hab. Lecha Morawskiego (176 KB)

Uchwała nr 90/N/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Indan-Pykno (178 KB)

Uchwała nr 91/N/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Indan-Pykno (181 KB)

Uchwała nr 92/N/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Macieja Indan-Pykno (183 KB)

Uchwała nr 93/N/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Leciak (177 KB)

Uchwała nr 94/N/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Leciak w osobie prof. dr hab. Danuty Janickiej (176 KB)

Uchwała nr 95/N/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Leciak w osobie Pani dr hab. Anny Machnikowskiej, prof. UG (176 KB)

Uchwała nr 96/N/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Leciak (179 KB)

Uchwała nr 97/N/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Leciak (182 KB)

Uchwała nr 98/N/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Leciak (187 KB)

Uchwała nr 99/N/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo cywilne Pana mgr. Tomasza Kacprzyka (130 KB)

Uchwała nr 100/N/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Kacprzyka w osobie Pana prof. dr. hab. Eugeniusza Kowalewskiego (129 KB)

Uchwała nr 101/N/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Jasiakiewicza w osobie Pani dr hab. Małgorzaty Świderskiej, prof. UMK (175 KB)

Uchwała nr 102/N/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Tomasza Jasiakiewicza w osobie prof. dr. hab. Mieczysława Goettela (175 KB)

Uchwała nr 103/N/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Jasiakiewicza (177 KB)

Uchwała nr 104/N/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Jasiakiewicza (182 KB)

Uchwała nr 105/N/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Jasiakiewicza (186 KB)

Uchwała nr 106/N/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu nr 159/N/2013 w wszczęciu przewodu habilitacyjnego dr. Jarosława Zbieranka (178 KB)

Uchwała nr 107/N/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie wyrażania zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Pana dr. Jarosław Zbieranka (132 KB)

Uchwała nr 108/N/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym Pana dr. Jarosława Zbieranka (132 KB)

Uchwała nr 109/N/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia sekretarza komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym Pana dr. Jarosława Zbieranka (132 KB)

Uchwała nr 110/N/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Jarosława Zbieranka (131 KB)

Uchwała nr 111/N/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa Pana mgr. Michała Nowakowskiego (131 KB)

Uchwała nr 112/N/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Michała Nowakowskiego w osobie Pana prof. dr. hab. Jana Galstera (130 KB)

Uchwała nr 113/N/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Michała Nowakowskiego w osobie Pani dr Pauliny Justyńskiej (130 KB)

Uchwała nr 114/N/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa Pani mgr Martyny Walas (130 KB)

Uchwała nr 115/N/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Martyny Walas w osobie Pana prof. dr. hab. Bartosza Rakoczego (130 KB)

Uchwała nr 116/N/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Mirochy w osobie Pana dr. hab. Oktawiana Nawrota, prof. UG (176 KB)

Uchwała nr 117/N/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Mirochy w osobie Pana prof. dr. hab. Tadeusza Jasudowicza (175 KB)

Uchwała nr 118/N/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Mirochy (180 KB)

Uchwała nr 119/N/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Mirochy (183 KB)

Uchwała nr 120/N/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim Pana mgr. Łukasza Mirochy (185 KB)

Uchwała nr 121/N/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Pani mgr Katarzyny Kiljan (174 KB)

Uchwała nr 122/N/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr. Janowi Piątkowskiemu (131 KB)

Uchwała nr 123/N/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Konrada Zacharzewskiego (131 KB)

Uchwała nr 124/N/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym Pana dr. Konrada Zacharzewskiego (131 KB)

Uchwała nr 125/N/ 2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia sekretarza komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym Pana dr. Konrada Zacharzewskiego (131 KB)

Uchwała nr 126/N/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym Pana dr. Konrada Zacharzewskiego (132 KB)

Uchwała nr 127/N/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Jackowi Moniukowi (130 KB)

Uchwała nr 128/N/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uznania rozprawy dr. Jacka Moniuka za wyróżniającą (175 KB)

Uchwała nr 129/N/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Jana Melera w osobie Pana dr. hab. Andrzeja Wrzyszcza, prof. UMCS (176 KB)

Uchwała nr 130/N/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Jana Melera w osobie Pana dr. hab. Przemysława Dąbrowskiego, prof. UWM (175 KB)

Uchwała nr 131/N/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Jana Melera (180 KB)

Uchwała nr 132/N/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Jana Melera (182 KB)

Uchwała nr 133/N/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Jana Melera (185 KB)

Uchwała nr 134/N/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa Pani mgr Magdaleny Wółkowskiej (131 KB)

Uchwała nr 135/N/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Wółkowskiej w osobie Pani prof. dr hab. Bożeny Gronowskiej (131 KB)

Uchwała nr 136/N/2015 z dnia13 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Tymoteusza Marca w osobie Pana dr. Karola Dobrzenieckiego (130 KB)

Uchwała nr 137/N/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr Anny Kobylskiej (131 KB)

Uchwała nr 138/N/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr. Szymona Krajnika (177 KB)

Uchwała nr 139/N/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. Szymonowi Szmakowi (130 KB)

Uchwała nr 140/N/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Klarkowskiego w osobie Pani dr Ewy Prejs (130 KB)

Uchwała nr 141/N/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 105/N/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. o powołaniu komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Jasiakiewicza (186 KB)

Uchwała nr 142/N/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr. Januszowi Bojarskiemu (132 KB)

Uchwała nr 143/N/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Aleksandry Kustry (131 KB)

Uchwała nr 144/N/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Aleksandry Kustry (132 KB)

Uchwała nr 145/N/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu habilitacyjnym dr Aleksandry Kustry (132 KB)

Uchwała nr 146/N/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Aleksandry Kustry (132 KB)

Uchwała nr 147/N/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. Karolowi Smoterowi (131 KB)

Uchwała nr 148/N/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Natalii Daśko w osobie Pana prof. dr. hab. Emila Pływaczewskiego (131 KB)

Uchwała nr 149/N/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Natalii Daśko w osobie Pana prof. dr. hab. Marka Mozgawy (131 KB)

Uchwała nr 150/N/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Natalii Daśko (179 KB)

Uchwała nr 151/N/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Natalii Daśko (136 KB)

Uchwała nr 152/N/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Natalii Daśko (183 KB)

Opinia nr 153/N/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie skierowania pracy habilitacyjnej Pana dr. hab. Tomasza Oczkowskiego pod tytułem “Nadużycie zaufania w prowadzeniu cudzych spraw majątkowych. Prawnokarne oceny i konsekwencje” na 51. Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie organizowany przez “Państwo i Prawo” (200 KB)

Opinia nr 154/N/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie skierowania pracy doktorskiej Pani dr Agaty Czarneckiej pod tytułem “Nowa teoria prawa naturalnego wobec wyzwań współczesności” na 51. Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie organizowany przez “Państwo i Prawo” (255 KB)

Opinia nr 155/N/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie skierowania pracy doktorskiej Pani dr Anny Frydrych-Depki pod tytułem “Zasada bezpośredniości wyborów i jej gwarancje w polskim prawie wyborczym” na 51. Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie organizowany przez “Państwo i Prawo” (276 KB)

Uchwała nr 156/N/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo cywilne Pana mgr. Michała Marszelewskiego (131 KB)

Uchwała nr 157/N/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Michała Marszelewskiego w osobie Pana prof. dr. hab. Eugeniusza Kowalewskiego (130 KB)