Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

2013 – Uchwały RW SN

Uchwała nr 1/N/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. o nadaniu stopnia doktora mgr Annie Folgier (97 KB)

Uchwała nr 2/N/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Patrycji Bróżek w osobie dr. hab. Jerzego Lachowskiego (98 KB)

Uchwała nr 3/N/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Patrycji Bróżek w osobie dr hab. Mirosławy Melezini, prof. UwB (98 KB)

Uchwała nr 4/N/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. o wyznaczeniu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Patrycji Bróżek (100 KB)

Uchwała nr 5/N/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. o upoważnieniu komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Patrycji Bróżek (102 KB)

Uchwała nr 6/N/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. o powołaniu składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Patrycji Bróżek (106 KB)

Uchwała nr 7/N/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Zbigniewa Filipiaka w osobie dr hab. Anny Machnikowskiej, prof. UG (96 KB)

Uchwała nr 8/N/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Zbigniewa Filipiaka w osobie dr. hab. Zbigniewa Naworskiego, prof. UMK (96 KB)

Uchwała nr 9/N/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. o wyznaczeniu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Zbigniewa Filipiaka (98 KB)

Uchwała nr 10/N/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. o upoważnieniu komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Zbigniewa Filipiaka (101 KB)

Uchwała nr 11/N/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. o powołaniu składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Zbigniewa Filipiaka (105 KB)

Uchwała nr 12/N/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Andrzeja Madei w osobie prof. dr hab. Marii Zmierczak (96 KB)

Uchwała nr 13/N/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Andrzeja Madei w osobie prof. dr. hab. Jana Galstera (96 KB)

Uchwała nr 14/N/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. o wyznaczeniu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Andrzeja Madei (99 KB)

Uchwała nr 15/N/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. o upoważnieniu komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Andrzeja Madei (101 KB)

Uchwała nr 16/N/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. o powołaniu składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Andrzeja Madei (104 KB)

Uchwała nr 17/N/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. o powołaniu zespołu w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Grzegorzowi Goździewiczowi, prof. UMK (102 KB)

Uchwała nr 18/N/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. o powołaniu zespołu w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności przewodu habilitacyjnego dr Martyny Łaszewskiej-Hellriegel (95 KB)

Uchwała nr 19/N/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. o dopuszczeniu do kolokwium habilitacyjnego dr. Wojciecha Morawskiego (97 KB)

Uchwała nr 20/N/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. o nadaniu stopnia doktora mgr. Leszkowi Kleczkowskiemu (96 KB)

Uchwała nr 21/N/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. o zamknięciu przewodu doktorskiego mgr Wioletty Gaury (97 KB)

Uchwała nr 22/N/2013 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk prawnych Panu dr. hab. Grzegorzowi Goździewiczowi, prof. UMK (78 KB)

Uchwała nr 23/N/2013 z dnia 12 marca 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. Grzegorzowi Goździewiczowi, prof. UMK w osobie prof. dr. hab. Ludwika Florka (79 KB)

Uchwała nr 24/N/2013 z dnia 12 marca 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. Grzegorzowi Goździewiczowi, prof. UMK w osobie prof. dr. hab. Michała Seweryńskiego (80 KB)

Uchwała nr 25/N/2013 z dnia 12 marca 2013 r. o wszczęciu przewodu habilitacyjnego dr Martyny Łaszewskiej-Hellriegel (98 KB)

Uchwała nr 26/N/2013 z dnia 12 marca 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie habilitacyjnym dr Martyny Łaszewskiej-Hellriegel w osobie prof. dr. hab. Andrzeja Borodo (95 KB)

Uchwała nr 27/N/2013 z dnia 12 marca 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie habilitacyjnym dr Martyny Łaszewskiej-Hellriegel w osobie dr. hab. Jakuba Steliny, prof. UG (96 KB)

Uchwała nr 28/N/2013 z dnia 12 marca 2013 r. o nadaniu stopnia doktora mgr Krystynie Szałkowskiej-Kozyrze (98 KB)

Uchwała nr 29/N/2013 z dnia 12 marca 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Darii Gęsickiej w osobie dr hab. Marii Dragun-Gertner, prof. UMK (98 KB)

Uchwała nr 30/N/2013 z dnia 12 marca 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Darii Gęsickiej w osobie prof. dr. hab. Andrzeja Matlaka (98 KB)

Uchwała nr 31/N/2013 z dnia 12 marca 2013 r. o wyznaczeniu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Darii Gęsickiej (100 KB)

Uchwała nr 32/N/2013 z dnia 12 marca 2013 r. o upoważnieniu komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Darii Gęsickiej (102 KB)

Uchwała nr 33/N/2013 z dnia 12 marca 2013 r. o powołaniu składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Darii Gęsickiej (106 KB)

Uchwała nr 34/N/2013 z dnia 12 marca 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Kamili Mileckiej w osobie prof. dr. hab. Jana Galstera (96 KB)

Uchwała nr 35/N/2013 z dnia 12 marca 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Kamili Mileckiej w osobie dr. hab. Krzysztofa Wójtowicza, prof. UWr (96 KB)

Uchwała nr 36/N/2013 z dnia 12 marca 2013 r. o wyznaczeniu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Kamili Mileckiej (99 KB)

Uchwała nr 37/N/2013 z dnia 12 marca 2013 r. o upoważnieniu komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Kamili Mileckiej (101 KB)

Uchwała nr 38/N/2013 z dnia 12 marca 2013 r. o powołaniu składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Kamili Mileckiej (106 KB)

Uchwała nr 39/N/2013 z dnia 12 marca 2013 r. z dnia 12 marca 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Alicji Osowskiej-Kowalskiej w osobie dr hab. Joanny Kruczalak-Jankowskiej, prof. UG (96 KB)

Uchwała nr 40/N/2013 z dnia 12 marca 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Alicji Osowskiej-Kowalskiej w osobie dr hab. Moniki Jagielskiej (96 KB)

Uchwała nr 41/N/2013 z dnia 12 marca 2013 r. o wyznaczeniu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Alicji Osowskiej-Kowalskiej (99 KB)

Uchwała nr 42/N/2013 z dnia 12 marca 2013 r. o upoważnieniu komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Alicji Osowskiej-Kowalskiej (102 KB)

Uchwała nr 43/N/2013 z dnia 12 marca 2013 r. o powołaniu składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Alicji Osowskiej-Kowalskiej (106 KB)

Uchwała nr 44/N/2013 z dnia 12 marca 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Szczerby-Zawady w osobie dr hab. Justyny Maliszewskiej-Nienartowicz, prof. UMK (95 KB)

Uchwała nr 45/N/2013 z dnia 12 marca 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Szczerby-Zawady w osobie prof. dr. hab. Zdzisława Brodeckiego (96 KB)

Uchwała nr 46/N/2013 z dnia 12 marca 2013 r. o wyznaczeniu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Szczerby-Zawady (99 KB)

Uchwała nr 47/N/2013 z dnia 12 marca 2013 r. o upoważnieniu komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Szczerby-Zawady (101 KB)

Uchwała nr 48/N/2013 z dnia 12 marca 2013 r. o powołaniu składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Szczerby-Zawady (105 KB)

Uchwała nr 49/N/2013 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w zakresie nauk prawnych – prawo – prawo cywilne mgr. Szymona Szmaka (75 KB)

Uchwała nr 50/N/2013 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Szymona Szmaka w osobie prof. dr. hab. Eugeniusza Kowalewskiego (99 KB)

Uchwała nr 51/N/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. o przyjęciu kolokwium habilitacyjnego dr. Wojciecha Morawskiego (97 KB)

Uchwała nr 52/N/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. Wojciechowi Morawskiemu (95 KB)

Uchwała nr 53/N/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. Przemysławowi Dąbrowskiemu (75 KB)

Uchwała nr 54/N/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. o powołaniu zespołu w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Justynie Maliszewskiej-Nienartowicz, prof. UMK (102 KB)

Uchwała nr 55/N/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. o powołaniu zespołu w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Markowi Piechowiakowi (102 KB)

Uchwała nr 56/N/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. o niedopuszczeniu do kolokwium habilitacyjnego dr Agnieszki Szpak (97 KB)

Uchwała nr 57/N/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. o nadaniu stopnia doktora mgr Aleksandrze Sikorskiej-Lewandowskiej (96 KB)

Uchwała nr 58/N/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. o nadaniu stopnia doktora mgr. Leszkowi Stępce (98 KB)

Uchwała nr 59/N/2013 z dnia 14 maja 2013 r. o nadaniu stopnia doktora mgr. Andrzejowi Madei (97 KB)

Uchwała nr 60/N/2013 z dnia 14 maja 2013 r. o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Justynie Maliszewskiej-Nienartowicz, prof. UMK (77 KB)

Uchwała nr 61/N/2013 z dnia 14 maja 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. Justynie Maliszewskiej-Nienartowicz, prof. UMK w osobie prof. dr. hab. Jana Galstera (77 KB)

Uchwała nr 62/N/2013 z dnia 14 maja 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. Justynie Maliszewskiej-Nienartowicz, prof. UMK w osobie prof. dr. hab. Zdzisława Brodeckiego (77 KB)

Uchwała nr 63/N/2013 z dnia 14 maja 2013 r. o dopuszczeniu do kolokwium habilitacyjnego dr. Marka Sobczyka (97 KB)

Uchwała nr 64/N/2013 z dnia 14 maja 2013 r. o powołaniu zespołu w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności przewodu habilitacyjnego dr Agnieszki Bień-Kacały (95 KB)

Uchwała nr 65/N/2013 z dnia 14 maja 2013 r. o powołaniu zespołu w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności przewodu habilitacyjnego dr Ewy Gajdy (94 KB)

Uchwała nr 66/N/2013 z dnia 14 maja 2013 r. o powołaniu zespołu w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności przewodu habilitacyjnego dr. Piotra Rączki (95 KB)

Uchwała nr 67/N/2013 z dnia 14 maja 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Michała Hoffmanna w osobie dr. hab. Arkadiusza Lacha, prof. UMK (98 KB)

Uchwała nr 68/N/2013 z dnia 14 maja 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Michała Hoffmanna w osobie prof. dr. hab. Jerzego Zajadło (99 KB)

Uchwała nr 69/N/2013 z dnia 14 maja 2013 r. o wyznaczeniu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Michała Hoffmanna (100 KB)

Uchwała nr 70/N/2013 z dnia 14 maja 2013 r. o upoważnieniu komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Michała Hoffmanna (102 KB)

Uchwała nr 71/N/2013 z dnia 14 maja 2013 r. o powołaniu składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Michała Hoffmanna (106 KB)

Uchwała nr 72/N/2013 z dnia 14 maja 2013 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr. Michała Czakowskiego (99 KB)

Uchwała nr 73/N/2013 z dnia 14 maja 2013 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr. Michała Czakowskiego w osobie prof. dr. hab. Andrzeja Sokali (97 KB)

Uchwała nr 74/N/2013 z dnia 14 maja 2013 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr. Michała Tyburka (99 KB)

Uchwała nr 75/N/2013 z dnia 14 maja 2013 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr. Michała Tyburka w osobie prof. dr. hab. Bartosza Rakoczego (97 KB)

Uchwała nr 76/N/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o przyjęciu kolokwium habilitacyjnego dr. Marka Sobczyka (177 KB)

Uchwała nr 77/N/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. Markowi Sobczykowi (176 KB)

Uchwała nr 78/N/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o nadaniu stopnia doktora mgr Patrycji Bróżek (176 KB)

Uchwała nr 79/N/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o nadaniu stopnia doktora mgr Aleksandrze Szczerbie-Zawadzie (177 KB)

Uchwała nr 80/N/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr Aleksandry Szczerby-Zawady za wyróżniającą (177 KB)

Uchwała nr 81/N/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o odmowie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Markowi Piechowiakowi (129 KB)

Uchwała nr 82/N/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o wszczęciu przewodu habilitacyjnego dr Agnieszki Bień-Kacały (177 KB)

Uchwała nr 83/N/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie habilitacyjnym dr Agnieszki Bień-Kacały w osobie prof. dr. hab. Janusza Trzcińskiego (177 KB)

Uchwała nr 84/N/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie habilitacyjnym dr Agnieszki Bień-Kacały w osobie dr. hab. Andrzeja Szmyta, prof. UG (178 KB)

Uchwała nr 85/N/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o wszczęciu przewodu habilitacyjnego dr Ewy Gajdy (178 KB)

Uchwała nr 86/N/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie habilitacyjnym dr Ewy Gajdy w osobie dr. hab. Wiesława Mossakowskiego, prof. UMK (177 KB)

Uchwała nr 87/N/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie habilitacyjnym dr Ewy Gajdy w osobie prof. dr. hab. Janusza Sondla (178 KB)

Uchwała nr 88/N/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o wszczęciu przewodu habilitacyjnego dr. Piotra Rączki (176 KB)

Uchwała nr 89/N/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie habilitacyjnym dr. Piotra Rączki w osobie prof. dr. hab. Eugeniusza Ochendowskiego (176 KB)

Uchwała nr 90/N/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie habilitacyjnym dr. Piotra Rączki w osobie ks. dr. hab. Sławomira Fundowicza, prof. KUL (177 KB)

Uchwała nr 91/N/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Joanny Motylewskiej-Retkowskiej w osobie dr. hab. Marka Kolasińskiego, prof. UMK (175 KB)

Uchwała nr 92/N/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Joanny Motylewskiej-Retkowskiej w osobie prof. dr. hab. Zdzisława Brodeckiego (177 KB)

Uchwała nr 93/N/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o wyznaczeniu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Joanny Motylewskiej-Retkowskiej (181 KB)

Uchwała nr 94/N/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o upoważnieniu komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Joanny Motylewskiej-Retkowskiej (181 KB)

Uchwała nr 95/N/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o powołaniu składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Joanny Motylewskiej-Retkowskiej (186 KB)

Uchwała nr 96/N/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Anny Napiórkowskiej w osobie prof. dr. hab. Bogumiła Brzezińskiego (176 KB)

Uchwała nr 97/N/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Anny Napiórkowskiej w osobie dr hab. Elżbiety Karskiej, prof. UKSW (176 KB)

Uchwała nr 98/N/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o wyznaczeniu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Anny Napiórkowskiej (180 KB)

Uchwała nr 99/N/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o upoważnieniu komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Anny Napiórkowskiej (181 KB)

Uchwała nr 100/N/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o powołaniu składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Anny Napiórkowskiej (184 KB)

Uchwała nr 101/N/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Marty Czakowskiej (176 KB)

Uchwała nr 102/N/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr Marty Czakowskiej w osobie prof. dr. hab. Andrzeja Sokali (175 KB)

Uchwała nr 103/N/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Mariusza Korpalskiego (175 KB)

Uchwała nr 104/N/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr. Mariusza Korpalskiego w osobie dr. hab. Tomasza Justyńskiego, prof. UMK (174 KB)

Uchwała nr 105/N/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr. Jana Szumy (177 KB)

Uchwała nr 106/N/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr. Jana Szumy w osobie prof. dr. hab. Bartosza Rakoczego (176 KB)

Uchwała nr 107/N/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr. Pawła Rawczyńskiego (176 KB)

Uchwała nr 108/N/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Rawczyńskiego w osobie prof. dr. hab. Kazimierza Lubińskiego (175 KB)

Uchwała nr 109/N/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr. Michała Szewczyka (177 KB)

Uchwała nr 110/N/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr. Michała Szewczyka w osobie prof. dr. hab. Zbigniewa Witkowskiego (176 KB)

Uchwała nr 111/N/2013 z dnia 17 września 2013 r. o poparciu wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. Grzegorzowi Goździewiczowi, prof. UMK (177 KB)

Uchwała nr 112/N/2013 z dnia 17 września 2013 r. o powołaniu zespołu w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Violetcie Konarskiej-Wrzosek, prof. UMK (184 KB)

Uchwała nr 113/N/2013 z dnia 17 września 2013 r. o powołaniu zespołu w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności przewodu habilitacyjnego dr. Tomasza Oczkowskiego (179 KB)

Uchwała nr 114/N/2013 z dnia 17 września 2013 r. o powołaniu zespołu w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności przewodu habilitacyjnego dr Agnieszce Olesińskiej (180 KB)

Uchwała nr 115/N/2013 z dnia 17 września 2013 r. o powołaniu zespołu w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności przewodu habilitacyjnego dr. Igora Zgolińskiego (180 KB)

Uchwała nr 116/N/2013 z dnia 17 września 2013 r. o nadaniu stopnia doktora mgr. Zbigniewowi Filipiakowi (177 KB)

Uchwała nr 117/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Violetcie Konarskiej-Wrzosek, prof. UMK (131 KB)

Uchwała nr 118/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. Violetcie Konarskiej-Wrzosek, prof. UMK w osobie prof. dr hab. Zofii Sienkiewicz (132 KB)

Uchwała nr 119/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. Violetcie Konarskiej-Wrzosek, prof. UMK w osobie prof. dr. hab. Tadeusza Bojarskiego (133 KB)

Uchwała nr 120/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o wszczęciu przewodu habilitacyjnego dr. Tomasza Oczkowskiego (177 KB)

Uchwała nr 121/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie habilitacyjnym dr. Tomasza Oczkowskiego w osobie dr. hab. Jerzego Skorupki, prof. UWr (177 KB)

Uchwała nr 122/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie habilitacyjnym dr. Tomasza Oczkowskiego w osobie dr. hab. Ryszarda Stefańskiego (177 KB)

Uchwała nr 123/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o wszczęciu przewodu habilitacyjnego dr Agnieszki Olesińskiej (177 KB)

Uchwała nr 124/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie habilitacyjnym dr Agnieszki Olesińskiej w osobie prof. dr. hab. Bogumiła Brzezińskiego (177 KB)

Uchwała nr 125/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie habilitacyjnym dr Agnieszki Olesińskiej w osobie prof. dr. hab. Włodzimierza Nykiela (177 KB)

Uchwała nr 126/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o wszczęciu przewodu habilitacyjnego dr. Igora Zgolińskiego (177 KB)

Uchwała nr 127/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie habilitacyjnym dr. Igora Zgolińskiego w osobie dr hab. Violetty Konarskiej-Wrzosek, prof. UMK (178 KB)

Uchwała nr 128/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie habilitacyjnym dr. Igora Zgolińskiego w osobie dr hab. Mirosławy Melezini, prof. UwB (178 KB)

Uchwała nr 129/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o powołaniu zespołu w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności przewodu habilitacyjnego dr. Jarosława Zbieranka (179 KB)

Uchwała nr 130/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o nadaniu stopnia doktora mgr Alicji Osowskiej-Kowalskiej (176 KB)

Uchwała nr 131/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o nadaniu stopnia doktora mgr Kamili Mileckiej (175 KB)

Uchwała nr 132/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Marty Bandzmer w osobie prof. dr. hab. Bogumiła Brzezińskiego (176 KB)

Uchwała nr 133/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Marty Bandzmer w osobie prof. dr. hab. Włodzimierza Nykiela (176 KB)

Uchwała nr 134/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o wyznaczeniu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Marty Bandzmer (181 KB)

Uchwała nr 135/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o upoważnieniu komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Marty Bandzmer (182 KB)

Uchwała nr 136/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o powołaniu składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Marty Bandzmer (185 KB)

Uchwała nr 137/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Fabiana Nalikowskiego w osobie dr. hab. Jerzego Skorupki, prof. UWr (177 KB)

Uchwała nr 138/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Fabiana Nalikowskiego w osobie dr. hab. Leszka Wilka, prof. UŚ (178 KB)

Uchwała nr 139/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o wyznaczeniu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Fabiana Nalikowskiego (181 KB)

Uchwała nr 140/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o upoważnieniu komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Fabiana Nalikowskiego (182 KB)

Uchwała nr 141/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o powołaniu składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Fabiana Nalikowskiego (186 KB)

Uchwała nr 142/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Rafała Reiwera w osobie prof. dr. hab. Tadeusza Erecińskiego (176 KB)

Uchwała nr 143/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Rafała Reiwera w osobie prof. dr. hab. Feliksa Zedlera (176 KB)

Uchwała nr 144/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o wyznaczeniu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Rafała Reiwera (180 KB)

Uchwała nr 145/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o upoważnieniu komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Rafała Reiwera (183 KB)

Uchwała nr 146/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o powołaniu składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Rafała Reiwera (186 KB)

Uchwała nr 147/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o zmianie tytułu rozprawy doktorskiej mgr Darii Gęsickiej (177 KB)

Uchwała nr 148/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr. Marcina Grzybowskiego (178 KB)

Uchwała nr 149/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Grzybowskiego w osobie prof. dr. hab. Kazimierza Lubińskiego (177 KB)

Uchwała nr 150/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Martyny Damskiej-Grzybowskiej (178 KB)

Uchwała nr 151/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr Martyny Damskiej-Grzybowskiej w osobie prof. dr. hab. Kazimierza Lubińskiego (177 KB)

Uchwała nr 152/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr. Jana Sebastiana Melera (179 KB)

Uchwała nr 153/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr. Jana Sebastiana Melera w osobie dr. hab. Zbigniewa Naworskiego, prof. UMK (177 KB)

Uchwała nr 154/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr. Łukasza Mirochy (179 KB)

Uchwała nr 155/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Mirochy w osobie prof. dr. hab. Lecha Morawskiego (176 KB)

Uchwała nr 156/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr. Łukasza Górskiego (178 KB)

Uchwała nr 157/N/2013 z dnia 25 września 2013 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Górskiego w osobie prof. dr. hab. Lecha Morawskiego (177 KB)

Opinia nr 158/N/2013 z dnia 15 października 2013 r. w przedmiocie postępowania o nadanie tytułu profesora nauk prawnych dr. hab. Markowi Piechowiakowi (196 KB)

Uchwała nr 159/N/2013 z dnia 15 października 2013 r. o wszczęciu przewodu habilitacyjnego dr. Jarosława Zbieranka (177 KB)

Uchwała nr 160/N/2013 z dnia 15 października 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie habilitacyjnym dr. Jarosława Zbieranka w osobie prof. dr. hab. Andrzeja Sokali (177 KB)

Uchwała nr 161/N/2013 z dnia 15 października 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie habilitacyjnym dr. Jarosława Zbieranka w osobie prof. dr. hab. Bogusława Banaszaka (177 KB)

Uchwała nr 162/N/2013 z dnia 15 października 2013 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Anny Kobylskiej (132 KB)

Uchwała nr 163/N/2013 z dnia 15 października 2013 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr Anny Kobylskiej w osobie prof. dr. hab. Wojciecha Szwajdlera (179 KB)

Uchwała nr 164/N/2013 z dnia 15 października 2013 r. o wyznaczeniu promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Anny Kobylskiej w osobie dr Anny Brzezińskiej-Rawy (132 KB)

Uchwała nr 165/N/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. o nadaniu stopnia doktora mgr Darii Gęsickiej (176 KB)

Uchwała nr 166/N/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. o nadaniu stopnia doktora mgr. Michałowi Hoffmannowi (176 KB)

Uchwała nr 167/N/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. o dopuszczeniu do kolokwium habilitacyjnego dr Agnieszki Bień-Kacały (177 KB)

Uchwała nr 168/N/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr. Piotra Sadowskiego (133 KB)

Uchwała nr 169/N/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Sadowskiego w osobie prof. dr hab. Bożeny Gronowskiej (180 KB)

Uchwała nr 170/N/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. o przyjęciu kolokwium habilitacyjnego dr Agnieszki Bień-Kacały (177 KB)

Uchwała nr 171/N/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszce Bień-Kacale (177 KB)

Uchwała nr 172/N/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Andrzejczak-Świątek w osobie prof. dr. hab. Jana Sandorskiego (177 KB)

Uchwała nr 173/N/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Andrzejczak-Świątek w osobie dr hab. Joanny Nowakowskiej-Małuseckiej (177 KB)

Uchwała nr 174/N/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. o wyznaczeniu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Andrzejczak-Świątek (181 KB)

Uchwała nr 175/N/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. o upoważnieniu komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Andrzejczak-Świątek (182 KB)

Uchwała nr 176/N/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. o powołaniu składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Andrzejczak-Świątek (186 KB)

Uchwała nr 177/N/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Przemysława Osóbki w osobie prof. dr. hab. Janusza Symonidesa (176 KB)

Uchwała nr 178/N/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Przemysława Osóbki w osobie dr. hab. Tadeusza Mołdawy, prof. UW (176 KB)

Uchwała nr 179/N/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. o wyznaczeniu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Przemysława Osóbki (181 KB)

Uchwała nr 180/N/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. o upoważnieniu komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Przemysława Osóbki (182 KB)

Uchwała nr 181/N/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. o powołaniu składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Przemysława Osóbki (186 KB)

Uchwała nr 182/N/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr. Janusza Struczyńskiego (132 KB)

Uchwała nr 183/N/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr. Janusza Struczyńskiego w osobie prof. dr. hab. Tadeusza Jasudowicza (178 KB)

Uchwała nr 184/N/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. o wyznaczeniu promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Janusza Struczyńskiego w osobie dr Julii Kapelańskiej-Pręgowskiej (132 KB)

Opinia nr 185/N/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. o skierowaniu na konkurs pracy doktorskiej dr Małgorzaty Cilak pt. “Prawnofinansowe instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego stosowane przez jednostki samorządu terytorialnego” na XLIX Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych, organizowany przez “Państwo i Prawo” (253 KB)

Opinia nr 186/N/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. o skierowaniu na konkurs pracy habilitacyjnej dr. hab. Wojciecha Morawskiego pt. “Interpretacje prawa podatkowego i celnego – stabilność i zmiana” na XLIX Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych, organizowany przez “Państwo i Prawo” (255 KB)

Opinia nr 187/N/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. o skierowaniu na konkurs pracy habilitacyjnej dr. hab. Marka Sobczyka pt. “Świadczenie w zamierzonym celu, który nie został osiągnięty. Studium z prawa rzymskiego” na XLIX Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych, organizowany przez “Państwo i Prawo” (254 KB)