Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

2011- Uchwały RW SN

Uchwała nr 1/N/2011 z dnia 11 października 2011 r. o powołaniu zespołu w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Bożenie Gronowskiej, prof. UMK (184 KB)

Uchwała nr 2/N/2011 z dnia 11 października 2011 r. o wszczęciu przewodu habilitacyjnego dr. Jerzego P. Naworskiego (175 KB)

Uchwała nr 3/N/2011 z dnia 11 października 2011 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie habilitacyjnym dr. Jerzego P. Naworskiego w osobie prof. dr. hab. Wojciecha Katnera (176 KB)

Uchwała nr 4/N/2011 z dnia 11 października 2011 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie habilitacyjnym dr. Jerzego P. Naworskiego w osobie prof. dr. hab. Andrzeja Szumańskiego (175 KB)

Uchwała nr 5/N/2011 z dnia 11 października 2011 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Zuzanny Pepłowskiej-Dąbrowskiej w osobie prof. dr. hab. Mirosława Nesterowicza (177 KB)

Uchwała nr 6/N/2011 z dnia 11 października 2011 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Zuzanny Pepłowskiej-Dąbrowskiej w osobie dr. hab. Wojciecha Adamczaka, prof. UG (176 KB)

Uchwała nr 7/N/2011 z dnia 11 października 2011 r. o wyznaczeniu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Zuzanny Pepłowskiej-Dąbrowskiej (180 KB)

Uchwała nr 8/N/2011 z dnia 11 października 2011 r. o upoważnieniu komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Zuzanny Pepłowskiej-Dąbrowskiej (183 KB)

Uchwała nr 9/N/2011 z dnia 11 października 2011 r. o powołaniu składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Zuzanny Pepłowskiej-Dąbrowskiej (185 KB)

Uchwała nr 10/N/2011 z dnia 11 października 2011 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Anny Folgier (175 KB)

Uchwała nr 11/N/2011 z dnia 11 października 2011 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr Anny Folgier w osobie dr. hab. Zbigniewa Bukowskiego (176 KB)

Uchwała nr 12/N/2011 z dnia 11 października 2011 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Wioletty Gaury (175 KB)

Uchwała nr 13/N/2011 z dnia 11 października 2011 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr Wioletty Gaury w osobie prof. dr. hab. Mariana Filara (175 KB)

Uchwała nr 14/N/2011 z dnia 11 października 2011 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Karoliny Pawlik (175 KB)

Uchwała nr 15/N/2011 z dnia 11 października 2011 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Pawlik w osobie dr hab. Ewy Bagińskiej prof. UMK (176 KB)

Uchwała nr 16/N/2011 z dnia 11 października 2011 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr. Rafała Reiwera (175 KB)

Uchwała nr 17/N/2011 z dnia 11 października 2011 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr. Rafała Reiwera w osobie prof. dr. hab. Kazimierza Lubińskiego (175 KB)

Uchwała nr 18/N/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Bożenie Gronowskiej, prof. UMK (132 KB)

Uchwała nr 19/N/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. o wyznaczeniu recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. Bożenie Gronowskiej, prof. UMK w osobie prof. dr. hab. Cezarego Mika (132 KB)

Uchwała nr 20/N/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. o wyznaczeniu recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. Bożenie Gronowskiej, prof. UMK w osobie prof. dr. hab. Piotra Hofmańskiego (132 KB)

Uchwała nr 21/N/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. o nadaniu stopnia doktora mgr Marii Smolin (174 KB)

Uchwała nr 22/N/2011 o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Andrzejewskiej-Czernek w osobie dr hab. Wiesławy Miemiec (175 KB)

Uchwała nr 23/N/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Andrzejewskiej-Czernek w osobie prof. dr. hab. Zbigniewa Ofiarskiego (176 KB)

Uchwała nr 24/N/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. o wyznaczeniu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Andrzejewskiej-Czernek (180 KB)

Uchwała nr 25/N/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. o upoważnieniu komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Andrzejewskiej-Czernek (181 KB)

Uchwała nr 26/N/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. o powołaniu składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Andrzejewskiej-Czernek (186 KB)

Uchwała nr 27/N/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Weroniki Król-Dybowskiej (177 KB)

Uchwała nr 28/N/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr Weroniki Król-Dybowskiej w osobie prof. dr. hab. Andrzeja Marka (176 KB)

Uchwała nr 29/N/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Sikorskiej-Lewadowskiej (176 KB)

Uchwała nr 30/N/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Sikorskiej-Lewandowskiej w osobie dr. hab. Zbigniewa Kwaśniewskiego, prof. UMK (176 KB)

Uchwała nr 31/N/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Krystyny Szałkowskiej-Kozyry (176 KB)

Uchwała nr 32/N/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr Krystyny Szałkowskiej-Kozyry w osobie prof. dr hab. Eugeniusza Kowalewskiego (176 KB)

Uchwała nr 33/N/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. o upoważnieniu komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Pasko-Porysa (183 KB)

Uchwała nr 34/N/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. o przyjęciu kolokwium habilitacyjnego dr. Piotra Krajewskiego (176 KB)

Uchwała nr 35/N/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. Piotrowi Krajewskiemu (176 KB)

Uchwała nr 36/N/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. o powołaniu zespołu w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności przewodu habilitacyjnego dr Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz (178 KB)

Uchwała nr 37/N/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. o powołaniu zespołu w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności przewodu habilitacyjnego dr Agnieszki Szpak (179 KB)

Uchwała nr 38/N/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. o nadaniu stopnia doktora mgr. Bartoszowi Sitkiewiczowi (175 KB)

Uchwała nr 39/N/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Hanny Filipczyk (176 KB)

Uchwała nr 40/N/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr Hanny Filipczyk w osobie prof. dr. hab. Bogumiła Brzezińskiego (175 KB)

Uchwała nr 41/N/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Andrzejczak-Świątek (176 KB)

Uchwała nr 42/N/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Andrzejczak-Świątek w osobie prof. dr. hab. Tadeusza Jasudowicza (176 KB)

Uchwała nr 43/N/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. o stopniu zaawansowania rozprawy habilitacyjnej dr Agnieszki Szpak (253 KB)

Uchwała nr 44/N/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. o stopniu zaawansowania rozprawy habilitacyjnej dr. Michała Balcerzaka (253 KB)

Uchwała nr 45/N/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. o skierowaniu pracy habilitacyjnej dr. hab. Jerzego Lachowskiego pt. “Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności” na konkurs na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych (255 KB)

Uchwała nr 46/N/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. o skierowaniu pracy doktorskiej dr. Piotra Chrzczonowicza pt. “Sekty destrukcyjne – zagadnienia kryminologiczne, karnoprawne i polityczno-kryminalne” na konkurs na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych (255 KB)

Uchwała nr 47/N/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. o skierowaniu pracy doktorskiej dr Justyny Goździewicz-Biechońskiej pt. “Wadliwość decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym” na konkurs na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych (256 KB)

Uchwała nr 48/N/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. o skierowaniu pracy doktorskiej dr Doroty Sylwestrzak pt. “Postępowanie przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i jego charakter prawny” na konkurs na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych (255 KB)