Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

2016 – Uchwały RW SN

Uchwała nr 1/N/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Monice Gładoch (130 KB)

Uchwała nr 2/N/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Monice Wałachowskiej (130 KB)

Uchwała nr 3/N/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. Tomaszowi Jasiakiewiczowi (130 KB)

Uchwała nr 4/N/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. Maciejowi Indan-Pykno (130 KB)

Uchwała nr 5/N/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Szymona Krajnika w osobie Pana prof. dr. hab. Piotra Kardasa (175 KB)

Uchwała nr 6/N/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Szymona Krajnika w osobie Pani prof. dr hab. Violetty Konarskiej-Wrzosek (175 KB)

Uchwała nr 7/N/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Szymona Krajnika (180 KB)

Uchwała nr 8/N/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Szymona Krajnika (182 KB)

Uchwała nr 9/N/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Szymona Krajnika (186 KB)

Uchwała nr 10/N/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego dr. Jarosława Zbieranka (179 KB)

Uchwała nr 11/N/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Pana dr. Igora Zduńskiego (131 KB)

Uchwała nr 12/N/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym Pana dr. Igora Zduńskiego (132 KB)

Uchwała nr 13/N/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu habilitacyjnym Pana dr. Igora Zduńskiego (132 KB)

Uchwała nr 14/N/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia członka komisji w postępowaniu habilitacyjnym Pana dr. Igora Zduńskiego (132 KB)

Uchwała nr 15/N/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie nadania stopnia doktora pani mgr Natalii Bukowskiej-Draganik (130 KB)

Uchwała nr 16/N/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Marty Czakowskiej w osobie Pana prof. dra hab. Andrzeja Szmyta (175 KB)

Uchwała nr 17/N/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Marty Czakowskiej w osobie Pana prof. dra hab. Zbigniewa Witkowskiego (175 KB)

Uchwała nr 18/N/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Marty Czakowskiej (180 KB)

Uchwała nr 19/N/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie Upoważnienia komisji doktorskiej rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Marty Czakowskiej (182 KB)

Uchwała nr 20/N/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Marty Czakowskiej (183 KB)

Uchwała nr 21/N/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie powołania zespołu w celu przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Panu dr. hab. Mirosławowi Bączykowi, prof. UMK (182 KB)

Uchwała nr 22/N/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr. Konradowi Zacharzewskiemu (130 KB)

Uchwała nr 23/N/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba Murszewskiego w osobie Pana dr. hab. Igora Zgolińskiego, prof. KPSW (131 KB)

Uchwała nr 24/N/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba Murszewskiego w osobie Pana prof. dr. hab. Stanisława Hoca (131 KB)

Uchwała nr 25/N/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba Murszewskiego (179 KB)

Uchwała nr 26/N/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba Murszewskiego (233 KB)

Uchwała nr 27/N/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba Murszewskiego (184 KB)

Uchwała nr 28/N/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk prawnych Panu dr. hab. Mirosławowi Bączykowi, prof. UMK (131 KB)

Uchwała nr 29/N/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk prawnych Panu dr. hab. Mirosławowi Bączykowi, prof. UMK (137 KB)

Uchwała nr 30/N/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania stopnia doktora Pani mgr Izabeli Leciak (175 KB)

Uchwała nr 31/N/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. Janowi Melerowi (174 KB)

Uchwała nr 32/N/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. Łukaszowi Mirosze (174 KB)

Uchwała nr 33/N/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Michała Tyburka w osobie Pana dr. hab. Jerzego Rotko, prof. INP PAN (175 KB)

Uchwała nr 34/N/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Michała Tyburka w osobie Pana dr. hab. Zbigniewa Bukowskiego, prof. UKW (176 KB)

Uchwała nr 35/N/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Michała Tyburka (180 KB)

Uchwała nr 36/N/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Michała Tyburka (182 KB)

Uchwała nr 37/N/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Michała Tyburka (185 KB)

Uchwała nr 38/N/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo cywilne Pana mgr. Macieja Balcerowskiego (131 KB)

Uchwała nr 39/N/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Balcerowskiego w osobie Pana prof. dr. hab. Eugeniusza Kowalewskiego (130 KB)

Uchwała nr 40/N/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego dr. Igora Zduńskiego (180 KB)

Uchwała nr 41/N/2016 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie nadania stopnia doktora Pani mgr Natalii Daśko (129 KB)

Uchwała nr 42/N/2016 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie uznania rozprawy dr Natalii Daśko za wyróżniającą (174 KB)

Uchwała nr 43/N/2016 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo cywilne Pani mgr Marty Bednarek (131 KB)

Uchwała nr 44/N/2016 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Marty Bednarek w osobie Pani dr hab. Małgorzaty Świderskiej, prof. UMK (130 KB)

Uchwała nr 45/N/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Aleksandrze Kustrze (130 KB)

Uchwała nr 46/N/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych Pani mgr Katarzynie Krupie-Lipińskiej (174 KB)

Uchwała nr 47/N/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uznania rozprawy doktorskiej Pani dr Katarzyny Krupy-Lipińskiej za wyróżniającą (175 KB)

Uchwała nr 48/N/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych Pani mgr Marcie Czakowskiej (174 KB)

Uchwała nr 49/N/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Pana dr. Henryka Nowickiego (131 KB)

Uchwała nr 50/N/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym Pana dr. Henryka Nowickiego (131 KB)

Uchwała nr 51/N/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu habilitacyjnym Pana dr. Henryka Nowickiego (131 KB)

Uchwała nr 52/N/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym Pana dr. Henryka Nowickiego (131 KB)

Uchwała nr 53/N/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej Pana mgr. Grzegorza Klarkowskiego (131 KB)

Uchwała nr 54/N/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo wyborcze Pani mgr Agaty Pyrzyńskiej (131 KB)

Uchwała nr 55/N/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Agaty Pyrzyńskiej w osobie Pana prof. dr. hab. Andrzeja Sokali (130 KB)

Uchwała nr 56/N/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Agaty Pyrzyńskiej w osobie Pani dr Anny Frydrych-Depka (130 KB)

Uchwała nr 57/N/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – historia państwa i prawa Pani mgr Doroty Sierockiej (132 KB)

Uchwała nr 58/N/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Doroty Sierockiej w osobie Pani prof. dr hab. Danuty Janickiej (131 KB)

Uchwała nr 59/N/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych Panu mgr. Jakubowi Murszewskiemu (129 KB)

Uchwała nr 60/N/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawa człowieka Pana mgr. Mikołaja Drozdowskiego (130 KB)

Uchwała nr 61/N/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Mikołaja Drozdowskiego w osobie Pani prof. dr hab. Bożeny Gronowskiej (130 KB)

Uchwała nr 62/N/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo administracyjne Pani mgr Alicji Jermoszuk (131 KB)

Uchwała nr 63/N/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Alicji Jermoszuk w osobie Pana dr. hab. Wojciecha Morawskiego, prof. UMK (129 KB)

Uchwała nr 64/N/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Alicji Jermoszuk w osobie Pani dr Anny Brzezińskiej-Rawy (130 KB)

Uchwała nr 65/N/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa Pani mgr Kamili Piernik-Wierzbowskiej (131 KB)

Uchwała nr 66/N/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Kamili Piernik-Wierzbowskiej w osobie Pana prof. dr hab. Eugeniusza Kowalewskiego (130 KB)

Uchwała nr 67/N/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Tymoteusza Marca w osobie Pana dr. hab. Adama Czarnoty, prof. UwB (130 KB)

Uchwała nr 68/N/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Tymoteusza Marca w osobie Pana prof. dr. hab. Adama Sulikowskiego (UWr) (130 KB)

Uchwała nr 69/N/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Tymoteusza Marca (178 KB)

Uchwała nr 70/N/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Tymoteusza Marca (137 KB)

Uchwała nr 71/N/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Tymoteusza Marca (183 KB)

Uchwała nr 72/N/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Hartunga w osobie Pana prof. dr. hab. Krzysztofa Wójtowicza (UWr) (130 KB)

Uchwała nr 73/N/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Hartunga w osobie Pana dr. hab. Michała Kanii, prof. UŚ (131 KB)

Uchwała nr 74/N/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Hartunga (178 KB)

Uchwała nr 75/N/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Hartunga (138 KB)

Uchwała nr 76/N/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Hartunga (182 KB)

Uchwała nr 77/N/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Łukasza Młynarkiewicza (129 KB)

Uchwała nr 78/N/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. Mirosławowi Bączykowi, prof. UMK (180 KB)

Uchwała nr 79/N/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Włocha w osobie Pani dr hab. Anny Młynarskiej-Sobaczewskiej, prof. INP (130 KB)

Uchwała nr 80/N/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Włocha w osobie Pana prof. dr. hab. Andrzeja Szmyta (UG) (130 KB)

Uchwała nr 81/N/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Włocha (178 KB)

Uchwała nr 82/N/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Włocha (138 KB)

Uchwała nr 83/N/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Włocha (184 KB)

Uchwała nr 84/N/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Anety Podsiadłej (129 KB)

Uchwała nr 85/N/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Hanny Kwiatkowskiej (130 KB)

Uchwała nr 86/N/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych Panu mgr. Szymonowi Krajnikowi (176 KB)

Uchwała nr 87/N/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawa człowieka Pani mgr Ewy Agnieszki Epy (130 KB)

Uchwała nr 88/N/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Ewy Agnieszki Epy w osobie Pana prof. dr. hab. Tadeusza Jasudowicza (130 KB)

Uchwała nr 89/N/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Ewy Agnieszki Epy w osobie Pani dr Julii Kapelańskiej-Pręgowskiej (130 KB)

Uchwała nr 90/N/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Michała Indan-Pykno w osobie Pana dr. hab. Ireneusza Cezarego Kamińskiego, prof. INP PAN (130 KB)

Uchwała nr 91/N/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Michała Indan-Pykno w osobie Pana dr. hab. Jacka Skrzydło (UŁ) (131 KB)

Uchwała nr 92/N/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Michała Indan-Pykno (178 KB)

Uchwała nr 93/N/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Michała Indan-Pykno (138 KB)

Uchwała nr 94/N/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie włączenia do składu IV komisji doktorskiej Rady Wydziału Pana prof. dr. hab. Tadeusza Jasudowicza (132 KB)

Uchwała nr 95/N/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie włączenia do składu IV komisji doktorskiej Rady Wydziału Pana prof. dr. hab. Tadeusza Wasilewskiego (133 KB)

Uchwała nr 96/N/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Michała Indan-Pykno (183 KB)

Uchwała nr 97/N/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Michała Nowakowskiego w osobie Pani prof. dr hab. Justyny Maliszewskiej-Nienartowicz (129 KB)

Uchwała nr 98/N/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Michała Nowakowskiego w osobie Pana prof. dr. hab. Zdzisława Brodeckiego (130 KB)

Uchwała nr 99/N/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Michała Nowakowskiego (177 KB)

Uchwała nr 100/N/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Michała Nowakowskiego (137 KB)

Uchwała nr 101/N/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Michała Nowakowskiego (182 KB)

Uchwała nr 102/N/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Żenkiewicza w osobie Pana prof. dr. hab. Janusza Gilasa (175 KB)

Uchwała nr 103/N/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Żenkiewicza w osobie Pana prof. dr. hab. Tadeusza Gadkowskiego (UAM) (175 KB)

Uchwała nr 104/N/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Żenkiewicza (180 KB)

Uchwała nr 105/N/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Żenkiewicza (183 KB)

Uchwała nr 106/N/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Żenkiewicza (186 KB)

Uchwała nr 107/N/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. Huberta Artura Radtke (130 KB)

Uchwała nr 108/N/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Huberta Artura Radtke (130 KB)

Uchwała nr 109/N/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Maszewskiego (176 KB)

Uchwała nr 110/N/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa- prawo europejskie Pani mgr Danuty Hryniewicz (129 KB)

Uchwała nr 111/N/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Danuty Hryniewicz w osobie Pana prof. dr. hab. Jana Galstera (129 KB)

Uchwała nr 112/N/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa Pani mgr Małgorzaty Agaty Panek (128 KB)

Uchwała nr 113/N/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Agaty Panek w osobie Pani dr hab. Małgorzaty Świderskiej, prof. UMK (130 KB)

Uchwała nr 114/N/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Anny Kobylskiej w osobie Pana prof. dr. hab. Wiesława Czyżowicza (131 KB)

Uchwała nr 115/N/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Anny Kobylskiej w osobie Pana dr. hab. Adama Nity, prof. UJ (129 KB)

Uchwała nr 116/N/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Anny Kobylskiej (178 KB)

Uchwała nr 117/N/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Anny Kobylskiej (138 KB)

Uchwała nr 118/N/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Anny Kobylskiej (183 KB)

Uchwała nr 119/N/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Rawczyńskiego w osobie Pani dr hab. Moniki Michalskiej-Marciniak, prof. UŁ (174 KB)

Uchwała nr 120/N/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Rawczyńskiego w osobie Pana dr. hab. Łukasza Błaszczaka, prof. UWr (175 KB)

Uchwała nr 121/N/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Rawczyńskiego (179 KB)

Uchwała nr 122/N/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Rawczyńskiego (181 KB)

Uchwała nr 123/N/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Rawczyńskiego (185 KB)

Uchwała nr 124/N/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Agaty Bzdyń (130 KB)

Uchwała nr 125/N/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Ciesielskiej (129 KB)

Uchwała nr 126/N/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Marka Kowalskiego (129 KB)

Uchwała nr 127/N/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Karoliny Pawlik (129 KB)

Uchwała nr 128/N/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Marty Uss (128 KB)

Opinia nr 129/N/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie skierowania pracy doktorskiej Pani dr Natalii Daśko pod tytułem “Prawnokarna ochrona znaków towarowych” na 52. Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie organizowany przez “Państwo i Prawo” (177 KB)

Opinia nr 130/N/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie skierowania pracy habilitacyjnej Pani dr hab. Aleksandry Kustry-Rogatki pod tytułem “Kelsenowski model kontroli konstytucyjności prawa a integracja europejska. Studium wpływu” na 52. Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie organizowany przez “Państwo i Prawo” (178 KB)