Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

2017 – Uchwały RW SN

Uchwała nr 1-N-2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie stopnia doktora uzyskanego przez Ks. Prałata Sławomira Odera na Laterańskim Uniwersytecie Papieskim w Rzymie za równoważny ze stopniem doktora nauk prawnych w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych dyscyplina prawo (133 KB)

Uchwała na 2/N/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa Pani mgr Darii Pałuckiej (130 KB)

Uchwała nr 3/N/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Darii Pałuckiej w osobie Pana dr. hab. Marka Kolasińskiego, prof. UMK (129 KB)

Uchwała nr 4/N/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Balcerowskiego w osobie Pani dr hab. Magdaleny Szczepańskiej (UW) (129 KB)

Uchwała nr 5/N/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Balcerowskiego w osobie Pana dr. hab. Jakuba Pokrzywniaka (UAM) (129 KB)

Uchwała nr 6/N/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Balcerowskiego (178 KB)

Uchwała nr 7/N/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Balcerowskiego (137 KB)

Uchwała nr 8/N/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Balcerowskiego (184 KB)

Uchwała nr 9/N/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Waldemara Chwiałkowskiego w osobie Pana dr. hab. Artura Kusia (Uczelnia Łazarskiego) (130 KB)

Uchwała nr 10/N/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Waldemara Chwiałkowskiego w osobie Pana dr. hab. Zygmunta Truszkiewicza, prof. UJ (129 KB)

Uchwała nr 11/N/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Waldemara Chwiałkowskiego (177 KB)

Uchwała nr 12/N/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Waldemara Chwiałkowskiego (137 KB)

Uchwała nr 13/N/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Waldemara Chwiałkowskiego (184 KB)

Uchwała nr 14/N/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Rosiaka w osobie Pani prof. dr hab. Ewy Gruzy (UW) (128 KB)

Uchwała nr 15/N/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Rosiaka w osobie Pani dr hab. Anny Koziczak, prof. UKW (129 KB)

Uchwała nr 16/N/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Rosiaka (177 KB)

Uchwała nr 17/N/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Rosiaka (136 KB)

Uchwała nr 18/N/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Rosiaka (184 KB)

Uchwała nr 19/N/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. Mariusza Korpalskiego (174 KB)

Uchwała nr 20/N/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. Arkadiusza Pikulika (174 KB)

Uchwała nr 21/N/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Izabeli Wyżgowskiej (174 KB)

Uchwała nr 22/N/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr. Henrykowi Nowickiemu (129 KB)

Uchwała nr 23/N/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie nadania stopnia doktora Pani mgr Annie Kobylskiej (130 KB)

Uchwała nr 24/N/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. Michałowi Jakubowi Nowakowskiemu (129 KB)

Uchwała nr 25/N/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr. Michała Jakuba Nowakowskiego za wyróżniającą (176 KB)

Uchwała nr 26/N/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Czarneckiego w osobie Pana prof. dr. hab. Zbigniewa Ofiarskiego (USz.) (176 KB)

Uchwała nr 27/N/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Czarneckiego w osobie Pani prof. dr hab. Joanny Małgorzaty Salachny (UwB) (177 KB)

Uchwała nr 28/N/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Czarneckiego (180 KB)

Uchwała nr 29/N/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Czarneckiego (182 KB)

Uchwała nr 30/N/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Czarneckiego (185 KB)

Uchwała nr 31/N/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo podatkowe mgr. Tomasza Janickiego (130 KB)

Uchwała nr 32/N/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Janickiego w osobie Pana dr. hab. Wojciecha Morawskiego, prof. UMK (130 KB)

Uchwała nr 33/N/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – historia prawa mgr. Tomasza Marcina Kucharskiego (131 KB)

Uchwała nr 34/N/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Marcina Kucharskiego w osobie Pana dr. hab. Zbigniewa Naworskiego, prof. UMK (129 KB)

Uchwała nr 35/N/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Marcina Kucharskiego w osobie Pani dr Anny Moszyńskiej (130 KB)

Uchwała nr 36/N/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa mgr. Macieja Jana Mazurkiewicza (131 KB)

Uchwała nr 37/N/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Jana Mazurkiewicza w osobie Pana prof. dr. hab. Stanisława Salmonowicza (129 KB)

Uchwała nr 38/N/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Jana Mazurkiewicza w osobie Pana dr. Marcina Kałduńskiego (129 KB)

Uchwała nr 39/N/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Pani mgr Anny Stanejko-Bolewskiej (176 KB)

Uchwała nr 40/N/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. Wojciechowi Włochowi (128 KB)

Uchwała nr 41/N/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. Maciejowi Żenkiewiczowi (174 KB)

Uchwała nr 42/N/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr. Macieja Żenkiewicza za wyróżniającą (174 KB)

Uchwała nr 43/N/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. Michałowi Indan-Pykno (130 KB)

Uchwała nr 44/N/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Kucharskiego w osobie Pani prof. dr hab. Izabeli Lewandowskiej-Malec (UJ) (130 KB)

Uchwała nr 45/N/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Kucharskiego w osobie Pana prof. dr. hab. Andrzeja Zakrzewskiego (UW) (130 KB)

Uchwała nr 46/N/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Kucharskiego (179 KB)

Uchwała nr 47/N/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Kucharskiego (138 KB)

Uchwała nr 48/N/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Kucharskiego (184 KB)

Uchwała nr 49/N/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Adriana Pachciarza w osobie Pana dr. hab. Krzysztofa Motyki, prof. KUL (129 KB)

Uchwała nr 50/N/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Adriana Pachciarza w osobie Pana dr. hab. Piotra Krajewskiego, prof. UWM (129 KB)

Uchwała nr 51/N/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Adriana Pachciarza (177 KB)

Uchwała nr 52/N/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Adriana Pachciarza (137 KB)

Uchwała nr 53/N/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Adriana Pachciarza (183 KB)

Uchwała nr 54/N/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Michała Ziemiaka w osobie Pani prof. dr hab. Ewy Bagińskiej (UG) (176 KB)

Uchwała nr 55/N/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Michała Ziemiaka w osobie Pana dr. hab. Mariusza Frasa (UŚ) (175 KB)

Uchwała nr 56/N/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Michała Ziemiaka (180 KB)

Uchwała nr 57/N/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Michała Ziemiaka (183 KB)

Uchwała nr 58/N/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Michała Ziemiaka (187 KB)

Uchwała nr 59/N/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr Natalii Karczewskiej-Kamińskiej (175 KB)

Uchwała nr 60/N/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. Michała Górko (176 KB)

Uchwała nr 61/N/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego ks. mgr. Wojciecha Nowaka SJ (175 KB)

Uchwała nr 62/N/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Arkadiusza Kant-Łuczyńskiego (175 KB)

Uchwała nr 63/N/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Tomasza Radziwilskiego (174 KB)

Uchwała nr 64/N/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie gotowości uczestniczenia przez Wydział Prawa i Administracji wspólnie z Wydziałem Nauk o Ziemi w interdyscyplinarnym przewodzie doktorskim mgr. Sławomira Brózdy (132 KB)

Uchwała nr 65/N/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Mileny Koryckiej-Zirk (131 KB)

Uchwała nr 66/N/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Mileny Koryckiej-Zirk (131 KB)

Uchwała nr 67/N/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu habilitacyjnym dr Mileny Koryckiej-Zirk (131 KB)

Uchwała nr 68/N/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia członka komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Mileny Koryckiej-Zirk (132 KB)

Uchwała nr 69/N/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Andrzejowi Hartungowi (129 KB)

Uchwała nr 70/N/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr. Andrzeja Hartunga za wyróżniającą (174 KB)

Uchwała nr 71/N/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Marcinowi Rosiakowi (128 KB)

Uchwała nr 72/N/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Maciejowi Balcerowskiemu (129 KB)

Uchwała nr 73/N/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr. Macieja Balcerowskiego za wyróżniającą (175 KB)

Uchwała nr 74/N/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Waldemarowi Chwiałkowskiemu (129 KB)

Uchwała nr 75/N/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Natalii Karczewskiej-Kamińskiej w osobie Pani dr hab. Małgorzaty Świderskiej, prof. UMK (176 KB)

Uchwała nr 76/N/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Natalii Karczewskiej-Kamińskiej w osobie Pani prof. dr hab. Ewy Bagińskiej (UG) (177 KB)

Uchwała nr 77/N/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Natalii Karczewskiej-Kamińskiej (180 KB)

Uchwała nr 78/N/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim mgr Natalii Karczewskiej-Kamińskiej (183 KB)

Uchwała nr 79/N/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Natalii Karczewskiej-Kamińskiej (185 KB)

Uchwała nr 80/N/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Doroty Kaniewskiej (131 KB)

Uchwała nr 81/N/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Doroty Kaniewskiej w osobie Pana dr. hab. Stanisława Bożyka, prof. UwB (131 KB)

Uchwała nr 82/N/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Doroty Kaniewskiej w osobie Pana prof. dr. hab. Andrzeja Szmyta (UG) (131 KB)

Uchwała nr 83/N/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Doroty Kaniewskiej (179 KB)

Uchwała nr 84/N/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim mgr Doroty Kaniewskiej (137 KB)

Uchwała nr 85/N/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Doroty Kaniewskiej (184 KB)

Uchwała nr 86/N/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – postępowanie cywilne mgr. Mikołaja Rusińskiego (130 KB)

Uchwała nr 87/N/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Mikołaja Rusińskiego w osobie Pana prof. dr. hab. Kazimierza Lubińskiego (130 KB)

Uchwała nr 88/N/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Mikołaja Rusińskiego w osobie Pani dr Agnieszki Laskowskiej-Hulisz (130 KB)

Uchwała nr 89/N/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo podatkowe mgr Anny Janowskiej (131 KB)

Uchwała nr 90/N/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Anny Janowskiej w osobie Pana dr. hab. Wojciecha Morawskiego, prof. UMK (130 KB)

Uchwała nr 91/N/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Anny Janowskiej w osobie Pana dr. Krzysztofa Winiarskiego (130 KB)

Uchwała nr 92/N/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – historia państwa i prawa polskiego mgr. Michała Komarnickiego (132 KB)

Uchwała nr 93/N/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Michała Komarnickiego w osobie Pana dr. hab. Zbigniewa Naworskiego, prof. UMK (130 KB)

Uchwała nr 94/N/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Michała Komarnickiego w osobie Pani dr Anny Moszyńskiej (130 KB)

Uchwała nr 95/N/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w interdyscyplinarnym przewodzie doktorskim mgr. Sławomira Brózdy w osobie Pani dr Karoliny Karpus (133 KB)

Uchwała nr 96/N/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Kucharskiego (177 KB)

Uchwała nr 97/N/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych Panu mgr. Krzysztofowi Czarneckiemu (175 KB)

Uchwała nr 98/N/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przejęcia dalszych czynności w przewodzie doktorskim mgr. Tymoteusza Marca przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w pełnym składzie (130 KB)

Uchwała nr 99/N/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych Panu mgr. Michałowi Piotrowi Ziemiakowi (174 KB)

Uchwała nr 100/N/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr. Michała Piotra Ziemiaka za wyróżniającą (174 KB)

Uchwała nr 101/N/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych Panu mgr. Pawłowi Piotrowi Rawczyńskiemu (174 KB)

Uchwała nr 102/N/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Klarkowskiego w osobie Pani prof. dr hab. Wiesławy Miemiec (UWr) (129 KB)

Uchwała nr 103/N/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Klarkowskiego w osobie Pana dr. hab. Artura Mudreckiego (Akademia Leona Koźmińskiego) (130 KB)

Uchwała nr 104/N/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Klarkowskiego (178 KB)

Uchwała nr 105/N/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Klarkowskiego (230 KB)

Uchwała nr 106/N/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Klarkowskiego (183 KB)

Uchwała nr 107/N/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Agaty Pyrzyńskiej w osobie Pana prof. dr. hab. Mariana Grzybowskiego (UJ) (129 KB)

Uchwała nr 108/N/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Agaty Pyrzyńskiej w osobie Pana dr. hab. Piotra Uziębło, prof. UG (129 KB)

Uchwała nr 109/N/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Agaty Pyrzyńskiej (177 KB)

Uchwała nr 110/N/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Agaty Pyrzyńskiej (229 KB)

Uchwała nr 111/N/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Agaty Pyrzyńskiej (181 KB)

Uchwała nr 112/N/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Rokickiej-Murszewskiej w osobie Pana prof. dr. hab. Zygmunta Niewiadomskiego (SGH) (130 KB)

Uchwała nr 113/N/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Rokickiej-Murszewskiej w osobie Pana dr. hab. Andrzeja Powałowskiego, prof. UG (129 KB)

Uchwała nr 114/N/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Rokickiej-Murszewskiej (177 KB)

Uchwała nr 115/N/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Rokickiej-Murszewskiej (230 KB)

Uchwała nr 116/N/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Rokickiej-Murszewskiej (181 KB)

Uchwała nr 117/N/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Wółkowskiej w osobie Pani dr hab. Elżbiety Karskiej, prof. UKSW (130 KB)

Uchwała nr 118/N/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Wółkowskiej w osobie Pana dr. hab. Adama Wiśniewskiego, prof. UG (129 KB)

Uchwała nr 119/N/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Wółkowskiej (177 KB)

Uchwała nr 120/N/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Wółkowskiej (229 KB)

Uchwała nr 121/N/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Wółkowskiej (182 KB)

Uchwała nr 122/N/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Agaty Panek w osobie Pani dr hab. Marii Boratyńskiej, prof. UW (129 KB)

Uchwała nr 123/N/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Agaty Panek w osobie Pani dr hab. Moniki Urbaniak (Uniwersytet im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu) (129 KB)

Uchwała nr 124/N/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Agaty Panek (177 KB)

Uchwała nr 125/N/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Agaty Panek (230 KB)

Uchwała nr 126/N/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Agaty Panek (182 KB)

Uchwała nr 127/N/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Janickiego w osobie Pani dr Hanny Filipczyk (129 KB)

Uchwała nr 128/N/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie odwołania promotora w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Górskiego (175 KB)

Uchwała nr 129/N/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Górskiego w osobie Pana dr. hab. Jacka Janowskiego, prof. PW (175 KB)

Uchwała nr 130/N/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na powtórne zdawanie egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Adriana Pachciarza (176 KB)

Uchwała nr 131/N/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania osoby do wykonania ostatnich czynności promotora w przewodzie doktorskim mgra Tymoteusza Marca (179 KB)

Uchwała nr 132/N/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Tymoteusza Marca (178 KB)

Uchwała nr 133/N/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Tymoteuszowi Marcowi (129 KB)

Uchwała nr 134/N/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Dorocie Kaniewskiej (130 KB)

Uchwała nr 135/N/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Agacie Barbarze Pyrzyńskiej (130 KB)

Uchwała nr 136/N/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa mgr Pauliny Wilhelminy Chełmowskiej oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie w osobie Pani dr hab. Moniki Wałachowskiej (130 KB)

Uchwała nr 137/N/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo międzynarodowe publiczne mgra Radosława Derkowskiego oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie w osobie Pani prof. dr hab. Bożeny Gronowskiej (131 KB)

Uchwała nr 138/N/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo konstytucyjne mgr Katarzyny Jachimowicz oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie w osobie Pana prof. dra hab. Zbigniewa Witkowskiego i promotora pomocniczego w osobie Pana dra Macieja Serowańca (132 KB)

Uchwała nr 139/N/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo międzynarodowe publiczne mgr Katarzyny Kobus-Ogrodniczak oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie w osobie Pani prof. dr hab. Bożeny Gronowskiej (132 KB)

Uchwała nr 140/N/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo konstytucyjne mgr Anny Marii Kulikowskiej oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie w osobie Pani dr hab. Katarzyny Witkowskiej-Chrzczonowicz i promotora pomocniczego w osobie Pana dra Macieja Serowańca (132 KB)

Uchwała nr 141/N/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa mgra Grzegorza Tomasza Klimka oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie w osobie Pana prof. dra hab. Bartosza Rakoczego i promotora pomocniczego w osobie Pani dr Małgorzaty Szalewskiej (133 KB)

Uchwała nr 142/N/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa mgra Tomasza Pawła Kowalczyka oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie w osobie Pana dra hab. Andrzeja Gacy, prof. UMK i promotora pomocniczego w osobie Pana dra Zbigniewa Filipiaka (132 KB)

Uchwała nr 143/N/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo międzynarodowe publiczne mgr Małgorzaty Żelazkiewicz oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie w osobie Pani prof. dr hab. Bożeny Gronowskiej i promotora pomocniczego w osobie dr Julii Kapelańskiej-Pręgowskiej (133 KB)

Uchwała nr 144/N/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo karne mgra Marka Andrzeja Urbaniaka oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie w osobie Pani prof. dr hab. Violetty Konarskiej-Wrzosek (131 KB)

Uchwała nr 145/N/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zgłoszenia monografii pt. “Instrumenty prawne przysługujące poszkodowanym lub zagrożonym naruszeniami prawa antymonopolowego w prawie Stanów Zjednoczonych i w prawie Unii Europejskiej” autorstwa dra hab. Marka Krzysztofa Kolasińskiego, prof. UMK do nagrody imienia Leona Petrażyckiego Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN (157 KB)

Uchwała nr 146/N/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania zespołu w celu przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk prawnych drowi hab. Markowi Kolasińskiemu, prof. UMK (183 KB)

Uchwała nr 147/N/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Natalii Gabrieli Karczewskiej-Kamińskiej (176 KB)

Uchwała nr 148/N/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgr Natalii Gabrieli Karczewskiej-Kamińskiej za wyróżniającą (176 KB)

Uchwała nr 149/N/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Adrianowi Pachciarzowi (129 KB)

Uchwała nr 150/N/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgra Przemysława Hoffmana w osobie Pana prof. dra hab. Bartosza Rakoczego (175 KB)

Uchwała nr 151/N/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgra Przemysława Hoffmana w osobie Pana dra hab. Andrzeja Zielińskiego, prof. WSPiA w Poznaniu (175 KB)

Uchwała nr 152/N/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgra Przemysława Hoffmana (179 KB)

Uchwała nr 153/N/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim mgra Przemysława Hoffmana (182 KB)

Uchwała nr 154/N/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgra Przemysława Hoffmana (185 KB)

Uchwała nr 155/N/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa mgra Adama Bułata oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie w osobie Pana dra hab. Arkadiusza Lacha, prof. UMK (131 KB)

Uchwała nr 156/N/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo cywilne mgr. Damiana Rafała Kaczana oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie w osobie Pani dr hab. Małgorzaty Świderskiej, prof. UMK (132 KB)

Uchwała nr 157/N/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo cywilne mgra Marka Ryszarda Owsiannego oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie w osobie Pana dra hab. Marka Kolasińskiego, prof. UMK (131 KB)

Uchwała nr 158/N/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo administracyjnego mgra Jacka Sadowego oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie w osobie Pana dra hab. Henryka Nowickiego (132 KB)

Uchwała nr 159/N/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany składu komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgra Grzegorza Klarkowskiego (181 KB)

Uchwała nr 160/N/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany składu komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Rokickiej-Murszewskiej (179 KB)

Uchwała nr 161/N/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgra Łukasza Górskiego (176 KB)

Uchwała nr 162/N/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Krywko (174 KB)

Uchwała nr 163/N/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowanie o nadanie tytułu profesora nauk prawnych dr. hab. Markowi Kolasińskiemu, prof. UMK (130 KB)

Uchwała nr 164/N/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia kandydata na recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk prawnych dr. hab. Markowi Kolasińskiemu, prof. UMK w osobie Pana prof. dr. hab. Zdzisława Brodeckiego (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni) (134 KB)

Uchwała nr 165/N/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia kandydata na recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk prawnych dr. hab. Markowi Kolasińskiemu, prof. UMK w osobie Pani prof. dr hab. Marii Kenig-Witkowskiej (Uniwersytet Warszawski) (131 KB)

Uchwała nr 166/N/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia kandydata na recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk prawnych dr. hab. Markowi Kolasińskiemu, prof. UMK w osobie Pana prof. dr. hab. Sławomira Dudzika (Uniwersytet Jagielloński) (132 KB)

Uchwała nr 167/N/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia kandydata na recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk prawnych dr. hab. Markowi Kolasińskiemu, prof. UMK w osobie Pana prof. dr. hab. Marka Safjana (Uniwersytet Warszawski) (132 KB)

Uchwała nr 168/N/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia kandydata na recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk prawnych dr. hab. Markowi Kolasińskiemu, prof. UMK w osobie Pana prof. dr. hab. Józefa Frąckowiaka (Uniwersytet Wrocławski) (133 KB)

Uchwała nr 169/N/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia kandydata na recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk prawnych dr. hab. Markowi Kolasińskiemu, prof. UMK w osobie Pana prof. dr. hab. Andrzeja Wróbla (Instytut Nauk Prawnych PAN) (131 KB)

Uchwała nr 170/N/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia kandydata na recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk prawnych dr. hab. Markowi Kolasińskiemu, prof. UMK w osobie Pani prof. dr hab. Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej (Uniwersytet Łódzki) (132 KB)

Uchwała nr 171/N/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia kandydata na recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk prawnych dr. hab. Markowi Kolasińskiemu, prof. UMK w osobie Pana prof. dr. hab. Janusza Trzcińskiego (Uniwersytet Warszawski) (132 KB)

Uchwała nr 172/N/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia kandydata na recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk prawnych dr. hab. Markowi Kolasińskiemu, prof. UMK w osobie Pana prof. dr. hab. Andrzeja Stanisława Mączyńskiego (Polska Akademia Umiejętności) (132 KB)

Uchwała nr 173/N/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia kandydata na recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk prawnych dr. hab. Markowi Kolasińskiemu, prof. UMK w osobie Pana prof. dr. hab. Stanisława Biernata (Uniwersytet Jagielloński) (133 KB)

Uchwała nr 174/N/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych dr Milenie Koryckiej-Zirk (130 KB)

Uchwała nr 175/N/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Marcina Kałduńskiego (131 KB)

Uchwała nr 176/N/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Marcina Kałduńskiego w osobie Pana prof. dr. hab. Romana Kwietnia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) (131 KB)

Uchwała nr 177/N/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu habilitacyjnym dr. Marcina Kałduńskiego w osobie prof. dr. hab. Michała Balcerzaka, prof. UMK (131 KB)

Uchwała nr 178/N/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia członka komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Marcina Kałduńskiego w osobie Pani prof. dr hab. Janiny Ciechanowicz-McLean (Uniwersytet Gdański) (132 KB)

Uchwała nr 179/N/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Tomaszowi Marcinowi Kucharskiemu (130 KB)

Uchwała nr 180/N/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Marcina Kucharskiego za wyróżniającą (175 KB)

Uchwała nr 181/N/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Grzegorzowi Klarkowskiemu (130 KB)

Uchwała nr 182/N/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Klarkowskiego za wyróżniającą (175 KB)

Uchwała nr 183/N/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Małgorzacie Agacie Panek (129 KB)

Uchwała nr 184/N/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Kacprzyka w osobie Pana prof. dr. hab. Tadeusza Szumlicza (SGH) (131 KB)

Uchwała nr 185/N/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Kacprzyka w osobie Pana dr hab. Władysława Mogilskiego, prof. UR (129 KB)

Uchwała nr 186/N/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Kacprzyka (179 KB)

Uchwała nr 187/N/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Kacprzyka (229 KB)

Uchwała nr 188/N/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Kacprzyka (183 KB)

Uchwała nr 189/N/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie skierowania pracy doktorskiej dr. Macieja Żenkiewicza na 53. Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych, w których przewody przeprowadzono w roku akademickim 2016/2017,organizowany przez “Państwo i Prawo” (179 KB)

Uchwała nr 190/N/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie skierowania pracy doktorskiej dr. Michała Piotra Ziemiaka na 53. Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych, w których przewody przeprowadzono w roku akademickim 2016/2017, organizowany przez “Państwo i Prawo” (256 KB)

Uchwała nr 191/N/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie skierowania pracy doktorskiej dr. Michała Jakuba Nowakowskiego na 53. Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych, w których przewody przeprowadzono w roku akademickim 2016/2017, organizowany przez “Państwo i Prawo” (257 KB)

Uchwała nr 192/N/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie skierowania pracy doktorskiej dr. Wojciecha Andrzeja Hartunga na 53. Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych, w których przewody przeprowadzono w roku akademickim 2016/2017, organizowany przez “Państwo i Prawo” (180 KB)

Uchwała nr 193/N/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Karolinie Rokickiej-Murszewskiej (130 KB)

Uchwała nr 194/N/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Kucharskiego w osobie Pana prof. dr. hab. Romana Hausera (UAM) (175 KB)

Uchwała nr 195/N/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Kucharskiego w osobie Pana dr. hab. Henryka Nowickiego (175 KB)

Uchwała nr 196/N/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Kucharskiego (180 KB)

Uchwała nr 197/N/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Kucharskiego (181 KB)

Uchwała nr 198/N/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Kucharskiego (185 KB)

Uchwała nr 199/N/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Bartłomieja Chludzińskiego w osobie Pana dr. hab. Piotra Rączki (176 KB)

Uchwała nr 200/N/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Bartłomieja Chludzińskiego w osobie Pana dr. hab. Jarosława Dobkowskiego, prof. UWM (176 KB)

Uchwała nr 201/N/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Bartłomieja Chludzińskiego (180 KB)

Uchwała nr 202/N/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Bartłomieja Chludzińskiego (183 KB)

Uchwała nr 203/N/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Bartłomieja Chludzińskiego (184 KB)

Uchwała nr 204/N/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo karne mgr. Mateusza Adama Wiśniewskiego (128 KB)

Uchwała nr 205/N/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Adama Wiśniewskiego w osobie Pana dr. hab. Jerzego Lachowskiego, prof. UMK (129 KB)

Uchwała nr 206/N/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo karne mgr Małgorzaty Żukowskiej oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie w osobie Pana dra hab. Jerzego Lachowskiego, prof. UMK (131 KB)

Uchwała nr 207/N/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawa człowieka mgr Kornelii Anny Grabowskiej oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie w osobie Pana dra hab. Michała Balcerzaka, prof. UMK (131 KB)

Uchwała nr 208/N/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo cywilne mgr Anny Sporczyk oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie w osobie Pana dra hab. Mirosława Bączyka, prof. UMK i promotora pomocniczego w osobie dr Kingi Bączyk-Rozwadowskiej (132 KB)

Uchwała nr 209/N/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr Aksenii Szczepańskiej-Szczepaniak (131 KB)

Uchwała nr 210/N/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Aksenii Szczepańskiej-Szczepaniak w osobie dr. Michała Leciaka (129 KB)