Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

2014 – Uchwały RW SN

Uchwała nr 1/N/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. o dopuszczeniu do kolokwium habilitacyjnego dr Ewy Gajdy (177 KB)

Uchwała nr 2/N/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. o dopuszczeniu do kolokwium habilitacyjnego dr Agnieszki Olesińskiej (176 KB)

Uchwała nr 3/N/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. o nadaniu stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa – prawo międzynarodowe publiczne Pani mgr Annie Napiórkowskiej (175 KB)

Uchwała nr 4/N/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. o nadaniu stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa – prawo europejskie Pani mgr Joannie Motylewskiej-Retkowskiej (175 KB)

Uchwała nr 5/N/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Jana Szumy w osobie dr. hab. Zbigniewa Bukowskiego, prof. UKW (177 KB)

Uchwała nr 6/N/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. o wyznaczeniu recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Jana Szumy w osobie dr hab. Ewy Czech, prof. UwB (177 KB)

Uchwała nr 7/N/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. o wyznaczeniu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Jana Szumy (180 KB)

Uchwała nr 8/N/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. o upoważnieniu komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Jana Szumy (182 KB)

Uchwała nr 9/N/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. o powołaniu składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Jana Szumy (185 KB)

Uchwała nr 10/N/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo międzynarodowe publiczne Pana mgr. Michała Indana-Pykno (132 KB)

Uchwała nr 11/N/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. o wyznaczeniu promotora w przewodzie doktorskim mgr. Michała Indana-Pykno w osobie prof. dr. hab. Tadeusza Jasudowicza (178 KB)

Uchwała nr 12/N/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. o wyznaczeniu promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Michała Indana-Pykno w osobie dr. Michała Balcerzaka (131 KB)

Uchwała nr 13/N/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Pana mgr. Michała Lasoty (175 KB)

Uchwała nr 14/N/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr Ewy Gajdy (177 KB)

Uchwała nr 15/N/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Ewie Gajdzie (177 KB)

Uchwała nr 16/N/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego Pani dr Martyny Łaszewskiej-Hellriegel (177 KB)

Uchwała nr 17/N/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Pana dr. Michała Balcerzaka (132 KB)

Uchwała nr 18/N/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie powołania recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Michała Balcerzaka (132 KB)

Uchwała nr 19/N/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie powołania sekretarza w postępowaniu habilitacyjnym dr. Michała Balcerzaka (133 KB)

Uchwała nr 20/N/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie powołania członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Michała Balcerzaka (132 KB)

Uchwała nr 21/N/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo karne mgr Agaty Ziółkowskiej (132 KB)

Uchwała nr 22/N/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Agaty Ziółkowskiej w osobie dr hab. Violetty Konarskiej-Wrzosek, prof. UMK (179 KB)

Uchwała nr 23/N/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo ubezpieczeniowe mgr. Mariusza Mikołajewicza (131 KB)

Uchwała nr 24/N/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Mariusza Mikołajewicza w osobie prof. dr. hab. Eugeniusza Kowalewskiego (178 KB)

Uchwała nr 25/N/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr Agnieszki Olesińskiej (177 KB)

Uchwała nr 26/N/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszce Olesińskiej (176 KB)

Uchwała nr 27/N/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Krzysztofa Lasińskiego-Suleckiego (133 KB)

Uchwała nr 28/N/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie powołania recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Krzysztofa Lasińskiego-Suleckiego (133 KB)

Uchwała nr 29/N/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie powołania sekretarza w postępowaniu habilitacyjnym dr. Krzysztofa Lasińskiego-Suleckiego (133 KB)

Uchwała nr 30/N/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie powołania członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Krzysztofa Lasińskiego-Suleckiego (134 KB)

Uchwała nr 31/N/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Macieja Siwickiego (132 KB)

Uchwała nr 32/N/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie powołania recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Macieja Siwickiego (132 KB)

Uchwała nr 33/N/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie powołania sekretarza w postępowaniu habilitacyjnym dr. Macieja Siwickiego (132 KB)

Uchwała nr 34/N/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie powołania członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Macieja Siwickiego (132 KB)

Uchwała nr 35/N/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Jacka Wantocha-Rekowskiego (132 KB)

Uchwała nr 36/N/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie powołania recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Jacka Wantocha-Rekowskiego (132 KB)

Uchwała nr 37/N/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie powołania sekretarza w postępowaniu habilitacyjnym dr. Jacka Wantocha-Rekowskiego (132 KB)

Uchwała nr 38/N/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie powołania członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Jacka Wantocha-Rekowskiego (132 KB)

Uchwała nr 39/N/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa – postępowanie cywilne mgr. Rafałowi Reiwerowi (175 KB)

Uchwała nr 40/N/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo administracyjne mgr. Łukasza Młynarkiewicza (130 KB)

Uchwała nr 41/N/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Młynarkiewicza w osobie dr hab. Agnieszki Skóry, prof. UMK (177 KB)

Uchwała nr 42/N/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr Martyny Łaszewskiej-Hellriegel (177 KB)

Uchwała nr 43/N/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Martynie Łaszewskiej-Hellriegel (177 KB)

Uchwała nr 44/N/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Katarzyny Witkowskiej-Chrzczonowicz (131 KB)

Uchwała nr 45/N/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Katarzyny Witkowskiej-Chrzczonowicz (131 KB)

Uchwała nr 46/N/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania sekretarza w postępowaniu habilitacyjnym dr Katarzyny Witkowskiej-Chrzczonowicz (132 KB)

Uchwała nr 47/N/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Katarzyny Witkowskiej-Chrzczonowicz (132 KB)

Uchwała nr 48/N/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa – prawo podatkowe mgr Marty Bandzmer (176 KB)

Uchwała nr 49/N/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa – prawo karne mgr. Fabianowi Nalikowskiemu (131 KB)

Uchwała nr 50/N/2014 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Anny Konert (131 KB)

Uchwała nr 51/N/2014 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie powołania recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Konert (130 KB)

Uchwała nr 52/N/2014 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie powołania sekretarza w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Konert (131 KB)

Uchwała nr 53/N/2014 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie powołania członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Konert (131 KB)

Uchwała nr 54/N/2014 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – teoria prawa mgr. Tymoteusza Marca (130 KB)

Uchwała nr 55/N/2014 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Tymoteusza Marca w osobie prof. dr. hab. Lecha Morawskiego (177 KB)

Uchwała nr 56/N/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Violetcie Konarskiej-Wrzosek, prof. UMK (176 KB)

Uchwała nr 57/N/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Justynie Maliszewskiej-Nienartowicz, prof. UMK (176 KB)

Uchwała nr 58/N/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Jackowi Wantoch-Rekowskiemu (131 KB)

Uchwała nr 59/N/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Krzysztofowi Lasińskiemu-Suleckiemu (133 KB)

Uchwała nr 60/N/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Maciejowi Siwickiemu (131 KB)

Uchwała nr 61/N/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego dr. Piotra Rączki (176 KB)

Uchwała nr 62/N/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Moniki Urbaniak (131 KB)

Uchwała nr 63/N/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Moniki Urbaniak (131 KB)

Uchwała nr 64/N/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia sekretarza komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Moniki Urbaniak (130 KB)

Uchwała nr 65/N/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia członka komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Moniki Urbaniak (131 KB)

Uchwała nr 66/N/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Małgorzacie Andrzejczak-Świątek (176 KB)

Uchwała nr 67/N/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Anny Napiórkowskiej w osobie dr hab. Teresy Liszcz, prof. UMCS (176 KB)

Uchwała nr 68/N/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Anny Napiórkowskiej w osobie dr hab. Iwony Sierockiej, prof. UwB (177 KB)

Uchwała nr 69/N/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Anny Napiórkowskiej (180 KB)

Uchwała nr 70/N/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Anny Napiórkowskiej (182 KB)

Uchwała nr 71/N/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Anny Napiórkowskiej (184 KB)

Uchwała nr 72/N/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Agaty Czarneckiej w osobie dra. hab. Oktawiana Nawrota, prof. UG (175 KB)

Uchwała nr 73/N/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Agaty Czarneckiej w osobie dra. hab. Krzysztofa Motyki, prof. KUL (175 KB)

Uchwała nr 74/N/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Agaty Czarneckiej (180 KB)

Uchwała nr 75/N/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Agaty Czarneckiej (182 KB)

Uchwała nr 76/N/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie mgr Agaty Czarneckiej (184 KB)

Uchwała nr 77/N/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Sadowskiego w osobie dr hab. Barbary Mikołajczyk, prof. UŚ (131 KB)

Uchwała nr 78/N/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Sadowskiego w osobie dra. hab. Adama Wiśniewskiego, prof. UG (131 KB)

Uchwała nr 79/N/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Sadowskiego (178 KB)

Uchwała nr 80/N/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Sadowskiego (137 KB)

Uchwała nr 81/N/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Sadowskiego (182 KB)

Uchwała nr 82/N/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo europejskie Pana mgr. Wojciecha Hartunga (132 KB)

Uchwała nr 83/N/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Hartunga w osobie prof. dr. hab. Jana Galstera (178 KB)

Uchwała nr 84/N/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Hartunga w osobie dra Pawła Nowickiego (130 KB)

Uchwała nr 85/N/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo podatkowe Pana mgr. Grzegorza Klarkowskiego (131 KB)

Uchwała nr 86/N/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Klarkowskiego w osobie prof. dr. hab. Bogumiła Brzezińskiego (179 KB)

Uchwała nr 87/N/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – historia państwa i prawa polskiego Pana mgr. Jacka Moniuka (131 KB)

Uchwała nr 88/N/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Jacka Moniuka w osobie prof. dr. hab. Ryszarda Łaszewskiego (177 KB)

Uchwała nr 89/N/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Jacka Moniuka w osobie dr Anny Moszyńskiej (130 KB)

Uchwała nr 90/N/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo administracyjne Pani mgr Karolinie Rokickiej (130 KB)

Uchwała nr 91/N/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Rokickiej w osobie dr hab. Agnieszki Skóry, prof. UMK (177 KB)

Uchwała nr 92/N/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Rokickiej w osobie dr Anny Brzezińskiej-Rawy (130 KB)

Uchwała nr 93/N/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr. Michała Piotra Ziemiaka (177 KB)

Uchwała nr 94/N/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgra Jerzego Jamiołkowskiego (175 KB)

Uchwała nr 95/N/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 24 lutego 2014 r. Nr BCK-I-T-6053/2013 w sprawie odmowy wyznaczenia recenzentów we wszczętym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przewodzie habilitacyjnym Pana dra Jarosława Zbieranka (137 KB)

Uchwała nr 96/N/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego Pana dra Piotra Rączki (176 KB)

Uchwała nr 97/N/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr. Piotrowi Rączce (176 KB)

Uchwała nr 98/N/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr. Michałowi Balcerzakowi (131 KB)

Uchwała nr 99/N/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego Pana dra Tomasza Oczkowskiego (176 KB)

Uchwała nr 100/N/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego Pana dra Igora Zgolińskiego (131 KB)

Uchwała nr 101/N2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Weroniki Król-Dybowskiej w osobie prof. dr. hab. Lecha Paprzyckiego (176 KB)

Uchwała nr 102/N/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Weroniki Król-Dybowskiej w osobie dra hab. Jerzego Lachowskiego, prof. UMK (176 KB)

Uchwała nr 103/N/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Weroniki Król-Dybowskiej (181 KB)

Uchwała nr 104/N/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Weroniki Król-Dybowskiej (182 KB)

Uchwała nr 105/N/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Weroniki Król-Dybowskiej (185 KB)

Uchwała nr 106/N/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Serowańca w osobie prof. dr. hab. Jerzego Jaskierni (176 KB)

Uchwała nr 107/N/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Serowańca w osobie dr hab. Agnieszki Bień-Kacały (177 KB)

Uchwała nr 108/N/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Serowańca (180 KB)

Uchwała nr 109/N/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Serowańca (183 KB)

Uchwała nr 110/N/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Serowańca (184 KB)

Uchwała nr 111/N/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo karne Pani mgr Aksenii Szczepańskiej-Szczepaniak (132 KB)

Uchwała nr 112/N/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Aksenii Szczepańskiej-Szczepaniak w osobie prof. dr. hab. Mariana Filara (178 KB)

Uchwała nr 113/N/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo międzynarodowe publiczne Pani mgr Moniki Próbki (132 KB)

Uchwała nr 114/N/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Moniki Próbki w osobie prof. dr. hab. Tadeusza Jasudowicza (177 KB)

Uchwała nr 115/N/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo międzynarodowe publiczne Pana mgr. Adriana Pachciarza (130 KB)

Uchwała nr 116/N/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Adriana Pachciarza w osobie prof. dr. hab. Tadeusza Jasudowicza (177 KB)

Uchwała nr 117/N/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo cywilne Pani mgr Aleksandry Ciesielskiej (131 KB)

Uchwała nr 118/N/2014 r. z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Ciesielskiej w osobie prof. dr. hab. Eugeniusza Kowalewskiego (178 KB)

Uchwała nr 119/N/2014 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr. Tomasza Oczkowskiego (177 KB)

Uchwała nr 120/N/2014 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Tomaszowi Oczkowskiemu (176 KB)

Uchwała nr 121/N/2014 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Moniki Gładoch (132 KB)

Uchwała nr 122/N/2014 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Moniki Gładoch (132 KB)

Uchwała nr 123/N/2014 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu habilitacyjnym dr Moniki Gładoch (133 KB)

Uchwała nr 124/N/2014 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia członka komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Moniki Gładoch (131 KB)

Uchwała nr 125/N/2014 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Michała Szreffela (177 KB)

Uchwała nr 126/N/2014 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Natalii Bukowskiej-Draganik w osobie dr. hab. Jacka Lisowskiego, prof. UEP (132 KB)

Uchwała nr 127/N/2014 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Natalii Bukowskiej-Draganik w osobie dr. hab. Tomasza Justyńskiego, prof. UMK (131 KB)

Uchwała nr 128/N/2014 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Natalii Bukowskiej-Draganik (179 KB)

Uchwała nr 129/N/2014 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Natalii Bukowskiej-Draganik (137 KB)

Uchwała nr 130/N/2014 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Natalii Bukowskiej-Draganik (184 KB)

Uchwała nr 131/N/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dra Igora Zgolińskiego (177 KB)

Uchwała nr132/N/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Igorowi Zgolińskiemu (177 KB)

Uchwała nr 133/N/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Katarzynie Witkowskiej-Chrzczonowicz (130 KB)

Uchwała nr 134/N/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Adama Zalasińskiego (132 KB)

Uchwała nr 135/N/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Adama Zalasińskiego (132 KB)

Uchwała nr 136/N/2014z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wyznaczenia sekretarza komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dra Adama Zalasińskiego (133 KB)

Uchwała nr 137/N/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wyznaczenia członka komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Adama Zalasińskiego (132 KB)

Uchwała nr 138/N/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo karne panu mgr. Hubertowi Arturowi Radtke (131 KB)

Uchwała nr 139/N/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgra Huberta Artura Radtke w osobie Pana prof. dra. hab. Mariana Filara (133 KB)

Uchwała nr 140/N/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. o zamknięciu przewodu doktorskiego mgr Kamili Sicińskiej (176 KB)

Uchwała nr 141/N/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie nadania stopnia doktora w zakresie nauk prawnych – prawo pracy Pani mgr Annie Napiórkowskiej (130 KB)

Uchwała nr 142/N/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgra Szymona Szmaka w osobie Pani dr hab. Ewy Bagińskiej, prof. UG (132 KB)

Uchwała nr 143/N/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgra Szymona Szmaka w osobie Pani dr hab. Magdaleny Szczepańskiej, prof. UW (130 KB)

Uchwała nr 144/N/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgra Szymona Szmaka (178 KB)

Uchwała nr 145/N/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgra. Szymona Szmaka (233 KB)

Uchwała nr 146/N/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgra. Szymona Szmaka (184 KB)

Uchwała nr 147/N/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo karne Pani mgr Natalii Daśko (131 KB)

Uchwała nr 148/N/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim Pani mgr Natalii Daśko w osobie Pana dr hab. Andrzeja Adamskiego, prof. UMK (130 KB)

Uchwała nr 149/N/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo karne Pana mgra Jacka Wojciechowskiego (130 KB)

Uchwała nr 150/N/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim Pana mgra Jacka Wojciechowskiego w osobie Pana dra hab. Jerzego Lachowskiego, prof. UMK (130 KB)

Uchwała nr 151/N/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim Pana mgra Michała Indan-Pykno (131 KB)

Uchwała nr 152/N/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim Pana mgra Przemysława Komorowskiego (130 KB)

Uchwała nr 153/N/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim Pana mgra Przemysława Komorowskiego (130 KB)

Uchwała nr 154/N/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Pana mgra Sebastiana Ożoga (177 KB)

Opinia nr 155/N/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie skierowania pracy habilitacyjnej Pana dra hab. Krzysztofa Lasińskiego-Suleckiego pod tytułem “Ceny transferowe w prawie podatkowym i celnym. Wpływ powiązania przedsiębiorstw na podstawy wymiaru podatków i ceł w prawie polskim, unijnym i międzynarodowym” na 50. Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych, organizowany przez “Państwo i Prawo” (253 KB)

Opinia nr 156/N/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie skierowania pracy habilitacyjnej Pana dra hab. Michała Balcerzaka pod tytułem “Odpowiedzialność państwa – strony Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Studium prawno – międzynarodowe” na 50. Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych, organizowany przez “Państwo i Prawo” (254 KB)