Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

2018 – Uchwały RW SN

Rok 2018

Uchwała nr 1/N/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora Pani mgr Magdalenie Wandzie Wółkowskiej (129 KB)

Uchwała nr 2/N/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uznania rozprawy doktorskiej Pani mgr Magdaleny Wandy Wółkowskiej za wyróżniającą (175 KB)

Uchwała nr 3/N/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały Rady Wydziału nr 152/N/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgra Przemysława Hoffmanna (179 KB)

Uchwała nr 4/N/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały Rady Wydziału nr 154/N/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgra Przemysława Hoffmanna (180 KB)

Uchwała nr 5/N/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo ochrony środowiska mgra Jacka Konrada Murzydło oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie w osobie Pana dra hab. Zbigniewa Bukowskiego, prof. UKW (132 KB)

Uchwała nr 6/N/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgra Błażeja Kuźniackiego (176 KB)

Uchwała nr 7/N/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. Krzysztofowi Kucharskiemu (174 KB)

Uchwała nr 8/N/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uznania rozprawy doktorskiej Pana mgr. Krzysztofa Kucharskiego za wyróżniającą (175 KB)

Uchwała nr 9/N/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Adama Szymona Bułata w osobie Pana prof. dr. hab. Cezarego Kuleszy (UwB) (131 KB)

Uchwała nr 10/N/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Adama Szymona Bułata w osobie Pana dr. hab. Macieja Rogalskiego, prof. Uczelni Łazarskiego (130 KB)

Uchwała nr 11/N/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Adama Szymona Bułata (178 KB)

Uchwała nr 12/N/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Adama Szymona Bułata (231 KB)

Uchwała nr 13/N/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Adama Szymona Bułata (183 KB)

Uchwała nr 14/N/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr Anny Wróblewskiej-Zawadzkiej (176 KB)

Uchwała nr 15/N/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo pracy mgr Jagody Katarzyny Jaskulskiej oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie w osobie Pana dr. hab. Jana Piątkowskiego i promotora pomocniczego w osobie Pani dr Beaty Rutkowskiej (132 KB)

Uchwała nr 16/N/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo administracyjne mgr. Marcina Włodzimierza Kubiaka oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie w osobie Pana prof. dr. hab. Zygmunta Niewiadomskiego (131 KB)

Uchwała nr 17/N/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Michała Czakowskiego (174 KB)

Uchwała nr 18/N/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Michała Górko (175 KB)

Uchwała nr 19/N/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Piotra Janiaka (174 KB)

Uchwała nr 20/N/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Arkadiusza Pikulika (174 KB)

Uchwała nr 21/N/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Michałowi Tyburkowi (174 KB)

Uchwała nr 22/N/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Górskiego w osobie Pana dr. hab. Wojciecha Cyrula (UJ) (176 KB)

Uchwała nr 23/N/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Górskiego w osobie Pana dr. hab. Grzegorza Wierczyńskiego, prof. UG (176 KB)

Uchwała nr 24/N/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Górskiego (181 KB)

Uchwała nr 25/N/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Górskiego (183 KB)

Uchwała nr 26/N/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Górskiego (185 KB)

Uchwała nr 27/N/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Marcinowi Kałduńskiemu (130 KB)

Uchwała nr 28/N/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania osiągnięcia naukowego dr. Marcina Kałduńskiego za wyróżniające (175 KB)

Uchwała nr 29/N/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Bartłomiejowi Chludzińskiemu (175 KB)

Uchwała nr 30/N/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Jacka Michała Wojciechowskiego w osobie Pana dr. hab. Justyna Piskorskiego (UAM) (129 KB)

Uchwała nr 31/N/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Jacka Michała Wojciechowskiego w osobie Pana dr. hab. Igora Zgolińskiego, prof. KPSW (131 KB)

Uchwała nr 32/N/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Jacka Michała Wojciechowskiego (178 KB)

Uchwała nr 33/N/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnieniu komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Jacka Michała Wojciechowskiego (137 KB)

Uchwała nr 34/N/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Jacka Michała Wojciechowskiego (182 KB)

Uchwała nr 35/N/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie modyfikacji tytułu rozprawy doktorskiej oraz zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Berenta (176 KB)

Uchwała nr 36/N/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Jachimowicz w osobie Pana dr. hab. Konrada Składowskiego, prof. UŁ (131 KB)

Uchwała nr 37/N/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Jachimowicz w osobie Pana prof. dr. hab. Zbigniewa Machelskiego (UO) (131 KB)

Uchwała nr 38/N/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Jachimowicz (179 KB)

Uchwała nr 39/N/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Jachimowicz (137 KB)

Uchwała nr 40/N/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Jachimowicz (181 KB)

Uchwała nr 41/N/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Damiana Rafała Kaczana w osobie Pana dr. hab. Leszka Ogiegło, prof. UŚ (131 KB)

Uchwała nr 42/N/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Damiana Rafała Kaczana w osobie Pani dr. hab. Moniki Urbaniak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) (130 KB)

Uchwała nr 43/N/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Damiana Rafała Kaczana (179 KB)

Uchwała nr 44/N/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Damiana Rafała Kaczana (138 KB)

Uchwała nr 45/N/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Damiana Rafała Kaczana (183 KB)

Uchwała nr 46/N/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Jacka Konrada Murzydło w osobie Pana dr. hab. Grzegorza Dobrowolskiego, prof. UŚ (132 KB)

Uchwała nr 47/N/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Jacka Konrada Murzydło w osobie Pani dr hab. Moniki Król (UŁ) (130 KB)

Uchwała nr 48/N/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Jacka Konrada Murzydło (179 KB)

Uchwała nr 49/N/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Jacka Konrada Murzydło (229 KB)

Uchwała nr 50/N/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Jacka Konrada Murzydło (183 KB)

Uchwała nr 51/N/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa mgr. Marcina Żurawskiego oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie w osobie dr. hab. Henryka Nowickiego i promotora pomocniczego w osobie dr. Krzysztofa Kucharskiego. (131 KB)

Uchwała nr 52/N/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo podatkowe mgr. Pawła Szwajdlera oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie w osobie prof. dr. hab. Marka Kalinowskiego i promotora pomocniczego w osobie dr Ewy Prejs. (132 KB)

Uchwała nr 53/N/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo cywilne mgr Joanny Kisielińskiej oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie w osobie dr. hab. Mirosława Bączyka, prof. UMK. (132 KB)

Uchwała nr 54/N/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie sprostowania tytułu rozprawy doktorskiej mgr. Jacka Michała Wojciechowskiego (130 KB)

Uchwała nr 55/N/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Marty Baranowskiej (130 KB)

Uchwała nr 56/N/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Marty Baranowskiej w osobie Pana prof. dr. hab. Michała Jaskólskiego (UJ) (131 KB)

Uchwała nr 57/N/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu habilitacyjnym dr Marty Baranowskiej w osobie Pani dr hab. Małgorzaty Łuszczyńskiej, prof. UMCS (132 KB)

Uchwała nr 58/N/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia członka komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Marty Baranowskiej w osobie Pana dr. hab. Mirosława Sadowskiego, prof. UWr (131 KB)

Uchwała nr 59/N/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Adamowi Szymonowi Bułatowi (130 KB)

Uchwała nr 60/N/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Tomaszowi Kacprzykowi (129 KB)

Uchwała nr 61/N/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie o wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Berenta w osobie Pana prof. dr. hab. Roberta Zawłockiego (174 KB)

Uchwała nr 62/N/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie o wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Berenta w osobie Pana dr. hab. Radosława Krajewskiego (UKW) (175 KB)

Uchwała nr 63/N/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Berenta (180 KB)

Uchwała nr 64/N/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Berenta (182 KB)

Uchwała nr 65/N/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Berenta (185 KB)

Uchwała nr 66/N/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Wilhelminy Chełmowskiej w osobie Pani dr hab. Joanny Haberko, prof. UAM. (129 KB)

Uchwała nr 67/N/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Wilhelminy Chełmowskiej w osobie Pana dr. hab. Mariusza Frasa (UŚ). (130 KB)

Uchwała nr 68/N/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Wilhelminy Chełmowskiej (178 KB)

Uchwała nr 69/N/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Wilhelminy Chełmowskiej (137 KB)

Uchwała nr 70/N/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Wilhelminy Chełmowskiej (182 KB)

Uchwała nr 71/N/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Grzybowskiej w osobie Pana dr. hab. Andrzeja Gulczyńskiego (UAM) (175 KB)

Uchwała nr 72/N/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Grzybowskiej w osobie Pani dr hab. Elżbiety Morawskiej (UKSW) (177 KB)

Uchwała nr 73/N/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Grzybowskiej (181 KB)

Uchwała nr 74/N/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Grzybowskiej (182 KB)

Uchwała nr 75/N/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Grzybowskiej (186 KB)

Uchwała nr 76/N/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Danuty Hryniewicz w osobie Pani prof. dr hab. Justyny Maliszewskiej-Nienartowicz (129 KB)

Uchwała nr 77/N/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Danuty Hryniewicz w osobie Pana prof. dr. hab. Krzysztofa Wójtowicza (Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu) (130 KB)

Uchwała nr 78/N/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Danuty Hryniewicz (178 KB)

Uchwała nr 79/N/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Danuty Hryniewicz (138 KB)

Uchwała nr 80/N/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Danuty Hryniewicz (184 KB)

Uchwała nr 81/N/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Doroty Sierockiej w osobie Pana prof. dr. hab. Stanisława Salmonowicza (130 KB)

Uchwała nr 82/N/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Doroty Sierockiej w osobie Pana dr. hab. Andrzeja Gulczyńskiego (UAM) (130 KB)

Uchwała nr 83/N/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Doroty Sierockiej (178 KB)

Uchwała nr 84/N/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Doroty Sierockiej (137 KB)

Uchwała nr 85/N/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Doroty Sierockiej (183 KB)

Uchwała nr 86/N/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo cywilne mgr. Patryka Ciok oraz wyznaczeniu promotora w tym przewodzie w osobie dr. hab. Konrada Zacharzewskiego i promotora pomocniczego w osobie dr Aleksandry Sikorskiej-Lewandowskiej (131 KB)

Uchwała nr 87/N/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo cywilne mgr. Marcina Drewka oraz wyznaczeniu promotora w tym przewodzie w osobie dr. hab. Mirosława Bączyka, prof. UMK (130 KB)

Uchwała nr 88/N/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa mgr. Dominika Adama Mrozowskiego oraz wyznaczeniu promotora w tym przewodzie w osobie dr. hab. Arkadiusza Lacha, prof. UMK (130 KB)

Uchwała nr 89/N/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. Markowi Kolasińskiemu, prof. UMK (178 KB)

Uchwała nr 90/N/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego dr Anny Ostrowskiej (131 KB)

Uchwała nr 91/N/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Ostrowskiej (131 KB)

Uchwała nr 92/N/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Ostrowskiej (131 KB)

Uchwała nr 93/N/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia członka komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Ostrowskiej (132 KB)

Uchwała nr 94/N/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego dr Hanny Filipczyk (131 KB)

Uchwała nr 95/N/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Hanny Filipczyk (131 KB)

Uchwała nr 96/N/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu habilitacyjnym dr Hanny Filipczyk (132 KB)

Uchwała nr 97/N/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia członka komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Hanny Filipczyk (130 KB)

Uchwała nr 98/N/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Marty Bednarek w osobie Pani dr hab. Moniki Jagielskiej, prof. UŚ (131 KB)

Uchwała nr 99/N/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Marty Bednarek w osobie Pani dr hab. Joanny Haberko, prof. UAM (130 KB)

Uchwała nr 100/N/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Marty Bednarek (178 KB)

Uchwała nr 101/N/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Marty Bednarek (137 KB)

Uchwała nr 102/N/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Marty Bednarek (182 KB)

Uchwała nr 103/N/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Adama Sowika w osobie Pana dr. hab. Władysława Mogilskiego, prof. UR (130 KB)

Uchwała nr 104/N/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Adama Sowika w osobie Pani dr hab. Magdaleny Szczepańskiej (UW) (130 KB)

Uchwała nr 105/N/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Adama Sowika (178 KB)

Uchwała nr 106/N/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Adama Sowika (137 KB)

Uchwała nr 107/N/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Adama Sowika (183 KB)

Uchwała nr 108/N/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Kamili Piernik-Wierzbowskiej w osobie dr hab. Doroty Maśniak, prof. UG (130 KB)

Uchwała nr 109/N/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Kamili Piernik-Wierzbowskiej w osobie dr. hab. Jakuba Pokrzywniaka (UAM) (131 KB)

Uchwała nr 110/N/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Kamili Piernik-Wierzbowskiej (178 KB)

Uchwała nr 111/N/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Kamili Piernik-Wierzbowskiej (136 KB)

Uchwała nr 112/N/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Kamili Piernik-Wierzbowskiej (182 KB)

Uchwała nr 112/1/N/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie modyfikacji tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Przemysława Komorowskiego (131 KB)

Uchwała nr 112/2/N/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie modyfikacji tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Aksenii Małgorzaty Szczepańskiej-Szczepaniak (131 KB)

Uchwała nr 113/N/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego dr. Marcina Kilanowskiego (131 KB)

Uchwała nr 114/N/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Marcina Kilanowskiego (132 KB)

Uchwała nr 115/N/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu habilitacyjnym dr. Marcina Kilanowskiego (131 KB)

Uchwała nr 116/N/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia członka komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Marcina Kilanowskiego (132 KB)

Uchwała nr 117/N/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Aksenii Małgorzaty Szczepańskiej-Szczepaniak w osobie Pana dr. hab. Krzysztofa Wiaka, prof. KUL (131 KB)

Uchwała nr 118/N/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Aksenii Małgorzaty Szczepańskiej-Szczepaniak w osobie Pana dr. hab. Igora Zgolińskiego, prof. KPSW (131 KB)

Uchwała nr 119/N/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Aksenii Małgorzaty Szczepańskiej-Szczepaniak (178 KB)

Uchwała nr 120/N/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Aksenii Małgorzaty Szczepańskiej-Szczepaniak (137 KB)

Uchwała nr 121/N/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Aksenii Małgorzaty Szczepańskiej-Szczepaniak (183 KB)

Uchwała nr 122/N/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Przemysława Komorowskiego w osobie Pana dr. hab. Michała Kowalskiego (UJ) (130 KB)

Uchwała nr 123/N/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Przemysława Komorowskiego w osobie Pani dr hab. Hanny Suchockiej, prof. UAM (130 KB)

Uchwała nr 124/N/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Przemysława Komorowskiego (178 KB)

Uchwała nr 125/N/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Przemysława Komorowskiego (136 KB)

Uchwała nr 126/N/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Przemysława Komorowskiego (182 KB)

Uchwała nr 127/N/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo karne mgr. Janusza Kanarka oraz wyznaczeniu promotora w tym przewodzie w osobie Pani prof. dr hab. Violetty Konarskiej-Wrzosek (132 KB)

Uchwała nr 128/N/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – kryminalistyka mgr Julianny Makiłły-Polak oraz wyznaczeniu promotora w tym przewodzie w osobie Pani dr hab. Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz, prof. UMK (131 KB)

Uchwała nr 129/N/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa mgr Moniki Małgorzaty Tyloch oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie w osobie Pana prof. dr. hab. Zbigniewa Witkowskiego i promotora pomocniczego w osobie Pana dr. Macieja Serowańca (132 KB)

Uchwała nr 130/N/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa – prawo cywilne mgr. oraz wyznaczeniu promotora w tym przewodzie w osobie Pani dr hab. Małgorzaty Świderskiej, prof. UMK (134 KB)

Uchwała nr 131/N/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa mgr Anny Marii Zając oraz wyznaczeniu promotora w tym przewodzie w osobie Pani dr hab. Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz, prof. UMK (132 KB)

Uchwała nr 132/N/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Karola Dobrzenieckiego (176 KB)

Uchwała nr 133/N/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Karola Dobrzenieckiego (177 KB)

Uchwała nr 134/N/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu habilitacyjnym dr. Karola Dobrzenieckiego (178 KB)

Uchwała nr 135/N/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia członka komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Karola Dobrzenieckiego (178 KB)

Uchwała nr 136/N/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Dorocie Marii Sierockiej (175 KB)

Uchwała nr 137/N/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Marcinowi Berentowi (176 KB)

Uchwała nr 138/N/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Berenta za wyróżniającą (179 KB)

Uchwała nr 139/N/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych w zakresie prawa mgr. Mariusza Tomasza Kłody oraz wyznaczeniu promotora w tym przewodzie w osobie Pana dr. hab. Mirosława Bączyka, prof. UMK (178 KB)

Uchwała nr 140/N/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych w zakresie prawa mgr Sylwii Piotrowskiej oraz wyznaczeniu promotora w tym przewodzie w osobie Pana dr. hab. Michała Balcerzaka, prof. UMK (178 KB)

Uchwała nr 141/N/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych w zakresie prawa mgr Małgorzaty Katarzyny Maruszewskiej oraz wyznaczeniu promotora w tym przewodzie w osobie Pana dr. hab. Arkadiusza Lacha, prof. UMK (176 KB)

Uchwała nr 142/N/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmianie uchwały Rady Wydziału nr 45/N/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Damiana Rafała Kaczana (180 KB)

Uchwała nr 143/N/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Martyny Walas (175 KB)

Uchwała nr 144/N/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Martyny Damskiej-Grzybowskiej (177 KB)

Uchwała nr 145/N/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Marcina Grzybowskiego (177 KB)

Uchwała nr 146/N/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie powołania zespołu w celu przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk prawnych dr. hab. Arkadiuszowi Lachowi, prof. UMK (185 KB)

Uchwała nr 147/N/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Laskowskiej-Hulisz (176 KB)

Uchwała nr 148/N/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Agnieszki Laskowskiej-Hulisz (177 KB)

Uchwała nr 149/N/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu habilitacyjnym dr Agnieszki Laskowskiej-Hulisz (177 KB)

Uchwała nr 150/N/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia członka komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Agnieszki Laskowskiej-Hulisz (177 KB)

Uchwała nr 151/N/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Katarzynie Jachimowicz (175 KB)

Uchwała nr 152/N/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Janusza Kanarka w osobie Pana dr. hab. Jarosława Majewskiego (UKSW) (176 KB)

Uchwała nr 153/N/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Janusza Kanarka w osobie Pana dr. hab. Janusza Raglewskiego, prof. UJ (175 KB)

Uchwała nr 154/N/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Janusza Kanarka (181 KB)

Uchwała nr 155/N/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Janusza Kanarka (182 KB)

Uchwała nr 156/N/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Janusza Kanarka (185 KB)

Uchwała nr 157/N/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Anny Kosierb w osobie Pani dr hab. Joanny Długosz (UAM) (176 KB)

Uchwała nr 158/N/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Anny Kosierb w osobie Pana dr. hab. Piotra Góralskiego (UWr) (176 KB)

Uchwała nr 159/N/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Anny Kosierb (181 KB)

Uchwała nr 160/N/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Anny Kosierb (183 KB)

Uchwała nr 161/N/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Anny Kosierb (185 KB)

Uchwała nr 162/N/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie skierowania pracy habilitacyjnej dr. hab. Marcina Kałduńskiego na 54. Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych, w których przewody przeprowadzono w roku akademickim 2017/2018, organizowany przez „Państwo i Prawo” (182 KB)

Uchwała nr 163/N/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie skierowania pracy doktorskiej dr Natalii Karczewskiej-Kamińskiej na 54. Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych, w których przewody przeprowadzono w roku akademickim 2017/2018, organizowany przez „Państwo i Prawo” (182 KB)

Uchwała nr 164/N/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie skierowania pracy doktorskiej dr. Grzegorza Klarkowskiego na 54. Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych, w których przewody przeprowadzono w roku akademickim 2017/2018, organizowany przez „Państwo i Prawo” (183 KB)

Uchwała nr 165/N/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk prawnych dr. hab. Arkadiuszowi Lachowi, prof. UMK (176 KB)

Uchwała nr 166/N/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia kandydata na recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk prawnych dr. hab. Arkadiuszowi Lachowi, prof. UMK w osobie prof. dr. hab. Cezarego Kuleszy (177 KB)

Uchwała nr 167/N/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie o wyznaczenia kandydata na recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk prawnych dr. hab. Arkadiuszowi Lachowi, prof. UMK w osobie prof. dr. hab. Ryszarda Stefańskiego (178 KB)

Uchwała nr 168/N/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia kandydata na recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk prawnych dr. hab. Arkadiuszowi Lachowi, prof. UMK w osobie prof. dr hab. Katarzyny Dudki (178 KB)

Uchwała nr 169/N/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie o wyznaczenia kandydata na recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk prawnych dr. hab. Arkadiuszowi Lachowi, prof. UMK w osobie prof. dr hab. Hanny Paluszkiewicz (177 KB)

Uchwała nr 170/N/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie o wyznaczenia kandydata na recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk prawnych dr. hab. Arkadiuszowi Lachowi, prof. UMK w osobie prof. dr hab. Ewy Gruzy (177 KB)

Uchwała nr 171/N/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia kandydata na recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk prawnych dr. hab. Arkadiuszowi Lachowi, prof. UMK w osobie prof. dr. hab. Jerzego Skorupki (177 KB)

Uchwała nr 172/N/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia kandydata na recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk prawnych dr. hab. Arkadiuszowi Lachowi, prof. UMK w osobie prof. dr. hab. Zbigniewa Kwiatkowskiego (177 KB)

Uchwała nr 173/N/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie o wyznaczenia kandydata na recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk prawnych dr. hab. Arkadiuszowi Lachowi, prof. UMK w osobie prof. dr. hab. Kazimierza Zgryzka (177 KB)

Uchwała nr 174/N/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia kandydata na recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk prawnych dr. hab. Arkadiuszowi Lachowi, prof. UMK w osobie prof. dr. hab. Stanisława Waltosia (178 KB)

Uchwała nr 175/N/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia kandydata na recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk prawnych dr. hab. Arkadiuszowi Lachowi, prof. UMK w osobie prof. dr. hab. Jerzego Kasprzaka (177 KB)

Uchwała nr 176/N/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Kingi Bączyk-Rozwadowskiej (177 KB)

Uchwała nr 177/N/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Kingi Bączyk-Rozwadowskiej (178 KB)

Uchwała nr 178/N/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu habilitacyjnym dr Kingi Bączyk-Rozwadowskiej (177 KB)

Uchwała nr 179/N/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia członka komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Kingi Bączyk-Rozwadowskiej (178 KB)

Uchwała nr 180/N/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Marty Baranowskiej (177 KB)

Uchwała nr 181/N/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Paulinie Wilhelminie Chełmowskiej (174 KB)

Uchwała nr 182/N/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Jackowi Michałowi Wojciechowskiemu (174 KB)

Uchwała nr 183/N/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Damianowi Rafałowi Kaczanowi (175 KB)

Uchwała nr 184/N/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgr. Damiana Rafała Kaczana za wyróżniającą (179 KB)

Uchwała nr 185/N/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Jana Mazurkiewicza w osobie Pana prof. dr. hab. Jana Szylinga (UMK). (176 KB)

Uchwała nr 186/N/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Jana Mazurkiewicza w osobie Pani dr hab. Patrycji Grzebyk (UW). (174 KB)

Uchwała nr 187/N/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Jana Mazurkiewicza (179 KB)

Uchwała nr 188/N/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Wydziału do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Jana Mazurkiewicza (181 KB)

Uchwała nr 189/N/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Jana Mazurkiewicza (184 KB)

Uchwała nr 190/N/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Marty Bednarek (177 KB)

Uchwała nr 191/N/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Karoliny Ochocińskiej oraz wyznaczenia promotora w osobie dr. hab. Konrada Zacharzewskiego, prof. UMK i promotora pomocniczego w osobie dr Aleksandry Sikorskiej-Lewandowskiej w tym przewodzie (178 KB)