Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Uchwały komisji doktorskich Rady Wydziału

Uchwały podjęte w 2011 roku

Uchwały podjęte w 2012 roku

Uchwały podjęte w 2013 roku

Uchwały podjęte w 2014 roku

Uchwały podjęte w 2015 roku

Uchwały podjęte w 2016 roku

Uchwały podjęte w 2017 roku

Uchwała Nr1/KD/N/2018 Drugiej  Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 stycznia 2018 r. o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Wółkowskiej(17 KB)

Uchwała Nr2/KD/N/2018 Drugiej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 stycznia 2018 r. o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Wółkowskiej (17 KB)

Uchwała Nr3KD/N/2018 Drugiej  Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 stycznia 2018 r. o przyjęciu projektu uchwały w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgr. Magdaleny Wółkowskiej za wyróżniającą (33 KB)

Uchwała Nr4/KD/N/2018 Trzeciej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 stycznia 2018 r. o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. Michała Tyburka (17 KB)

Uchwała Nr5/KD/N/2018 Pierwszej  Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 stycznia 2018 r. o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr . Krzysztofa Kucharskiego (33 KB)