Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

2017 – Uchwały KD RW

Uchwała Nr1/KD/N/2017 Drugiej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 stycznia 2017 r. o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. Michała Jakuba Nowakowskiego (33 KB)

Uchwała Nr2/KD/N/2017 Trzeciej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 31 stycznia 2017 r. o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Anny Kobylskiej (17 KB)

Uchwała Nr3/KD/N/2017 Trzeciej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 lutego 2017 r. o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Włocha  (17 KB)

Uchwała Nr4/KD/N/2017 Drugiej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 lutego 2017 r. o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Michała Jakuba Nowakowskiego  (33 KB)

Uchwała Nr5/KD/N/2017 Drugiej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 lutego 2017 r. o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora przewodzie doktorskim mgr. Michała Jakuba Nowakowskiego (33 KB)

Uchwała Nr6/KD/N/2017 Drugiej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 lutego 2017 r. o przyjęciu projektu uchwały w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgr. Michała Jakuba Nowakowskiego za wyróżniającą (33 KB)

Uchwała N7/KD/N/2017 Trzeciej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 14 lutego 2017 r. o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Anny Kobylskiej ( (33 KB)

Uchwała Nr8/KD/N/2017 Trzeciej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 14 lutego 2017 r. o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora przewodzie doktorskim mgr Anny Kobylskiej (33 KB)

Uchwała Nr9/KD/N/2017 Pierwszej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 lutego 2017 r. o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Żenkiewicza (17 KB)

Uchwała Nr10/KD/N/2017 Czwartej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 lutego 2017 r. o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. Michała Edgara Indan-Pykno  (17 KB)

Uchwała Nr11/KD/N/2017 Trzeciej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 lutego 2017 r. o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Włocha (17 KB)

Uchwała Nr12/KD/N/2017 Trzeciej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 lutego 2017 r. o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Włocha ( (17 KB)

Uchwała Nr13/KD/N/2017 Pierwszej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 marca 2017 r. o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Żenkiewicza (33 KB)

Uchwała Nr14/KD/N/2017 Pierwszej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 marca 2017 r. o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora przewodzie doktorskim mgr. Macieja Żenkiewicza (33 KB)

Uchwała Nr15/KD/N/2017 Pierwszej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 marca 2017 r. o przyjęciu projektu uchwały w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Żenkiewicza za wyróżniającą (33 KB)

Uchwała Nr16/KD/N/2017 Drugiej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 7 marca 2017 r. o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Andrzeja Hartunga  (33 KB)

Uchwała Nr17/KD/N/2017 Czwartej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 14 marca 2017 r. o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Michała Edgara Indan-Pykno (33 KB)

Uchwała Nr18/KD/N/2017 Czwartej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 14 marca 2017 r. o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora przewodzie doktorskim mgr. Michała Edgara Indan-Pykno (33 KB)

Uchwała Nr19/KD/N/2017 Drugiej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 kwietnia 2017 r. o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Rosiaka (17 KB)

Uchwała Nr20/KD/N/2017 Czwartej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 kwietnia 2017 r. o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Balcerowskiego (17 KB)

Uchwała Nr21/KD/N/2017 Drugiej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 kwietnia 2017 r. o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Andrzeja Hartunga (33 KB)

Uchwała Nr22/KD/N/2017 Drugiej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 kwietnia  2017 r. o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Andrzeja Hartunga  (17 KB)

Uchwała Nr23KD/N/2017 Drugiej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 kwietnia 2017 r. o przyjęciu projektu uchwały w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Andrzeja Hartunga za wyróżniającą (33 KB)

Uchwała Nr24/KD/N/2017 Pierwszej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 11 kwietnia 2017 r. o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. Waldemara Chwiałkowskiego  (17 KB)

Uchwała Nr25/KD/N/2017 Drugiej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 11 kwietnia 2017 r. o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Rosiaka (17 KB)

Uchwała Nr26/KD/N/2017 Drugiej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 11 kwietnia 2017 r. o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora przewodzie doktorskim mgr. Marcina Rosiaka (17 KB)

Uchwała Nr27/KD/N/2017 Pierwszej  Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 kwietnia 2017 r. o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. Tymoteusza Marca (17 KB)

Uchwała Nr28/KD/N/2017 Czwartej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 kwietnia 2017 r. o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Balcerowskiego (17 KB)

Uchwała Nr29/KD/N/2017 Czwartej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 kwietnia 2017 r. o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora przewodzie doktorskim mgr. Macieja Balcerowskiego (17 KB)

Uchwała Nr30KD/N/2017 Czwartej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 kwietnia 2017 r. o przyjęciu projektu uchwały w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Balcerowskiego  za wyróżniającą (65 KB)

Uchwała Nr31/KD/N/2017 Pierwszej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 kwietnia 2017 r. o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Waldemara Chwiałkowskiego (17 KB)

Uchwała Nr32/KD/N/2017 Pierwszej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 kwietnia 2017 r. o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora przewodzie doktorskim mgr. Waldemara Chwiałkowskiego (17 KB)

Uchwała Nr33/KD/N/2017 Czwartej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 maja 2017 r. o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Piotra Rawczyńskiego(17 KB)

Uchwała Nr34/KD/N/2017 Czwartej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 maja 2017 r. o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Czarneckiego (17 KB)

Uchwała Nr35/KD/N/2017 Czwartej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja  2017 r. o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Czarneckiego (17 KB)

Uchwała Nr36/KD/N/2017 Czwartej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2017 r. o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Czarneckiego ( (17 KB)

Uchwała Nr37/KD/N/2017 Pierwszej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 czerwca  2017 r. o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. Michała Piotra Ziemiaka (17 KB)

Uchwała Nr38/KD/N/2017 Czwartej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 czerwca 2017 r. o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Piotra Rawczyńskiego (17 KB)

Uchwała Nr39/KD/N/2017 Czwartej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 czerwca 2017 r. o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora przewodzie doktorskim mgr. Pawła Piotra Rawczyńskiego (17 KB)

Uchwała Nr40/KD/N/2017 Pierwszej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 20 czerwca 2017 r. o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Michała Piotra Ziemiaka (17 KB)

Uchwała Nr41/KD/N/2017 Pierwszej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 20 czerwca 2017 r. o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora przewodzie doktorskim mgr. Michała Piotra Ziemiaka (17 KB)

Uchwała Nr42KD/N/2017 Pierwszej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 20 czerwca 2017 r. o przyjęciu projektu uchwały w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgr. Michała Piotra Ziemiaka za wyróżniającą (33 KB)

Uchwała Nr43/KD/N/2017 Czwartej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 sierpnia 2017 r. o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Agaty Barbary Pyrzyńskiej (17 KB)

Uchwała Nr44/KD/N/2017 Drugiej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 5 września 2017 r. o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. Adriana Pachciarza  (17 KB)

Uchwała Nr45’/KD/N/2017 Trzeciej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 11 września 2017 r. o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Natalii Gabrieli Karczewskiej-Kamińskiej (17 KB)

Uchwała Nr45/KD/N/2017 Czwartej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 czerwca  2017 r. o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Doroty Kaniewskiej (17 KB)

Uchwała Nr46/KD/N/2017 Czwartej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 11 września 2017 r. o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Doroty Kaniewskiej (17 KB)

Uchwała Nr47/KD/N/2017 Czwartej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 11 września 2017 r. o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora przewodzie doktorskim mgr Doroty Kaniewskiej (17 KB)

Uchwała Nr48/KD/N/2017 Czwartej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 12 września 2017 r. o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Agaty Barbary Pyrzyńskiej (17 KB)

Uchwała Nr49/KD/N/2017 Czwartej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 12 września 2017 r. o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora przewodzie doktorskim mgr Agaty Barbary Pyrzyńskiej (17 KB)

Uchwała Nr50/KD/N/2017 Drugiej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 września 2017 r. o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Adriana Pachciarza (33 KB)

Uchwała Nr51/KD/N/2017 Drugiej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19września 2017 r. o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora przewodzie doktorskim mgr. Adriana Pachciarza (33 KB)

Uchwała Nr52/KD/N/2017 Trzeciej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 września 2017 r. o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Natalii Gabrieli Karczewskiej-Kamińskiej (17 KB)

Uchwała Nr53/KD/N/2017 Trzeciej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 września 2017 r. o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora przewodzie doktorskim mgr Natalii Gabrieli Karczewskiej-Kamińskiej (17 KB)

Uchwała Nr54KD/N/2017 Trzeciej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 września 2017 r. o przyjęciu projektu uchwały w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgr Natalii Karczewskiej-Kamińskiej  za wyróżniającą

Uchwała Nr55/KD/N/2017 Trzeciej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 października 2017 r. o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Agaty Panek (49 KB)

Uchwała Nr56/KD/N/2017 Trzeciej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 października 2017 r. o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Marcina Kucharskiego(17 KB)

Uchwała Nr57/KD/N/2017 Pierwszej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 października 2017 r. o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Klarkowskiego (17 KB)

Uchwała Nr58/KD/N/2017 Trzeciej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 listopada 2017 r. o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Marcina Kucharskiego (17 KB)

Uchwała Nr59/KD/N/2017 Trzeciej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 listopada 2017 r. o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Marcina Kucharskiego (17 KB)

Uchwała Nr60KD/N/2017 Trzeciej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 listopada 2017 r. o przyjęciu projektu uchwały w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Marcina Kucharskiego za wyróżniającą (33 KB)

Uchwała Nr61KD/N/2017 Pierwszej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 listopada 2017 r. o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Klarkowskiego (17 KB)

Uchwała Nr62/KD/N/2017 Pierwszej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 listopada 2017 r. o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Klarkowskiego (17 KB)

Uchwała Nr63KD/N/2017 Pierwszej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 listopada 2017 r. o przyjęciu projektu uchwały w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Klarkowskiego za wyróżniającą (33 KB)

Uchwała Nr64/KD/N/2017 Trzeciej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 14 listopada 2017 r. o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Agaty Małgorzaty Panek (17 KB)

Uchwała Nr65/KD/N/2017 Trzeciej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 14 listopada 2017 r. o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora przewodzie doktorskim mgr Agaty Małgorzaty Panek (17 KB)

Uchwała Nr66/KD/N/2017 Trzeciej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 listopada 2017 r. o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Rokickiej-Murszewskiej (17 KB)

Uchwała Nr67/KD/N/2017 Trzeciej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 12 grudnia 2017 r. o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Rokickiej-Murszewskiej (17 KB)

Uchwała Nr68/KD/N/2017 Trzeciej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 12 grudnia 2017 r. o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora przewodzie doktorskim mgr Karoliny Rokickiej-Murszewskiej

Uchwała Nr69/KD/N/2017 Drugiej Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 grudnia 2017 r. o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Wółkowskiej (17 KB)