Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Uchwały Rady Dziekańskiej

Uchwały przyjęte w 2019 roku

Uchwały przyjęte w 2020 roku

Uchwały przyjęte w 2021 roku

Uchwały przyjęte w 2022 roku

Uchwały przyjęte w 2023 roku:

Uchwała nr 1/RD/2023 Rady Dziekańskiej z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie opinii o zmianie nazwy bloku historycznoprawnego w programie studiów na kierunku prawo (99 KB)

Uchwała nr 2/RD/2023 Rady Dziekańskiej z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie opinii o liście rankingowej nagród rektora dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe w 2022 roku (132 KB)

Uchwała nr 3/RD/2023 Rady Dziekańskiej z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie opinii o wniosku o indywidualną nagrodę rektora dla nauczyciela akademickiego za osiągnięcia organizacyjne dla dr hab. Anny Brzezińskiej-Rawy, prof. UMK w 2022 roku (135 KB)

Uchwała nr 4/RD/2023 Rady Dziekańskiej z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie w sprawie opinii o wniosku o zespołową nagrodę rektora dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia organizacyjne dla dr. hab. Jacka Wantoch-Rekowskiego, prof. UMK i dr. hab. Macieja Serowańca, prof. UMK w 2022 roku (137 KB)

Uchwała nr 5/RD/2023 Rady Dziekańskiej z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie opinii o powołaniu kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego (130 KB)

Uchwała nr 6/RD/2023 Rady Dziekańskiej z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie opinii o zmianie składu Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów na kadencję 2020-2024 (144 KB)