Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Uchwały Rady Dziekańskiej

Uchwały przyjęte w 2019 roku

Uchwały przyjęte w 2020 roku:

Uchwała nr 1/RD/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o wniosku do Senatu UMK o upamiętnienie przez Wydział Prawa i Administracji UMK wraz ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej prof. dra hab. Jana Łopuskiego tablicą pamiątkową (177 KB)

Uchwała nr 2/RD/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o wniosku do Senatu UMK o nadanie sali seminaryjnej nr 220 na Wydziale Prawa i Administracji UMK imienia prof. dra hab. Wieńczysława Wagnera (175 KB)

Uchwała nr 3/RD/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o wniosku do Rektora UMK o nadanie ulicy w Toruniu imienia prof. dra hab. Jana Łopuskiego (175 KB)

Uchwała nr 4/RD/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o powierzeniu funkcji opiekuna prac dyplomowych Pani dr Annie Brzezińskiej-Rawie na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku administracja w roku akademickim 2019/20 (180 KB)

Uchwała nr 5/RD/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o powierzeniu funkcji opiekuna prac dyplomowych Pani dr Dorocie Sylwestrzak na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku administracja w roku akademickim 2019/20 (180 KB)

Uchwała nr 6/RD/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o powierzeniu funkcji opiekuna prac dyplomowych Pani dr Ewie Prejs na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku doradztwo podatkowe w roku akademickim 2019/20 (181 KB)

Uchwała nr 7/RD/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o powołaniu Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia w roku akademickim 2019-2020 (198 KB)

Uchwała nr 8/RD/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie opinii o projekcie zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie ustalenia dodatkowych kryteriów, jakie musi spełniać nauczyciel akademicki wyznaczony do pełnienia funkcji promotora pracy dyplomowej oraz liczebności grup seminaryjnych (133 KB)

Załącznik do uchwały nr 8-RD-2020 (180 KB)

Uchwała nr 9/RD/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie opinii o projekcie zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie ustalenia dodatkowych kryteriów, jakie musi spełniać przewodniczący komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin dyplomowy (132 KB)

Załącznik do uchwały nr 9-RD-2020 (174 KB)

Uchwała nr 12/RD/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Panu prof. dr. hab. Markowi Kolasińskiemu nagrody II stopnia Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w roku 2019 (133 KB)

Uchwała nr 13/RD/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Pani dr hab. Annie Moszyńskiej nagrody II stopnia Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w roku 2019 (132 KB)

Uchwała nr 14/RD/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Pani dr hab. Kindze Bączyk-Rozwadowskiej nagrody II stopnia Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w roku 2019 (133 KB)

Uchwała nr 15/RD/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Panu dr. Piotrowi Sadowskiemu nagrody III stopnia Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w roku 2019 (133 KB)

Uchwała nr 16/RD/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Pani dr Karolinie Rokickiej-Murszewskiej nagrody III stopnia Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w roku 2019 (132 KB)

Uchwała nr 17/RD/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Panu dr. Marcinowi Berentowi nagrody III stopnia Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w roku 2019 (132 KB)

Uchwała nr 18/RD/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Pani dr Annie Tarnowskiej nagrody III stopnia Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w roku 2019 (132 KB)

Uchwała nr 19/RD/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Panu prof. dr. hab. Markowi Kalinowskiemu nagrody III stopnia Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w roku 2019 (133 KB)

Uchwała nr 20/RD/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Pani dr hab. Monice Wałachowskiej, prof. UMK nagrody III stopnia Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w roku 2019 (133 KB)

Uchwała nr 21/RD/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Pani dr Agacie Ziółkowskiej wyróżnienia Rektora UMK za osiągnięcia organizacyjne w roku 2019 (132 KB)

Uchwała nr 22/RD/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. opinia o projekcie zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie zasad zmiany formy studiów (131 KB)

Załącznik do uchwały nr 22-RD-2020 (180 KB)

Uchwała nr 23/RD/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. opinia o projekcie zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie zasad ustalania i zatwierdzania tematów prac dyplomowych (131 KB)

Załącznik do uchwały nr 23-RD-2020 (178 KB)

Uchwała nr 24/RD/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o powołaniu Wydziałowej Komisji ds. przedłużenia zatrudnienia pracowników naukowych (197 KB)

Uchwała nr 25/RD/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zatrudnienia asystenta w Katedrze Prawa Administracyjnego (197 KB)

Uchwała nr 26/RD/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. opinia w sprawie wniosku Dziekana o powołanie dr hab. Moniki Wałachowskiej, prof. UMK na stanowisko Kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji (202 KB)

Uchwała nr 27/RD/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. opinia w sprawie projektu kryteriów oceny pracowników naukowych na lata 2020-2024 na Wydziale Prawa i Administracji (196 KB)

Uchwała nr 28/RD/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie opinii o powołaniu Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów na kadencję 2020-2024 (201 KB)

Uchwała nr 29/RD/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie opinii o powołaniu Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024 (199 KB)

Uchwała nr 30/RD/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie opinii o powołaniu Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024 (198 KB)

Uchwała nr 31/RD/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie opinii o powołaniu Komisji Programowej ds. studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji na kadencję 2020-2024 (199 KB)

Uchwała nr 32/RD/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie opinii o powołaniu Wydziałowej Komisji Opiniującej ds. Dysponowania Środkami z Funduszu Repet na kadencję 2020-2024 (200 KB)

Uchwała nr 33/RD/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie opinii o powołaniu Wydziałowej Komisji Budżetowej na kadencję 2020-2024 (200 KB)

Uchwała nr 34/RD/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie opinii o powołaniu Wydziałowej Komisji Wydawniczej na kadencję 2020-2024 (198 KB)

Uchwała nr 35/RD/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie opinii o powołaniu Wydziałowej Komisji ds. Biblioteki Wydziałowej na kadencję 2020-2024 (198 KB)

Uchwała nr 36/RD/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie kandydata z Wydziału Prawa i Administracji na członka Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024 (196 KB)

Uchwała nr 37/RD/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie kandydata z Wydziału Prawa i Administracji na członka Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2020-2024 (197 KB)

Uchwała nr 38/RD/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie kandydata z Wydziału Prawa i Administracji na członka Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2020-2024 (198 KB)

Uchwała nr 39/RD/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie kandydata z Wydziału Prawa i Administracji na członka Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2020-2024 (197 KB)

Uchwała nr 40/RD/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie kandydata z Wydziału Prawa i Administracji na członka Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2020-2024 (196 KB)

Uchwała nr 41/RD/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zatrudnienia Pani dr hab. Ewy Gajdy na stanowisku profesora uniwersytetu w Katedrze Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Ustrojów Państwowych na czas nieokreślony (199 KB)

Uchwała nr 42/RD/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie opinii o powołaniu kierownika Katedry Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Ustrojów Państwowych (174 KB)

Uchwała nr 43/RD/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie opinii o powołaniu kierownika Katedry Prawa i Postępowania Cywilnego (174 KB)

Uchwała nr 44/RD/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie opinii o powołaniu kierownika Katedry Prawa Karnego (174 KB)

Uchwała nr 45/RD/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie opinii o powołaniu kierownika Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego (175 KB)

Uchwała nr 46/RD/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie opinii o powołaniu kierownika Katedry Prawa Pracy (173 KB)

Uchwała nr 47/RD/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie opinii o powołaniu kierownika Katedry Prawa Handlowego i Morskiego (174 KB)

Uchwała nr 48/RD/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie opinii o powołaniu kierownika Katedry Teorii Prawa i Państwa (173 KB)

Uchwała nr 49/RD/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie opinii o powołaniu kierownika Ośrodka Studiów Fiskalnych na kadencję 2020-2024 (176 KB)

Uchwała nr 50/RD/2020 z dnia 22 września 2020 r. opinia w sprawie projektu kryteriów oceny nauczycieli akademickich na Wydziale Prawa i Administracji w latach 2020-2024 (197 KB)

Uchwała nr 51/RD/2020 z dnia 22 września 2020 r. opinia w sprawie zmiany statutu Uniwersyteckiej Poradni Prawnej (194 KB)

Uchwała nr 52/RD/2020 z dnia 22 września 2020 r. opinia w sprawie przyznania tytułu najlepszego studenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2019/2020 (179 KB)

Uchwała nr 53/RD/2020 z dnia 22 września 2020 r. opinia w sprawie przyznania tytułu najlepszego absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2019/2020 (180 KB)