Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Opinie Rady Dziekańskiej 2019

Uchwały przyjęte w 2019 roku:

Uchwała nr 1/RD/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie opinii o połączeniu Katedry Prawa Międzynarodowego i Katedry Prawa Europejskiego w Katedrę Prawa Międzynarodowego i Europejskiego (174 KB)

Uchwała nr 2/RD/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie opinii o powołaniu kierownika Katedry Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego (177 KB)

Uchwała nr 3/RD/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie opinii o powołaniu kierownika Katedry Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Ustrojów Państwowych (176 KB)

Uchwała nr 4/RD/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie opinii o powołaniu kierownika Katedry Prawa Finansów Publicznych (175 KB)

Uchwała nr 5/RD/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie opinii o powołaniu kierownika Katedry Prawa Handlowego i Morskiego (175 KB)

Uchwała nr 6/RD/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie opinii o powołaniu kierownika Katedry Prawa i Postępowania Cywilnego (175 KB)

Uchwała nr 7/RD/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie opinii o powołaniu kierownika Katedry Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego (174 KB)

Uchwała nr 8/RD/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie opinii o powołaniu kierownika Katedry Prawa Administracyjnego (174 KB)

Uchwała nr 9/RD/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie opinii o powołaniu kierownika Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki (174 KB)

Uchwała nr 10/RD/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie opinii o powołaniu kierownika Katedry Prawa Karnego (174 KB)

Uchwała nr 11/RD/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie opinii o powołaniu kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego (174 KB)

Uchwała nr 12/RD/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie opinii o powołaniu kierownika Katedry Teorii Prawa i Państwa (173 KB)

Uchwała nr 13/RD/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie opinii o powołaniu kierownika Katedry Prawa Pracy (174 KB)

Uchwała nr 14/RD/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie opinii o powołaniu kierownika Katedry Historii Doktryn Polityczno – Prawnych i Prawa Niemieckiego (175 KB)

Uchwała nr 15/RD/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie opinii o powołaniu kierownika Katedry Praw Człowieka (174 KB)

Uchwała nr 16/RD/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie opinii o powołaniu kierownika Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego (175 KB)

Uchwała nr 17/RD/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie opinii o wystąpieniu do Rady Dyscypliny Naukowej o podjęcie czynności związanych z uhonorowaniem dr hab. Hanny Suchockiej tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (176 KB)

Uchwała nr 18/RD/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie opinii o powołaniu kierownika Studiów podyplomowych w zakresie administracji publicznej (131 KB)

Uchwała nr 19/RD/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie opinii o przyjęciu listy komisji wydziałowych (175 KB)

Uchwała nr 20/RD/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie opinii o wniosku do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o wystąpienie o nadanie prof. dr. hab. Mirosławowi Bączykowi odznaczenia państwowego – Medalu Złotego za Długoletnią Służbę (178 KB)

Uchwała nr 21/RD/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie opinii o wniosku do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o wystąpienie o nadanie dr. hab. Janowi Piątkowskiemu, prof. UMK odznaczenia państwowego – Medalu Złotego za Długoletnią Służbę (179 KB)

Uchwała nr 22/RD/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie opinii o wniosku do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o wystąpienie o nadanie dr. hab. Jerzemu Lachowskiemu, prof. UMK medalu resortowego – Medalu Komisji Edukacji Narodowej (179 KB)

Uchwała nr 23/RD/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie opinii o wniosku do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o wystąpienie o nadanie prof. dr. hab. Markowi Kolasińskiemu medalu resortowego – Medalu Komisji Edukacji Narodowej (178 KB)

Uchwała nr 24/RD/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu kierownika Studiów podyplomowych w zakresie prawa podatkowego (131 KB)

Uchwała nr 25/RD/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu kierownika Studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych (131 KB)

Uchwała nr 26/RD/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu kierownika Studiów podyplomowych w zakresie prawa medycznego (131 KB)

Uchwała nr 27/RD/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie opinii o powołaniu Komisji Programowej ds. studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji w roku akademickim 2019-2020 (199 KB)

Uchwała nr 28/RD/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie opinii o powołaniu Wydziałowej Komisji Budżetowej w roku akademickim 2019-2020 (197 KB)

Uchwała nr 29/RD/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie opinii o powołaniu Wydziałowej Komisji Wydawniczej w roku akademickim 2019-2020 (197 KB)

Uchwała nr 30/RD/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie opinii o powołaniu Komisji ds. Biblioteki Wydziałowej w roku akademickim 2019-2020 (199 KB)

Uchwała nr 31/RD/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie opinii o powołaniu Wydziałowej Komisji ds. Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów w roku akademickim 2019-2020 (200 KB)

Uchwała nr 32/RD/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie opinii o powołaniu Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień dla Nauczycieli Akademickich w roku akademickim 2019-2020 (197 KB)