Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Zarządzenia Dziekana WPiA

Zarządzenia w 2020 r.

Zarządzenia w 2021 r.

Zarządzenia w 2022 r.

Zarządzenia w 2023 r.

Zarządzenia w 2024 r.: