Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Zarządzenia Dziekana 2020

Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowych kryteriów, jakie musi spełniać nauczyciel akademicki wyznaczony do pełnienia funkcji promotora pracy dyplomowej oraz liczebności grup seminaryjnych (137 KB)

Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowych kryteriów, jakie musi spełniać przewodniczący komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin dyplomowy (131 KB)

Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedmiotów i zajęć realizowanych w formie zdalnej na studiach wyższych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (141 KB)

Zarządzenie nr 4/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zdalnej dydaktyki na studiach podyplomowych realizowanych wspólnie z TNOiK (133 KB)

Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedmiotów i zajęć realizowanych w formie zdalnej na studiach wyższych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (91 KB)

Zarządzenie nr 6/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków opiekuna roku (141 KB)

Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zasad zmiany formy studiów (137 KB)

Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zasad ustalania i zatwierdzania tematów prac dyplomowych (135 KB)

Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. przedłużenia zatrudnienia nauczycielom akademickim (175 KB)

Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów na kadencję 2020 – 2024 (186 KB)

Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024 (176 KB)

Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024 (176 KB)

Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Programowej ds. studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji na kadencję 2020-2024 (177 KB)

Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Opiniującej ds. Dysponowania Środkami z Funduszu Repet na kadencję 2020-2024 (178 KB)

Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Budżetowej na kadencję 2020-2024 (178 KB)

Zarządzenie nr 16/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wydawniczej na kadencję 2020-2024 (176 KB)

Zarządzenie nr 17/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Biblioteki Wydziałowej na kadencję

Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie przyznania tytułu najlepszego studenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2019/2020 (178 KB)

Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie przyznania tytułu najlepszego absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2019/2020 (178 KB)

Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wydawniczej na kadencję 2021-2024 (177 KB)

Zarządzenie nr 21/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad warunkowego wpisania studenta na wyższy rok studiów (141 KB)

Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dodatkowych terminów realizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 (131 KB)

Zarządzenie nr 23/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 22 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dodatkowych terminów realizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 (130 KB)

Zarządzenie nr 24/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji (144 KB)