Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Zarządzenia Dziekana 2021

Zarządzenie nr 1/2021 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. konkursu na stypendium naukowe NCN w projekcie badawczym „Czynności na odległość w postępowaniu karnym” realizowanym na Wydziale Prawa i Administracji UMK (134 KB)

Zarządzenie nr 2/2021 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie powołania członków Centrum Studiów Wyborczych na kadencję organów Uniwersytetu 2020-2024 (175 KB)

Zarządzenie nr 3/2021 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie Regulaminu konkursu na redaktora naczelnego czasopism na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (272 KB)

Zarządzenie nr 4/2021 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w konkursie na redaktora naczelnego czasopism na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (135 KB)

Zarządzenie nr 5/2021 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 4 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 8 kwietnia 2021 r. o powołaniu Komisji konkursowej w konkursie na redaktora naczelnego czasopism na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (138 KB)

Zarządzenie nr 6/2021 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 (129 KB)

Zarządzenie nr 7/2021 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Rady Redakcyjnej czasopisma Studia Iuridica Toruniensia (134 KB)

Zarządzenie nr 8/2021 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Rady Redakcyjnej czasopisma Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu (137 KB)

Zarządzenie nr 9/2021 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Redakcji czasopisma Comparative Law Review (142 KB)

Zarządzenie nr 10/2021 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany składu Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów na kadencję 2020 – 2024 (141 KB)

Zarządzenie nr 11/2021 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany składu Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2020 – 2024 (128 KB)

Zarządzenie nr 12/2021 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Redakcji czasopisma Toruńskie studia polsko-włoskie/Studi polacco-italiani di Toruń (133 KB)

Zarządzenie nr 13/2021 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocników Dziekana ds. praktyk studenckich na kadencję 2020-2024 (130 KB)

Zarządzenie nr 14/2021 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 2 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej Dyscypliny Nauki Prawne na kadencję 2020-2024 (130 KB)

Zarządzenie nr 15/2021 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 7 września 2021 r. w sprawie w sprawie określenia typów i rodzajów zajęć, w przypadku których wyłączone jest ich prowadzenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (102 KB)

Zarządzenie nr 16/2021 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 7 września 2021 r. w sprawie przyznania tytułu najlepszego studenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2020/2021 (136 KB)

Zarządzenie nr 17/2021 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 15 września 2021 r. w sprawie przyznania tytułu najlepszego absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2020/2021 (137 KB)

Zarządzenie nr 18/2021 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 7 października 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 13 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocników Dziekana ds. praktyk studenckich na kadencję 2020-2024 (131 KB)

Zarządzenie nr 19/2021 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania najlepszych absolwentów studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji (114 KB)