Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej – Nauki Prawne

Uchwały podjęte w 2019 roku

Uchwały podjęte w 2020 roku

Uchwały podjęte w 2021 roku

Uchwały podjęte w 2022 roku:

Uchwała Nr 1/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Edycie Kot (130 KB)

Uchwała Nr 2/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 18 tycznia 2022 r. w sprawie potwierdzenia uzyskania efektów uczenia się na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Olgierdowi Sebastianowi Nowakowi (134 KB)

Uchwała Nr 3/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Olgierdowi Sebastianowi Nowakowi w osobie Pana prof. dr. hab. Jarosława Rominkiewicza (UWr) (135 KB)

Uchwała Nr 4/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Olgierdowi Sebastianowi Nowakowi w osobie Pani dr hab. Iwony Barwickiej-Tylek (UJ) (136 KB)

Uchwała Nr 5/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Olgierdowi Sebastianowi Nowakowi w osobie Pani prof. dr. hab. Anny Tarwackiej (UKSW) (136 KB)

Uchwała Nr 6/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Dyscypliny Nauki Prawne do przeprowadzenia czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Olgierdowi Sebastianowi Nowakowi (141 KB)

Uchwała Nr 7/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 18 tycznia 2022 r. w sprawie potwierdzenia uzyskania efektów uczenia się na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Krzysztofowi Jarosławowi Żebrykowi (134 KB)

Uchwała Nr 8/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia formy i zakresu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Przybyłowskiemu (133 KB)

Uchwała Nr 9/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Przybyłowskiemu (137 KB)

Uchwała Nr 10/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z języka angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Przybyłowskiemu (145 KB)

Uchwała Nr 11/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Krzysztofowi Jarosławowi Żebrykowi w osobie Pana prof. dr. hab. Dariusza Kijowskiego (UwB) (137 KB)

Uchwała Nr 12/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Krzysztofowi Jarosławowi Żebrykowi w osobie Pana dr. hab. Adama Niewiadomskiego, prof. UW (138 KB)

Uchwała Nr 13/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Krzysztofowi Jarosławowi Żebrykowi w osobie Pana dr. hab. Przemysława Drapały, prof. ALK (138 KB)

Uchwała Nr 14/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Dyscypliny Nauki Prawne do przeprowadzenia czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Krzysztofowi Jarosławowi Żebrykowi (143 KB)

Uchwała Nr 15/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie potwierdzenia uzyskania efektów uczenia się na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji przez mgr Magdalenę Taraszkiewicz (133 KB)

Uchwała Nr 16/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr. Marcina Świątkowskiego (133 KB)

Uchwała Nr 17/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Dyscypliny Nauki Prawne do prac komisji programowej kierunku stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie (135 KB)

Uchwała Nr 18/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie potwierdzenia uzyskania efektów uczenia się na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Przybyłowskiemu (134 KB)

Uchwała Nr 19/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Przybyłowskiemu w osobie Pani dr hab. Justyny Karaźniewicz, prof. UKW (135 KB)

Uchwała Nr 20/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Przybyłowskiemu w osobie Pana prof. dr. hab. Józefa Wójcikiewicza (UJ) (134 KB)

Uchwała Nr 21/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Przybyłowskiemu w osobie Pana prof. dr. hab. Radosława Kopera (UŚ) (134 KB)

Uchwała Nr 22/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Dyscypliny Nauki Prawne do przeprowadzenia czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Przybyłowskiemu (141 KB)

Uchwała Nr 23/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3/RDNP/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Olgierdowi Sebastianowi Nowakowi (138 KB)

Uchwała Nr 24/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr Magdalenie Taraszkiewicz ubiegającej się o nadanie stopnia doktora (135 KB)

Uchwała Nr 25/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Elżbiecie Chilińskiej (136 KB)

Uchwała Nr 26/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Mariusza Liskowskiego w osobie Pani dr hab. Moniki Gładoch, prof. UKSW (131 KB)

Uchwała Nr 27/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Mariusza Liskowskiego w osobie Pani dr hab. Moniki Latos-Miłkowskiej, prof. ALK (130 KB)

Uchwała Nr 28/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Mariusza Liskowskiego (138 KB)

Uchwała Nr 29/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Dyscypliny Nauki Prawne do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Mariusza Liskowskiego (141 KB)

Uchwała Nr 30/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Mariusza Liskowskiego (143 KB)

Uchwała Nr 31/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie stanowiska Rady Dyscypliny Nauki Prawe w związku z sytuacją na Ukrainie (131 KB)

Uchwała Nr 32/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Agnieszce Marii Kasprzak (129 KB)

Uchwała Nr 33/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Elizy Ślebiody-Ferens w osobie Pana prof. dr. hab. Roberta Zawłockiego (UAM) (133 KB)

Uchwała Nr 34/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Elizy Ślebiody-Ferens w osobie Pana dr. hab. Jacka Potulskiego, prof. UG (133 KB)

Uchwała Nr 35/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Elizy Ślebiody-Ferens (140 KB)

Uchwała Nr 36/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Dyscypliny Nauki Prawne do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Elizy Ślebiody-Ferens (145 KB)

Uchwała Nr 37/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Elizy Ślebiody-Ferens (146 KB)

Uchwała Nr 38/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Marka Jarosława Słupczewskiego w osobie Pana prof. dr. Jana Głuchowskiego (WSB w Toruniu) (132 KB)

Uchwała Nr 39/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Marka Jarosława Słupczewskiego w osobie Pana prof. dr. Bogumiła Brzezińskiego, dr. h. c (131 KB)

Uchwała Nr 40/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Marka Jarosława Słupczewskiego (137 KB)

Uchwała Nr 41/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Dyscypliny Nauki Prawne do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Marka Jarosława Słupczewskiego (143 KB)

Uchwała Nr 42/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Marka Jarosława Słupczewskiego (142 KB)

Uchwała Nr 43/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Dorocie Sylwestrzak (139 KB)

Uchwała Nr 44/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Magdalenie Taraszkiewicz w osobie Pana prof. dr. hab. Zbigniewa Ofiarskiego (US) (134 KB)

Uchwała Nr 45/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Magdalenie Taraszkiewicz w osobie Pani dr hab. Urszuli Kingi Zawadzkiej-Pąk (UwB) (134 KB)

Uchwała Nr 46/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Magdalenie Taraszkiewicz w osobie Pani dr hab. Beaty Kuci-Guściory, prof. KUL (135 KB)

Uchwała Nr 47/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Dyscypliny Nauki Prawne do przeprowadzenia czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Magdalenie Taraszkiewicz (139 KB)

Uchwała Nr 48/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia formy i zakresu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji uzyskanych przez mgr. Martina Fabera (134 KB)

Uchwała Nr 49/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji uzyskanych przez mgr. Martina Fabera (137 KB)

Uchwała Nr 50/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia formy i zakresu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji uzyskanych przez mgr. Arnolda Aleksandra Pustkowskiego (134 KB)

Uchwała Nr 51/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji uzyskanych przez mgr. Arnolda Aleksandra Pustkowskiego (137 KB)

Postanowienie Nr 1/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz wyznaczenia terminu i miejsca obrony w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Karolowi Kosińskiemu (131 KB)

Uchwała Nr 52/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Elżbiecie Marii Jankowskiej (131 KB)

Uchwała Nr 53/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Karolowi Kosińskiemu (133 KB)

Uchwała Nr 54/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie potwierdzenia uzyskania efektów uczenia się na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji przez mgr. Arnolda Aleksandra Pustkowskiego (137 KB)

Uchwała Nr 55/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie potwierdzenia uzyskania efektów uczenia się na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji przez mgr Wiolettę Małgorzatę Pawską (147 KB)

Uchwała Nr 56/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Katarzynie Beacie Ksepko (135 KB)

Uchwała Nr 57/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Renacie Badowiec (135 KB)

Uchwała Nr 58/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Renacie Badowiec (135 KB)

Uchwała Nr 59/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie w sprawie rozpatrzenia wniosku mgr. Michała Leszka Komarnickiego w sprawie podjęcia uchwały przez Radę Dyscypliny Nauki Prawne WPiA UMK w przedmiocie ponownego powołania recenzenta oraz powołania trzeciego recenzenta w przewodzie doktorskim dot. rozprawy doktorskiej pt. „Wydział Prawno-Ekonomiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1945-1953. Studium historycznoprawne” napisanej pod kierunkiem naukowym dr. hab. Zbigniewa Naworskiego, prof. UMK i dr hab. Anny Moszyńskiej, prof. UMK (143 KB)

Uchwała Nr 60/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 28 czerwca 2022 r. opinia w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu w Katedrze Prawa Konstytucyjnego (133 KB)

Uchwała Nr 61/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 28 czerwca 2022 r. opinia w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu w Katedrze Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Ustrojów Państwowych (136 KB)

Uchwała Nr 62/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 28 czerwca 2022 r. opinia w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego (136 KB)

Uchwała Nr 63/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 28 czerwca 2022 r. opinia w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Administracyjnego (132 KB)

Uchwała Nr 64/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 28 czerwca 2022 r. opinia w sprawie stanowiska komisji konkursowej o zatrudnieniu na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego (131 KB)

Uchwała Nr 65/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 28 czerwca 2022 r. opinia w sprawie stanowiska komisji konkursowej o zatrudnieniu na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Finansów Publicznych (133 KB)

Uchwała Nr 66/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postepowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Dorocie Sylwestrzak (142 KB)

Uchwała Nr 67/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Annie Marii Mrotek (130 KB)

Uchwała Nr 68/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Mariuszowi Liskowskiemu (129 KB)

Uchwała Nr 69/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Markowi Jarosławowi Słupczewskiemu (131 KB)

Uchwała Nr 70/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgr. Marka Jarosława Słupczewskiego za wyróżniającą (101 KB)

Uchwała Nr 71/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Agaty Izabeli Klimczyk w osobie Pana prof. dr. hab. Wiesława Pływaczewskiego (UWM) (131 KB)

Uchwała Nr 72/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Agaty Izabeli Klimczyk w osobie Pana dr. hab. Wojciecha Szafrańskiego, prof. UAM (131 KB)

Uchwała Nr 73/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Agaty Izabeli Klimczyk (139 KB)

Uchwała Nr 74/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Dyscypliny Nauki Prawne do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Agaty Izabeli Klimczyk (143 KB)

Uchwała Nr 75/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Agaty Izabeli Klimczyk (142 KB)

Uchwała Nr 76/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. Michała Leszka Komarnickiego (157 KB)

Uchwała Nr 77/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie potwierdzenia uzyskania efektów uczenia się na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji w postepowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Agnieszce Gębczyńskiej (135 KB)

Uchwała Nr 78/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia formy i zakresu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Katarzynie Beacie Ksepko (133 KB)

Uchwała Nr 79/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Katarzynie Beacie Ksepko (136 KB)

Uchwała Nr 80/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej języka angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Katarzynie Beacie Ksepko (144 KB)

Uchwała Nr 81/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Waldemarowi Zbigniewowi Kurkowskiemu (134 KB)

Uchwała Nr 82/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia formy i zakresu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Waldemarowi Zbigniewowi Kurkowskiemu (133 KB)

Uchwała Nr 83/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Waldemarowi Zbigniewowi Kurkowskiemu (137 KB)

Uchwała Nr 84/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z języka angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Waldemarowi Zbigniewowi Kurkowskiemu (145 KB)

Uchwała Nr 85/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. Arnoldowi Aleksandrowi Pustkowskiemu ubiegającemu się o nadanie stopnia doktora (134 KB)

Uchwała Nr 86/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego dr. Karola Wojciecha Kłodzińskiego (132 KB)

Postanowienie Nr 2/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Olgierdowi Sebastianowi Nowakowi (141 KB)

Postanowienie Nr 3/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz wyznaczenia terminu i miejsca obrony w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Przybyłowskiemu (136 KB)

Postanowienie Nr 4/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz wyznaczenia terminu i miejsca obrony w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Krzysztofowi Jarosławowi Żebrykowi (137 KB)

Postanowienie Nr 5/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz wyznaczenia terminu i miejsca obrony w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Magdalenie Taraszkiewicz (134 KB)

Uchwała Nr 87/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 13 września 2022 r. opinia w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu w Katedrze Prawa Administracyjnego (134 KB)

Uchwała Nr 88/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 13 września 2022 r. opinia w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego (131 KB)

Uchwała Nr 89/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 13 września 2022 r. opinia w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego (132 KB)

Uchwała Nr 90/RDNP/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 13 września 2022 r. opinia w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego (131 KB)