Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej – Nauki Prawne

Uchwały podjęte w 2019 roku

Uchwały podjęte w 2020 roku

Uchwały podjęte w 2021 roku

Uchwały podjęte w 2022 roku

Uchwały podjęte w 2023 roku:

Uchwała Nr 1/RDNP/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 24 stycznia 2023 r. opinia w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora w Katedrze Praw Człowieka (133 KB)

Uchwała Nr 2/RDNP/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Michałowi Leciakowi (143 KB)

Uchwała Nr 3/RDNP/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Martynie Annie Pilarczyk (134 KB)

Uchwała Nr 4/RDNP/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia formy i zakresu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Martynie Annie Pilarczyk (137 KB)

Uchwała Nr 5/RDNP/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Martynie Annie Pilarczyk (137 KB)

Uchwała Nr 6/RDNP/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z języka angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Martynie Annie Pilarczyk (144 KB)

Uchwała Nr 7/RDNP/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o zgłoszeniu pracy doktorskiej Pana dr. Marka Jarosława Słupczewskiego na LVIII Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych, organizowany przez „Państwo i Prawo” (136 KB)

Postanowienie Nr 1/RDNP/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz wyznaczenia terminu i miejsca obrony w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Arnoldowi Aleksandrowi Pustkowskiemu (136 KB)

Uchwała Nr 8/RDNP/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Magdalenie Micińskiej (140 KB)

Uchwała Nr 9/RDNP/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Arnoldowi Aleksandrowi Pustkowskiemu (138 KB)

Uchwała Nr 10/RDNP/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie potwierdzenia uzyskania efektów uczenia się na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Renacie Badowiec (136 KB)

Uchwała Nr 11/RDNP/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Renacie Badowiec w osobie Pana dr. hab. Sławomira Steinborna, prof. UG (134 KB)

Uchwała Nr 12/RDNP/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Renacie Badowiec w osobie Pana dr. hab. Andrzeja Światłowskiego, prof. UJ (134 KB)

Uchwała Nr 13/RDNP/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Renacie Badowiec w osobie Pana prof. dr. hab. Pawła Wilińskiego (UAM) (134 KB)

Uchwała Nr 14/RDNP/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Dyscypliny Nauki Prawne do przeprowadzenia czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Renacie Badowiec (141 KB)

Uchwała Nr 15/RDNP/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Andrzeja Pieczonki w osobie Pani dr hab. Iwony Sierockiej, prof. UwB (131 KB)

Uchwała Nr 16/RDNP/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Andrzeja Pieczonki w osobie Pani dr hab. Małgorzaty Kurzynogi, prof. UŁ (130 KB)

Uchwała Nr 17/RDNP/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Andrzeja Pieczonki (138 KB)

Uchwała Nr 18/RDNP/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Andrzeja Pieczonki (143 KB)

Uchwała Nr 19/RDNP/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Dyscypliny Nauki Prawne do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Andrzeja Pieczonki (144 KB)

Uchwała Nr 20/RDNP/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie potwierdzenia uzyskania efektów uczenia się na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Karolowi Kłosowskiemu (136 KB)

Uchwała Nr 21/RDNP/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Karolowi Kłosowskiemu w osobie Pana prof. dr. hab. Andrzeja Panasiuka (UwB) (134 KB)

Uchwała Nr 22/RDNP/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Karolowi Kłosowskiemu w osobie Pana prof. dr. hab. Andrzeja Powałowskiego (UG) (134 KB)

Uchwała Nr 23/RDNP/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 14 marca 2023 r. sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Karolowi Kłosowskiemu w osobie Pana dr. hab. Mirosława Pawełczyka, prof. UŚ (133 KB)

Uchwała Nr 24/RDNP/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Dyscypliny Nauki Prawne do przeprowadzenia czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Karolowi Kłosowskiemu (139 KB)

Uchwała Nr 25/RDNP/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie potwierdzenia uzyskania efektów uczenia się na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji przez mgr. Arkadiusza Krzysztofa Cieśniewskiego (137 KB)

Uchwała Nr 26/RDNP/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 14 marca 2023 r. opinia w sprawie zmiany nazwy bloku historycznoprawnego w programie studiów na kierunku prawo (134 KB)

Uchwała Nr 27/RDNP/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Iwonie Ewie Wróblewskiej (140 KB)

Postanowienie Nr 2/RDNP/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz wyznaczenia terminu i miejsca obrony w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Patrykowi Piątkowskiemu (135 KB)