Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej – Nauki Prawne

Uchwały podjęte w 2019 roku

Uchwały podjęte w 2020 roku:

Uchwała nr 1/RDN/N/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej odwołania dr Aleksandry Sikorskiej-Lewandowskiej od uchwały nr 25/RDN/N/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Aleksandrze Sikorskiej-Lewandowskiej

Uchwała Nr 2/RDN/N/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. o nadaniu stopnia doktora mgr. Dominikowi Adamowi Mrozowskiemu

Uchwała Nr 3/RDN/N/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. o nadaniu stopnia doktora mgr. Pawłowi Antoniemu Szwajdlerowi

Uchwała nr 4/RDN/N/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Antoniego Szwajdlera za wyróżniającą

Uchwała nr 5/RDN/N/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Joanny Katarzyny Kisielińskiej-Gancarek w osobie Pana dr. hab. Tomasza Justyńskiego, prof. UMK

Uchwała nr 6/RDN/N/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Joanny Katarzyny Kisielińskiej-Gancarek w osobie Pana dr. hab. Przemysława Drapały, prof. ALK

Uchwała nr 7/RDN/N/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Joanny Katarzyny Kisielińskiej-Garncarek

Uchwała nr 8/RDN/N/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Dyscypliny Naukowej do przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim mgr Joanny Katarzyny Kisielińskiej-Garncarek

Uchwała nr 9/RDN/N/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Joanny Katarzyny Kisielińskiej-Garncarek

Uchwała nr 10/RDN/N/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Michała Marszelewskiego w osobie Pana dr. hab. Jacka Lisowskiego, prof. UEP

Uchwała nr 11/RDN/N/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Michała Marszelewskiego w osobie Pana dr. hab. Jakuba Pokrzywniaka, prof. UAM

Uchwała nr 12/RDN/N/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Michała Marszelewskiego

Uchwała nr 13/RDN/N/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Dyscypliny Naukowej do przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim mgr. Michała Marszelewskiego

Uchwała nr 14/RDN/N/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Michała Marszelewskiego

Uchwała Nr 15/RDN/N/2020 z dnia 10 marca 2020 r. o nadaniu stopnia doktora mgr. Markowi Andrzejowi Urbaniakowi

Uchwała nr 16/RDN/N/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Ochocińskiej w osobie Pani dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej, prof. US

Uchwała nr 17/RDN/N/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Ochocińskiej w osobie Pani dr hab. Joanny Kruczalak-Jankowskiej, prof. UG

Uchwała nr 18/RDN/N/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Ochocińskiej

Uchwała nr 19/RDN/N/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Dyscypliny Naukowej do przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Ochocińskiej

Uchwała nr 20/RDN/N/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Ochocińskiej

Uchwała nr 21/RDN/N/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Anny Sporczyk-Popielarczyk w osobie Pani dr hab. Małgorzaty Świderskiej, prof. WSAiB w Gdyni

Uchwała nr 22/RDN/N/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Anny Sporczyk-Popielarczyk w osobie Pani dr hab. Joanny Kruczalak-Jankowskiej, prof. UG

Uchwała nr 23/RDN/N/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Anny Sporczyk-Popielarczyk

Uchwała nr 24/RDN/N/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Dyscypliny Naukowej do przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim mgr Anny Sporczyk-Popielarczyk

Uchwała nr 25/RDN/N/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Anny Sporczyk-Popielarczyk

Uchwała nr 26/RDN/N/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Tarleckiej w osobie Pani dr hab. Anny Muszyńskiej, prof. UWr

Uchwała nr 27/RDN/N/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Tarleckiej w osobie Pana dr. hab. Jacka Potulskiego, prof. UG

Uchwała nr 28/RDN/N/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Tarleckiej

Uchwała nr 29/RDN/N/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Dyscypliny Naukowej do przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Tarleckiej

Uchwała nr 30/RDN/N/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Tarleckiej

Uchwała nr 31/RDN/N/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Adama Wiśniewskiego w osobie Pani prof. dr. hab. Zofii Sienkiewicz (UWr)

Uchwała nr 32/RDN/N/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Adama Wiśniewskiego w osobie Pana prof. dr. hab. Roberta Zawłockiego (UAM)

Uchwała nr 33/RDN/N/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Adama Wiśniewskiego

Uchwała nr 34/RDN/N/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Dyscypliny Naukowej do przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Adama Wiśniewskiego

Uchwała nr 35/RDN/N/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Adama Wiśniewskiego

Uchwała Nr 36/RDN/N/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. Pawłowi Henrykowi Nowickiemu

Uchwała Nr 37/RDN/N/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Annie Brzezińskiej-Rawie

Uchwała nr 38/RDN/N/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Lewandowskiego w osobie Pana prof. dr. hab. dr. h. c. Bogumiła Brzezińskiego

Uchwała nr 39/RDN/N/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Lewandowskiego w osobie Pana dr. hab. Dominika Mączyńskiego, prof. UAM

Uchwała nr 40/RDN/N/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Lewandowskiego

Uchwała nr 41/RDN/N/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Dyscypliny Naukowej do przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Lewandowskiego

Uchwała nr 42/RDN/N/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Lewandowskiego

Uchwała nr 43/RDN/N/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Żurawskiego w osobie Pana dr. hab. Michała Kani, prof. UŚ

Uchwała nr 44/RDN/N/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Żurawskiego w osobie Pana dr. hab. Andrzeja Panasiuka, prof. UwB

Uchwała nr 45/RDN/N/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Żurawskiego

Uchwała nr 46/RDN/N/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Dyscypliny Naukowej do przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Żurawskiego

Uchwała nr 47/RDN/N/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Żurawskiego

Uchwała nr 48/RDN/N/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Wesołowskiej w osobie Pana dr. hab. Macieja Nyki, prof. UG

Uchwała nr 49/RDN/N/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Wesołowskiej w osobie Pana dr. hab. Piotra Korzeniowskiego, prof. UŁ

Uchwała nr 50/RDN/N/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Wesołowskiej

Uchwała nr 51/RDN/N/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Dyscypliny Naukowej do przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Wesołowskiej

Uchwała nr 52/RDN/N/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Wesołowskiej

Uchwała Nr 53/RDN/N/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Sławomira Bernarda Wolframa

Uchwała nr 54/RDN/N/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Edycie Tkaczyk

Uchwała nr 55/RDN/N/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Edycie Tkaczyk

Uchwała nr 56/RDN/N/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia członka komisji w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Edycie Tkaczyk

Uchwała nr 57/RDN/N/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Edycie Tkaczyk

Uchwała Nr 1/RDN/P/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. opinia w sprawie stanowiska komisji konkursowej o zatrudnieniu na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Administracyjnego

Uchwała Nr 2/RDN/P/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. opinia w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Ustrojów Państwowych

Uchwała Nr 58/RDN/N/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. o nadaniu stopnia doktora mgr Katarzynie Rybarczyk

Uchwała Nr 59/RDN/N/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. o nadaniu stopnia doktora mgr Marii Annie Kulikowskiej

Uchwała nr 60/RDN/N/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Michała Drewka w osobie Pana dr. hab. Konrada Osajda, prof. UW

Uchwała nr 61/RDN/N/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Michała Drewka w osobie Pana dr. hab. Przemysława Drapały, prof. ALK

Uchwała nr 62/RDN/N/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Michała Drewka

Uchwała nr 63/RDN/N/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Dyscypliny Naukowej do przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Michała Drewka

Uchwała nr 64/RDN/N/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Michała Drewka

Uchwała nr 65/RDN/N/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Włodzimierza Kubiaka w osobie Pana prof. dr. hab. Romana Hausera (UAM)

Uchwała nr 66/RDN/N/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Włodzimierza Kubiaka w osobie Pana dr. hab. Henryka Nowickiego, prof. UMK

Uchwała nr 67/RDN/N/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Włodzimierza Kubiaka

Uchwała nr 68/RDN/N/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Dyscypliny Naukowej do przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Włodzimierza Kubiaka

Uchwała nr 69/RDN/N/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Włodzimierza Kubiaka

Uchwała Nr 70/RDN/N/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Marii Zając

Uchwała nr 1/RDN/DO/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. opinia w sprawie kryteriów oceny okresowej pracowników WPiA UMK w Toruniu w okresie 2020-2024

Uchwała nr 2/RDN/DO/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji efektów kształcenia na poziomie 8 PRK

Uchwała Nr 3/RDN/P/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. opinia w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu w Katedrze Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Ustrojów Państwowych

Uchwała Nr 4/RDN/P/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. opinia w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego

Uchwała Nr 5/RDN/P/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. opinia w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki

Uchwała Nr 6/RDN/P/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. opinia w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Pracy

Uchwała Nr 7/RDN/P/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. opinia w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego

Uchwała Nr 8/RDN/P/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. opinia w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego

Uchwała Nr 9/RDN/P/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. opinia w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Administracyjnego

Uchwała Nr 10/RDN/P/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. opinia w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Administracyjnego

Uchwała Nr 11/RDN/P/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. opinia w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Administracyjnego