Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Uchwały RDN – Nauki Prawne 2019

Uchwały podjęte w 2019 roku:

Uchwała nr 1/RDN/N/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wniosku do Senatu UMK o nadanie tytułu doktora honoris causa UMK w Toruniu Pani dr hab. dr h. c. Hannie Suchockiej, prof. UAM

Uchwała Nr 2/RDN/N/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Adama Jerzego Kałążnego

Uchwała Nr 3/RDN/N/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Przemysława Hoffmanna

Uchwała Nr 4/RDN/N/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Kornelii Anny Grabowskiej-Biernat

Uchwała nr 5/RDN/N/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w przewodzie doktorskim mgr Kornelii Anny Grabowskiej-Biernat

Uchwała Nr 6/RDN/N/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Marii Anny Kulikowskiej

Uchwała nr 7/RDN/N/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w przewodzie doktorskim mgr Marii Anny Kulikowskiej

Uchwała Nr 8/RDN/N/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Marka Andrzeja Urbaniaka

Uchwała nr 9/RDN/N/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Marka Andrzeja Urbaniaka

Uchwała nr 10/RDN/N/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z języka obcego nowożytnego w przewodzie doktorskim mgr. Marka Andrzeja Urbaniaka

Uchwała Nr 11/RDN/N/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Mariusza Korpalskiego

Uchwała nr 12/RDN/N/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Mariusza Korpalskiego

Uchwała nr 13/RDN/N/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Mariusza Korpalskiego

Uchwała Nr 14/RDN/N/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Szwajdlera

Uchwała nr 15/RDN/N/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Szwajdlera

Uchwała nr 16/RDN/N/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z języka obcego nowożytnego w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Szwajdlera

Uchwała nr 17/RDN/N/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Szwajdlera

Uchwała Nr 18/RDN/N/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Rybarczyk

Uchwała nr 19/RDN/N/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Rybarczyk

Uchwała nr 20/RDN/N/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z języka obcego nowożytnego w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Rybarczyk

Uchwała nr 21/RDN/N/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Rybarczyk

Uchwała Nr 22/RDN/N/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Dominika Adama Mrozowskiego

Uchwała nr 23/RDN/N/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Dominika Adama Mrozowskiego

Uchwała nr 24/RDN/N/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z języka obcego nowożytnego w przewodzie doktorskim mgr. Dominika Adama Mrozowskiego

Uchwała nr 1/RDN/DO/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania komisji doktorskich Rady Dyscypliny Naukowej – Nauki Prawne UMK w Toruniu

Uchwała Nr 25/RDN/N/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Aleksandrze Sikorskiej-Lewandowskiej

Uchwała Nr 26/RDN/N/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. o nadaniu stopnia doktora mgr. Adamowi Jerzemu Kałążnemu

Uchwała Nr 27/RDN/N/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. o nadaniu stopnia doktora mgr. Przemysławowi Hoffmannowi

Uchwała Nr 28/RDN/N/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. o nadaniu stopnia doktora mgr. Mariuszowi Korpalskiemu

Uchwała Nr 29/RDN/N/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Grażyny Biskup

Uchwała nr 30/RDN/N/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Grażyny Biskup

Uchwała Nr 31/RDN/N/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Ewy Agnieszki Epy

Uchwała nr 32/RDN/N/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Ewy Agnieszki Epy

Uchwała Nr 33/RDN/N/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Grzegorza Tomasza Klimka

Uchwała nr 34/RDN/N/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Tomasza Klimka

Uchwała Nr 35/RDN/N/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Ewy Kabzy

Uchwała nr 36/RDN/N/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Ewy Kabzy

Uchwała Nr 37/RDN/N/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany egzaminatora z języka obcego nowożytnego w przewodzie doktorskim mgr. Marka Andrzeja Urbaniaka

Uchwała Nr 38/RDN/N/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Edyty Tkaczyk

Uchwała Nr 39/RDN/N/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. o nadaniu stopnia doktora mgr Kornelii Annie Grabowskiej-Biernat

Uchwała nr 40/RDN/N/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Pawła Kowalczyka w osobie Pana prof. dr. hab. Andrzeja Szmyta (UG)

Uchwała nr 41/RDN/N/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Pawła Kowalczyka w osobie Pana dr. hab. Jacka Przygodzkiego (UWr)

Uchwała Nr 42/RDN/N/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Pawła Kowalczyka

Uchwała nr 43/RDN/N/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich oraz powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Pawła Kowalczyka

Uchwała nr 44/RDN/N/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o zgłoszeniu pracy habilitacyjnej na 55. Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dyscypliny nauk prawnych, w których przewody przeprowadzono w roku akademickim 2018/2019 organizowany przez „Państwo i Prawo”

Uchwała nr 45/RDN/N/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o zgłoszeniu pracy doktorskiej na 55. Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dyscypliny nauk prawnych, w których przewody przeprowadzono w roku akademickim 2018/2019 organizowany przez „Państwo i Prawo”