Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia

Kadencja 2020 – 2024

Zarządzenie nr 12/2020 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024 – Zarządzenie 12-2020 (176 KB)

Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia – kadencja 2020 – 2024 – dr hab. Anna Tarnowska

 

Kadencja 2016 – 2019 i 2019 – 2020

Rada Wydziału Prawa i Administracji w dniu 13 września 2016 r. powołała Zespół ds. jakości kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji na kadencję 2016-2020 – Uchwała nr 39/DO/2016 (955 KB).

W dniu 14 lutego 2017 r. uchwałą Rady Wydziału Zespół ds. jakości kształcenia został przekształcony w Wydziałową Radę ds. Jakości Kształcenia – Uchwała nr 5/DO/2017 (855 KB).

W dniu 21 stycznia 2020 Rada Dziekańska Wydziału Prawa i Administracji wyraziła pozytywną opinię o powołaniu Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na rok akademicki 2019-2020 – Uchwała 7-RD-2020 (198 KB)

 

Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia – kadencja 2016 – 2019 – prof. dr hab. Bożena Gronowska

Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia – kadencja 2019 – 2020 – dr Anna Tarnowska