Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Raporty

MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW – 6 miesięcy po zakończeniu studiów

Rok 2023

Raport 2022 – Losy absolwentów Wydziału Prawa i Administracji (505 KB)

Rok 2021

Raport 2021 – Losy absolwentów Wydziału Prawa i Administracji (595 KB)

Uchwała nr 3/RJK/2021 Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Raportu Monitoringu Losów Absolwentów i stopnia spełnienia oczekiwań 6 m-cy po studiach 2019-2020 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (135 KB)

Uchwała nr 4/RJK/2021 Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przyjęcia rekomendacji w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (139 KB)


OCENA SATYSFAKCJI STUDENTÓW

ROK 2023

Raport – Ocena Satysfakcji Studentów Wydziału Prawa i Administracji_2022 (269 KB)

Uchwała Nr 2/RJK/2023 Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Raportu Oceny Satysfakcji Studentów i Uczestników Studiów Podyplomowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok akademicki 2021/2022 (267 KB)

ROK 2021

Raport – Ocena Satysfakcji Studentów Wydział Prawa i Administracji rok akademicki 2019/2020 (213 KB)

 

OCENA SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW

ROK 2023

Raport – Ocena Satysfakcji Pracowników Wydziału Prawa i Administracji_2022 (340 KB)

Uchwała Nr 3/RJK/2023 Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Raportu Oceny Satysfakcji Pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok akademicki 2021/2022 (249 KB)

ROK 2021

Raport – Ocena Satysfakcji Pracowników Wydział Prawa i Administracji rok akademicki 2019/2020 (216 KB)

 

OCENA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

ROK 2023

Raport – Ocena zajęć dydaktycznych Wydział Prawa i Administracji_2021-2022 (371 KB)

Uchwała Nr 1/RJK/2023 Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Raportu Ocena Zajęć Dydaktycznych za rok akademicki 2021/2022 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (256 KB)

Uchwała Nr 4/RJK/2023 Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia rekomendacji w zakresie doskonalenia jakości zajęć dydaktycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (154 KB)

ROK 2022

RAPORT – Ocena zajęć dydaktycznych Wydział Prawa i Administracji_2020/2021 (329 KB)

Uchwała nr 1/RJK/2022 Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Raportu Ocena Zajęć Dydaktycznych za rok akademicki 2020/2021 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (133 KB)

Uchwała nr 2/RJK/2022 Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia rekomendacji w zakresie doskonalenia jakości zajęć dydaktycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (149 KB)

ROK 2021

Raport – Ocena Zajęć Dydaktycznych Wydział Prawa i Administracji rok akademicki 2019/2020 (238 KB)

Uchwała nr 1/RJK/2021 Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Raportu Ocena Zajęć Dydaktycznych za rok akademicki 2019/2020 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (176 KB)

Uchwała nr 2/RJK/2021 Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia rekomendacji w zakresie doskonalenia jakości zajęć dydaktycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (191 KB)

ROK 2020

Raport – Ocena zajęć dydaktycznych 2018-2019 (2,76 MB)

Uchwała nr 1/RJK/2020 Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia rekomendacji w zakresie doskonalenia jakości zajęć dydaktycznych oraz harmonogramu planowanych działań usprawniających proces dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (188 KB)

Uchwała nr 2/RJK/2020 Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia dalszych rekomendacji w zakresie doskonalenia jakości zajęć dydaktycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (187 KB)