Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Dokumenty

Informacje podstawowe

Uchwała Nr 10 Senatu UMK z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i Organizacji Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK Nr 1, poz. 15 z późn. zm.) (35 KB)

Uchwała Nr 194 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr 10 Senatu UMK z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i Organizacji Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2016 r., poz. 416) (162 KB)

Zarządzenie Nr 61 Rektora UMK z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zadań wydziałowych koordynatorów ds. jakości kształcenia oraz wydziałowych rad ds. jakości kształcenia (Biuletyn Prawny UMK Nr 2, poz. 183) (147 KB)