Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Ośrodek Studiów Fiskalnych

 

Zarządzeniem nr 105 z dnia 2 czerwca 2014 r. Rektor UMK utworzył, z dniem 1 lipca br., Ośrodek Studiów Fiskalnych na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Celem Ośrodka jest prowadzenie badań naukowych, organizowanie konferencji i szkoleń oraz współudział w organizowaniu zajęć dydaktycznych, w szczególności na kierunku doradztwo podatkowe. Kierownikiem Ośrodka Studiów Fiskalnych jest dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK, funkcję zastępcy Kierownika Ośrodka pełni natomiast dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK.

 

 

Zapraszamy na IV Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego

 

KONFERENCJE

GOŚCIE OSF

ARCHIWUM_TYMCZASOWE