Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

ARCHIWUM_TYMCZASOWE

 

Pracownicy Ośrodka Studiów Fiskalnych UMK wraz z wybitnymi praktykami i teoretykami napisali książkę na temat najnowszych zmian w przepisach regulujących opodatkowanie VAT i akcyzą mających służyć poprawie efektywności systemu podatkowego.

 

 

 

 

Bliższe informacje na stronie internetowej

Jak pokroić tort? – alokacja dochodów do opodatkowania do różnych jurysdykcji. Warsztaty podatkowe dla studentów organizowane przez Kancelarię Wardyński i Wspólnicy oraz Ośrodek Studiów Fiskalnych

W trakcie warsztatów omówione zostaną na przykładach z praktyki wyzwania przed jakimi stoją administracje podatkowe w dobie globalizacji. Gdzie i ile dochodu powinno być opodatkowane, jeżeli produkt powstaje w wielu krajach? Jakie narzędzia prawne mają Państwa, aby się porozumieć? Co to jest MAP i APA?

Rozpoczęcie warsztatów: poniedziałek 16 kwietnia, godz. 12:00, sala posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji.

Zgłoszenia do 12 kwietnia: osf@umk.pl.

Wykład prof. Jana de Goede 16 kwietnia 2018 r.

Ośrodek Studiów Fiskalnych serdecznie zaprasza na wykład prof. Jana de Goede pt. “Treatment of Cross-Border Services in Tax Treaties in a Changing World!”
Wykład odbędzie się w poniedziałek dnia 16 kwietnia 2018 r. w godz. 10:00-11:30 w sali posiedzeń Rady Wydziału.

Biogram Prof. Jan J.P. de Goede(20 KB)

III TORUŃSKI

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA PODATKOWEGO

Ośrodek Studiów Fiskalnych UMK zaprasza na konferencje naukowe poświęcone orzecznictwu w sprawach podatkowych, podczas których dyskutujemy o najważniejszych orzeczeniach minionego roku.

Zapraszamy na konferencję

III TORUŃSKI

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA PODATKOWEGO

dnia 9-10 marca 2018 r.

Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu

Bojarskiego 3

Toruń

Formuła konferencji polega na prezentacji i analizie najważniejszych oraz najbardziej reprezentatywnych wyroków sądów i trybunałów dotyczących problematyki podatkowej zapadłych w roku 2017.

Ponownie zaprosiliśmy do udziału bardzo zróżnicowane grono referentów (sędziów, doradców podatkowych, radców prawnych, pracowników naukowych), którzy zapewnią wielostronną analizę stanu orzecznictwa.

Referat rozpoczynający konferencję na temat: Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania a interpretacje ogólne i indywidualne przepisów prawa podatkowego – znaczenie objaśnień i ostrzeżeń podatkowych oraz opinii zabezpieczających, wygłosi Prezes Izby Finansowej NSA sędzia Jan Rudowski.

Liczymy na aktywny udział w dyskusjach w ramach konferencji i podczas kolacji na Starym Mieście w Toruniu.

dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK

Kierownik Konferencji

Program_konferencji_2018 (1,91 MB)

Karta zgłoszenia 2018 (101 KB)

Karta zgłoszenia 2018 (14 KB)

Prezentacje z konferencji

 Archiwalny program konferencji z 2017 r.  (197 KB)

Orzecznictwo w sprawach podatkowych. (pod red. B. Brzezińskiego, W. Morawskiego i J. Rudowskiego). edycja 2017. Komentarze do najważniejszych wyroków w sprawach podatkowych z 2016 r.

Orzecznictwo w sprawach podatkowych fragmenty scalone (613 KB)

orzecznictwo w sprawach podatkowych_2017_okladka_2 (632 KB)

Strony od Orzecznictwo w sprawach podatkowych autorzy (502 KB)

Strony od Orzecznictwo w sprawach podatkowych spis (510 KB)

Strony od Orzecznictwo w sprawach podatkowych wyrok (551 KB)

VAT – aktualne problemy 2017

Ośrodek Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

zaprasza na organizowaną pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce konferencję

VAT – aktualne problemy 2017

Toruń, 29-30 września 2017 r.

 

W 2016 i 2017 roku ustawodawca wprowadził liczne zmiany w przepisach regulujących opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. Od czasu poprzedniej konferencji VAT AKTUALNE PROBLEMY 2015 rozwinęło się też orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i sądów administracyjnych. Pewne działania podjęła też ostatnio Komisja Europejska, która przyjęła Action Plan for VAT. Wymienione powyżej okoliczności powodują, że nieodzowne jest kolejne już spotkanie w Toruniu w celu poddania analizie nowości w sferze VAT.

 

PROGRAM

29 września (piątek)

 

09:30-10:00         Rejestracja uczestników

10:00-10:15         Otwarcie konferencji

10:15-12:15         Sesja I – moderator: prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński, UMK, UJ

Paweł Gruza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Kierunki ewolucji polskiej polityki podatkowej

Bartłomiej Kołodziej, zastępca dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług, Ministerstwo Finansów

Projektowane zmiany w podatku od towarów i usług

Filip Świtała, Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego, Ministerstwo Finansów

STIR – narzędzie zwalczania karuzel VAT

Tomasz Michalik, MDDP

Ostateczny model opodatkowania wewnątrzwspólnotowych transakcji towarowych

Dyskusja panelowa

Dyskusja plenarna

12:15-13:45         Lunch

13:45-15:15         Sesja II – moderator: prof. UMK dr hab. Wojciech Morawski, OSF

Zbigniew Liptak, EY, Andrzej Torój, SGH
Szara strefa: gdzie? ile? dlaczego? Ekonometryczne oszacowanie w ujęciu sektorowym

dr Adam Bartosiewicz, EOL

Odwrotne obciążenie w budownictwie

Paweł Mikuła, Deloitte

Elektroniczna wszechkontrola podatkowa: nowe instrumenty walki z nadużyciami a prawo do prywatności

Dyskusja panelowa

Dyskusja plenarna

15:15-15:45         Przerwa kawowa

15:45-17:15         Sesja III – prof. UMK dr hab. Agnieszka Olesińska, UMK

prof. dr hab. Marek Kalinowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Zaliczki podatku od towarów i usług w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

Teresa Sławińska-Choryło, Orlen Aviation

System SENT a VAT

prof. ALK dr hab. Artur Mudrecki, sędzia NSA

Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego z zakresu podatku od towarów i usług

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki i prof. UMK dr hab. Wojciech Morawski, OSF

Zwrot nadwyżki podatku naliczonego a zakres ochrony wynikającej z interpretacji indywidualnej

Dyskusja panelowa

Dyskusja plenarna

17:30          Wernisaż fotografii dr Dagmary Dominik-Ogińskiej PEJZAŻE IRREALNE 2 (budynek WPiA UMK)

 

20:00                   PIKADO (CKK Jordanki) kolacja

 

30 września (sobota)

 

09:00-11:00         Sesja IV – moderator: dr Adam Zdunek, Urząd Skarbowy w Łęcznej

dr Dagmara Dominik-Ogińska, sędzia WSA we Wrocławiu

Art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług – puste faktury i nie tylko

Małgorzata Militz, GWW

Pierwsze zasiedlenie w VAT – rozważania w świetle opinii Rzecznika Generalnego w sprawie C- 308/16 Kozuba Premium Selection

prof. UAM dr hab. Dominik Mączyński, sędzia WSA w Poznaniu

Opodatkowanie środka trwałego po upływie okresu korekty podatku  naliczonego z tytułu jego nabycia w świetle wyroku TSUE z 16.06.2016, C-229/15

Jerzy Martini, Martini & Wspólnicy

Podstawa opodatkowania w aporcie

Dyskusja panelowa

Dyskusja plenarna

11:00-11:30         Przerwa kawowa

11:30-13:45         Sesja V – moderator: dr Piotr Stanisławiszyn, UO

Roman Wiatrowski, sędzia NSA

Opodatkowanie VAT działalności gospodarczej prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego

Adam Bącal, sędzia NSA

Czy polskie prawo staje się prawem precedensowym?

Maciej Dybaś, PwC

PKWiU a podatek od towarów i usług

dr Ewa Prejs, UMK

Czynności członków organów zarządzających spółek a VAT

Dyskusja panelowa

Dyskusja plenarna

13:45-14:00         Zamknięcie konferencji

14:00                     Lunch

 

Wszystkie sesje odbywają się w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMK przy ul. Władysława Bojarskiego 3, audytorium A

Powyższy program ma charakter roboczy i może ulegać modyfikacjom

 

Opłata konferencyjna:

Standardowa 800 zł*
Adresaci newslettera OSF 600 zł
Prenumeratorzy Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego 700 zł
Ulgowa – uczestnicy studiów doktoranckich 600 zł

* 4. i każda kolejna osoba zgłoszona przez ten sam podmiot korzysta ze zniżki 10%.

Do newslettera OSF można się zapisać podczas konferencji organizowanych przez OSF.

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, poczęstunek podczas przerw kawowych, kolację (PIKADO w CKK Jordanki) dnia 29 września 2017 r. i lunch 29 i 30 września 2017 r.