Opis Projektu

Projekt “Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie!” realizowany jest od 2017-10-01 do 2019-09-30 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, w ramach III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju i Działaniu: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie i wzmocnienie u studentów kierunku Administracja praktycznych kompetencji  niezbędnych na współczesnym rynku pracy. Projekt jest realizowany w … Czytaj dalej Opis Projektu