Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Opis Projektu

Projekt Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie!” realizowany jest od 2017-10-01 do 2019-09-30 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, w ramach III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwojuDziałaniu: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie i wzmocnienie u studentów kierunku Administracja praktycznych kompetencji  niezbędnych na współczesnym rynku pracy.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest uzyskanie nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych wśród wybranej grupy studentów WPiA UMK. W projekcie zaplanowano realizację 90 płatnych staży dla studentów studiów stacjonarnych II i III roku administracji I stopnia, których wymiar będzie wynosił 160 godzin stażowych. Staże odbywać się będą w siedzibie pracodawcy, którym jest ZUS Oddział w Toruniu. Zapewni to możliwość zapoznania się ze strukturą organizacyjną jednostki oraz umożliwi – pod okiem opiekuna – samodzielne wykonywanie zadań. Student otrzyma również możliwość zdobycia nowych kompetencji i poszerzania już posiadanych. Stażyści zapoznają się ze środowiskiem pracowniczym, co w znaczący sposób przybliży ich do realiów rynku pracy. Staże dadzą możliwość poznania własnych zalet i wskazują obszary wiedzy, które wciąż wymagają rozwoju. Staże są istotnym elementem doskonalenia zawodowego oraz pozwalają w praktyce realizować wiedzę nabytą na wcześniejszych etapach kształcenia. Zwiększają one konkurencyjność absolwenta względem innych osób wchodzących na rynek pracy. Program ma ułatwić studentom wejście na rynek pracy oraz pomóc w kształtowaniu własnej ścieżki zawodowej.

Wydział oferował w roku akademickim 2017/2018 35 miejsc stażowych dla studentów III roku administracji stacjonarnej I stopnia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu.W bieżącym roku akademickim zapraszamy na staż 55 studentów II roku administracji stacjonarnej I stopnia.

Staż można odbyć w ramach obowiązkowej praktyki zawodowej przewidzianej w toku studiów.
Wymiar stażu wynosi 160 h.
Każdy stażysta otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 2708,80 zł (brutto) za cały okres stażu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania dokumentów w biurze projektu:
Mgr Lucyna Jakubowska
p. 9
tel: 611- 40 – 18
lucyna.jakubowska@umk.pl